Купити 1С

Про випуск електронного навчального курсу "1С:Електронне навчання. Функціональність ЗУП КОРП"

 

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.

Дилер

Постійний партнер

Дістрі-
бьютор

4601546135254

1С:Електронне навчання. Функціональність ЗУП КОРП

95000

-

80000

77000

Фірма "1С" оголошує про випуск електронного навчального курсу "1С:Електронне навчання. Функціональність ЗУП КОРП", який буде оновлюватися не рідше одного разу на рік і допускає вивчення у вхідній в комплект поставки конфігурації "http: //v8.1c .ru / elo / exam / - 1С:Електронне навчання. Екзаменатор "або в http://v8.1c.ru/hrm/corp_versiya.htm - 1С:ЗУП КОРП або Системі дистанційного навчання кінцевого користувача.

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНИЙ ПРОДУКТ

Навчальний мультимедійний курс "1С:Електронне навчання. Функціональність ЗУП КОРП" призначений для масового електронного навчання користувачів на проектах впровадження типової конфігурації 1С:ЗУП КОРП 3.1.4. Комплектація продукту дозволяє планувати, проводити і враховувати підсумки електронного навчання за курсом в:

 • конфігурації http://solutions.1c.ru/catalog/elearning-examiner/features - Екзаменатор версії 3.0.9, яка входить в поставку;
 • досліджуваної конфігурації http://v8.1c.ru/hrm/corp_versiya.htm - ЗУП КОРП версії 3.1.4.156 і старше;
 • системі дистанційного навчання, яка допускає завантаження курсів формату SCORM-2004.

Курс розрахований на користувачів, знайомих з методиками обліку кадрів, розвитку персоналу і розрахунку заробітної плати в госпрозрахункових організаціях. Курс буде корисний наступним категоріям працівників, які планують використовувати 1С:ЗУП КОРП:

 • працівникам бухгалтерії, що відповідає за розрахунок заробітної плати;
 • співробітникам кадрових служб;
 • співробітникам відділів праці та заробітної плати і / або економічних відділів, що відповідають за формування штатного розкладу і фонду оплати праці;
 • працівникам HR-служб, корпоративного навчального центру;
 • аудиторів, які здійснюють перевірку розрахунку зарплати в програмі;
 • співробітникам фірм 1С:Франчайзі, адміністраторам, консультантам і програмістам.

ЗМІСТ КУРСУ

Курс містить добре ілюстровану теоретичну частину з відеофрагментами і гіпертекстових описом всіх функціональних можливостей програмного продукту http://v8.1c.ru/hrm/corp_versiya.htm - "1С:Зарплата і управління персоналом 8" КОРП (ред. 3.1. 4), завдання контрольних прикладів, навчальні практикоорієнтовний тести для перевірки засвоєння матеріалу, практикум у вигляді наскрізного прикладу, підсумковий тест і глосарій основних термінів.

Курс побудований на наскрізному прикладі, який включає рішення задач кадрового обліку та обліку розрахунків з працівниками абстрактної організації. В процесі роботи слухачеві необхідно вирішити такі завдання:

 • ознайомитися з основними об'єктами кожної підсистеми, розуміти їх призначення, вміти знаходити в інтерфейсі і грамотно використовувати в процесі роботи;
 • навчитися самостійно налаштовувати нарахування та утримання, що входять в систему оплати праці організації;
 • навчитися коректно працювати з документами з нарахування заробітної плати, враховувати відпрацьований і невідпрацьований час, середній заробіток, інші показники розрахунку;
 • розуміти взаємодію між кадровою службою та відділом з розрахунку заробітної плати;
 • вивчити порядок виплати заробітної плати різними способами;
 • освоїти порядок настройки системи оподаткування та розрахунку податку на доходи фізичних осіб і страхових внесків;
 • навчитися отримувати необхідні відомості з бази даних за допомогою різних звітів, аналізувати отриману інформацію;
 • вивчити порядок складання способів відображення в обліку, їх призначення;
 • навчитися складати регламентовану звітність;
 • навчитися знаходити і коректно виправляти допущені помилки;
 • отримати цілісне і правильне розуміння конфігурації в частині обліку заробітної плати;
 • ознайомитися з можливостями автоматизації управління персоналом, реалізованими в програмі.

Повний зміст електронного курсу представлено в Додатку .

