Купити

Випущена бета-версія прикладного рішення "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ"

 

Фірма "1С" оголошує про випуск бета-версії програмного продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ".

Код

Найменування

Ціна для користувача, руб.

2900001844086

1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ. Бета-версія

50   000

2900001844284

1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ. Бета-версія. Електронна поставка

50   000

"1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" призначена для автоматизації бухгалтерського, податкового обліку і обліку по МСФО підприємств, які не мають дочірніх товариств. Завдяки підсистемі "Облік за МСФЗ", раніше реалізованої в прикладному рішенні "1С Управління холдингом", на додаток до обліку за російськими стандартами "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" забезпечує паралельну оцінку по МСФО наступних об'єктів обліку:

 • основні засоби;
 • нематеріальні активи;
 • активи, призначені для продажу;
 • фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою або амортизованою вартістю;
 • лізинг виданий і отриманий;
 • резерв по сумнівних боргах;
 • резерв під зниження вартості запасів;
 • інші доходи і витрати;
 • відкладені податки;
 • собівартість і фінансовий результат.

З метою зниження трудомісткості ведення обліку по МСФЗ прикладне рішення забезпечує трансляцію проводок і облікових даних з підсистеми бухгалтерського та податкового обліку в підсистему МСФЗ з можливістю вибору варіанту обліку для різних об'єктів обліку (трансляція даних з РСБО або паралельний облік).

Наступні можливості конфігурації дозволять скоротити терміни закриття періоду звітності МСФО:

 • на додаток до пакетної трансляції "Подокументно" трансляція проводок;
 • "подвійне" закриття періоду, що забезпечує можливість закриття періоду за МСФЗ раніше РСБУ з трансляцією в наступний період МСФЗ змін періоду РСБУ після дати трансляції;
 • портал планових нарахувань, що дозволяє відобразити в обліку невідфактуровані операції і зіставити їх з фактичними операціями наступного періоду.

В системі реалізовані пакет індивідуальної звітності та примітки до нього.

"1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" розширює лінійку типових рішень фірми "1С", за допомогою яких можна вести облік і формувати звітність МСФЗ. Для комплексної автоматизації обліку виробничих підприємств, зацікавлених в обліку по МСФО і мають високу ступінь зближення облікових політик РСБУ і МСФО, рекомендується використовувати програмний продукт "1С ERP Управління підприємством 2".

Для автоматизації обліку та складання консолідованої звітності за МСФЗ холдингів рекомендується використовувати "1С Управління холдингом 8", яке на додаток до функціональності "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" в частині МСФЗ включає наступні функції:

 • імпорт даних із зовнішніх облікових систем і пакетів збору даних в форматі Microsoft Excel;
 • трансформаційну модель обліку;
 • облік придбання / вибуття бізнесу;
 • управління периметром групи компаній;
 • розрахунок ефективної частки володіння організаціями групи для периметрів з непрямим і зустрічним володінням;
 • консолідаційні і елімінаційні коригування;
 • портал звірки внутрішньогрупових операцій;
 • можливість формування консолідованої звітності.

Конфігурація "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" розроблена на версії 8.3 платформи "1С Підприємство" (http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=16733 - див. Інформаційний лист №   16733 від 29.05. 2013).

Для навчання можливостям цього прикладного рішення рекомендується пройти курс по підсистемі "МСФЗ" в програмі "1С Управління холдингом 8": http://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=433.

Склад продукту

Поставка продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ. Бета-версія" включає:

 • платформу "1С Підприємство 8.3",
 • конфігурацію "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" в статусі бета-версії,
 • ліцензійну угоду на використання програмного продукту,
 • пінкод програмного захисту,
 • комплект документації по платформі і входить в поставку конфігурації.

