Програмне забезпечення, 1С, САБ, BAS, UA-Бюджет, НЕТСОФТ

Про випуск редакції 2.4 рішень "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" і розширенні асортименту

                                                                                    
                                                    

Фірма "1С" оголосила про випуск редакції 2.4. продуктів "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" спільних рішень фірми "1С" і http://v8.1c.ru/sltns/product.jsp?prod_id=169 - Центру розробки "1С-РАРУС", розроблених на версії 8.3 платформи "1С:Підприємство".

Продукт "1С:Підприємство 8. ERP управління м'ясопереробним підприємством 2 "призначений для автоматизації процесів управління та організації обліку на м'ясопереробних підприємствах, в тому числі повного циклу, в багатогалузевих холдингах, що мають в своєму складі забійні і м'ясопереробні підприємства.   Рішення дозволяє організувати ефективний облік на м'ясопереробному підприємстві відповідно до вимог законодавства та галузевими стандартами, здійснювати планування виробничої діяльності та ресурсів підприємства, управляти якістю на всіх переділах: від приймання сировини до випуску напівфабрикатів і готової продукції, контролювати рецептури, а також формувати необхідну регламентовану і спеціалізовану звітність.

Для організацій, що використовують програмні продукти, що містять конфігурацію "ERP Управління підприємством 2", можна придбати "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С: ERP ", інтегрувати його в єдину інформаційну систему, при цьому об'єднана конфігурація буде включати підсистему "Виробництво м'ясної і рибної продукції" для роботи з галузевою специфікою по переробці м'ясної і рибної сировини.    

01 вересня 2017 році фірма "1С" оголосила про випуск нової редакції 2.4 конфігурації "ERP Управління підприємством 2" (див. Інформаційний лист №23393 http://1c.ru/news/info.jsp?id=23393) , основними напрямками розвитку в якій стали: інструменти управління виробництвом, планування, інструменти управління продажами, складом і доставкою, фінансовий результат і контролінг, міжнародний фінансовий облік, необоротні активи та регламентований облік.  

З 05.03.2018 новою редакцією 2.4 комплектуються такі програмні продукти:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна

Дилер

Постійний партнер

4601546133601

1C: Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2.

399 000

199 500

179 550

4601546133618

1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP.

90 000

45 000

40 500

2900001823630

1C: ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2. NFR

-

-

4 000

Повний перелік продуктів і ліцензій лінійки "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" наведено в Додатку 1 .

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

З 05.03.2018 в продажу електронні поставки лінійки "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2":

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.
(без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001863698

1C: Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2. Електронна поставка

399 000

199 500

179 550

2900001863704

1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка

90 000

45 000

40 500

2900001863711

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

12 600

6 300

5 670

2900001863728

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Електронна поставка

43 200

21 600

19 440

2900001863735

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

82 800

41 400

37 260

2900001863742

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

156 000

78 000

70 200

2900001863759

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

374 400

187 200

168 480

2900001863766

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

720 000

360 000

324 000

Звертаємо увагу на те, що окреме використання повного набору функціоналу продукту "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" і додаткових ліцензій до нього, без інтеграції з рішеннями, що містять конфігурацію "ERP Управління підприємством 2 "не передбачено.

Функціонал редакції 2.4 конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" доповнено такими можливостями:

Виробництво

Подальший розвиток отримали виробнича підсистема "Управління виробництвом. Версія 2.2" і підсистема нормативно-довідкової інформації:  

 • Розширені можливості механізму передачі робіт, продукції і матеріалів між виробничими підрозділами, в т. Ч. Виділеними на окремий баланс.
 • Розширені можливості по списанню результатів коригування реалізації робіт, підтримані способи: списання на витрати, зменшення реалізації, оприбуткування на доходи і збільшення реалізації.
 • У ресурсної специфікації організована підтримка мірної продукції (сипуча, вагова, об'ємна і т. П.) З можливістю настройки партії випуску, реалізована можливість випуску продукції в кількості, що не кратному виходу за специфікацією.
 • При описі структури вироби реалізована можливість використання специфікацій напівфабрикатів, що знаходяться в розробці, підтримана можливість використання алгоритмів розрахунку нормативної кількості потрібних для випуску ресурсів (матеріалів і видів робіт), розширено склад доступних операндів і функцій в конструкторі формул.

Планування

 • Розроблено новий інструмент для контролю планів виробництва продукції і напівфабрикатів в розрізі дат запуску / випуску із заданою періодичністю.

Давальницька схема

 • Уніфікована робота з документами по відображенню давальницької схеми за допомогою загального журналу документів.
 • У накладних прийому і передачі, а також в документах передачі матеріалів у виробництво реалізована єдина форма підбору на замовлення / ордерами.
 • При оформленні замовлень переробнику організовано заповнення статей калькуляції, що використовуються в подальшому при заповненні звітів переробникам.
 • Розширені можливості забезпечення матеріалів для випуску продукції з залученням сторонніх переробників за допомогою варіанту відокремлення в рамках давальницької схеми виробництва.

Фінансовий результат і контролінг

 • Реалізовано незалежний розподіл витрат в управлінському та регламентованому обліку, розподіл витрат на фінансовий результат в регламентованому обліку за напрямками діяльності, розподіл додаткових витрат по товарах в управлінському обліку на організацію одержувача витрат.
 • Уніфіковані сценарій обліку витрат і розрахунок собівартості відповідно до правил міжнародного фінансового обліку. В рамках оновленого сценарію облік витрат і розрахунок собівартості товарів здійснюються без урахування ПДВ у валюті управлінського обліку.
 • долучення універсальний механізм перевірок наявності помилок для всіх регламентних операцій закриття місяця.
 • Підвищена деталізація в звітах по виробничих витрат, організований серійний облік матеріалів і продукції в виробничих підрозділах в рамках "Управління виробництвом. Версія 2.2".
 • При аналізі собівартості випущеної продукції (напівфабрикатів) реалізовано разузлование виробничих витрат в контексті документів реалізації.
 • Розроблено звіт, що дозволяє контролювати кількісні і вартісні показники, що сформували собівартість випущеної продукції, з можливістю деталізації до первинних витрат.
 • Оновлено перелік операцій в регламентної процедури закриття місяця, додані операції відкладеного формування рухів за основними засобами та нематеріальними активами з подальшим розрахунком вартості прийнятих до обліку або модернізованих в поточному періоді ОС і НМА.

Бюджетування

 • Уточнено механізм застосування дати актуальності при формуванні бюджетних даних, в примірниках бюджетів, використовуваних для введення планових даних, користувач самостійно визначає необхідність відсутності (наявності) в екземплярі бюджету більш пізніх коригувань планів.
 • Проведено роботи по оптимізації продуктивності основних механізмів підсистеми.

Казначейство

 • Реалізовано новий варіант заліку оплати, при якому платіжний документ може виступати об'єктом розрахунків і зачитуватися в накладних.
 • При заліку невикористаного авансу надається можливість зміни курсу заліку оплати на необхідний в поточній ситуації; курс можна змінити як у валюті регламентованого обліку, так і у валюті управлінського обліку.
 • Реалізовано групове оформлення платіжних документів за даними декількох розпоряджень.