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАВКИ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Програмний продукт "1С:Електронне навчання. Функціональність ЗУП КОРП" поставляється з конфігурацією "http://v8.1c.ru/elo/exam/ - 1С:Електронне навчання. Екзаменатор". Сам електронний навчальний курс представлений в постачанні двома форматами:

 • xml вивантаженням, придатної для завантаження в "http://v8.1c.ru/elo/exam/ - 1С:Електронне навчання. Екзаменатор" версії 3.0.9;
 • zip-архівом формату SCORM-2004, придатним для завантаження в 1С:ЗУП КОРП версії 3.1.4+ або в Систему дистанційного навчання, що підтримує формат SCORM-2004.

На сервері фірми "1С" http://sdo.1c.ru доступна безкоштовна http://sdo.1c.ru/courses/demo/c7ad3790-921f-11e7-94a3-7c67a25b6f52_zup_big/ - демо-версія курсу.

Електронний курс поставляється в форматах і комплектності, що не підтримують внесення в нього змін користувачами. Оновлення електронного курсу за типовою конфігурації ЗУП КОРП виконуватиме фірма "1С" і періодично, не рідше одного разу на рік випускати їх у вигляді окремого програмного продукту. В рамках робіт / послуг за договором авторського нагляду фірма "1С" готова розглянути запити клієнтів і партнерів про створення аналогічного курсу по кастомізованої в рамках проекту впровадження конфігурації ЗУП КОРП або рольових навчальних курсів за посадами користувачів типової / кастомізованої конфігурації ЗУП КОРП.

В подальшому планується реалізувати інтеграцію функціональної моделі ЗУП КОРП (виконаної на базі 1С:СППР) зі структурою електронного курсу з метою спрощення навігації по базі знань і формування єдиних підходів до організації технічної підтримки автоматизованих систем управління персоналом з використанням методологічних підходів https: / /consulting.1c.ru/technologies/tekhnologiya-korporativnogo-soprovozhdeniya-tks/ - 1С:ТКС.

Кількість працівників кінцевого користувача, які можуть одночасно вивчати електронний курс в конфігураціях Екзаменатор або ЗУП КОРП, обмежується кількістю вільних клієнтських ліцензій "1С:Підприємство 8", придбаних окремо. Можна також використовувати клієнтські ліцензії "1С:Підприємство 8", раніше придбані для інших продуктів. Фірма "1С" пропонує клієнтські ліцензії на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 і 1000 робочих місць.

Кількість працівників кінцевого користувача, які можуть вивчати електронний курс в Системі дистанційного навчання стороннього виробника, визначається ліцензійними обмеженнями виробника даної Системи дистанційного навчання.

В комплект поставки входить:

 • дистрибутив на компакт-диску,
 • книга "1С:Електронне навчання. Екзаменатор" Редакція 3.0. Опис ",
 • книга "Керівництво по використанню курсу" 1С:Електронне навчання. Функціональність ЗУП КОРП ",
 • ліцензійну угоду,
 • реєстраційна анкета.

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ КУРСУ

Придбати новий програмний продукт і необхідні ліцензії "1С:Підприємство 8" можна через партнерів-франчайзі фірми "1С", див. Http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp.

СЕРВІС КОРИСТУВАЧІВ

Зареєстровані користувачі курсу мають право на безкоштовне отримання:

 • послуг лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • оновлень конфігурації Екзаменатор на сайті підтримки користувачів (https://releases.1c.ru) або через партнерів фірми "1С".

Для отримання послуг підтримки програмних продуктів рекомендуємо використовувати особистий кабінет користувача на порталі 1С:ІТС за адресою. Щоб створити особистий кабінет, потрібно перейти за посиланням https://portal.1c.ru/, в головному меню вибрати "Особистий кабінет", а на сторінці авторизації & ndash; посилання "Реєстрація". Створити особистий кабінет можна до придбання продуктів фірми "1С".

Сервісне обслуговування офіційно зареєстрованих користувачів програмного продукту "1С:Електронне навчання. Функціональність ЗУП КОРП" і підтримка користувачів здійснюються по телефону: +7 (495) 681-37-63, а також електронною поштою за адресою: e2b @ 1c. ru. Сервісне обслуговування здійснюється з 10:00 до 18:00, крім суботи, неділі та святкових днів (за розпорядком московських організацій).

