Програмне забезпечення, 1С, САБ, BAS, UA-Бюджет, НЕТСОФТ

Про випуск редакції 2.4 рішень "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" і розширенні асортименту

                                                                                    
                                                    

Фірма "1С" оголосила про випуск редакції 2.4. продуктів "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2 "і" 1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С: ERP "– спільних рішень фірми "1С" і http://v8.1c.ru/sltns/product.jsp?prod_id=169 - Центру розробки "1С-РАРУС", розроблених на версії 8.3 платформи "1С:Підприємство".

Продукт "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" призначений для автоматизації процесів управління та організації обліку на птахівницьких підприємствах яєчного і бройлерного напрямку замкнутого циклу, птіцеплемрепродукторах, інкубаторно-птахівничих станціях, в багатогалузевих холдингах, що мають птахівницькі підприємства.   Рішення дозволяє організувати ефективний облік на птахівничому підприємстві, вести розгорнутий облік процесів інкубації, утримання промислового (батьківського) стада, вирощування молодняка, здійснювати облік м'ясопереробки і т.п., а також формувати необхідну регламентовану і спеціалізовану звітність, в тому числі звітність АПК .

Для організацій, що використовують програмні продукти, що містять конфігурацію "ERP Управління підприємством 2", можна придбати "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP", інтегрувати його в єдину інформаційну систему, при цьому об'єднана конфігурація буде включати підсистему "Птахівництво "для роботи з галузевою специфікою по птахівництву.

01 вересня 2017 році фірма "1С" оголосила про випуск нової редакції 2.4 конфігурації "ERP Управління підприємством 2" (див. Інформаційний лист №23393 http://1c.ru/news/info.jsp?id=23393) , основними напрямками розвитку в якій стали: інструменти управління виробництвом, планування, інструменти управління продажами, складом і доставкою, фінансовий результат і контролінг, міжнародний фінансовий облік, необоротні активи та регламентований облік.

З 26.03.2018 новою редакцією 2.4 комплектуються такі програмні продукти:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна

Дилер

Постійний партнер

4601546132475

1C: Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2.

399 000

199 500

179 550

4601546132482

1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP.

90 000

45 000

40 500

2900001798723

1C: ERP Управління птицеводческим підприємством 2. NFR

-

-

4 000

Повний перелік продуктів і ліцензій лінійки "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" наведено в Додатку 1 .

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

З 26.03.2018 в продажу електронні поставки лінійки "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2":

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.
(без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001863612

1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2. Електронна поставка

399 000

199 500

179 550

2900001863629

1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка

90 000

45 000

40 500

2900001863636

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

12 600

6 300

5 670

2900001863643

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Електронна поставка

43 200

21 600

19 440

2900001863650

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

82 800

41 400

37 260

2900001863667

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

156 000

78 000

70 200

2900001863674

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

374 400

187 200

168 480

2900001863681

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

720 000

360 000

324 000

Звертаємо увагу на те, що окреме використання повного набору функціоналу продукту "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" і додаткових ліцензій до нього, без інтеграції з рішеннями, що містять конфігурацію "ERP Управління підприємством 2" не передбачено.

Функціонал редакції 2.4 конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" доповнено такими можливостями:

Виробництво

Подальший розвиток отримали виробнича підсистема "Управління виробництвом. Версія 2.2" і підсистема нормативно-довідкової інформації:

 • Розширені можливості механізму передачі робіт, продукції і матеріалів між виробничими підрозділами, в т. Ч. Виділеними на окремий баланс.
 • Розширені можливості по списанню результатів коригування реалізації робіт, підтримані способи: списання на витрати, зменшення реалізації, оприбуткування на доходи і збільшення реалізації.

Планування

 • Розроблено новий інструмент для контролю планів виробництва продукції і напівфабрикатів в розрізі дат запуску / випуску із заданою періодичністю.

Давальницька схема

 • Уніфікована робота з документами по відображенню давальницької схеми за допомогою загального журналу документів.
 • У накладних прийому і передачі, а також в документах передачі матеріалів у виробництво реалізована єдина форма підбору на замовлення / ордерами.
 • При оформленні замовлень переробнику організовано заповнення статей калькуляції, що використовуються в подальшому при заповненні звітів переробникам.
 • Розширені можливості забезпечення матеріалів для випуску продукції з залученням сторонніх переробників за допомогою варіанту відокремлення в рамках давальницької схеми виробництва.

Фінансовий результат і контролінг

 • Реалізовано незалежний розподіл витрат в управлінському та регламентованому обліку, розподіл витрат на фінансовий результат в регламентованому обліку за напрямками діяльності, розподіл додаткових витрат по товарах в управлінському обліку на організацію – одержувача витрат.
 • Уніфіковані сценарій обліку витрат і розрахунок собівартості відповідно до правил міжнародного фінансового обліку. В рамках оновленого сценарію облік витрат і розрахунок собівартості товарів здійснюються без урахування ПДВ у валюті управлінського обліку.
 • долучення універсальний механізм перевірок наявності помилок для всіх регламентних операцій закриття місяця.
 • Додано механізм розрахунку планової собівартості продукції і напівфабрикатів з можливістю деталізації до первинних витрат і подальшого детального аналізу відхилень в розрізі напівфабрикатів і переділів. Особливістю даного механізму є підтримка різних варіантів розрахунку планової калькуляції продукції (напівфабрикатів) в залежності від того, на якій стадії знаходиться поточний виробничий процес.
 • Підвищена деталізація в звітах по виробничих витрат, організований серійний облік матеріалів і продукції в виробничих підрозділах в рамках "Управління виробництвом. Версія 2.2".
 • При аналізі собівартості випущеної продукції (напівфабрикатів) реалізовано разузлование виробничих витрат в контексті документів реалізації.
 • Розроблено звіт, що дозволяє контролювати кількісні і вартісні показники, що сформували собівартість випущеної продукції, з можливістю деталізації до первинних витрат.
 • Оновлено перелік операцій в регламентної процедури закриття місяця, додані операції відкладеного формування рухів за основними засобами та нематеріальними активами з подальшим розрахунком вартості прийнятих до обліку або модернізованих в поточному періоді ОС і НМА.

Бюджетування

 • Уточнено механізм застосування дати актуальності при формуванні бюджетних даних, в примірниках бюджетів, використовуваних для введення планових даних, користувач самостійно визначає необхідність відсутності (наявності) в екземплярі бюджету більш пізніх коригувань планів.
 • Проведено роботи по оптимізації продуктивності основних механізмів підсистеми.

Казначейство

 • Реалізовано новий варіант заліку оплати, при якому платіжний документ може виступати об'єктом розрахунків і зачитуватися в накладних.
 • При заліку невикористаного авансу надається можливість зміни курсу заліку оплати на необхідний в поточній ситуації; курс можна змінити як у валюті регламентованого обліку, так і у валюті управлінського обліку.
 • Реалізовано групове оформлення платіжних документів за даними декількох розпоряджень.

Продажі

 • Для робочого місця "Помічник продажів" додані нові можливості: висновок інформації про клієнта (досьє партнера), створення заявок на повернення товарів від клієнта, швидке заповнення товарів по сегменту номенклатури, прогнозування рекомендованого кількості продажів клієнту, контроль мінімальної суми замовлення в рамках механізму відхилень від умов продажу.
 • Для організації та спрощення робіт з оформлення документів руху товару між організаціями додано спеціалізоване робоче місце, об'єднані всі документи, що оформляються за схемою "Інтеркампані", з можливістю оперативного переходу до робочих місць по оформленню документів на підставі виданих розпоряджень.
 • Забезпечено заповнення призначення для робіт, відокремлених під напрямок діяльності або замовлення клієнта, в документі акта виконаних робіт.
 • Забезпечена підтримка вимог Федерального закону № 54-ФЗ.