Продажі

 • Для робочого місця "Помічник продажів" додані нові можливості: висновок інформації про клієнта (досьє партнера), створення заявок на повернення товарів від клієнта, швидке заповнення товарів по сегменту номенклатури, прогнозування рекомендованого кількості продажів клієнту, контроль мінімальної суми замовлення в рамках механізму відхилень від умов продажу.
 • Для організації та спрощення робіт з оформлення документів руху товару між організаціями додано спеціалізоване робоче місце, об'єднані всі документи, що оформляються за схемою "Інтеркампані", з можливістю оперативного переходу до робочих місць по оформленню документів на підставі виданих розпоряджень.
 • Забезпечено заповнення призначення для робіт, відокремлених під напрямок діяльності або замовлення клієнта, в документі акта виконаних робіт.
 • Забезпечена підтримка вимог Федерального закону № 54-ФЗ.

Закупівлі

 • Доповнена процедура створення угод про надання агентських послуг з принципалом (постачальником).
 • Удосконалено інструменти для оформлення закупівель.
 • Підтримано відображення в обліку схеми "Товари в дорозі".
 • Надано механізм відображення невідфактурованих поставок товарів при оформленні закупівель.

Склад і доставка

 • При оформленні документів внутрішнього руху товару реалізована можливість вибору валюти як управлінського, так і регламентованого обліку.
 • Доповнено сценарії з оформлення доставки товарів, при яких розпорядженнями на доставку можуть бути угода про умови закупівель або накладна, оформлена на замовлення.
 • При оформленні повернення раніше відвантажених, але не прийнятих одержувачем товарів забезпечено автоматичне заповнення кількості товарів; заповнення кількості виконується за даними фактичного відвантаження товарів.
 • Процедура визначення номерів ВМД комплектуючих при оформленні складання (розбирання) товарів тепер не вимагає ручного введення номерів ВМД.
 • Новий механізм прийому товарів на відповідальне зберігання формує проводки по позабалансовим рахунком 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання".
 • У рамках нової концепції обліку за видами запасів скорочена варіативність видів запасів.
 • Реалізовано облік товарів в дорозі від постачальників, при якому перехід права власності оформляється до фактичного надходження товарів на склад.
 • Підтримується облік невідфактурованих поставок товарів, при якому перехід права власності фіксується після фактичного надходження товарів на склад.

Міжнародний фінансовий облік

 • Для мінімізації подвійного введення документів у разі зближення регламентованого і міжнародного фінансового обліків додана можливість ведення обліку необоротних активів за даними оперативного обліку. В результаті на підставі документа руху основних засобів і нематеріальних активів в оперативному обліку відображаються проводки як за правилами РСБУ, так і за правилами МСФЗ.

Регламентований облік

 • Забезпечено можливість вказівки ідентифікаційного номера (податкового номера) юридичної особи за межами РФ.
 • Підтримується зберігання реквізитів ІПН і КПП контрагента в отриманих рахунках-фактурах.
 • Удосконалено механізм відображення інформації про реєстрацію в податкових органах відокремлених підрозділів організації, виділених на окремий баланс.
 • Змінено реєстрація особливого порядку оподаткування з податку на майно.
 • Оновлені форми декларації та розрахунку авансів з податку на майно.
 • Підтримано облік ПДВ при експорті сировинних товарів.
 • Визначено новий порядок завдання рахунків при відображенні операцій розрахунків з контрагентами з використанням параметрів ДФУ розрахунків.
 • Удосконалено процедуру настройки рахунків в рамках робочого місця "Налаштування відображення документів в регламентованому обліку".
 • Реалізовано ведення окремого обліку за контрактами відповідно до вимог Федерального закону № 275-ФЗ.

Облік необоротних активів

долучення сценарій організації обліку необоротних активів, в якому:

 • всі види обліку необоротних активів (регламентований, міжнародний і управлінський) грунтуються на даних оперативного контуру;
 • для всіх видів обліку використовуються єдині документи;
 • можливості по відображенню операцій з необоротних активів в міжнародному обліку приведені у відповідність з аналогічними можливостями в регламентованому обліку;
 • підтримується незалежне ведення управлінського обліку необоротних активів у разі відключення регламентованого і міжнародного обліків;
 • оптимізований механізм нарахування амортизації для проведення розрахунків при великій кількості об'єктів обліку.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Регламентований кадровий облік і розрахунок зарплати уніфіковані з конфігурацією "Зарплата і управління персоналом ПРОФ", редакція 3.1.4.

Сервісні можливості

 • Для створення територіально розподілених систем доданий механізм розподілених інформаційних баз (РИБ). За допомогою даного механізму здійснюються синхронізація змін конфігурації і повна консолідація даних між центральною базою (центральним вузлом РИБ) і всіма периферійними базами (периферійними вузлами РИБ).
 • Для розвитку завдань електронної торгівлі доданий механізм створення і публікації власних сайтів 1С-UMI. Механізм реалізований в рамках окремого сервісу з автоматизованого створення та наповнення сайту "в один клік". Детальний опис сервісу 1C-UMI і умови його підключення см. На сторінці https://portal.1c.ru/applications/46.
 • Спрощено механізм обслуговування і розробки правил конвертації з використанням універсального формату Enterprise Data, реалізована підтримка версії 1.4.  

Розширений опис функціональних можливостей програмного продукту наведено в Додатку 2 .

З додатковою інформацією можна ознайомитися на сайті фірми "1С":

 • "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" http://solutions.1c.ru/catalog/meat-plant-erp.
 • "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" http://solutions.1c.ru/catalog/meat-fish-erp.

Програмний продукт "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" пройшов сертифікацію "1С:Сумісно", інформаційний лист   https: //1c.ru/news/info.jsp? Id = 23163 - №23163 від 20.06.2017 .

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТІВ

  "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" (артикул 4601546133601):

 • Дистрибутиви:
  • платформи "1С:Підприємство 8.3";
  • конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2";
  • конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
  • конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • DVD-випуск ІТС;
 • Комплект документації по платформі "1С:Підприємство 8.3";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • Комплект документації по конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Активаційний конверт 1С:ІТС Галузевий Пільговий;
 • Пін-код програмної захисту платформи "1С:Підприємство 8" на одне робоче місце;
 • Пін-код програмної захисту конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" на одне робоче місце;
 • Ліцензія на використання системи "1С:Підприємство 8", конфігурацій "ERP Управління підприємством 2", "Система проектування прикладних рішень" і "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" на одному робочому місці;
 • Пін-коди для реєстрації на сайті підтримки користувачів.

"1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" (артикул 4601546133618):

 • Дистрибутив:
  • конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP";
 • Функціональна модель конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2";
 • Активаційний конверт 1С:ІТС Галузевий Пільговий;
 • Пін-код програмної захисту конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" на одне робоче місце;
 • Ліцензія на використання конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" на одному робочому місці;
 • Пін-коди для реєстрації на сайті підтримки користувачів.

Електронна поставка "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" (артикул 2900001863698) випускається в комплектації з програмною захистом і містить:

 • Дистрибутиви:
  • платформи "1С:Підприємство 8.3";
  • конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
  • конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2";
  • конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Функціональну модель конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • Електронний купон на пільгове супровід 1С:ІТС;
 • Електронний активаційний купон на пільгове супровід 1С:ІТС Галузевий;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на порталі 1С:ІТС;
 • Комплект документації по галузевої конфігурації в електронному вигляді;
 • Пін-код програмної ліцензії платформи "1С:Підприємство 8" на одне робоче місце;
 • Пін-код програмної ліцензії конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" на одне робоче місце;
 • Реєстраційну картку та ліцензію на використання системи "1С:Підприємство 8", конфігурацій "ERP Управління підприємством 2", "Система проектування прикладних рішень" і "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" на одному робочому місці.