 

Додаток

 

ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ

 1. Введення
  • Інформація про курс
  • Як працювати з курсом
  • Цілі і завдання курсу
 2. Знайомство з програмою
  • Вікно конфігурації
  • Об'єкти конфігурації (довідково)
  • Основні дії виконуються користувачем
 3. Початкова настройка програми
  • Початкова настройка програми
  • Помічник початкової настройки
   • Помічник початкової настройки
   • Практичне завдання. Помічник початкової настройки
  • Налаштування кадрового обліку
   • Налаштування кадрового обліку
   • Налаштування штатного розкладу
   • Практичне завдання. Налаштування кадрового обліку
   • Питання для самоконтролю (Налаштування кадрового обліку)
  • Налаштування розрахунку зарплати
   • Налаштування розрахунку зарплати
   • Практичне завдання. Налаштування розрахунку зарплати
   • Питання для самоконтролю (Налаштування зарплати)
  • Налаштування нарахувань і утримань
   • Налаштування нарахувань
   • Призначення нарахування
    • Призначення нарахування
    • Приклади застосування нарахувань з різним призначенням (Довідково)
    • Практичне завдання. Призначення нарахування
   • Спосіб виконання нарахування
    • Спосіб виконання нарахування
    • Практичне завдання. Спосіб нарахування
   • Формула розрахунку нарахування
   • Налаштування профілів показників
    • Налаштування профілів показників
    • Визначені показники. (Довідково)
    • Практичне завдання. Налаштування профілів показників
    • Функції формул розрахунку
    • Шаблони документа Дані для розрахунку зарплати
    • Питання для самоконтролю. Показники розрахунку зарплати
   • Інші настройки закладки "Основне"
    • Розрахунок першої половини місяця, ФОП та інші настройки закладки Основне
    • Практичне завдання. Фонд оплати праці
   • Розрахунок бази
    • Розрахунок бази
    • Практичне завдання. Розрахунок бази
   • Залежності
   • Облік часу
    • Облік часу
    • Практичне завдання. Облік часу
   • Пріоритет
    • Пріоритет
    • Практичне завдання. Пріоритет
   • Середній заробіток
   • Податковий і бухгалтерський облік
   • Інші можливості
   • Утримання
   • Самостійна робота №1
   • Питання для самоконтролю
 4. Завантаження адресного класифікатора
  • Завантаження адресного класифікатора
 5. Відомості про організацію
  • Відомості про організацію
  • Практичне завдання. Відомості про організацію
 6. Класифікатори
  • Класифікатори
  • Практичне завдання Класифікатори
 7. Норма робочого часу. Виробничі календарі. Графіки роботи
  • Норма робочого часу
  • Виробничі календарі
  • Графіки роботи
   • Графіки роботи
   • Види часу
   • Графіки роботи по днях тижня
   • Графіки неповного робочого часу
   • Практичне завдання Графіки неповного робочого часу
   • Змінні графіки
   • Практичне завдання Змінні графіки
   • Питання для самоконтролю Графіки роботи
 8. Структура організації. Штатний розклад
  • Підрозділи
   • Довідник "Підрозділи"
   • Ієрархія підрозділів. Відеоматеріал 3.5МБ, 1:14 хв
   • Практичне завдання Підрозділи
  • Посади
   • Посади
   • Практичне завдання Посади
   • Питання для самоконтролю Підрозділи Посади
  • Штатний розклад
   • Штатний розклад
   • Ведення штатного розкладу без збереження історії
   • Ведення штатного розкладу зі збереженням історії
   • Інші можливості штатного розкладу
   • Практичне завдання Штатний розклад
   • Звіти за штатним розкладом
   • Питання для самоконтролю Штатний розклад
 9. Відомості про співробітників організації
  • Відомості про співробітників організації
  • Способи створення нового співробітника
  • Прийом на роботу
   • Оформлення прийому на роботу
   • Практичне завдання Співробітники Прийом на роботу
   • Особливості прийому на роботу сумісників
   • Прийом на роботу сумісників. Практичне завдання
   • Прийом на роботу списком
   • Практичне завдання Прийом на роботу списком
   • Особливості документів прийому на роботу
  • Робота зі списком співробітників
  • Картка фізичної особи та картка співробітника
  • Особисті дані співробітника
   • Особисті дані співробітників
   • Основні дані
    • Основні дані
    • Практичне завдання Основні дані співробітників
    • Зміна основних даних