Закупівлі

 • Доповнена процедура створення угод про надання агентських послуг з принципалом (постачальником).
 • Удосконалено інструменти для оформлення закупівель.
 • Підтримано відображення в обліку схеми "Товари в дорозі".
 • Надано механізм відображення невідфактурованих поставок товарів при оформленні закупівель.

Склад і доставка

 • При оформленні документів внутрішнього руху товару реалізована можливість вибору валюти як управлінського, так і регламентованого обліку.
 • Доповнено сценарії з оформлення доставки товарів, при яких розпорядженнями на доставку можуть бути угода про умови закупівель або накладна, оформлена на замовлення.
 • При оформленні повернення раніше відвантажених, але не прийнятих одержувачем товарів забезпечено автоматичне заповнення кількості товарів; заповнення кількості виконується за даними фактичного відвантаження товарів.
 • Процедура визначення номерів ВМД комплектуючих при оформленні складання (розбирання) товарів тепер не вимагає ручного введення номерів ВМД.
 • Новий механізм прийому товарів на відповідальне зберігання формує проводки по позабалансовим рахунком 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання".
 • У рамках нової концепції обліку за видами запасів скорочена варіативність видів запасів.
 • Реалізовано облік товарів в дорозі від постачальників, при якому перехід права власності оформляється до фактичного надходження товарів на склад.
 • Підтримується облік невідфактурованих поставок товарів, при якому перехід права власності фіксується після фактичного надходження товарів на склад.

Міжнародний фінансовий облік

 • Для мінімізації подвійного введення документів у разі зближення регламентованого і міжнародного фінансового обліків додана можливість ведення обліку необоротних активів за даними оперативного обліку. В результаті на підставі документа руху основних засобів і нематеріальних активів в оперативному обліку відображаються проводки як за правилами РСБУ, так і за правилами МСФЗ.

Регламентований облік

 • Забезпечено можливість вказівки ідентифікаційного номера (податкового номера) юридичної особи за межами РФ.
 • Підтримується зберігання реквізитів ІПН і КПП контрагента в отриманих рахунках-фактурах.
 • Удосконалено механізм відображення інформації про реєстрацію в податкових органах відокремлених підрозділів організації, виділених на окремий баланс.
 • Змінено реєстрація особливого порядку оподаткування з податку на майно.
 • Оновлені форми декларації та розрахунку авансів з податку на майно.
 • Підтримано облік ПДВ при експорті сировинних товарів.
 • Визначено новий порядок завдання рахунків при відображенні операцій розрахунків з контрагентами з використанням параметрів ДФУ розрахунків.
 • Удосконалено процедуру настройки рахунків в рамках робочого місця "Налаштування відображення документів в регламентованому обліку".
 • Реалізовано ведення окремого обліку за контрактами відповідно до вимог Федерального закону № 275-ФЗ.

Облік необоротних активів

долучення сценарій організації обліку необоротних активів, в якому:

 • всі види обліку необоротних активів (регламентований, міжнародний і управлінський) грунтуються на даних оперативного контуру;
 • для всіх видів обліку використовуються єдині документи;
 • можливості по відображенню операцій з необоротних активів в міжнародному обліку приведені у відповідність з аналогічними можливостями в регламентованому обліку;
 • підтримується незалежне ведення управлінського обліку необоротних активів у разі відключення регламентованого і міжнародного обліків;
 • оптимізований механізм нарахування амортизації для проведення розрахунків при великій кількості об'єктів обліку.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Регламентований кадровий облік і розрахунок зарплати уніфіковані з конфігурацією "Зарплата і управління персоналом ПРОФ", редакція 3.1.4.

Сервісні можливості

 • Для створення територіально розподілених систем доданий механізм розподілених інформаційних баз (РИБ). За допомогою даного механізму здійснюються синхронізація змін конфігурації і повна консолідація даних між центральною базою (центральним вузлом РИБ) і всіма периферійними базами (периферійними вузлами РИБ).
 • Для розвитку завдань електронної торгівлі доданий механізм створення і публікації власних сайтів 1С-UMI. Механізм реалізований в рамках окремого сервісу з автоматизованого створення та наповнення сайту "в один клік". Детальний опис сервісу 1C-UMI і умови його підключення см. На сторінці https://portal.1c.ru/applications/46.
 • Спрощено механізм обслуговування і розробки правил конвертації з використанням універсального формату Enterprise Data, реалізована підтримка версії 1.4.

Галузевий функціонал програмних продуктів "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" доповнено такими можливостями:

 • Розроблено механізм, що дозволяє вести облік в інкубаторі за різними технологіями;
 • Розроблено документ "Акт перекладки яйця" для відображення фактичних даних по перенесенню яйця з інкубаторних шаф в вивідні.

Розширений опис функціональних можливостей програмного продукту наведено в Додатку 2 .

З додатковою інформацією можна ознайомитися на сайті фірми "1С":

 • "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" http://solutions.1c.ru/catalog/poultry-farm-erp
 • "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" http://solutions.1c.ru/catalog/poultry-mod-erp

Програмний продукт "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" пройшов сертифікацію "1С:Сумісно", інформаційний лист   https://1c.ru/news/info.jsp?id=22828 - №22828 від 03.04.2017 р.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТІВ

  "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" (артикул 4601546132475):

 • Дистрибутиви:
  • платформи "1С:Підприємство 8.3";
  • конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
  • конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2";
  • конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • DVD-випуск ІТС;
 • Комплект документації по платформі "1С:Підприємство 8.3";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2";
 • Комплект документації по конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Активаційний конверт 1С:ІТС Галузевий Пільговий;
 • Пін-код програмної захисту платформи "1С:Підприємство 8" на одне робоче місце;
 • Пін-код програмної захисту конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" на одне робоче місце;
 • Ліцензія на використання системи "1С:Підприємство 8", конфігурацій "ERP Управління підприємством 2", "Система проектування прикладних рішень" і "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" на одному робочому місці;
 • Пін-коди для реєстрації на сайті підтримки користувачів.

"1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" (артикул 4601546132482):

 • Дистрибутив:
  • конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP";
 • Функціональна модель конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2";
 • Активаційний конверт 1С:ІТС Галузевий Пільговий;
 • Пін-код програмної захисту конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" на одне робоче місце;
 • Ліцензія на використання конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" на одному робочому місці;
 • Пін-коди для реєстрації на сайті підтримки користувачів.

Електронна поставка "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" (артикул 2900001863612) випускається в комплектації з програмною захистом і містить:

 • Дистрибутиви:
  • платформи "1С:Підприємство 8.3";
  • конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
  • конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2";
  • конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Функціональну модель конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • Електронний купон на пільгове супровід 1С:ІТС;
 • Електронний активаційний купон на пільгове супровід 1С:ІТС Галузевий;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на порталі 1С:ІТС;
 • Комплект документації по галузевої конфігурації в електронному вигляді;
 • Пін-код програмної ліцензії платформи "1С:Підприємство 8" на одне робоче місце;
 • Пін-код програмної ліцензії конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" на одне робоче місце;
 • Реєстраційну картку та ліцензію на використання системи "1С:Підприємство 8", конфігурацій "ERP Управління підприємством 2", "Система проектування прикладних рішень" і "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" на одному робочому місці.