Електронна поставка "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" (артикул 2900001863704) випускається в комплектації з програмною захистом і містить:

 • Дистрибутив:
  • конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP";
 • Функціональну модель конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP";
 • Комплект документації по галузевої конфігурації в електронному вигляді;
 • Електронний активаційний купон на пільгове супровід 1С:ІТС Галузевий;
 • Пін-код програмної ліцензії конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" на одне робоче місце;
 • Реєстраційну картку та ліцензію на використання конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" на одному робочому місці.

Функціональні моделі "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" включені до складу відповідних продуктів для освоєння можливостей прикладних рішень, вивчення принципів і методології взаємодії окремих підсистем. Для роботи з функціональною моделлю використовується конфігурація "Система проектування прикладних рішень".

Конфігурація "Система проектування прикладних рішень" (СППР), що входить в поставку програмного продукту "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" призначена для проектування прикладних рішень (конфігурацій) на платформі "1С:Підприємство 8" і ведення технічної документації проекту. СППР може бути використана як інструмент для проектування нових інформаційних систем, що розробляються в середовищі "1С:Підприємство 8", а також для опису і документування існуючих систем, розроблених раніше без використання СППР. Детальніше див. Інформаційний лист http://1c.ru/news/info.jsp?id=16931 - № 16931 від 17.07.2013. Ліцензійна угода, що входить в поставку "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2", дозволяє використовувати СППР на одному робочому місці.

Зміни "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продуктів під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000) і клієнтських ліцензій   "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 робочих місць).

Клієнтські ліцензії "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP" призначені для ліцензування робочих місць, на яких будуть використовуватися галузеві функціональні можливості конфігурацій "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" або "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP ".

Просимо звернути увагу, що кількість клієнтських ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" купується виходячи із загальної кількості одночасно працюючих користувачів з рішенням "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2", яке включає об'єднаний функціонал "1С:ERP Управління підприємством 2 "і галузевої функціонал" 1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2 ".

Для користувачів, що використовують галузевої функціонал в рамках загальної конфігурації, необхідно придбати клієнтські ліцензії "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP" в кількості, яка дорівнює кількості одночасно працюючих з галузевим функціоналом користувачів.

Користувачам "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" необхідно придбати клієнтські ліцензії "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP" в кількості, яка дорівнює кількості одночасно працюючих з цією конфігурацією.

Для використання даного прикладного рішення в клієнт-серверному варіанті необхідна ліцензія на сервер "1С:Підприємство 8".

ДОКУМЕНТАЦІЯ, включаються до складу ПОСТАВКИ ПРОГРАМНИХ ​​ПРОДУКТІВ

Продукт   "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" (артикул 4601546133601) включає в себе документацію:

 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора;
 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво користувача;
 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох частинах);
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4;
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління підприємством 2". Редакція 2.4 (в 4-х частинах);
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "Система проектування прикладних рішень". Редакція 1.1. Керівництво користувача.

Продукт "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" (артикул 4601546133618) включає в себе документацію:

 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4.  

Продукти   "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2. Електронна поставка" (артикул 2900001863698)   і "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка" (артикул 2900001863704) включають документацію в електронному вигляді:

 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4.

Документація по платформі "1С:Підприємство 8" і конфігурації "ERP Управління підприємством" до складу електронних основних поставок не входить, вона доступна користувачам при наявності діючого договору Інформаційно-технологічного супроводу (1С:ІТС) і активного сервісу 1С:ІТС Галузевий на сайті www.its.1c.ru /.

Синтаксис вбудованої мови і мови запитів представлений в книзі "1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника" (в 2-х частинах). Опис об'єктної моделі повністю включено в поставку в електронному вигляді (у розділах довідки Конфігуратора і Синтакс-Помічнику). Опис об'єктної моделі у вигляді паперової книги "1С:Підприємство 8.3. Опис вбудованої мови" (в 5-ти частинах) можна придбати окремо:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб. (Без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001483575

1С:Підприємство 8.3. Опис вбудованої мови (у п'яти частинах)

2 100

1. 410

1. 220

Передбачено придбання не більше одного екземпляра на одне робоче місце.

Для користувачів продуктів, що містять конфігурацію "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" передбачено придбання додаткових книг документації:  

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб. (Без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001863377

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4

450

255

255

2900001790420

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління підприємством 2". Редакція 2.4 (в 4-х частинах)

2 500

1 675

1. 450

2900001490801

1С:Підприємство 8. Конфігурація "Система проектування прикладних рішень". Редакція 1.1. Керівництво користувача

300

150

150

2900001490818

1С:Підприємство 8.3. Керівництво користувача

300

150

150

2900001483612

1С:Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора

300

150

150

2900001483605

1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох частинах)

600

300

300

Для користувачів продуктів, що містять конфігурацію "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" передбачено придбання додаткових книг документації:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб. (Без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001863377

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4.

450

255

255

Для придбання книг документації для своєї організації або для організації користувача партнер оформляє заявку на придбання документації за адресою

http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx.

Перед подачею заявки на придбання документації рекомендується перевірити реєстрацію продукту користувача, наявність активного сервісу 1С:ІТС Галузевий на даний продукт і чинного договору 1С:ІТС на програмний продукт, що містить конфігурацію "ERP Управління підприємством 2". Партнер може перевірити реєстрацію продукту на сторінці http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx, вибравши з меню заявок пункт "Реєстрація Перевірка реєстрації" і заповнивши відповідну заявку.

Перевірка наявності чинного договору та активного сервісу 1С:ІТС Галузевий здійснюється на сайті https://portal.1c.ru/partner/subscription/check

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ

Поширення програмних продуктів "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" (коробкові і електронні варіанти поставки) здійснюється тільки через партнерів, що беруть участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень", список партнерів див. на веб www.1c.ru/ckerp.  

Електронні поставки продуктів "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" поширюються по електронних каналах зв'язку, що дозволяє істотно скоротити термін доставки товару до кінцевого користувача з моменту розміщення замовлення. Для придбання електронної поставки користувач повинен звернутися до партнера, який бере участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень", список партнерів див. На веб www.1c.ru/ckerp

Користувач може самостійно оформити заявку на придбання в розділі про продукт на сайті галузевих і спеціалізованих рішень фірми 1С http://solutions.1c.ru/catalog/meat-plant-erp/buy або http: / /solutions.1c.ru/catalog/meat-fish-erp/buy. Для цього потрібно:

 • Зареєструватися на сайті http://solutions.1c.ru/
 • Вибрати цікаву позицію в розділі http://solutions.1c.ru/catalog/meat-plant-erp/buy або http://solutions.1c.ru/catalog/meat-fish-erp/buy, натиснувши на посилання "Замовити"
 • У кошику покупок http://solutions.1c.ru/order/ оформити замовлення:
  • заповнити інформацію про компанію (покупка може бути оформлена тільки на юридичну особу, включаючи Індивідуальних Підприємців)
  • вибрати партнера, який буде допомагати в роботі, і надавати послуги з підтримки програмного продукту, зі списку рекомендованих партнерів або ж із загального списку
  • підтвердити відправку замовлення

Далі з користувачем зв'яжеться співробітник обраної компанії партнера-франчайзі, і після здійснення оплати, надасть посилання на скачування всіх необхідних для роботи з програмою матеріалів.

