Про випуск редакції 2.4 "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" і розширенні асортименту

                                                                                    
                                                    

Фірма "1С" сповіщає користувачів і партнерів про випуск редакції 2.4 продукту "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" - спільного рішення фірми "1С" і http://v8.1c.ru/sltns/ product.jsp? prod_id = 169 - Центру розробки "ITLand", розробленого на платформі "1С:Підприємство" версії 8.3.

Продукт "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" розроблений на основі типової конфігурації http://v8.1c.ru/erp/ - "ERP Управління підприємством 2" зі збереженням базового функціоналу і використовує всі переваги технологічної платформи "1С:Підприємство" версії 8.3, що забезпечує масштабованість, відкритість, простоту адміністрування і конфігурації.

Програмний продукт призначений для підтримки управлінської діяльності науково-дослідних і проектно-вишукувальних інститутів, інжинірингових компаній, конструкторських бюро, керуючих і інвестиційних компаній, а також інших проектно-орієнтованих підприємств і організацій.

01 вересня 2017 році фірма "1С" оголосила про випуск нової редакції 2.4 конфігурації "ERP Управління підприємством 2" (див. Http://1c.ru/news/info.jsp?id=23393 - інформаційний лист №23393 від 1.09.2017г.), основними напрямками розвитку в якій стали: інструменти управління виробництвом, планування, інструменти управління продажами, складом і доставкою, фінансовий результат і контролінг, міжнародний фінансовий облік, необоротні активи та регламентований облік.

При випуску редакції 2.4 був врахований досвід, отриманий при впровадженні та експлуатації продукту "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" більш ніж в 50 підприємствах різних галузей і форм власності, серед яких: ТОВ "НОВАТЕК НТЦ", АТ " інститут Гіпростроймост & ndash; Санкт-Петербург ", АТ" НТЦ "РАДАР", ТОВ "АМ Ю-ЕН-Кей Проджект", ТОВ "Техносвіт", ТОВ "НЕТКОМ" , ТОВ "ЛАН-Проект", АНО " Далекосхідне агентство сприяння інноваціям "і інші.

З 14.05.2018 перераховані нижче програмні продукти будуть комплектуватися редакцією 2.4 конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2":

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.
(без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

4601546114334

1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2

390 000

195 000

175 500

2900001607100

1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2. NFR

-

-

9 000

Повний перелік продуктів і ліцензій "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" наведено в Додатку 1 .

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

З 14.05.2018 в продажу електронні поставки лінійки "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2":

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.
(без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001876353

1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2. Електронна поставка

390 000

195 000

175 500

2900001879217

1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка

96 000

48 000

43 200

2900001876360

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

21 600

10 800

9 720

2900001876377

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Електронна поставка

74 400

37 200

33 480

2900001876384

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

144 000

: 72 000

64 800

2900001876391

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

240 000

120 000

108 000

2900001876407

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

480 000

240 000

216 000

2900001876438

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

720 000

360 000

324 000

2900001876445

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць. Електронна поставка

1 800 000

900 000

810 000

Звертаємо увагу на те, що окреме використання повного набору функціоналу продукту "1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" і додаткових ліцензій до нього, без інтеграції з рішеннями, що містять конфігурацію "ERP Управління підприємством 2" не передбачено.

НОВІ Функціональні можливості

Підсистема проектного управління програмних продуктів "1С:Підприємство 8.ERP + PM Управління проектною організацією 2" і "1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" доповнена наступними можливостями:

Розвиток функціоналу управління програмами проектів і річного проектного планування:

 • робота зі структурою програми проектів
 • зв'язок програми проектів з вхідними в неї проектами
 • діаграма Ганта для програми проектів з візуалізацією зв'язків між завданнями різних проектів
 • перерахунок термінів проектів з пов'язаними завданнями різних проектів
 • багаторівневі графіки проектів з актуалізацією термінів і статусів проектних завдань проекту "верхнього рівня" по "вкладеними" проектами

Нові можливості для управління фазами і контрольними точками проектів / портфелів проектів:

 • в панелі керівника візуалізовані фази і контрольні точки групи проектів
 • в паспорті проекту візуалізовані фази, контрольні точки, проектні рішення та індикатори фази
 • в структурі проекту можна окремо візуалізувати тільки віхи контрольних точок ( "Воріт якості") і етапи, в які вони входять

Розробка механізму моніторингу прогресу проекту:

 • можливість візуального аналізу загального стану прогресу проекту

Розробка дерева ключових показників проекту:

 • моніторинг ключових показників проектів у відсотках і в абсолютних значеннях
 • прийняття рішень про своєчасну ініціації дій, які сприяють вирівнюванню співвідношень показників

Моделювання ефективності проекту:

 • функціонал призначений для підбору виконавців робіт (власних та / або субпідрядника) на підставі набору формалізованих параметрів
 • функціонал дозволяє здійснити моделювання і подальше порівняння декількох варіантів проекту при завданні різних показників ефективності (продуктивність, надійність, вартість) для окремих завдань

Розвиток інструментів роботи з проектом:

 • реалізовано понад 100 показників проектних завдань, що виводяться в структурі проекту, включаючи показники версії проекту
 • оптимізовано редагування структури проекту, введення відсотка готовності проектних завдань
 • автоматичний розрахунок відсотка готовності етапів
 • заповнення в проектних завданнях планових сум БДДС (бюджету руху грошових коштів) за даними БДР (бюджету доходів і витрат)
 • групова зміна тривалості проектних завдань

Розвиток функціоналу використання імовірнісних показників в проектах:

 • можливість завдання проектам і завданням імовірнісних показників "Go", "Get", "Freeze", "Move", використовуваних для формування "імовірнісних" БДДС і БДР по проектам / програмам / портфелям проектів

Стандартизація операцій проектів:

 • можливість вказівки таких компетенцій виконавців (власних / субпідрядників), як   продуктивність і надійність за видами операцій
 • можливість фіксації прямих витрат на виконавців за видами операцій (наприклад, вартість і витрати на управління)

Розвиток функціональності паспорта проекту:

 • додана можливість фіксації куратора проекту, команди і оточення проекту
 • додана закладка з розраховуються показниками проекту і можливість вибору різних налаштувань

Розвиток інструменту роботи з версіями проекту:

 • кількість можливих версій проекту необмежено
 • додатково до "базового" типу версії проекту доданий "договірної", підкріплений юридично значущими документами

Розвиток механізмів ресурсного планування:

 • реалізований механізм роботи зі структурою проекту в режимі планування ролей, що дозволяє призначати трудові ресурси на проектні завдання безпосередньо зі структури проекту
 • реалізована можливість планування ресурсів за попередньою і остаточного рівнями

Аналіз ефективності трудових ресурсів з комерційних проектів:

 • можливість розподіляти планові і фактичні обсяги по трудовим ресурсам
 • можливість розподіляти планові і фактичні доходи і витрати по трудовим ресурсам

Реалізація механізму установки зв'язків між проектами:

 • можливість установки зв'язків у формі проектної задачі і в структурі проекту
 • відображення зв'язків між проектами в структурі проекту і в панелі керівника

Розвиток механізмів розмежування прав доступу:

 • реалізація RLS по проектам в проектному контурі
 • автоматичне призначення RLS по проектам в проектному контурі

Реалізовано ряд механізмів, що істотно підвищують зручність роботи користувачів:

 • додані налаштування сповіщень користувачам про зміни проектної інформації
 • додана обробка "Завантаження з кошторису"
 • вироблено збільшення швидкодії системи по роботі з графіками проектів

Докладна інформація про нові можливості редакції 2.4 продукту "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" в частині ERP-функціоналу приведена в http://1c.ru/news/info.jsp?id=23393 - інформаційному листі про випуск редакції 2.4 конфігурації "ERP Управління підприємством 2" (№23393 від 1.09.2017г.).

Розширений опис функціональних можливостей програмного продукту наведено в Додатку 2 .
З додатковою інформацією можна ознайомитися на сайті фірми "1С":

 • "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2"
  http://solutions.1c.ru/catalog/erp-pm/features.
 • "1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP"
  https://solutions.1c.ru/catalog/erp-pm-modul/features

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТІВ

"1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" (артикул 4601546114334):

 • Дистрибутиви:
  • платформи "1С:Підприємство 8.3",
  • конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2",
  • конфігурації "ERP Управління підприємством 2"
  • конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • DVD-випуск ІТС;
 • Комплект документації по платформі "1С:Підприємство 8.3";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • Комплект документації по конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Активаційний конверт 1С:ІТС Галузевий Пільговий;
 • Пін-код програмної захисту платформи "1С:Підприємство 8" на одне робоче місце;
 • Пін-код програмної захисту конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2" на одне робоче місце;
 • Ліцензії на використання системи програм "1С:Підприємство 8", конфігурацій "ERP + PM Управління проектною організацією 2", "ERP Управління підприємством 2" і "Система проектування прикладних рішень" на одному робочому місці;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на порталі 1С:ІТС.

"1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2. Електронна поставка" (артикул 2900001876353):

 • Дистрибутиви:
  • платформи "1С:Підприємство 8.3",
  • конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2",
  • конфігурації "ERP Управління підприємством 2"
  • конфігурації "Система проектування прикладних рішень";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP Управління підприємством 2";
 • Електронний купон на пільгове супровід 1С:ІТС;
 • Комплект документації по конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2" в електронному вигляді;
 • Пін-код програмної захисту платформи "1С:Підприємство 8" на одне робоче місце;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на порталі 1С:ІТС.
 • Електронний активаційний купон на пільгове супровід 1С:ІТС Галузевий;
 • Пін-код програмної захисту конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2" на одне робоче місце;
 • Ліцензії на використання системи програм "1С:Підприємство 8", конфігурацій "ERP + PM Управління проектною організацією 2", "ERP Управління підприємством 2" і "Система проектування прикладних рішень" на одному робочому місці;

"1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" (артикул 4601546118486):

 • Дистрибутив конфігурації "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2";
 • Активаційний конверт 1С:ІТС Галузевий Пільговий;
 • Пін-код програмної захисту конфігурації "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" на одне робоче місце;
 • Ліцензія на використання конфігурації "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" на одному робочому місці;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на порталі 1С:ІТС.