Ліцензія, що входить в поставку продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ. Бета-версія", забезпечує використання прикладного рішення в файловому варіанті на одному робочому місці. Для використання даного продукту на більшій кількості робочих місць необхідні клієнтські ліцензії "1С Підприємство 8", які можна придбати окремо. Можна також використовувати клієнтські ліцензії "1С Підприємство 8", придбані для інших продуктів. Фірма "1С" пропонує клієнтські ліцензії на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 і 1000 робочих місць. Повний перелік клієнтських ліцензій та їх ціни наведені в додатку до цього інформаційного листа.

Для використання даного прикладного рішення в клієнт-серверному варіанті необхідна ліцензія на сервер "1С Підприємство 8". Перелік рекомендованих ліцензій на сервер наведено в додатку до цього інформаційного листа. З даним продуктом також можна використовувати випущені раніше ліцензії на сервер "1С Підприємства" для версій 8.0, 8.1 і 8.2 платформи.

Продукт "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ. Бета-версія" поставляється тільки з програмною захистом, але з ним можна використовувати клієнтські і серверні ліцензії з програмної або апаратної захистом.

В поставку входить по одному екземпляру книг документації, див. Таблицю нижче. Додаткові екземпляри документації можна придбати відповідно до регламенту, см. Http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=8538 - інформаційний лист № 8538 від 20.06.2008 року.

Код

Найменування

Ціна для користувача, руб.

2900001483612

1С Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора

300

2900001490818

1С Підприємство 8.3. Керівництво користувача

300

2900001483605

1С Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох частинах)

600

2900001844093

1С Підприємство 8. Конфігурація "Бухгалтерія КОРП МСФЗ". Бета-версія (в двох частинах)

600

Порядок продажу

Поширення програмного продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ. Бета-версія" ( "коробкової" і електронної поставок) здійснюється тільки через партнерів зі статусом "1С Центр ERP" (http://www.1c.ru/rus/partners/ ckerp.jsp), а також через партнерів мережі "1С Консалтинг" (http://consulting.1c.ru/corporate.jsp).

Для придбання вказаних програмних продуктів необхідно заповнити, підписати і подати заявку партнера фірми "1С". Єдина форма заявки на поставку: шаблон ZIFRS.XLS (http://static.1c.ru/news/files/ZIFRS.xls), зразок заповнення ZIFRS-EX.XLS (http://static.1c.ru/news/files/ZIFRS-EX.xls).

На підставі заявки користувача партнер подає в фірму "1С" електронну заявку, яка буде розглянута протягом трьох робочих днів. При неповному або некоректному заповненні заявки розгляд може тривати довше. За результатами розгляду партнеру повідомлять рішення про погодження заявки і можливості придбання продукту або мотивовану відмову.

Порядок використання бета-версії і пілотні впровадження

Для роботи з конфігурацією "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" необхідно використовувати версію 8.3.10 і вище платформи "1С Підприємство".

Звертаємо увагу користувачів, що входить в комплект поставки прикладне рішення конфігурація "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" не є закінченою комерційної поставкою і поставляється за спеціальною (низькою) ціною. При прийнятті рішення про використання конфігурації в ході проекту слід враховувати попередній характер готовності типового функціоналу до впровадження.

Пілотні впровадження продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" можуть виконуватися як за допомогою партнерів фірми "1С", так і власними силами ІТ-служб користувачів. При виборі партнера для пілотного впровадження фірма "1С" настійно рекомендує звертатися в першу чергу до партнерів учасникам проекту "1С Консалтинг", що має сертифікованих фахівців і досвід впроваджень "1С Управління холдингом 8" і "1С Консолідація 8 ПРОФ". Інформація про впроваджень даних продуктів розміщена за адресами http: /v8.1c.ru/consolid/1022cons.htm іhttp: //v8.1c.ru/cpm/stories.htm.

Фірма "1С" планує курирувати виконуються партнерами пілотні впровадження продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ", що представляють інтерес з точки зору апробації і розвитку нового функціоналу. З питань співпраці звертайтеся за адресою cpm@1c.ru .

Підтримка користувачів бета-версії

Підтримка користувачів в період бета-тестування конфігурації до виходу фінальної версії здійснюється партнером фірми "1С", який виконує пілотний етап впровадження.