Порядок замовлення електронних поставок для партнерів-франчайзі аналогічний опублікованому в http://1c.ru/news/info.jsp?id=18526 - інформаційному листі №18526 від 27.06.2014 р.

Статус "1С:Центр ERP" означає наявність у партнера компетенцій за універсальним функціоналом ERP-рішень фірми "1С" для управління підприємством і досвіду успішних впроваджень таких рішень, а галузеві статуси відповідають досвіду виконання проектів впровадження ERP-систем у відповідних галузях і знань специфічних можливостей рішень для даних галузей.

Переваги роботи з партнерами, які мають статус "1С:Центр ERP":

 • надання клієнтам повного і якісного набору необхідних послуг, включаючи консалтинг з управління підприємством, що базується на досвіді вирішення партнерами аналогічних завдань на інших підприємствах і високої компетенції партнера;
 • наявність в штаті сертифікованих фахівців і консультантів по всіх підсистем програмного продукту, сертифікованих керівників проектів, експертів з технологічних питань;
 • здійснення якісних впроваджень ERP-систем відповідно до вимог стандарту ISO 9001.

При виборі партнера рекомендується звертати увагу на кількість сертифікованих фахівців, кількість і параметри успішних впроваджень на підприємствах схожих видів діяльності, наявність сертифіката відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001.

Детальні дані про компетенції партнера представлені на сайті фірми "1С" в рейтингу "1С:Центри компетенції по ERP-рішень", який надає клієнтам зручний інтерфейс для підбору партнерів по впровадженню рішень рівня ERP з урахуванням реального досвіду партнерів по успішним впровадженням в розрізі галузей і регіонів: www.1c.ru/ckerp

Організаціям, зацікавленим у впровадженні прикладних рішень "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" або "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP", пропонуємо звертатися до таких партнерам фірми "1С". Якщо вам важко самостійно вибрати партнера для виконання впровадження, можете звернутися безпосередньо до фірми "1С" за адресою solutions@1c.ru за рекомендаціями по вибору компетентного партнера з урахуванням місцезнаходження підприємства і стоять перед підприємством задач.

Для придбання вказаних програмних продуктів необхідно заповнити, підписати і подати заявку партнера фірми "1С", який бере участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень". Єдина форма заявки на поставку: шаблон http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z.zip - 1C_ERP_Z.XLS, зразок заповнення http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z_EX.zip - 1C_ERP_Z_EX .XLS.

На підставі заявки користувача партнер подасть у фірму "1С" електронну заявку, яка буде розглянута протягом двох робочих днів. У складних випадках розгляд заявки може тривати довше. За результатами розгляду партнеру повідомлять рішення про погодження заявки і можливості придбання продукту або мотивовану відмову.

Для холдингових структур, що автоматизують кілька юридичних осіб і віддалені офіси в розподілених інформаційних базах, можливе здійснення кількох відвантажень основних поставок конфігурації "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" за спеціальною ціною за погодженням партнера з фірмою "1С". У таких випадках рекомендується звернутися за адресою електронної пошти: solutions@1c.ru .

апгрейд

Апгрейд на продукт "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" можна виконати з будь-якого продукту фірми "1С", призначеного для автоматизації госпрозрахункових організацій і підприємств в Російській Федерації, за винятком "1С:Підприємство 8 КОРП. ERP Управління підприємством 2 + Документообіг. Сервер (x86-64). 100 клієнтських ліцензій "," 1С:Підприємство 8 ПРОФ.  
ERP Управління підприємством 2 + Документообіг КОРП. Сервер (x86-64). 50 клієнтських ліцензій ", "1С:Управління холдингом" і "1С:Корпорація".

Апгрейд на програмний продукт "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" передбачений для зареєстрованих користувачів:

 • 4601546033789 1С:Підприємство 8. М'ясокомбінат
 • 4601546082275 1С:Підприємство 8. Рибопереробка

на умовах апгрейда по стандартній схемі.

Апгрейд продукту 4601546081056 "1С:Підприємство 8. М'ясокомбінат для 10 користувачів + клієнт-сервер" або 4601546081100 "1С:Підприємство 8. Рибопереробка для 10 користувачів + клієнт-сервер" на "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2 "здійснюється за загальними правилами, при цьому здаються всі комплектуючі бандла, крім галузевих ключів захисту, передбачена можливість одночасного замовлення разом з новою основною поставкою необхідних серверних і клієнтських ліцензій, вартість яких використовується в розрахунку вартості апгрейд а ті. вартість переданого бандла йде в розрахунок підсумкової вартості поставки разом з ліцензіями.      

При переході користувачів "1С:Підприємство 8. М'ясокомбінат" або "1С:Рибопереробка" на "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" або "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" , передбачений апгрейд клієнтських ліцензій, наведених нижче, на клієнтські ліцензії "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP" за загальними правилами.

Приклади розрахунків вартості апгрейда наведені нижче.

Користувачі можуть скласти наступні клієнтські ліцензії:

4601546033802

1С:М'ясокомбінат. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4601546033819

1С:М'ясокомбінат. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

4601546033826

1С:М'ясокомбінат. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

4601546067982

1С:М'ясокомбінат. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

4601546067999  

1С:М'ясокомбінат. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

4601546068002

1С:М'ясокомбінат. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

4601546082282

1С:Рибопереробка. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4601546082299

1С:Рибопереробка. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

4601546082305

1С:Рибопереробка. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

4601546082312

1С:Рибопереробка. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

4601546082329

1С:Рибопереробка. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

4601546082336

1С:Рибопереробка. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

при придбанні, відповідно, нових ліцензій за схемою апгрейда:  

4601546133625

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце.

4601546133632

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

4601546133649

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

4601546133656

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

4601546133663

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

4601546133670

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

2900001863711

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

4601546135445

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Електронна поставка

4601546135452

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

4601546135469

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

4601546135476

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

4601546135483

1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

Вартість апгрейда обчислюється за формулою: вартість придбаних програмних продуктів   мінус вартість переданого на апгрейд продукту, плюс 150 руб., але не менше половини вартості набору продуктів.

У фірму "1С" передаються реєстраційні анкети і апаратні ключі захисту платформи 1С:Підприємство 8, що входять в поставку здаються за умовами апгрейда продуктів.

Після виконання апгрейда користувачі зданих на апгрейд продуктів з програмною захистом зобов'язані видалити зі свого комп'ютера файл ліцензії продукту, зданого в апгрейд.

При апгрейді клієнтських ліцензій в фірму "1С" передаються реєстраційні анкети клієнтських ліцензій (ліцензійна угода).

Звертаємо увагу партнерів на те, що відповідно до інформаційного листа N6808 при формуванні заявки на апгрейд необхідно на закладці "Прикріплені файли" приєднати файл з відсканованої користувальницької частиною реєстраційної анкети.

При придбанні на умовах апгрейда продуктів "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" або "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" вводити за допомогою традиційного термін підтримки для зданих в апгрейд продуктів "1С": до кінця поточного року з можливістю здачі річної звітності. Якщо потрібен більший термін підтримки здаються продуктів на період впровадження нових продуктів, то рекомендуються здійснити придбання "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" або "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" без апгрейда.

В подальшому користувач може користуватися зданим в апгрейд продуктом для того, щоб подивитися старі дані, але не повинен використовувати його для обліку поточної діяльності.

