НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг 1С САБ BAS

Настільна книга по оплаті праці і її розрахунку в "1С:Зарплата і управління персоналом 8" (видання 14)

                                                                                    
                                                    

Друковане видання:

Видання "1С-Паблішинг", ISBN 978-5-9677-2757-3, 650 стор., Формат 70х100 1/16

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб., вкл. ПДВ 10%

Дилер

Постійний партнер

4601546135957  

ISBN
978-5-9677-2757-3

Книга "Настільна книга по оплаті праці і її розрахунку в 1С:Зарплата і управління персоналом 8   (редакція 3) ".
Видання 14

500

400

350

Електронні версії книги:

Книгу також планується поширюється в електронному вигляді
( орієнтовна дата початку продажів / доступу , 20 березня ):

 • за ціною 350 руб. в форматах .epub і .pdf (формати, підтримувані більшістю пристроїв для читання, а також комп'ютерами і планшетами) на сайті online.1c.ru
  • http://online.1c.ru/books/salary/
 • за ціною близько 350 руб. (В залежності від застосовуваного "магазином контенту" курсу) в складі додатка "1С:Електронні книги" для читання на планшетах:
  • для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.publishing1c.ereader,
  • для iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id674513478?mt=8;
 • без додаткової оплати для діючих користувачів інформаційної системи 1С:ІТС ПРОФ: http://its.1c.ru/db/pubdeskbookzup1 4 (для читання в режимі онлайн).
 • увазі партнерів "1С" : книга включається в асортимент "1С:Електронної дистрибуції" (докладніше див. Інф. Лист №18869 - http://www.1c.ru/rus/partners/ priv / info-private.jsp? numb = 18869).

Автори: Е.А. Гряніна, С.А. Харитонов

В посібнику "Настільна книга по оплаті праці і її розрахунку в" 1С:Зарплата і управління персоналом 8 "(редакція 3)".   Видання 14 "розглядаються питання кадрового обліку, нарахування і виплати заробітної плати,   нарахування страхових внесків, допомоги по соціальному забезпеченню, утримань із заробітної плати відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правовими актами.

В новому виданні книги враховані зміни законодавства щодо нарахування страхових внесків, допомоги по соціальному страхуванню і забезпеченню, по податку на доходи фізичних осіб, що вступили в силу з 1 січня 2018 року.

На прикладі програми 1С ЗУП , редакція 3.1 показані можливості сучасних інформаційних технологій для автоматизації обліку кадрів і розрахунків з оплати праці.

Посібник адресований широкому колу читачів. Воно буде корисно як для бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати та головних бухгалтерів, так і для керівників організацій, які знайдуть у ній відповіді на багато питань, пов'язаних з укладенням та розірванням трудових договорів, оплатою праці, умовами праці та відпочинку працівників відповідно до Трудового кодексу Російської Федерації.

Особливий інтерес посібник представляє для організацій, які ведуть або планують вести розрахунки з персоналом за допомогою програми "1С:Зарплата і управління персоналом 8", а також для претендентів на отримання сертифікатів 1С:Професіонал, : Спеціаліст і 1С:Фахівець-консультант за цією програмою.  

Структура книги:

Передмова

Глава 1. Підготовка інформаційної бази

Початкова настройка програми

 • Початок роботи з Помічником
 • Налаштування кадрового та військового обліку
 • Налаштування розрахунку зарплати
 • Налаштування нарахування премій, надбавок і компенсаційних виплат
 • Налаштування відпусток, відряджень та інших неявок
 • Використання інших виплат
 • Налаштування утримань
 • Застосування налаштувань і введення початкових даних
 • Додаткові настройки

Введення інформації про організацію

 • Відомості про організацію
 • Облікова політика організації
 • Інші настройки організації
 • Структура організації
 • Території
 • Посади
 • Штатний розклад

Налаштування графіків роботи

 • Норма робочого часу
 • Графік нормальної тривалості робочого часу
 • Графік роботи для скороченої тривалості робочого часу
 • Графік роботи для неповного робочого часу
 • Графіки змінної роботи
 • Графік підсумованого обліку робочого часу

Введення даних на початок експлуатації

 • Початкова штатна розстановка співробітників
 • Початкова заборгованість із зарплати
 • Періоди, оплачені до початку експлуатації

Глава 2. Оформлення трудових відносин

Системи оплати праці

 • Тарифна система
 • Бестарифная система
 • Система плаваючих окладів
 • Система оплати праці на комісійній основі

Прийом на роботу

 • Види договорів
 • Зміст трудового договору
 • Реєстрація прийому на роботу в організацію
 • Введення персональних даних працівника для оформлення особової картки

Глава 3. Нарахування заробітної плати

Виплати за відпрацьований час

 • Винагорода з розрахунку місячного окладу
 • Винагорода виходячи з тарифних ставок почасових робітників
 • Винагорода за відрядними розцінками
 • Оплата праці працівників у віці до 18 років
 • Оплата праці в період перенавчання
 • Оплата за шлюб
 • Оплата праці при невиконанні норм праці
 • Премії та винагороди
 • Стимулюючі доплати та надбавки
 • Компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці
 • Оплата перерв для годування дитини
 • Доплата за тимчасове заступництво
 • Оплата за роботу за сумісництвом

Оплата за невідпрацьований час

 • Оплата чергової відпустки
 • Оплата навчальної відпустки
 • Оплата в період підвищення кваліфікації
 • Оплата за виконання державних і громадських обов'язків
 • Оплата перерви в роботі на здачу крові та її компонентів
 • Оплата простоїв
 • Оплата за час проведення медичного огляду

Одноразові заохочувальні та інші виплати

 • Одноразові премії і заохочення
 • Винагорода за підсумками роботи за рік
 • Винагорода за вислугу років
 • Грошова компенсація за невикористані відпустки