Електронна поставка "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" (артикул 2900001863629) випускається в комплектації з програмною захистом і містить:

 • Дистрибутив:
  • конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP";
 • Функціональну модель конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP";
 • Комплект документації по галузевої конфігурації в електронному вигляді;
 • Електронний активаційний купон на пільгове супровід 1С:ІТС Галузевий;
 • Пін-код програмної ліцензії конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" на одне робоче місце;
 • Реєстраційну картку та ліцензію на використання конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" на одному робочому місці.

Функціональні моделі "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" включені до складу відповідних продуктів для освоєння можливостей прикладних рішень, вивчення принципів і методології взаємодії окремих підсистем. Для роботи з функціональною моделлю використовується конфігурація "Система проектування прикладних рішень".

Конфігурація "Система проектування прикладних рішень" (СППР), що входить в поставку програмного продукту "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" призначена для проектування прикладних рішень (конфігурацій) на платформі "1С:Підприємство 8" і ведення технічної документації проекту. СППР може бути використана як інструмент для проектування нових інформаційних систем, що розробляються в середовищі "1С:Підприємство 8", а також для опису і документування існуючих систем, розроблених раніше без використання СППР. Детальніше див. Інформаційний лист http://1c.ru/news/info.jsp?id=16931 - № 16931 від 17.07.2013. Ліцензійна угода, що входить в поставку "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2", дозволяє використовувати СППР на одному робочому місці.

Зміни "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продуктів під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000) і клієнтських ліцензій "1С:Птахівництво 2 для 1С : ERP "(на 1, 5, 10, 20, 50, 100 робочих місць).

Кількість ліцензій на використання конфігурацій "ERP Управління птицеводческим підприємством 2", "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" і платформи "1С:Підприємство 8" визначається, виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з цією конфігурацією.

Для використання даного прикладного рішення в клієнт-серверному варіанті необхідна ліцензія на сервер "1С:Підприємство 8".

ДОКУМЕНТАЦІЯ, включаються до складу ПОСТАВКИ ПРОГРАМНИХ ​​ПРОДУКТІВ

Продукт "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" (артикул 4601546132475) включає в себе документацію:

 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора;
 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво користувача;
 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох частинах);
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління птицеводческим підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4;
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління підприємством 2". Редакція 2.4 (в 4-х частинах);
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "Система проектування прикладних рішень". Редакція 1.1. Керівництво користувача.

Продукт "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" (артикул 4601546132482) включає в себе документацію:

 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління птицеводческим підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4.

Продукти "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2. Електронна поставка" (артикул 2900001863612) і "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка" (артикул 2900001863629) включають документацію в електронному вигляді:

 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління птицеводческим підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4.

Документація по платформі "1С:Підприємство 8" і конфігурації "ERP Управління підприємством" до складу електронних основних поставок не входить, вона доступна користувачам при наявності діючого договору Інформаційно-технологічного супроводу (1С:ІТС) і активного сервісу 1С:ІТС Галузевий на сайті www.its.1c.ru /.

Синтаксис вбудованої мови і мови запитів представлений в книзі "1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника" (в 2-х частинах). Опис об'єктної моделі повністю включено в поставку в електронному вигляді (у розділах довідки Конфігуратора і Синтакс-Помічнику). Опис об'єктної моделі у вигляді паперової книги "1С:Підприємство 8.3. Опис вбудованої мови" (в 5-ти частинах) можна придбати окремо:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб. (Без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001483575

1С:Підприємство 8.3. Опис вбудованої мови (у п'яти частинах)

2 100

1. 410

1. 220

Передбачено придбання не більше одного екземпляра на одне робоче місце.  

Для користувачів продуктів, що містять конфігурацію "ERP Управління птицеводческим підприємством 2", передбачено придбання додаткових книг документації:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб. (Без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001863384

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління птицеводческим підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4

450

255

255

2900001790420

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління підприємством 2". Редакція 2.4 (в 4-х частинах)

2 500

1 675

1. 450

2900001490801

1С:Підприємство 8. Конфігурація "Система проектування прикладних рішень". Редакція 1.1. Керівництво користувача

300

150

150

2900001490818

1С:Підприємство 8.3. Керівництво користувача

300

150

150

2900001483612

1С:Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора

300

150

150

2900001483605

1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох частинах)

600

300

300

Для користувачів продуктів, що містять конфігурацію "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP", передбачено придбання додаткових книг документації:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб. (Без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001863384

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління птицеводческим підприємством 2". Інструкція користувача. Редакція 2.4.

450

255

255

Для придбання книг документації для своєї організації або для організації користувача партнер оформляє заявку на придбання документації за адресою

http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx.

Перед подачею заявки на придбання документації рекомендується перевірити реєстрацію продукту користувача, наявність активного сервісу 1С:ІТС Галузевий на даний продукт і чинного договору 1С:ІТС на програмний продукт, що містить конфігурацію "ERP Управління підприємством 2". Партнер може перевірити реєстрацію продукту на сторінці http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx, вибравши з меню заявок пункт "Реєстрація – Перевірка реєстрації" і заповнивши відповідну заявку.

Перевірка наявності чинного договору та активного сервісу 1С:ІТС Галузевий здійснюється на сайті https://portal.1c.ru/partner/subscription/check.

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ

Поширення програмних продуктів "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" (коробкові і електронні варіанти поставки) здійснюється тільки через партнерів, що беруть участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень ", список партнерів див. на веб www.1c.ru/ckerp.  

Електронні поставки продуктів "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" поширюються по електронних каналах зв'язку, що дозволяє істотно скоротити термін доставки товару до кінцевого користувача з моменту розміщення замовлення. Для придбання електронної поставки користувач повинен звернутися до партнера, який бере участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень", список партнерів див. На веб www.1c.ru/ckerp,

Користувач може самостійно оформити заявку на придбання в розділі про продукт на сайті галузевих і спеціалізованих рішень фірми 1С http://solutions.1c.ru/catalog/poultry-farm-erp/buy або http: / /solutions.1c.ru/catalog/poultry-mod-erp/buy. Для цього потрібно:

 • Зареєструватися на сайті http://solutions.1c.ru/
 • Вибрати цікаву позицію в розділі http://solutions.1c.ru/catalog/poultry-farm-erp/buy або http://solutions.1c.ru/catalog/poultry-mod-erp/buy, натиснувши на посилання "Замовити"
 • У кошику покупок http://solutions.1c.ru/order/ оформити замовлення:
  • заповнити інформацію про компанію (покупка може бути оформлена тільки на юридичну особу, включаючи Індивідуальних Підприємців)
  • вибрати партнера, який буде допомагати в роботі, і надавати послуги з підтримки програмного продукту, зі списку рекомендованих партнерів або ж із загального списку
  • підтвердити відправку замовлення

Далі з користувачем зв'яжеться співробітник обраної компанії партнера-франчайзі, і після здійснення оплати, надасть посилання на скачування всіх необхідних для роботи з програмою матеріалів.

Порядок замовлення електронних поставок для партнерів-франчайзі аналогічний опублікованому в http://1c.ru/news/info.jsp?id=18526 - інформаційному листі №18526 від 27.06.2014 р.

Статус "1С:Центр ERP" означає наявність у партнера компетенцій за універсальним функціоналом ERP-рішень фірми "1С" для управління підприємством і досвіду успішних впроваджень таких рішень, а галузеві статуси відповідають досвіду виконання проектів впровадження ERP-систем у відповідних галузях і знань специфічних можливостей рішень для даних галузей.