Для здійснення апгрейда партнер оформляє заявку за адресою http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx. 

Клієнтські ліцензії на платформу "1С:Підприємство 8" не приймаються в розрахунок апгрейда з поступовим зниженням дози. Обмін (апгрейд) клієнтських ліцензій системи "1С:Підприємство 8" здійснюється за загальними правилами, встановленими в інформаційних листах http://1c.ru/news/info.jsp?id=4151 - №4151 від 28.06.2005   і   http://1c.ru/news/info.jsp?id=17659 - №17659 від 25.12.2013.

Приклади розрахунку вартості апгрейда

1 варіант:

Здаються продукти

4601546033789 1С:Підприємство 8. М'ясокомбінат рекомендована ціна 223   000 рублів

4601546067982 1С:М'ясокомбінат. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць рекомендована ціна 100   000 рублів

Можна придбати продукти

4601546133601 1C: ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2 рекомендована ціна 399 000 рублів

4601546133656 1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць рекомендована ціна 156 000 рублей

(399 000 223 000) + 150 рублів, менше половини вартості продукту, тому 4601546133601 1C: ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2 купується за половину вартості 199 500 рублів.

(156 000 100 000) + 150 рублів, менше половини вартості продукту, тому 4601546133656 1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP . Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць набувається за половину вартості 78 000 рублів.

Разом вартість переходу складе 199 500 + 78 000 = 277 500 рублів

2 варіант:

У користувача уже придбаний продукт   4601546109118 1С:Підприємство 8. ERP Управління підприємством 2.

Здаються продукти

4601546033789 1С:Підприємство 8. М'ясокомбінат рекомендована ціна 223   000 рублів

4601546067982 1С:М'ясокомбінат. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць рекомендована ціна 100   000 рублів

Можна придбати продукти

4601546133618 1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP рекомендована ціна 90 000 рублей

4601546133656 1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць рекомендована ціна 156 000 рублей

(90 000 259 000) + 150 рублів, менше половини вартості продукту, тому 4601546133618 1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP купується за половину вартості 45 000 рублів

(156 000 100 000) + 150 рублів, менше половини вартості продукту, тому 4601546133656 1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С: ERP . Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць набувається за половину вартості 78 000 рублів.

Разом вартість переходу складе 45 000 + 78 000 = 123 000 рублів

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ НА НОВУ РЕДАКЦІЮ 2.4

Перехід користувачів на нову редакцію 2.4 здійснюється в звичайному режимі оновлення конфігурації зі збереженням раніше накопичених даних.

Зареєстровані користувачі перерахованих вище програмних продуктів, що мають діючий договір 1С:ІТС з активним сервісом 1С:ІТС Галузевий відповідної Категорії на даний програмний продукт, можуть отримати нову редакцію в передбаченому для них порядку оновлення реліза конфігурації. Редакція 2.4 надається без додаткової оплати.

Дистрибутиви конфігурацій для поновлення через інтернет-підтримку опубліковані на сайті підтримки користувачів системи "1С:Підприємство 8" https://releases.1c.ru/

ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЇ 2.2

Для конфігурацій "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2", "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" підтримка редакції 2.2, включаючи відображення змін законодавства, передбачається до 18.05.2018.

Починаючи з 19.05.2018 підтримка редакції 2.2 не планується. Фірма "1С" рекомендує користувачам переходити на нову редакцію 2.4.

ПОРЯДОК ІНТЕГРАЦІЇ з інформаційною системою, що містить конфігурацію "ERP УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 2"

Порядок інтеграції програмного продукту "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" з інформаційними системами, що містять конфігурації "ERP Управління підприємством 2", наведено в складі поставки модуля в електронному вигляді. Так само, для попередньої оцінки трудомісткості інтеграції модуля в загальну інформаційну систему підприємства, передбачений запит даного документа шляхом звернення на адресу:   hlmeat@rarus.ru < / p>

ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ З КОНФІГУРАЦІЙ "М'ЯСОКОМБІНАТ" РЕД. 1.3 АБО "Рибопереробка" РЕД. 1.3

Учасники програмних продуктів, що включають конфігурації "М'ясокомбінат", редакції 1.3, або "Рибопереробка", редакції 1.3, можуть за допомогою вхідних в поставку інструментів перенести в нову інформаційну базу нормативно-довідкову інформацію та початкові залишки контуру ERP.   Інструкція по перенесенню даних включена в поставку рішення "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2".

1С:ERP УПРАВЛІННЯ м'ясопереробних підприємств 2. NFR

Звертаємо увагу фірм-франчайзі, що для освоєння функціональних можливостей нового прикладного рішення і підготовки персоналу партнерських фірм, випущений спеціальний програмний продукт "1C: ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2. NFR" (артикул 2900001823630).

Продукт поширюється тільки серед партнерів-франчайзі фірми "1С", що беруть участь в проекті "1С:Центр ERP".

Для автоматизації підприємств і холдингів, основним напрямком діяльності яких не є 1С:Франчайзинг, навіть якщо у них є підрозділи, які мають статус партнерів-франчайзі фірми "1С", необхідно використовувати комерційні поставки "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" або "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP".

Заявки від партнерів на придбання даного програмного продукту приймаються в електронному вигляді. Заявку можна направити, заповнивши форму, яка доступна партнерам-франчайзі фірми "1С" в розділі технічної підтримки сайту фірми "1С".

СЕРВІС

Сервісне обслуговування програмних продуктів 4601546133601 "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і 2900001863698 "1C: Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2". Електронна поставка і підтримка користувачів в частині роботи з платформою "1С:Підприємство" здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу "1С:Підприємство" (1С:ІТС) з активним сервісом 1С:ІТС Галузевий 3-й категорії.

Сервісне обслуговування програмного продукту 4601546133618 "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" і 2900001863704 "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP". Електронна поставка здійснюється при активному сервісі 1С:ІТС Галузевий 2-й категорії на дану конфігурацію і при чинному договорі Інформаційно-технологічного супроводу "1С:Підприємство" (1С:ІТС).

Інформаційно-технологічний супровід (1С:ІТС) офіційна підтримка, яку фірма "1С" спільно зі своїми партнерами надає користувачам програм "1С:Підприємство" на регулярній, і безперервній основі. Офіційна підтримка включає в себе Сервіси 1С:ІТС та послуги офіційних партнерів фірми "1С". Детальну інформацію про всі Сервісах "1С" см. На порталі 1С:ІТС за адресою https://portal.1c.ru/.

Сервіси 1С:ІТС дають користувачам можливість:

 • використовувати найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами "1С" - довідники, методики, керівництва, консультації по програмам і законодавству;
 • отримувати персональні письмові консультації від експертів, аудиторів і методистів "1С" з питань бухгалтерського податкового та кадрового обліку;
 • звертатися по консультації на лінію консультацій "1С" та обслуговуючого партнера зустрічатися з методистами "1С" на семінарах в очній формі і в форматі відео-лекцій;
 • працювати з популярними програмами "1С" через Інтернет з будь-якої точки світу і організувати безпечний віддалений доступ через Інтернет до програм "1С", встановленим на комп'ютері користувача;
 • готувати і здавати регламентовану звітність через Інтернет, обмінюватися електронними рахунками-фактурами і іншими юридично значимими документами, здійснювати автоматичну звірку рахунків-фактур з контрагентами безпосередньо з програм "1С";
 • здійснювати швидку перевірку інформації про контрагентів, автоматично заповнювати реквізити контрагентів в різних документах;
 • отримати кваліфікаційний сертифікат електронного підпису для обміну юридично значимими електронними документами безпосередньо в програмі "1С";
 • використовувати резервне копіювання інформаційних баз в хмарне сховище даних "1С", з можливістю швидкого відновлення інформації в разі пошкодження даних;
 • скористатися готовими сайтами для всіх типів бізнесу: для фахівців, компаній, а також Лендінзі і інтернет-магазинами;
 • і багато іншого.
 • Детальну інформацію про всі Сервісах "1С" см. На порталі 1С:ІТС за адресою https://portal.1c.ru/.