Оплата харчування, житла, палива

Глава 4. Нарахування інших виплат

Виплати соціального характеру

 • Вихідна допомога
 • Виплати працівникам на період працевлаштування
 • Вартість пільг по проїзду деяких категорій працівників
 • Оплата вартості проїзду до місця відпочинку і назад та оплата вартості багажу
 • Компенсаційні виплати жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною

Інші виплати та витрати

 • Посібник з тимчасової непрацездатності
 • Допомога по вагітності та пологах
 • Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в ранні терміни вагітності
 • Допомога при народженні дитини
 • Щомісячна допомога по догляду за дитиною
 • Оплата вихідних днів для догляду за дітьми-інвалідами
 • Соціальна допомога на поховання
 • Виплати по відшкодуванню шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням їх здоров'я
 • Видача безкоштовно форменого одягу та обмундирування
 • Видача засобів індивідуального захисту
 • Видача молока і лікувально-профілактичного харчування
 • Витрати на відрядження
 • Витрати, пов'язані зі службовими поїздками
 • Витрати при переведенні працівників на роботу в інші місцевості
 • Компенсація працівнику за інструменти
 • Компенсація працівникам за використання особистого транспорту для службових поїздок

Глава 5. Нарахування за договорами цивільно-правового характеру

Реєстрація договорів в програмі

 • Договір підряду
 • Договір надання послуг
 • Авторський договір

Нарахування винагород

Глава 6. Утримання із нарахованих доходів

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

 • Нормативне регулювання оподаткування фізичних осіб

Утримання аліментів на неповнолітніх дітей

 • Розмір аліментів
 • Порядок утримання аліментів
 • Доходи, з яких утримуються аліменти
 • Порядок виплати аліментів
 • Бухгалтерський облік аліментів

Виплата та утримання заробітку за першу половину місяця

Утримання виплат, вироблених в міжрозрахунковий період

Погашення заборгованості за підзвітними сумами

Квартплата

Утримання за шкоду, заподіяну організації

Утримання сум в рахунок повернення позики

Утримання по іншим виконавчими документами

Утримання витрат при перекладах і перерахування за виконавчими документами

Утримання членських профспілкових внесків

Утримання перерахувань стороннім організаціям

Утримання перерахувань в установи банків

Перехідні копійки

Глава 7. Страхові внески

Страхові внески в ПФР, ФСС і ФОМС

 • Нормативне регулювання відносин, пов'язаних з обчисленням і сплатою страхових внесків
 • Нарахування страхових внесків у програмі 1С:Зарплата і управління персоналом

Внески на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 • Нормативне регулювання відносин, пов'язаних з нарахуванням і сплатою внесків
 • Нарахування страхових внесків у програмі 1C: Зарплата і управління персоналом

Глава 8. Бухгалтерський і податковий облік розрахунків

Способи відображення розрахунків в обліку

Призначення способу відображення нарахувань

Формування результатів відображення в обліку

Глава 9. Складання звітних форм

Табель використання працівниками робочого часу

Розрахункова відомість

Розрахунковий лист

Додаток 1. Нарахування податків і страхових внесків за видами виплат на користь працівників

Додаток 2. Виробничий календар на 2018 рік

Додаток 3. Розміри районних коефіцієнтів  

Більш детальна інформація про книгу - https://buh.ru/books/detail.php?ID=65133.

Детальна інформація про повний асортимент книг по програмним продуктам "1С:Підприємство 8" розміщена на сайті: http://books.1c.ru.

Електронний каталог "Книги і навчальні посібники по 1С:Підприємству":

Електронний каталог "Книги і навчальні посібники по 1С:Підприємству" в форматі PDF можна завантажити в розділі http://v8.1c.ru/metod/ - "Методична підтримка" – http://v8.1c.ru/metod/books/ - "Книги, буклети, статті" сайту http://v8.1c.ru/ - "1С:Підприємство 8": http: //www.v8.1c .ru / metod / books / files / MM.pdf, ~ 5 Мб.

Каталог містить інформацію за поточним асортименту літератури і методичних посібників, пропонованих і рекомендованих фірмою "1С" користувачам і партнерам для вивчення платформи "1С:Підприємство" і прикладних рішень на її основі. По кожній книзі наводиться коротка анотація, бібліографічні відомості, рекомендовані роздрібні ціни і т. П.

В даний час "1С" пропонує понад 80 таких посібників (випускаються видавництвом
"1С-Паблішинг"). Книги, інформація про яких наведена в електронному каталозі, призначені як для початківців користувачів "1С:Підприємства", так і для досвідчених фахівців, і орієнтовані на те, щоб забезпечити більш ефективну і комфортну роботу з програмами. Книги містять актуальну і достовірну інформацію з перших рук: все посібники, що випускаються видавництвом "1С-Паблішинг", ретельно перевіряються фахівцями фірми "1С" і відповідають методології, закладеної в програмах системи "1С:Підприємство".

До уваги партнерів фірми "1С":

Електронний каталог можна використовувати як для інформування користувачів програм 1С:Підприємство , так і в якості короткого довідкового посібника для співробітників відділів продажів, продавців.

При відправці електронного каталогу користувачеві програм "1С:Підприємство" засобами електронної пошти, в тілі листа вкажіть контактні телефони та e-mail адреси організації-партнера, за якими користувач зможе замовити потрібні йому книги.

Також у продажу друкована версія каталогу:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб., вкл. ПДВ 18%

Дилер

Постійний партнер

Дістрі-
бьютор

4601546053114

Каталог
«Книги и методичні матеріали по 1С:Підприємству» (формат А5, 50 шт.)

 

500

420

350

Основні поставки програм системи «1С:Підприємство 8» комплектуються екземпляр Друкований каталогу.