    • Практичне завдання Зміна основних даних співробітників
   • Персональні дані, що впливають на розрахунок
    • Персональні дані, що впливають на розрахунок
    • Податок на доходи
     • Податок на доходи Стандартні і майнові відрахування
     • Практичне завдання Податок на доходи Стандартні і майнові відрахування
     • Податок на доходи. Статус платника податків. Доходи з попереднього місця роботи
    • Страхування
     • Страхування. Статус іноземного громадянина. Інвалідність. Пільги
     • Практичне завдання Прийом на роботу співробітника з пільгами
     • Практичне завдання Прийом на роботу співробітника інваліда
    • Відомості про стаж
     • Відомості про стаж
     • Практичне завдання Відомості про стаж
    • Виплата та облік витрат
   • Кадрові дані співробітника (для картки Т-2 і інших звітів)
   • Звіти по кадровим даними
  • Налаштування відповідальних осіб
  • Питання для самоконтролю. Відомості про співробітників організації
 10. Розрахунок заробітної плати
  • Схема розрахунку заробітної плати
  • Розрахунок зарплати за перший місяць. Планова і оперативна інформація
   • Розрахунок зарплати за перший місяць. Планова і оперативна інформація
   • Планові нарахування
    • Документи зміни оплати праці
    • Документи "Кадровий переклад" і "Кадровий переклад списком"
    • Практичне завдання Кадровий переклад
    • Зміна планових нарахувань
    • Практичне завдання. Зміна планових нарахувань.
    • Зміна оплати праці
    • Практичне завдання. Зміна оплати праці.
    • Призначення та припинення декількох одночасно діючих нарахувань
    • Практичне завдання. Призначення і припинення нарахувань.
    • Практичне завдання Призначення планового нарахування
    • Спеціалізовані постійні доплати
     • Суміщення посад і його скасування
     • Практичне завдання Суміщення посад
     • Наказ на доплату до середнього заробітку і його скасування
   • Інші кадрові документи за плановими нарахуваннями
    • Переміщення в інший підрозділ
    • Зміна графіка роботи списком
   • Плановий ФОП Сукупна тарифна ставка (довідково)
   • Аналіз зміни планових нарахувань
   • Самостійна робота №2
   • Планові утримання
    • Постійні (планові) утримання
    • Виконавчий лист
     • Виконавчий лист
     • Практичне завдання Виконавчий лист
     • Зміна умов виконавчого листа
    • Утримання добровільних страхових внесків
    • Утримання добровільних страхових внесків до НПФ
    • Утримання профспілкових внесків
    • Постійне утримання на користь третіх осіб
    • Практичне завдання Постійне утримання на користь третіх осіб
    • Утримання в рахунок розрахунків за іншими операціями
    • Практичне завдання Утримання в рахунок розрахунків за іншими операціями
   • Питання для самоконтролю Планові нарахування та утримання
   • Дані для розрахунку зарплати
    • Дані для розрахунку зарплати
    • Введення даних по відрядних робіт
    • Практичне завдання Введення даних по відрядних робіт
    • Практичне завдання Введення постійних і разових показників для розрахунку зарплати
    • Питання для самоконтролю Дані для розрахунку зарплати
   • Аванс
    • Налаштування способу розрахунку авансу
    • Розрахунок зарплати за першу половину місяця
    • Зміна авансу
    • Практичне завдання Аванс
   • Налаштування місць виплати зарплати
    • Місця виплати зарплати
    • Налаштування виплати через банк
    • Практичне завдання Налаштування виплати через банк
    • Налаштування виплати через банк на особисті рахунки співробітників
    • Практичне завдання. Налаштування виплати через банк на особисті рахунки
    • Налаштування виплати через касу
    • Практичне завдання. Налаштування виплати через касу.
    • Налаштування виплати через роздавальника
   • Відомості на виплату зарплати
    • Відомості на виплату зарплати
    • Відомості в банк (в рамках зарплатного проекту)
    • Відомість перерахувань на рахунки
    • Відомість в касу
    • Відомість через роздавальника
    • Практичне завдання Виплата авансу
   • Нарахування зарплати
    • Нарахування зарплати
    • Практичне завдання Нарахування зарплати за перший місяць
    • Питання для самоконтролю Нарахування зарплати
   • Аналіз нарахованої заробітної плати за звітами