  Детальніше про склад і умови 1С:ІТС і про сервіс 1С:ІТС Галузевий можна прочитати на сторінках www.its.1c.ru/about і https://portal.1c.ru/app/branch.

  В комплект основних поставок "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" включається купон на пільговий період супроводу в рамках сервісу 1С:ІТС Галузевий. Вартість пільгового періоду супроводу включена у вартість поставок   "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" і "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP". Тобто, після реєстрації комплекту і активації пільгового періоду супроводу по сервісу 1С:ІТС Галузевий, користувач має право користуватися офіційною підтримкою без додаткової оплати на термін пільгового періоду, при чинному договорі Інформаційно-технологічного супроводу "1С:Підприємство" (1С:ІТС) на програмний продукт, що містить конфігурацію "ERP Управління підприємством 2".

  Номер телефону лінії консультацій фірми "1С" +7 (495) 956 11 81, адреса електронної пошти v8@1c.ru.

  В частині, що стосується роботи безпосередньо з конфігураціями "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" або "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP", консультації надає партнер-розробник компанія "1С-РАРУС" з   10: 00 до 18:00 за московським часом, крім субот, неділь та святкових днів (за розпорядком московських підприємств):

  • назва сервісу в системі 1С-Коннект "ЛК   1С:Управління м'ясо-рибопереробним підприємством 2";
  • телефон лінії консультацій: +7 (495) 223-0404;
  • адресу електронної пошти: hlmeat@rarus.ru ;
  • система електронної комунікації "ICQ": 674561713;
  • система електронної комунікації "Skype": hlmeat.

  Користувачі, які активували сервіс 1С:ІТС Галузевий, обслуговуються партнером-розробником відповідно до регламентів, що базуються на принципах системи менеджменту якості. Контроль за якістю обслуговування здійснюється фірмою "1С", при необхідності можна звернутися до відповідального менеджеру фірми "1С" за адресою електронної пошти: itsotr@1c.ru .

  Користувачі отримують оновлення по платформі "1С:Підприємство", конфігурації "ERP Управління підприємством 2", конфігурації "Система проектування прикладних рішень", конфігурації "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2"   і конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. модуль для 1С:ERP "через партнерів-франчайзі, розробника і на сайті" 1С "в розділі інтернет-підтримки користувачів: https://releases.1c.ru/.

  Для користувачів "1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2", після закінчення пільгового періоду, супровід по платформі "1С:Підприємство" і відповідним конфігурацій: "ERP Управління підприємством 2", "Система проектування прикладних рішень", "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2 "здійснюється на платній основі, для його отримання необхідно оформити договір 1С:ІТС та сервіс 1С:ІТС Галузевий 3-й категорії на платній основі.

  Для користувачів "1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP", після закінчення пільгового періоду, для супроводу по конфігурації "Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP" необхідно оформити сервіс 1С:ІТС Галузевий 2-й категорії на платній основі, при чинному договорі 1С:ІТС на програмний продукт, що містить конфігурацію "ERP Управління підприємством 2".

  Для оформлення договору сервісу 1С:ІТС Галузевий звертайтеся до обслуговуючого вас партнеру або до рекомендованих фірмою "1С" Центрам Супроводження та Сервіс-партнерам у Вашому регіоні, зі списком можна ознайомитися на сторінці http://its.1c.ru/zakaz .

   

  Додаток 1

  Код

  Найменування

  Рекоменд. роздрібна ціна

  Дилер

  Постійний партнер

  4601546133601

  1C: Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  399 000

  199 500

  179 550

  4601546133618

  1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP

  90 000

  45 000

  40 500

  4601546133625

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

  12 600

  6 300

  5 670

  4601546133632

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

  43 200

  21 600

  19 440

  4601546133649

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

  82 800

  41 400

  37 260

  4601546133656

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

  156 000

  78 000

  70 200

  4601546133663

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

  374 400

  187 200

  168 480

  4601546133670

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

  720 000

  360 000

  324 000

  2900001863698

  1C: Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2. Електронна поставка

  399 000

  199 500

  179 550

  2900001863704

  1С:Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка

  90 000

  45 000

  40 500

  2900001863711

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

  12 600

  6 300

  5 670

  2900001863728

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Електронна поставка

  43 200

  21 600

  19 440

  2900001863735

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

  82 800

  41 400

  37 260

  2900001863742

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

  156 000

  78 000

  70 200

  2900001863759

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

  374 400

  187 200

  168 480

  2900001863766

  1C: Виробництво м'ясної і рибної продукції для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

  720 000

  360 000

  324 000

  2900001823630

  1C: ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2. NFR

  -

  -

  4 000

   

  Додаток 2

  Функціональні можливості

  "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2"

  Продукт "1С:Підприємство 8. ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" розроблений на базі "1С:ERP Управління підприємством 2" на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3" і містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на переробних підприємствах м'ясної і рибної галузей Росії зі збереженням функціонала типового рішення.

  Завдяки використанню модульного підходу, рішення дозволяє максимально швидко і "безболісно" виробляти оновлення галузевої і типовий частин, як одночасно, так і окремо, що важливо в умовах виробничого процесу.

  Конфігурація призначена для автоматизації управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Схема організації галузевого обліку

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Для зручності користувачів в інтерфейсі рішення окремо виділені дві галузеві підсистеми "Заготівельне виробництво" та "Переробне виробництво" , а робота користувачів організована у вигляді автоматизованих робочих місць (АРМ) .

  Заготівельне виробництво

  АРМ "Поставка та забій худоби" дозволяє:

  • вносити всю необхідну інформацію про надходження худоби та забої;
  • вести документи щодо реєстрації операцій зважування, приймання, забою, випуску м'ясосировини.

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  АРМ "Поставка та забій худоби" дозволяє:

  • реєструвати операції зважування ТМЦ, формувати документи на прихід, відвантаження або переміщення;
  • відображати надходження худоби, з оглядом та експертизою тварин ветеринарним лікарем, з присвоєнням бирок;
  • вести повний облік по руху тварин в розрізі двох одиниць вимірювання (наприклад, голови і кілограми), а саме: надходження, переміщення, зважування та вибуття тварин;
  • реєструвати витрати, пов'язані з утриманням худоби;
  • вести облік норм виходу продукції при забої з використанням відсотків виходу і відсотків природного убутку на різних майданчиках виробництва;
  • відображати операції забою худоби за рецептурами оброблення та оприбуткувати продукти оброблення;
  • оформляти фінансові документи приймання худоби (за результатами оброблення).

  Блок звітності підсистеми "Заготівельне виробництво" дозволяє отримувати необхідну регламентовану і галузеву звітність.