Переваги роботи з партнерами, які мають статус "1С:Центр ERP":

 • надання клієнтам повного і якісного набору необхідних послуг, включаючи консалтинг з управління підприємством, що базується на досвіді вирішення партнерами аналогічних завдань на інших підприємствах і високої компетенції партнера;
 • наявність в штаті сертифікованих фахівців і консультантів по всіх підсистем програмного продукту, сертифікованих керівників проектів, експертів з технологічних питань;
 • здійснення якісних впроваджень ERP-систем відповідно до вимог стандарту ISO 9001.

При виборі партнера рекомендується звертати увагу на кількість сертифікованих фахівців, кількість і параметри успішних впроваджень на підприємствах схожих видів діяльності, наявність сертифіката відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001.

Докладні дані про компетенції партнера представлені на сайті фірми "1С" в рейтингу "1С:Центри компетенції по ERP-рішень", який надає клієнтам зручний інтерфейс для підбору партнерів по впровадженню рішень рівня ERP з урахуванням реального досвіду партнерів по успішним впровадженням в розрізі галузей і регіонів: www.1c.ru/ckerp

Організаціям, зацікавленим у впровадженні прикладних рішень "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" або "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP", пропонуємо звертатися до таких партнерам фірми "1С". Якщо вам важко самостійно вибрати партнера для виконання впровадження, можете звернутися безпосередньо до фірми "1С" за адресою solutions@1c.ru за рекомендаціями по вибору компетентного партнера з урахуванням місцезнаходження підприємства і стоять перед підприємством задач.

Для придбання вказаних програмних продуктів необхідно заповнити, підписати і подати заявку партнера фірми "1С", який бере участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень". Єдина форма заявки на поставку: шаблон http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z.zip - 1C_ERP_Z.XLS, зразок заповнення http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z_EX.zip - 1C_ERP_Z_EX .XLS.

На підставі заявки користувача партнер подасть у фірму "1С" електронну заявку, яка буде розглянута протягом двох робочих днів. У складних випадках розгляд заявки може тривати довше. За результатами розгляду партнеру повідомлять рішення про погодження заявки і можливості придбання продукту або мотивовану відмову.

Для холдингових структур, що автоматизують кілька юридичних осіб і віддалені офіси в розподілених інформаційних базах, можливе здійснення кількох відвантажень основних поставок конфігурації "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" за спеціальною ціною за погодженням партнера з фірмою "1С ". У таких випадках рекомендується звернутися за адресою електронної пошти: solutions@1c.ru.

апгрейд

Апгрейд на продукт "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" можна виконати з будь-якого продукту фірми "1С", призначеного для автоматизації госпрозрахункових організацій і підприємств в Російській Федерації, за винятком "1С:Підприємство 8 КОРП. ERP Управління підприємством 2 + Документообіг. Сервер (x86-64). 100 клієнтських ліцензій "," 1С:Підприємство 8 ПРОФ.
ERP Управління підприємством 2 + Документообіг КОРП. Сервер (x86-64). 50 клієнтських ліцензій "," 1С : Управління холдингом "і" 1С:Корпорація ".

Апгрейд на програмний продукт "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" передбачений для зареєстрованих користувачів:

 • 4601546119827 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики;
 • 4601546119902 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики (USB);
 • 4601546119834 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики. Комплект на 5 користувачів;
 • 4601546119919 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики. Комплект на 5 користувачів (USB);
 • 4601546043290 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики (захист платформи програмна, конфігурації апаратна);
 • 4601546089137 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики. Комплект на 5 користувачів (захист платформи програмна, конфігурації апаратна);
 • 4601546084255 1С:Предпредпріятіе 8. Управління птицефабрикой;  

на умовах апгрейда по стандартній схемі.

Апгрейд продукту 4601546081094 "1С:Предпредпріятіе 8. Управління птицефабрикой для 10 користувачів + клієнт-сервер" на "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" здійснюється за загальними правилами, при цьому здаються всі комплектуючі бандла, крім галузевих ключів захисту, передбачена можливість одночасного замовлення разом з новою основною поставкою необхідних серверних і клієнтських ліцензій, вартість яких використовується в розрахунку вартості апгрейда, тобто вартість переданого бандла йде в розрахунок підсумкової вартості поставки разом з ліцензіями.      

При переході користувачів "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики" і "1С:Підприємство 8. Управління птицефабрикой" на "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" або "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP ", передбачений апгрейд клієнтських ліцензій, наведених нижче, на клієнтські ліцензії" 1С:Птахівництво 2 для 1С:ERP "за загальними правилами, причому, при апгрейді з рішень" 1С:Бухгалтерія птахофабрики "вартість квартир, що здаються клієнтських ліцензій входить в розрахунок вартості апгрейда. < / p>

Приклади розрахунків вартості апгрейда наведені нижче.

Користувачі можуть скласти наступні клієнтські ліцензії:

4601546119841

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4601546119858

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

4601546119865

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

4601546119872

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

4601546119889

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

4601546119896

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

4601546084262

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (USB)

4601546084279

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (USB)

4601546084286

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (USB)

4601546084293

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць (USB)

4601546084309

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць (USB)

4601546084316

1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць (USB)

при придбанні, відповідно, нових ліцензій за схемою апгрейда:  

4601546132499

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце.

4601546132505

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

4601546132512

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

4601546132529

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

4601546132536

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

4601546132543

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

2900001863636

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

2900001863643

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Електронна поставка

2900001863650

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

2900001863667

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

2900001863674

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

2900001863681

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

Вартість апгрейда обчислюється за формулою: вартість придбаних програмних продуктів мінус вартість переданого на апгрейд продукту, плюс 150 руб., Але не менше половини вартості набору продуктів.

У фірму "1С" передаються реєстраційні анкети і апаратні ключі захисту платформи 1С:Підприємство 8, що входять в поставку здаються за умовами апгрейда продуктів.

Після виконання апгрейда користувачі зданих на апгрейд продуктів з програмною захистом зобов'язані видалити зі свого комп'ютера файл ліцензії продукту, зданого в апгрейд.

При апгрейді клієнтських ліцензій в фірму "1С" передаються реєстраційні анкети клієнтських ліцензій (ліцензійна угода).

Звертаємо увагу партнерів на те, що відповідно до інформаційного листа N6808 при формуванні заявки на апгрейд необхідно на закладці "Прикріплені файли" приєднати файл з відсканованої користувальницької частиною реєстраційної анкети.

При придбанні на умовах апгрейда продуктів "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" або "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" вводити за допомогою традиційного термін підтримки для зданих в апгрейд продуктів "1С": до кінця поточного року з можливістю здачі річної звітності. Якщо потрібен більший термін підтримки здаються продуктів на період впровадження нових продуктів, то рекомендуються здійснити придбання "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" або "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" без апгрейда.

В подальшому користувач може користуватися зданим в апгрейд продуктом для того, щоб подивитися старі дані, але не повинен використовувати його для обліку поточної діяльності.

Для здійснення апгрейда партнер оформляє заявку за адресою http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx. 

Клієнтські ліцензії на платформу "1С:Підприємство 8" не приймаються в розрахунок апгрейда з поступовим зниженням дози. Обмін (апгрейд) клієнтських ліцензій системи "1С:Підприємство 8" здійснюється за загальними правилами, встановленими в інформаційних листах http://1c.ru/news/info.jsp?id=4151 - №4151 від 28.06.2005 та http: / /1c.ru/news/info.jsp?id=17659 - №17659 від 25.12.2013.