    • Довільні звіти
    • Налаштування довільних звітів
    • Уніфіковані звіти
    • Налаштування уніфікованих звітів
   • Остаточна виплата зарплати за місяць
    • Остаточна виплата зарплати за місяць
    • Практичне завдання Виплата зарплати
    • Облік ПДФО при виплаті зарплати за місяць
    • Не виплачена зарплата
     • незарахування зарплата в банку
     • Не виплачена зарплата в касі. Депонування
    • Компенсація за затримку зарплати
    • Аналіз виплаченої зарплати за звітами
    • Повернення співробітником боргів із зарплати
    • Питання для самоконтролю Виплати
   • Звіти по податках і внесках
    • Аналіз нарахованих податків і внесків
    • Аналіз ПДФО за звітами
    • Аналіз нарахованих внесків
   • Відображення зарплати в бухобліку
    • Відображення зарплати в бухобліку
    • Способи відображення зарплати в бухобліку
    • Практичне завдання. Способи відображення зарплати в бухобліку
    • Призначення способів відображення в бухобліку
    • Практичне завдання Призначення способів відображення в бухобліку
    • Документ Відображення зарплати в бухобліку
    • Практичне завдання Відображення зарплати в бухобліку
    • Документ Нарахування оціночних зобов'язань по відпустках
    • Питання для самоконтролю Відображення в обліку
  • Розрахунок зарплати за другий місяць. Середній заробіток, облік часу
   • Розрахунок зарплати за другий місяць
   • Порядок розрахунку середнього заробітку
   • Взаємодія кадрової та розрахункової служби при введенні документів, що містять розрахунок
   • Звільнення
    • Документ "Звільнення" ( "Звільнення списком")
    • Практичне завдання. Звільнення
    • Довідки при звільненні.
    • Документ-помічник Переклад до іншого роботодавця
   • Облік робочого часу
   • Індивідуальні графіки роботи
    • Індивідуальні графіки роботи
    • Практичне завдання Індивідуальні графіки роботи
   • Робота понад норму часу
    • Робота у вихідні і свята
    • Практичне завдання Робота у вихідні і свята
    • Робота понаднормово
    • Практичне завдання Робота понаднормово
   • Відпустки
    • Види відпусток
    • Практичне завдання Види відпусток
    • Право на щорічну відпустку
    • Робочий рік, за який надається відпустка
    • Введення початкових залишків відпусток
    • Графік відпусток
    • Документ Відпустки
    • Практичне завдання Відпустки
    • Груповий наказ на відпустку
    • Відпустки без збереження заробітної плати
    • Практичне завдання Відпустки без збереження зарплати
   • Лікарняний лист
    • Лікарняний лист
    • Практичне завдання Лікарняний лист
    • Електронний листок непрацездатності (Довідково)
    • Перелік в ФСС
    • Пілотний проект ФСС з прямим виплат
   • Відпустки по догляду за дитиною
    • Відпустка по догляду за дитиною
    • Практичне завдання Відпустка по догляду за дитиною
    • Зміна і припинення відпустки по догляду за дитиною
    • Практичне завдання Повернення з відпустки по догляду за дитиною
   • Оплата за середнім заробітком
    • Відрядження
     • Відрядження
     • Практичне завдання Відрядження
    • Оплата днів догляду за дітьми-інвалідами
    • Відсутність зі збереженням оплати
     • Відсутність зі збереженням оплати
     • Практичне завдання Відсутність зі збереженням оплати
   • Інші відхилення
    • Прогул, неявка
    • Практичне завдання Прогул, неявка
    • Відгул
    • Практичне завдання Відгул
    • Погодинні відсутності
    • Простої
    • Практичне завдання Простої
   • Ланцюжки кадрових подій
   • Табель обліку робочого часу
    • Табель обліку робочого часу
    • Практичне завдання Табель обліку робочого часу
   • Питання для самоконтролю
   • Закриття зарплати за другий місяць
    • Закриття зарплати за другий місяць
    • Практичне завдання Розрахунок зарплати за другий місяць
    • Практичне завдання Виплата зарплати за другий місяць. Аналіз ПДФО і внесків
    • Практичне завдання Формування відомостей для бухгалтерської програми
  • Розрахунок зарплати за третій місяць. Договори ЦПХ, позики, разові документи, перерахунки
   • Договори ЦПХ
    • Договори цивільно-правового характеру (ЦПХ)
    • Практичне завдання Договір ЦПХ
   • Позики співробітників
    • Позики співробітників