  Переробне виробництво

  Підсистема "Переробне виробництво" представлена ​​кількома блоками:

  • Блок планування виробництва;
  • Блок розрахунку планової собівартості продукції, що випускається;
  • Блок управління випуском напівфабрикатів і готової продукції.

  Кожен блок має зручний інтерфейс, зміст якого залежить від прав доступу користувача, що працює з системою, що дозволяє зручно відстежувати зміни і розмежовувати зони відповідальності персоналу.  

  Блок планування виробництва

  Даний блок включає три АРМа, на яких здійснюється планування і розрахунок потреби виробництва в сировині: від продукції, запланованої до випуску, до живої худоби, необхідного для забезпечення цієї потреби.

  Спеціальна обробка дозволяє автоматично формувати плани виробництва, з урахуванням виходів готової продукції, виробничих потужностей, актуальних рецептур і залишків на складах.

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Для формування Планів виробництва необхідна наявність в системі Плану продажів, який формується іншим підрозділом. Завдяки тому, що рішення є ERP-системою, співробітники різних відділів можуть працювати в одній інформаційній системі, не відчуваючи труднощів доступу до даних: План продажів, сформований і узгоджений фахівцями відділу продажів, вже завантажений в систему, узгоджений і є доступним виробничому підрозділу для складання планів виробництва.  

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  АРМ "Планування забою" дозволяє на підставі даних про потреби виробництва в технологічних напівфабрикатах (сировина після виходу з обвалки і жиловки) і готової продукції, автоматично сформувати план   по забою з можливістю контролювати наявність і актуальність в системі всіх необхідних даних.

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Звіт "Планова потреба в Живков" формується за період на підставі даних з планів виробництва.

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Звіт "Розрахунок потреби в м'ясосировина" дозволяє бачити потреба в м'ясосировина на підставі розрахованих раніше даних.

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Для контролю та планування закупівель розроблений звіт "Планова потреба сировини і матеріалів". У звіті зібрана інформація про планове споживання сировини і матеріалів, а також інформація про дефіцит і профіцит сировини і матеріалів, що дозволяє визначити, кількість до закупівлі.

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Блок розрахунку планової собівартості продукції, що випускається.

  Блок представлений АРМ "Розрахунок планової собівартості", в якому користувач робить всі необхідні розрахунки автоматично, не відволікаючись на пошуки того чи іншого об'єкта.

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  АРМ "Розрахунок планової собівартості" дозволяє:

  • розраховувати планову сировинну вартість і фактичну собівартість напівфабрикатів обвалки і оброблення, одержуваних після оброблення м'ясної сировини;
  • розраховувати планову сировинну вартість і фактичну собівартість готової продукції;
  • вести облік і зберігати планові ціни супутньої продукції при забої і обвалювання;
  • розраховувати планову сировинну і фактичну вартість м'ясної сировини, одержуваного при забої, без урахування супутньої продукції;
  • вести облік і зберігати коефіцієнти по виходах сировини;
  • розраховувати планову і фактичну вартість напівфабрикатів обвалки з урахуванням коефіцієнтів по сировині і без урахування супутньої продукції;
  • розраховувати планову і фактичну вартість напівфабрикатів оброблення без урахування супутньої продукції;
  • вести облік і зберігати планові ціни на допоміжні і пакувальні матеріали;
  • вести облік і зберігати додаткові планові витрати, що входять у собівартість готової продукції;
  • розраховувати планові калькуляції готової продукції;
  • відображати фактичні витрати, пов'язані із закупівлею сировини і матеріалів, а також додаткові фактичні витрати, що входять у собівартість готової продукції;
  • розраховувати фактичну собівартість готової продукції;
  • проводити план фактний аналіз собівартості випуску готової продукції.  

  Блок управління випуском напівфабрикатів і готової продукції .

  АРМ "Випуск фаршів"   дозволяє здійснювати введення даних з виробництва фаршів і відображає поточну інформацію по ділянці фаршесоставленія;

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  АРМ "Фасовка спецій" дозволяє вводити даних з фасування спецій і відображає поточну інформацію по ділянці складання "наборів" спецій, з урахуванням наявних в системі рецептур;

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Блок управління випуском напівфабрикатів і готової продукції дозволяє:

  • Керувати випуском напівфабрикатів і готової продукції, а саме:
   • враховувати вимоги ГОСТ при відображенні випуску фаршів, розсолів і фасування спецій;
   • оформляти виробничі звіти по проміжним Актів зважування;
   • оформляти переміщення результатів виробництва до оформлення документів випуску;
   • формувати звіти виробництва за результатами проміжної реєстрації випуску;
   • реєструвати і проводити аналіз руху рам з продукцією;
  • Вести виробничі процеси, пов'язані з випуском ковбасних виробів і напівфабрикатів:
   • планувати виробництво з урахуванням замовлень покупців і виробничих потужностей обладнання;
   • визначати потреба у вхідному сировину для його своєчасної закупівлі;
   • розраховувати необхідну кількість допоміжних і пакувальних матеріалів;
   • враховувати весь технологічний ланцюжок виробництва ковбасних виробів і напівфабрикатів;
  • випускати ковбасні вироби і напівфабрикати, використовуючи різні версії рецептур;
  • Вести облік і переробку шлюбу, а саме:
   • вести оприбуткування шлюбу при випуску готової продукції;
   • відображати витрати, пов'язані з його утилізацією;
  • Вести облік переробки бракованої продукції.

  Відповідно   з технологічною інструкцією   до виробництва виробів ковбасних за ГОСТ Р 52196 2003 для відображення фактичного складу   випущеної продукції (за вказаною специфікації) використовується звіт Рецептурний журнал .

  1С:ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2

  Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

  В конфігурації реалізовано побудову ієрархічної моделі цілей і цільових показників, надані інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв.

  Що поставляється модель показників, розроблена за принципом контролю "День Тиждень Місяць", забезпечує можливість демонстрації роботи з показниками навіть на "порожній" інформаційній базі.

  Виробництво

  Реалізована трирівнева система управління виробництвом: планування рівня підприємства, межцеховое планування і управління на рівні цеху. Надані механізми забезпечують вирішення завдань підготовки виробництва, планування, виконання та диспетчеризації виробничих процесів:

  • розширені можливості планування складних виробів з тривалим циклом виробництва;
  • можливість використовувати розрахункові алгоритми для визначення властивостей і нормативів витрат необхідних для виробництва ресурсів: матеріалів і видів робіт;
  • підтримка випуску продукції в мірних одиницях виміру;
  • управління чергою замовлень на виробництво;
  • планування і диспетчеризація виробництва через етапи виробництва;
  • формування графіка виробництва;
  • діагностика графіка виробництва;
  • інструменти MES / APS-системи для поопераційного планування;
  • диспетчеризація технологічних операцій без пооперационного планування;
  • моніторинг виконання замовлень на виробництво;
  • оформлення випуску без замовлень на виробництво;
  • розширений інструментарій для аналізу і контролю ходу виробництва.

  Організація ремонтів

  Забезпечуються облік і класифікація об'єктів, що знаходяться в експлуатації:

  • моніторинг стану;
  • реєстрація виявлених дефектів;
  • управління за видами ремонтів;
  • організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів;
  • єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної і виробничої діяльності;
  • формування повної вартості володіння об'єктами експлуатації.

  Фінансовий результат і контролінг

  Конфігурація дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконуються на основі даних оперативного обліку.

  Конфігурація підтримує роздільний облік витрат за видами діяльності, які мають виділення в частині різного оподаткування операцій.