Приклади розрахунку вартості апгрейда

1 варіант:

Здаються продукти

4601546084255 1С:Підприємство 8. Управління птицефабрикой – рекомендована ціна 259 000 рублів

4601546119872 1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць – рекомендована ціна 144 000 рублей

Можна придбати продукти

4601546132475 1C: ERP Управління птицеводческим підприємством 2 – рекомендована ціна 399 000 рублів

4601546132529 1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць – рекомендована ціна 156 000 рублей

(399 000 – 259 000) + 150 рублів, менше половини вартості продукту, тому 4601546132475 1C: ERP Управління птицеводческим підприємством 2 купується за половину вартості – 199 500 рублів.

(156 000 – 144 000) + 150 рублів, менше половини вартості продукту, тому 4601546132529 1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP . Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць набувається за половину вартості – 78 000 рублів.

Разом вартість переходу складе 199 500 + 78 000 = 277 500 рублів

2 варіант:

Здаються продукти

4601546119827 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики – рекомендована вартість 32 400 рублів

4601546119872 1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць – рекомендована ціна 144 000 рублей

Можна придбати продукти

4601546132475 1C: ERP Управління птицеводческим підприємством 2 – рекомендована ціна 399 000 рублів

4601546132529 1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць – рекомендована ціна 156 000 рублей

(399 000 & ndash 32 І 400 – 144 000) + 150 рублів = 222 750 рублів, продукт 4601546132475 1C: ERP Управління птицеводческим підприємством 2 < / em> купується за цією вартістю

  4601546132529 1C: Птахівництво 2 для 1С: ERP < em>. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць набувається за повну вартість

Разом вартість переходу складе 222 750 + 156 000 = 378 750 рублів

3 варіант:

У користувача уже придбаний продукт 4601546109118 1С:Підприємство 8. ERP Управління підприємством 2.

Здаються продукти

4601546084255 1С:Підприємство 8. Управління птицефабрикой – рекомендована ціна 259 000 рублів

4601546119872 1С:Птахівництво. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць – рекомендована ціна 144 000 рублей

Можна придбати продукти

4601546132482 1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP – рекомендована ціна 90 000 рублей

4601546132529 1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць – рекомендована ціна 156 000 рублей

(90 000 – 259 000) + 150 рублів, менше половини вартості продукту, тому 4601546132482 1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP купується за половину вартості – 45 000 рублів

(156 000 – 149 000) + 150 рублів, менше половини вартості продукту, тому 4601546132529 1C: Птахівництво 2 для 1С: ERP . Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць набувається за половину вартості – 78 000 рублів.

Разом вартість переходу складе 45 000 + 78 000 = 123 000 рублів

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ НА НОВУ РЕДАКЦІЮ 2.4

Перехід користувачів на нову редакцію 2.4 здійснюється в звичайному режимі оновлення конфігурації зі збереженням раніше накопичених даних.

Зареєстровані користувачі перерахованих вище програмних продуктів, що мають діючий договір 1С:ІТС з активним сервісом 1С:ІТС Галузевий відповідної Категорії на даний програмний продукт, можуть отримати нову редакцію в передбаченому для них порядку оновлення реліза конфігурації. Редакція 2.4 надається без додаткової оплати.

Дистрибутиви конфігурацій для поновлення через інтернет-підтримку опубліковані на сайті підтримки користувачів системи "1С:Підприємство 8" https://releases.1c.ru/

ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЇ 2.2

Для конфігурацій "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" підтримка редакції 2.2, включаючи відображення змін законодавства, передбачається до 31.05.2018.

Починаючи з 01.06.2018 підтримка редакції 2.2 не планується. Фірма "1С" рекомендує користувачам переходити на нову редакцію 2.4.

ПОРЯДОК ІНТЕГРАЦІЇ з інформаційною системою, що містить конфігурацію "ERP УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 2"

Порядок інтеграції програмного продукту "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" з інформаційними системами, що містять конфігурації "ERP Управління підприємством 2", наведено в складі поставки модуля в електронному вигляді. Так само, для попередньої оцінки трудомісткості інтеграції модуля в загальну інформаційну систему підприємства, передбачений запит даного документа шляхом звернення на адресу: hlbird@rarus.ru

ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ З РЕДАКЦІЇ 1.3 конфігурації "УПРАВЛІННЯ птахофабрика"

Учасники програмних продуктів, що включають конфігурацію "Управління птицефабрикой" редакції 1.3, можуть за допомогою вхідних в поставку інструментів перенести в нову інформаційну базу нормативно-довідкову інформацію та початкові залишки контуру ERP.   Інструкція по перенесенню даних включена в поставку рішення "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2".

1С:ERP УПРАВЛІННЯ птахівничих підприємств 2. NFR

Звертаємо увагу фірм-франчайзі, що для освоєння функціональних можливостей нового прикладного рішення і підготовки персоналу партнерських фірм, випущений спеціальний програмний продукт "1C: ERP Управління птицеводческим підприємством 2. NFR" (артикул 2900001798723).

Продукт поширюється тільки серед партнерів-франчайзі фірми "1С", що беруть участь в проекті "1С:Центр ERP".

Для автоматизації підприємств і холдингів, основним напрямком діяльності яких не є 1С:Франчайзинг, навіть якщо у них є підрозділи, які мають статус партнерів-франчайзі фірми "1С", необхідно використовувати комерційні поставки "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" або "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP".

Заявки від партнерів на придбання даного програмного продукту приймаються в електронному вигляді. Заявку можна направити, заповнивши форму, яка доступна партнерам-франчайзі фірми "1С" в розділі технічної підтримки сайту фірми "1С".

СЕРВІС

Сервісне обслуговування програмних продуктів 4601546132475 1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2 і 2900001863612 1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2. Електронна поставка і підтримка користувачів в частині роботи з платформою "1С:Підприємство" здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу "1С:Підприємство" (1С:ІТС) з активним сервісом 1С:ІТС Галузевий 3-й категорії.

Сервісне обслуговування програмних продуктів 4601546132482 1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP   і 2900001863629 1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка здійснюється при активному сервісі 1С:ІТС Галузевий 2-й категорії на дану конфігурацію і при чинному договорі Інформаційно-технологічного супроводу "1С:Підприємство" (1С:ІТС) на програмний продукт, що містить конфігурацію "1С:ERP Управління підприємством 2".

Інформаційно-технологічний супровід (1С:ІТС) – офіційна підтримка, яку фірма "1С" спільно зі своїми партнерами надає користувачам програм "1С:Підприємство" на регулярній, і безперервній основі. Офіційна підтримка включає в себе Сервіси 1С:ІТС та послуги офіційних партнерів фірми "1С". Детальну інформацію про всі Сервісах "1С" см. На порталі 1С:ІТС за адресою https://portal.1c.ru/.

Сервіси 1С:ІТС дають користувачам можливість:

 • використовувати найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами "1С" - довідники, методики, керівництва, консультації по програмам і законодавству;
 • отримувати персональні письмові консультації від експертів, аудиторів і методистів "1С" з питань бухгалтерського податкового та кадрового обліку;
 • звертатися по консультації на лінію консультацій "1С" та обслуговуючого партнера зустрічатися з методистами "1С" на семінарах – в очній формі і в форматі відео-лекцій;
 • працювати з популярними програмами "1С" через Інтернет з будь-якої точки світу і організувати безпечний віддалений доступ через Інтернет до програм "1С", встановленим на комп'ютері користувача;
 • готувати і здавати регламентовану звітність через Інтернет, обмінюватися електронними рахунками-фактурами і іншими юридично значимими документами, здійснювати автоматичну звірку рахунків-фактур з контрагентами безпосередньо з програм "1С";
 • здійснювати швидку перевірку інформації про контрагентів, автоматично заповнювати реквізити контрагентів в різних документах;
 • отримати кваліфікаційний сертифікат електронного підпису для обміну юридично значимими електронними документами безпосередньо в програмі "1С";
 • використовувати резервне копіювання інформаційних баз в хмарне сховище даних "1С", з можливістю швидкого відновлення інформації в разі пошкодження даних;
 • скористатися готовими сайтами для всіх типів бізнесу: для фахівців, компаній, а також Лендінзі і інтернет-магазинами;
 • і багато іншого.