    • Практичне завдання Позики
   • Разові документи, реєструють доходи
    • Разові документи, реєструють доходи
    • Премія
     • Премія
     • Практичне завдання Премія
    • Матеріальна допомога
     • Матеріальна допомога
     • Практичне завдання Матеріальна допомога
    • Одноразова допомога за рахунок ФСС
     • Одноразова допомога за рахунок ФСС
     • Практичне завдання Одноразова допомога за рахунок ФСС
    • Разове нарахування
     • Разове нарахування
     • Практичне завдання Разове нарахування
    • Дохід в натуральній формі
     • Дохід в натуральній формі
     • Практичне завдання Дохід в натуральній формі
    • Приз, подарунок
     • Приз, подарунок
     • Практичне завдання Приз, подарунок
   • незарплатних доходи
    • незарплатних доходи
   • Питання для самоконтролю
   • Сторнування, донарахування-перерахунок, виправлення
    • Сторнування
    • Донарахування, перерахунки
    • Практичне завдання Донарахування, перерахунок
    • Виправлення
    • Практичне завдання Виправлення
   • Закриття зарплати за третій місяць
    • Реєстрація переробок при відносно всього обліку часу
    • Практичне завдання Розрахунок переробок
    • Закриття зарплати за третій місяць
    • Практичне завдання Розрахунок зарплати за третій місяць
   • Помічники користувача
  • Окремі випадки розрахунку зарплати
   • Тарифні групи
   • Території
   • Робота у шкідливих умовах
   • Прийом на роботу іноземців
   • ПДФО від зарубіжних джерел
   • Індексація
   • Інші приватні ситуації
 11. Податки і внески
  • ПДФО
   • Відомості, що впливають на розрахунок ПДФО
   • Обчислення ПДФО
   • Облік перерахованого ПДФО
   • Повернення ПДФО
   • Аналітичні звіти по ПДФО
  • Страхові внески
   • Налаштування, що впливають на розрахунок страхових внесків
   • Обчислення страхових внесків
   • Взаєморозрахунки по страхових внесках
   • Аналітичні звіти по страхових внесках
  • Практичне завдання Звітність
 12. Регламентована звітність
  • 1С-Звітність
  • Регламентовані звіти по ПДФО
   • Регістр податкового обліку з ПДФО
   • Види довідок по ПДФО
   • Довідка 2-ПДФО для співробітників
   • Довідки 2-ПДФО для передачі в ИФНС
   • Звіт за формою 6-ПДФО
  • Регламентовані звіти по страхових внесках
   • Вихідні довідки для розрахунку допомоги
   • Картка обліку по страхових внесках
   • Зведені регламентовані звіти за внесками
   • Заява та довідка розрахунок для ФСС
  • Персоніфікована звітність
   • Анкети персоніфікованого обліку
   • Інші форми персоніфікованого обліку
   • Документи і звіти по добровільним страхових внесках
  • Статистична звітність
  • Питання для самоконтролю Звітність
 13. Управлінський облік заробітної плати
  • Управлінський облік
 14. Мотивація і пільги
  • Ключові показники ефективності
  • Використання грейдов
  • Пільги
  • Питання для самоконтролю Мотивація і пільги
 15. Охорона праці
  • Спецоцінка умов праці
  • Проведення інструктажів з охорони праці
  • Розслідування нещасних випадків
  • Питання для самоконтролю. Охорона праці.
 16. Навчання та розвиток
  • Компетенції. Заходи з навчання
  • Навчання та розвиток. Відеоматеріал 15МБ, 6:16 хв
  • Заявки від керівників
  • Заявки від співробітників
  • Індивідуальні плани розвитку
  • Планування навчання
  • Проведення навчання
  • Учнівський договір
  • Електронне навчання
  • Оцінка 360
  • Питання для самоконтролю. Навчання і розвиток
 17. Атестація співробітників
  • Атестація співробітників
 18. Самообслуговування співробітників
  • Самообслуговування співробітників
  • Робоче місце співробітника
  • Питання для самоконтролю. Самообслуговування співробітників
 19. Військовий облік
  • Ведення військового обліку
  • Бронювання громадян на період мобілізації і воєнний час
 20. Підбір персоналу
  • Підбір персоналу. Налаштування
  • Робота з вакансіями
  • Робота з кандидатами
  • Електронне інтерв'ю
  • Звітність по підбору персоналу
 21. Кадровий резерв
  • Опис і настройка
  • Довідник "Кадровий резерв"
  • Заявка на включення в резерв
  • Включення в резерв
  • Виключення з резерву
  • Аналіз стану кадрового резерву
 22. Програми
  • Обмін електронними документами з банком
 23. Підсумкове тестування