  Підсистема управління витратами забезпечує:

  • створення планових калькуляцій;
  • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі;
  • незалежну класифікацію постатейних видатків для цілей регламентованого та управлінського обліків;
  • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
  • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
  • різні способи розподілу витрат: на собівартість випущеної продукції і виконаних робіт, на напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
  • розрахунок фактичної собівартості випусків за період;
  • можливість незалежного розрахунку собівартості в валюті управлінського обліку відповідно до правил міжнародного фінансового обліку;
  • відокремлений під призначення розрахунок собівартості випусків;
  • надання даних про структуру собівартості випуску.

  Можливість проведення аналізу собівартості істотно підвищує наочність і контроль виконаного розрахунку собівартості.

  Реєстрація витрат, розрахунок собівартості і формування фінансових результатів можливі в розрізі напрямів діяльності, що забезпечують наскрізну аналітику ведення обліку. Дані в розрізі напрямів діяльності відображаються в бухгалтерських звітах і управлінської звітності. Управлінський баланс дозволяє вести моніторинг використання фінансових ресурсів, виділених під напрямки діяльності.

  Облік фінансових результатів (прибутку, збитків), що ведеться в розрізі напрямів діяльності, деталізований до конкретних об'єктів і документів розрахунків. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів за напрямками діяльності (на основі аналітики продажів), а також розподілу всіх додаткових витрат, пов'язаних з організацією торгової діяльності.

  В рамках механізмів міжнародного фінансового обліку представлена ​​налаштована методична модель: план рахунків, шаблони проводок, фінансові звіти за МСФЗ. Це дозволяє максимально спростити початок використання даної функціональності.

  Бюджетування

  Використовується інтуїтивно зрозуміла настройка структури бюджетів в форматі "табличній моделі бюджетування". Опція версіонірованія для примірників бюджетів дозволяє проводити порівняння версій, згортку, видалення, а також повернення до попередньої версії. Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків. У конфігурації реалізовано управління процесом бюджетування. Інструментами розділу "Бюджетування" забезпечується підтримка широкого кола завдань фінансового планування, бюджетного управління і проведення план-фактного аналізу діяльності підприємства:

  • настроюються види бюджетів;
  • моделювання сценаріїв;
  • економічний прогноз;
  • аналіз досягнення планових показників;
  • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
  • розширений фінансовий аналіз.

  Казначейство

  Забезпечується повний контроль за грошовими коштами, що знаходяться в процесі зарахування, списання або переміщення:

  • гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря;
  • використання коштів окремих рахунків (облік вимог Федерального закону № 275-ФЗ від 29.06.2015);
  • облік кредитів, депозитів і позик;
  • виконання еквайрингових операцій;
  • моніторинг стану взаєморозрахунків і простроченої заборгованості;
  • організація роботи з підзвітними особами.

  Продажі

  Забезпечується підтримка типових і індивідуальних правил продажів клієнтам, орієнтована на підвищення ефективності здійснюваних операцій:

  • воронка продажів;
  • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів;
  • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами;
  • розширене управління замовленнями клієнтів, угодами;
  • самообслуговування клієнтів;
  • управління торговими представниками;
  • моніторинг стану процесів продажів;
  • обмін з Державною інформаційною системою маркування товарів (ГІСМ);
  • робота з Єдиної державної автоматизованої інформаційної системою (ЕГАИС):
  • планування використання автотранспорту;
  • імовірнісна оцінка прогнозу продажів;
  • роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік);
  • автоматичний контроль ліміту заборгованості;
  • інвентаризація взаєморозрахунків;
  • моніторинг і класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів;
  • розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків;
  • підтримка роботи з онлайн-ККТ відповідно до Федерального закону № 54-ФЗ.

  Управління взаємовідносинами з клієнтами

  Надано механізми, за допомогою яких можна реалізувати обрану на підприємстві стратегію відносин з партнерами:

  • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами;
  • аналіз лояльності клієнтів;
  • моніторинг виконання угод;
  • BCG-аналіз;
  • розширений аналіз показників роботи менеджерів.

  Закупівлі

  Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками. Функціонал підсистеми включає:

  • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
  • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
  • реєстрацію і аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
  • підтримку різних схем прийому товарів від постачальників (в тому числі прийому на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів); ​​
  • підтримку облікової схеми "Товари в дорозі";
  • оформлення невідфактурованих поставок;
  • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах;
  • наскрізний аналіз і установку взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
  • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів); ​​
  • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
  • підбір оптимальних постачальників (по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками) і автоматичне формування замовлень для них;
  • складання графіків поставок і графіків платежів.

  Склад і доставка

  В рамках конфігурації реалізовані наступні можливості, пов'язані з організацією зберігання товарів:

  • підтримка складної ієрархічної структури складів і роздрібних магазинів;
  • підтримка ордерної схеми при русі товару;
  • облік товарів на складах за термінами придатності;
  • мобільні робочі місця працівників складу;
  • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ-аналізу;
  • товарний календар;
  • різні сценарії роботи з товарами, прийнятими на відповідальне зберігання;
  • управління доставкою.

  Регламентований облік

  Конфігурація містить необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації:

  • єдиний план рахунків податкового та бухгалтерського обліку;
  • облік у відокремлених підрозділах організацій, виділених на самостійний баланс;
  • облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення;
  • оперативний контроль формування проводок для довільного документа;
  • моніторинг відображення документів оперативного контуру в бухгалтерському обліку;
  • розширені механізми обліку та відображення руху основних засобів (власних, орендованих, отриманих в лізинг), НМА, капітального будівництва, виконання НДДКР.

  Облік ПДВ реалізований відповідно до норм гл. 21 НК РФ. Автоматизовано заповнення книги покупок і книги продажів, виставлення коригуючих і виправлених рахунків-фактур. Для цілей обліку ПДВ ведеться окремий облік операцій, оподатковуваних ПДВ і не підлягають оподаткуванню згідно ст. 149 НК РФ. Відслідковуються складні господарські ситуації в обліку ПДВ при реалізації із застосуванням ставки ПДВ 0%, а також без ПДВ.

  Податковий облік з податку на прибуток ведеться на тих самих рахунках, що й бухгалтерський облік. Це спрощує зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліків і виконання вимог ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток". За даними податкового обліку формується декларація з податку на прибуток. Ведуться податкові регістри.

  Підготовка і здача регламентованої бухгалтерської, податкової та статистичної звітності виконуються в рамках вбудованого сервісу "1С-Звітність".

  Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

  Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, і для комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства.

  Регламентований кадровий облік і розрахунок зарплати уніфіковані з конфігурацією "Зарплата і управління персоналом ПРОФ", редакція 3.1.

  Кадровий облік і розрахунок зарплати можуть вестися або спільно з оперативним контуром в рамках однієї інформаційної бази, або в рамках виділеної інформаційної бази. Для реалізації другого варіанту надані необхідні інструменти інтеграції.

  Технологічні переваги

  Конфігурація "ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2" розроблена на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3", яка дозволяє:

  • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
  • використовувати різні операційні системи (Linux, Windows, Mac OS, PostgreSQL) і системи управління базами даних (MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database);
  • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі в хмарному режимі;
  • створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS, Android, Windows;
  • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу і індивідуальних налаштувань.

  Механізм функціональних опцій дозволяє "включати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).