Детальну інформацію про всі Сервісах "1С" см. На порталі 1С:ІТС за адресою https://portal.1c.ru/.

Детальніше про склад і умови 1С:ІТС і про сервіс 1С:ІТС Галузевий можна прочитати на сторінках www.its.1c.ru/about і https://portal.1c.ru/app/branch.

В комплект основних поставок "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" включається купон на пільговий період супроводу в рамках сервісу 1С:ІТС Галузевий. Вартість пільгового періоду супроводу включена у вартість поставок "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2" і "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP". Тобто, після реєстрації комплекту і активації пільгового періоду супроводу по сервісу 1С:ІТС Галузевий, користувач має право користуватися офіційною підтримкою без додаткової оплати на термін пільгового періоду, при чинному договорі Інформаційно-технологічного супроводу "1С:Підприємство" (1С:ІТС).

Номер телефону лінії консультацій фірми "1С" +7 (495) 956 – 11 – 81, адреса електронної пошти v8@1c.ru.

В частині, що стосується роботи безпосередньо з конфігураціями "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" або "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP", консультації надає партнер-розробник компанія "1С-РАРУС" з 10:00 до 18:00 за московським часом, крім субот, неділь та святкових днів (за розпорядком московських підприємств):

 • назва сервісу в системі 1С-Коннект – ЛК 1С:Птахівництво;
 • телефон лінії консультацій: +7 (495) 223-04-04;
 • адресу електронної пошти: hlbird@rarus.ru;
 • система електронної комунікації "ICQ": 674561713;
 • система електронної комунікації "Skype": hlinebird@gmail.com.

Користувачі, які активували сервіс 1С:ІТС Галузевий, обслуговуються партнером-розробником відповідно до регламентів, що базуються на принципах системи менеджменту якості. Контроль за якістю обслуговування здійснюється фірмою "1С", при необхідності можна звернутися до відповідального менеджеру фірми "1С" за адресою електронної пошти: itsotr@1c.ru.

Користувачі отримують оновлення по платформі "1С:Підприємство", конфігурації "ERP Управління підприємством 2", конфігурації "Система проектування прикладних рішень", конфігурації "ERP Управління птицеводческим підприємством 2"   і конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP "через партнерів-франчайзі, розробника і на сайті" 1С "в розділі інтернет-підтримки користувачів: https://releases.1c.ru/.

Для користувачів "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2", після закінчення пільгового періоду, супровід по платформі "1С:Підприємство" і відповідним конфігурацій: "ERP Управління підприємством 2", "Система проектування прикладних рішень", "ERP Управління птицеводческим підприємством 2 "здійснюється на платній основі, для його отримання необхідно оформити договір 1С:ІТС та сервіс 1С:ІТС Галузевий 3-й категорії на платній основі.

Для користувачів "1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP", після закінчення пільгового періоду, для супроводу по конфігурації "Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP" необхідно оформити сервіс 1С:ІТС Галузевий 2-й категорії на платній основі, при чинному договорі 1С:ІТС на програмний продукт, що містить конфігурацію "ERP Управління підприємством 2".

Для оформлення договору сервісу 1С:ІТС Галузевий звертайтеся до обслуговуючого вас партнеру або до рекомендованих фірмою "1С" Центрам Супроводження та Сервіс-партнерам у Вашому регіоні, зі списком можна ознайомитися на сторінці http://its.1c.ru/zakaz .

 

Додаток 1

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна

Дилер

Постійний партнер

4601546132475

1C: Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2.

399 000

199 500

179 550

4601546132482

1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP.

90 000

45 000

40 500

4601546132499

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце.

12 600

6 300

5 670

4601546132505

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

43 200

21 600

19 440

4601546132512

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

82 800

41 400

37 260

4601546132529

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

156 000

78 000

70 200

4601546132536

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

374 400

187 200

168 480

4601546132543

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

720 000

360 000

324 000

2900001863612

1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2. Електронна поставка

399 000

199 500

179 550

2900001863629

1С:Птахівництво 2. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка

90 000

45 000

40 500

2900001863636

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

12 600

6 300

5 670

2900001863643

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Електронна поставка

43 200

21 600

19 440

2900001863650

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

82 800

41 400

37 260

2900001863667

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

156 000

78 000

70 200

2900001863674

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

374 400

187 200

168 480

2900001863681

1C: Птахівництво 2 для 1С:ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

720 000

360 000

324 000

2900001798723

1C: ERP Управління птицеводческим підприємством 2. NFR

-

-

4 000

 

Додаток 2

Функціональні можливості

"1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2"

Продукт "1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2" розроблений на базі "1С:ERP Управління підприємством 2" на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3" і містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на підприємствах галузі птахівництва Росії зі збереженням функціонала типового рішення.

Конфігурація призначена для автоматизації управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Основні галузеві бізнес – завдання, автоматизує з використанням "1С:ERP Управління птицеводческим підприємством 2":

Планування

 • Формування планів заходів інкубації, вирощування молодняка, збору яєць;
 • Прогнозування за даними посадки птиці інформації про поголів'я, прирості, несучості, відмінку птиці;

Управління инкубацией

 • Облік надходження та сортування яєць;
 • Облік закладки та перекладки яєць;
 • Облік вибуття яєць;

Управління вирощуванням молодняка

 • Облік надходження птиці, передачі курчат з інкубатора;
 • Облік приросту маси птиці;
 • Облік переведення птиці (зміна біологічних потреб і місце утримання птиці);
 • Облік вибуття птиці в розрізі причин вибуття, в тому числі і облік продажу птиці в живому вигляді;
 • Розрахунок собівартості птиці по партіях закладки яйця;

Управління батьківським і промисловим стадом

 • Облік переведення птиці в батьківське або промислове стадо;
 • Списання та вибуття птиці в розрізі причин вибуття;
 • Облік збору яєць, а також сортування яєць по сортності;
 • Облік упаковки і реалізації яєць;
 • Облік амортизації стада;

Переробка птиці

 • Облік переробки птиці (забій, передача продуктів забою на оброблення, передача продуктів переробки на глибоку переробку);
 • Облік передачі напівфабрикатів і готової продукції на склад.

Програма дозволяє вести виробничий облік по яєчному і бройлерні напрямок і надає наступні можливості:

 • Формування планів виробництва в птахівництві;

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

 • Моделювання отримання батьківського та промислового стада;
 • Прогнозування показників вирощування птиці на забій з можливістю на підставі даних про посаджених партіях птиці розраховувати очікувані показники виходу молодняку, падежу, розміру поголів'я з урахуванням посадки по залах і місткості птиці в пташниках.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Інкубація

Відповідно до рекомендацій Міністерства сільського господарства, в конфігурації передбачена можливість ведення обліку по партіях закладки яєць в інкубатор. Така настройка дозволить вести аналіз якості партії закладки і отримувати собівартість кожної партії. Партія закладки автоматично формується при проведенні документа "Акт закладки яєць".

Відображення процесів інкубації в системі описані нижче.

Надходження яйця                

Прихід яйця для цілей інкубації відображається:

 • документом "Акт збору яйця", в разі збору яєць з власної птиці;
 • документом "Надходження товарів і послуг", в разі придбання яєць у сторонніх постачальників.