В разі випуску оновлень бета-версії конфігурації користувачі зможуть отримати їх через партнерів або в сервісі "1С Оновлення програм" порталу 1С ІТС за адресою portal.1c.ru.

Користувачі, які придбали продукт "1С Бухгалтерія 8 КОРП МСФЗ. Бета-версія" до моменту виходу фінальної версії, можуть надсилати повідомлення про помилки та пропозиції щодо розвитку функціоналу на адресу cpm@1c.ru.

Інформація про фінальної версії

Випуск фінальної версії планується в I кварталі 2018 року. Планована вартість фінальної версії 100   000 рублів.

Апгрейд продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ. Бета-версія" на фінальну версію буде проводитися на пільгових умовах, які будуть оголошені під час випуску фінальної версії "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ". При переході на фінальну версію накопичені дані інформаційних баз бета-версії будуть збережені.

Планується підтримувати оновлення інформаційних баз конфігурації "Бухгалтерія підприємства КОРП" на фінальну версію конфігурації "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" зі збереженням накопичених даних.

Додаток. Клієнтські ліцензії і ліцензії на сервер "1С Підприємства   8"

Таблиця 1. Перелік рекомендованих ліцензій на сервер.

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.
(ПДВ не обкладається)

Дилер

Постійний партнер

4601546106780

1С Підприємство 8.3 ПРОФ.
Ліцензія на сервер (x86-64)

86   400

43   200

38   880

4601546106803

1С Підприємство 8.3 ПРОФ.
Ліцензія на сервер (x86-64) (USB)

103   700

51   850

46   665

4601546106773

1С Підприємство 8.3 ПРОФ.
Ліцензія на сервер

50   400

25   200

22   680

4601546106797

1С Підприємство 8.3 ПРОФ.
Ліцензія на сервер (USB)

60   500

30   250

27   225

4601546109019

1С Підприємство 8.3. Сервер МІНІ на 5 підключень

14   400

7   200

6   480

Звертаємо увагу: "1С Підприємство 8.3. Сервер МІНІ на 5 підключень" рекомендується купувати для віддаленої, а не для основної інформаційної бази.

Таблиця 2. Перелік рекомендованих клієнтських ліцензій.

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.
(ПДВ не обкладається)

Дилер

Постійний партнер

4601546080875

Клієнтська ліцензія на 1 р. м. 1С Предпр. 8

6   300

3   150

2   835

4601546038777

Клієнтська ліцензія на 1 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

8   200

4   100

3   690

4601546080882

Клієнтська ліцензія на 5 р. м. 1С Предпр. 8

21   600

10   800

9   720

4601546038807

Клієнтська ліцензія на 5 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

28   100

14   050

12   645

4601546080899

Клієнтська ліцензія на 10 р. м. 1С Предпр. 8

41   400

20   700

18   630

4601546038814

Клієнтська ліцензія на 10 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

51   900

25   950

23   355

4601546080905

Клієнтська ліцензія на 20 р. м. 1С Предпр. 8

78   000

39   000

35   100

4601546038821

Клієнтська ліцензія на 20 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

97   600

48   800

43   920

4601546080912

Клієнтська ліцензія на 50 р. м. 1С Предпр. 8

187   200

93   600

84   240

4601546038838

Клієнтська ліцензія на 50 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

224   700

112   350

101   115

4601546080929

Клієнтська ліцензія на 100 р. м. 1С Предпр. 8

360   000

180   000

162   000

4601546038845

Клієнтська ліцензія на 100 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

432   000

216   000

194   400

4601546080936

Клієнтська ліцензія на 300 р. м. 1С Предпр. 8

1   068   000

534   000

480   600

4601546049940

Клієнтська ліцензія на 300 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

1   281   600

640   800

576   720

4601546080943

Клієнтська ліцензія на 500 р. м. 1С Предпр. 8

1   776   000

888   000

799   200

4601546049957

Клієнтська ліцензія на 500 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

2   131   200

1   065   600

959   040