  За допомогою галузевого звіту можна проаналізувати збір яйця в пташниках.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Сортування яйця

Документ "Акт сортування яєць" дає змогу побачити кількість яйця, придатного для інкубації, вказати кількість вилучених яєць і визначити призначення яєць, що не підлягають інкубації.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Закладка яйця в інкубатор

Документ "Акт закладки яйця" дає змогу побачити кількість яєць, придатних для приміщення в інкубатор, сформувати партії закладки яйця і оформити передачу цих партій у виробництво.

За допомогою галузевого звіту можна отримати інформацію про операції процесу інкубації. У звіті відображається інформація в розрізі дат закладки яйця на інкубацію із зазначенням кількості і залишку яйця в закладці на початок дня (місяця).

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Перекладання яйця в вивідний шафа

Документ "Акт перекладки яйця" дозволяє відобразити факт перекладки яйця з інкубаторних шаф в вивідні, з урахуванням вибракування яйця.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Вибуття яйця

Під час перебування яйця в інкубаторі проводиться кілька міражів (оглядів яєць), за результатами перевірки формується документ "Акт вибуття яйця". У документі відображається кількість яєць, визнаних непридатними для подальшої інкубації і вилучених з виробничого процесу. За допомогою галузевого звіту можна проаналізувати причини вибуття яйця, як з інкубатора, так і зі складу.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Вирощування молодняку ​​

Конфігурація дозволяє вести облік птиці в розрізі голів і ваги одночасно, що обумовлено галузевою специфікою.

Підсистема "Вирощування молодняку" охоплює операції від надходження птиці на вирощування до вибуття (забій, падіж, переклад в промислове або батьківське стадо).

Оприбуткування птиці

Документ "Акт виведення молодняка" призначений для відображення операцій з виведення птиці і передачі добових курчат в пташники (цеху). Даний документ призначений для обліку отриманого поголів'я з закладеної партії яйця.

Документ "Надходження товарів і послуг" призначений відображення операцій з придбання птиці від постачальників. При виборі номенклатури з видом номенклатури "Птах" стануть доступні поля "Вага" і "Дата народження".

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Визначення приросту

Документ "Акт зважування" призначений для відображення приросту птиці в ході регулярного зважування.

Приріст живої маси тварин визначають за віковими групами. Узагальнені підсумки в розрахунках приросту (ф. N СП-44), подають до бухгалтерії одночасно зі Звітом про рух худоби і птиці на фермі (ф. N СП-51).

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Падіж

Документ "Акт вибуття птиці" призначений для відображення вибуття полеглої птиці. На підставі галузевої звітності можна отримати інформацію про птаха в разі її відмінка, вимушеної прирізки, а також забою птиці всіх облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, тварини основного стада).

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Переклад птиці

В документі "Акт переведення птиці" відбивається переклад птиці в інші біологічних потреб або переміщення в інші місця утримання, з можливістю відобразити зміну номенклатури і зміна основної одиниці виміру, наприклад, з кілограм на голови.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Розрахунок собівартості птиці по партіях закладки яйця

За допомогою звіту "Аналіз собівартості випущеної продукції" можна проаналізувати фактичну собівартість v8mnghelp: // help / topics / v8config / v8cfgHelp / mdobject / id05872603-77e1-4a65-9640-5c837cae0d4b / 038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a - випущеної продукції. Звіт дозволяє виконати комплексну оцінку витрат, які сформували підсумкову собівартість випущеної в звітному періоді продукції, і оцінку матеріальних / нематеріальних витрат до номенклатури і статті витрат.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Зміст батьківського та промислового стада

Підсистема "Батьківське і промислове стадо" призначена для відображення процесів посадки птиці по залах (з урахуванням ветеринарних вимог), урахування збору яйця по залах, відображення результатів первинної сортування яйця, а також відображення операцій по руху птиці. Передбачена можливість ведення обліку амортизації стада.

Операції з батьківським і промисловим стадом:

Посадка птиці по залах

В документі "Акт посадки птиці" відображається інформація про посадку птиці в пташник (з розбивкою по залах, з урахуванням ветеринарних норм).

Місцезнаходження птиці можна переглянути в галузевому звіті "Наявність птиці".

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Збір яйця

В документі "Акт збору яєць" відображається кількість яєць, зібраних в пташнику з зазначенням залів і кількості яєць по конкретному залу. У галузевій звітності можна отримати інформацію про кількість зібраних яєць по конкретної партії посадки.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Сортування яйця

В документі "Акт сортування яєць" відбивається результат сортування яєць за категоріями (сортності): яйце, придатне для реалізації або подальшої інкубації, може бути переміщено на відповідні склади або в підрозділи, а яйце, визнане непридатним для подальшого використання, наприклад, розбите - списано на витрати або передано в цеху переробки (при їх наявності).

Упаковка, реалізація та вибуття яйця

Документи "Збірка (розбирання) товарів" або "Виробництво без замовлень" дозволяють відобразити факт упаковки яєць.

Документом "Реалізація товарів і послуг" відображається факт продажу відсортованого або упакованого яйця.

Документом "Акт вибуття яйця" проводиться списання яйця, непридатного для подальшого використання.

Падіж птиці

Документ "Акт вибуття птиці" призначений для відображення в обліку падежу птиці. Віднесення витрат по вибула птиці буде визначатися в стандартному документі "Списання нестач товарів" із зазначенням статті витрат або рахунку обліку.

Амортизація стада

Документ "Амортизація стада" призначений для віднесення суми різниці між вартістю партії курей (бройлерів або несучок) і можливою ціною реалізації. Сума списання у витрати пропорційна несучості конкретної партії птиці. За допомогою галузевого звіту можна переглянути інформацію про амортизацію стада.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Переробка птиці

Для відображення операції забою птиці та отримання продукції забою призначений документ "Акт забою". За допомогою галузевого звіту можна сформувати дані про продукцію, отриманої при забої птиці.

1С:Підприємство 8. ERP Управління птицеводческим підприємством 2

Облік галузевої специфіки в регламентованому обліку, в тому числі:

 • можливість ведення обліку для цілей обчислення ЕСХН;
 • можливість ведення окремого обліку за видами діяльності, оподатковуваним по різних ставках податку на прибуток (сільськогосподарська та інша діяльність);
 • формування та заповнення за даними, наявними в системі форм регламентованої звітності АПК.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

В конфігурації реалізовано побудову ієрархічної моделі цілей і цільових показників, надані інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв.

Що поставляється модель показників, розроблена за принципом контролю "День – Тиждень – Місяць", забезпечує можливість демонстрації роботи з показниками навіть на "порожній" інформаційній базі.

Виробництво

Реалізована трирівнева система управління виробництвом: планування рівня підприємства, межцеховое планування і управління на рівні цеху. Надані механізми забезпечують вирішення завдань підготовки виробництва, планування, виконання та диспетчеризації виробничих процесів:

 • розширені можливості планування складних виробів з тривалим циклом виробництва;
 • можливість використовувати розрахункові алгоритми для визначення властивостей і нормативів витрат необхідних для виробництва ресурсів: матеріалів і видів робіт;
 • підтримка випуску продукції в мірних одиницях виміру;
 • управління чергою замовлень на виробництво;
 • планування і диспетчеризація виробництва через етапи виробництва;
 • формування графіка виробництва;
 • діагностика графіка виробництва;
 • інструменти MES / APS-системи для поопераційного планування;
 • диспетчеризація технологічних операцій без пооперационного планування;
 • моніторинг виконання замовлень на виробництво;
 • оформлення випуску без замовлень на виробництво;
 • розширений інструментарій для аналізу і контролю ходу виробництва.

Організація ремонтів

Забезпечуються облік і класифікація об'єктів, що знаходяться в експлуатації:

 • моніторинг стану;
 • реєстрація виявлених дефектів;
 • управління за видами ремонтів;
 • організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів;
 • єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної і виробничої діяльності;
 • формування повної вартості володіння об'єктами експлуатації.

Фінансовий результат і контролінг

Конфігурація дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконуються на основі даних оперативного обліку.

Конфігурація підтримує роздільний облік витрат за видами діяльності, які мають виділення в частині різного оподаткування операцій.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • створення планових калькуляцій;
 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі;
 • незалежну класифікацію постатейних видатків для цілей регламентованого та управлінського обліків;
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • різні способи розподілу витрат: на собівартість випущеної продукції і виконаних робіт, на напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • розрахунок фактичної собівартості випусків за період;
 • можливість незалежного розрахунку собівартості в валюті управлінського обліку відповідно до правил міжнародного фінансового обліку;
 • відокремлений під призначення розрахунок собівартості випусків;
 • надання даних про структуру собівартості випуску.

Можливість проведення аналізу собівартості істотно підвищує наочність і контроль виконаного розрахунку собівартості.

Реєстрація витрат, розрахунок собівартості і формування фінансових результатів можливі в розрізі напрямів діяльності, що забезпечують наскрізну аналітику ведення обліку. Дані в розрізі напрямів діяльності відображаються в бухгалтерських звітах і управлінської звітності. Управлінський баланс дозволяє вести моніторинг використання фінансових ресурсів, виділених під напрямки діяльності.

Облік фінансових результатів (прибутку, збитків), що ведеться в розрізі напрямів діяльності, деталізований до конкретних об'єктів і документів розрахунків. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів за напрямками діяльності (на основі аналітики продажів), а також розподілу всіх додаткових витрат, пов'язаних з організацією торгової діяльності.

В рамках механізмів міжнародного фінансового обліку представлена ​​налаштована методична модель: план рахунків, шаблони проводок, фінансові звіти за МСФЗ. Це дозволяє максимально спростити початок використання даної функціональності.

Бюджетування

Використовується інтуїтивно зрозуміла настройка структури бюджетів в форматі "табличній моделі бюджетування". Опція версіонірованія для примірників бюджетів дозволяє проводити порівняння версій, згортку, видалення, а також повернення до попередньої версії. Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків. У конфігурації реалізовано управління процесом бюджетування. Інструментами розділу "Бюджетування" забезпечується підтримка широкого кола завдань фінансового планування, бюджетного управління і проведення план-фактного аналізу діяльності підприємства:

 • настроюються види бюджетів;
 • моделювання сценаріїв;
 • економічний прогноз;
 • аналіз досягнення планових показників;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • розширений фінансовий аналіз.

Казначейство

Забезпечується повний контроль за грошовими коштами, що знаходяться в процесі зарахування, списання або переміщення:

 • гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря;
 • використання коштів окремих рахунків (облік вимог Федерального закону № 275-ФЗ від 29.06.2015);
 • облік кредитів, депозитів і позик;
 • виконання еквайрингових операцій;
 • моніторинг стану взаєморозрахунків і простроченої заборгованості;
 • організація роботи з підзвітними особами.

Продажі

Забезпечується підтримка типових і індивідуальних правил продажів клієнтам, орієнтована на підвищення ефективності здійснюваних операцій:

 • воронка продажів;
 • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів;
 • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами;
 • розширене управління замовленнями клієнтів, угодами;
 • самообслуговування клієнтів;
 • управління торговими представниками;
 • моніторинг стану процесів продажів;
 • обмін з Державною інформаційною системою маркування товарів (ГІСМ);
 • робота з Єдиної державної автоматизованої інформаційної системою (ЕГАИС):
 • планування використання автотранспорту;
 • імовірнісна оцінка прогнозу продажів;
 • роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік);
 • автоматичний контроль ліміту заборгованості;
 • інвентаризація взаєморозрахунків;
 • моніторинг і класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів;
 • розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків;
 • підтримка роботи з онлайн-ККТ відповідно до Федерального закону № 54-ФЗ.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Надано механізми, за допомогою яких можна реалізувати обрану на підприємстві стратегію відносин з партнерами:

 • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами;
 • аналіз лояльності клієнтів;
 • моніторинг виконання угод;
 • BCG-аналіз;
 • розширений аналіз показників роботи менеджерів.

Закупівлі

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками. Функціонал підсистеми включає:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрацію і аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримку різних схем прийому товарів від постачальників (в тому числі прийому на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів); ​​
 • підтримку облікової схеми "Товари в дорозі";
 • оформлення невідфактурованих поставок;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах;
 • наскрізний аналіз і установку взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів); ​​
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників (по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками) і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Склад і доставка

В рамках конфігурації реалізовані наступні можливості, пов'язані з організацією зберігання товарів:

 • підтримка складної ієрархічної структури складів і роздрібних магазинів;
 • підтримка ордерної схеми при русі товару;
 • облік товарів на складах за термінами придатності;
 • мобільні робочі місця працівників складу;
 • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ-аналізу;
 • товарний календар;
 • різні сценарії роботи з товарами, прийнятими на відповідальне зберігання;
 • управління доставкою.

Регламентований облік

Конфігурація містить необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації:

 • єдиний план рахунків податкового та бухгалтерського обліку;
 • облік у відокремлених підрозділах організацій, виділених на самостійний баланс;
 • облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення;
 • оперативний контроль формування проводок для довільного документа;
 • моніторинг відображення документів оперативного контуру в бухгалтерському обліку;
 • розширені механізми обліку та відображення руху основних засобів (власних, орендованих, отриманих в лізинг), НМА, капітального будівництва, виконання НДДКР.

Облік ПДВ реалізований відповідно до норм гл. 21 НК РФ. Автоматизовано заповнення книги покупок і книги продажів, виставлення коригуючих і виправлених рахунків-фактур. Для цілей обліку ПДВ ведеться окремий облік операцій, оподатковуваних ПДВ і не підлягають оподаткуванню згідно ст. 149 НК РФ. Відслідковуються складні господарські ситуації в обліку ПДВ при реалізації із застосуванням ставки ПДВ 0%, а також без ПДВ.

Податковий облік з податку на прибуток ведеться на тих самих рахунках, що й бухгалтерський облік. Це спрощує зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліків і виконання вимог ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток". За даними податкового обліку формується декларація з податку на прибуток. Ведуться податкові регістри.

Підготовка і здача регламентованої бухгалтерської, податкової та статистичної звітності виконуються в рамках вбудованого сервісу "1С-Звітність".

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, і для комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства.

Регламентований кадровий облік і розрахунок зарплати уніфіковані з конфігурацією "Зарплата і управління персоналом ПРОФ", редакція 3.1.

Кадровий облік і розрахунок зарплати можуть вестися або спільно з оперативним контуром в рамках однієї інформаційної бази, або в рамках виділеної інформаційної бази. Для реалізації другого варіанту надані необхідні інструменти інтеграції.

Технологічні переваги

Конфігурація "ERP Управління птицеводческим підприємством 2" розроблена на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3", яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • використовувати різні операційні системи (Linux, Windows, Mac OS, PostgreSQL) і системи управління базами даних (MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database);
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі в хмарному режимі;
 • створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS, Android, Windows;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу і індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій дозволяє "включати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).