"1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка" (артикул 2900001879217):

 • Дистрибутив конфігурації "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP";
 • Функціональна модель конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2";
 • Комплект документації по конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2" в електронному вигляді;
 • Електронний активаційний купон на пільгове супровід 1С:ІТС Галузевий;
 • Пін-код програмної захисту конфігурації "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" на одне робоче місце;
 • Ліцензія на використання конфігурації "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" на одному робочому місці;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на порталі 1С:ІТС.

Функціональна модель "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" включена до складу продуктів для освоєння можливостей прикладних рішень, вивчення принципів і методології взаємодії окремих підсистем. Для роботи з функціональною моделлю використовується конфігурація "Система проектування прикладних рішень".

Конфігурація "Система проектування прикладних рішень" (СППР), що входить в поставку програмного продукту "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" (артикул 4601546114334) призначена для проектування прикладних рішень (конфігурацій) на платформі "1С:Підприємство 8" і ведення технічної документації проекту. СППР може бути використана як інструмент для проектування нових інформаційних систем, що розробляються в середовищі "1С:Підприємство 8", а також для опису і документування існуючих систем, розроблених раніше без використання СППР. Детальніше див. Інформаційний лист http://1c.ru/news/info.jsp?id=16931 - № 16931 від 17.07.2013. Ліцензійна угода, що входить в поставку "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2", дозволяє використовувати СППР на одному робочому місці.

Зміни "ERP + PM Управління проектною організацією 2" і "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продуктів під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 робочих місць, версій ПРОФ або КОРП) і клієнтських ліцензій & nbsp ; "1С:PM Управління проектами" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і 300 робочих місць). Клієнтські ліцензії "1С:PM Управління проектами"   призначені для ліцензування робочих місць, на яких будуть використовуватися функціональні можливості конфігурацій "ERP + PM Управління проектною організацією 2" і "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" з управління проектами. < / p>

Просимо звернути увагу, що кількість клієнтських ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" купується виходячи із загальної кількості одночасно працюючих користувачів з рішенням "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2", яке включає об'єднаний функціонал "1С:ERP Управління підприємством 2 "(ERP-функціонал) і функціонал підсистеми проектного управління" 1С:PM управління проектами ". Для користувачів, що використовують проектний функціонал "1С:PM Управління проектами" в рамках загальної конфігурації, необхідно додатково придбати клієнтські ліцензії "1С:PM Управління проектами" в кількості, яка дорівнює кількості одночасно працюючих з галузевим функціоналом користувачів.

Для використання даного прикладного рішення в клієнт-серверному варіанті необхідна ліцензія на сервер "1С:Підприємство 8".

ДОКУМЕНТАЦІЯ, включаються до складу ПОСТАВКИ ПРОГРАМНИХ ​​ПРОДУКТІВ

Продукт "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" (артикул 4601546114334) включає в себе документацію:

 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора;
 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво користувача;
 • 1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох частинах);
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP + PM Управління проектною організацією 2". Редакція 2.4. Керівництво користувача;
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління підприємством 2". Редакція 2.4;
 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "Система проектування прикладних рішень". Редакція 1.1. Керівництво користувача.

Продукт   "1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" (артикул 4601546118486) включає в себе документацію:

 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP + PM Управління проектною організацією 2". Редакція 2.4. Керівництво користувача.

Продукти "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2. Електронна поставка" (артикул 2900001876353) і "1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка" (артикул 2900001879217) включають в себе документацію в електронному вигляді:

 • 1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP + PM Управління проектною організацією 2". Редакція 2.4. Керівництво користувача.

Документація по платформі "1С:Підприємство 8" і конфігурації "ERP Управління підприємством" до складу електронних основних поставок не входить, вона доступна користувачам при наявності діючого договору Інформаційно-технологічного супроводу (1С:ІТС) і активного сервісу 1С:ІТС Галузевий на сайті www.its.1c.ru.

Синтаксис вбудованої мови і мови запитів представлений в книзі "1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника" (в 2-х частинах). Опис об'єктної моделі повністю включено в поставку в електронному вигляді (у розділах довідки Конфігуратора і Синтакс-Помічнику). Опис об'єктної моделі у вигляді паперової книги "1С:Підприємство 8.3. Опис вбудованої мови" (в 5-ти частинах) можна придбати окремо:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб. (Без ПДВ)

Дилер

Постійний партнер

2900001483575

1С:Підприємство 8.3. Опис вбудованої мови (у п'яти частинах)

2 100

1. 410

1. 220

Передбачено придбання не більше одного екземпляра на одне робоче місце.

Для користувачів продуктів, що містять конфігурацію "ERP + PM Управління проектною організацією 2", передбачено придбання додаткових книг документації:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.

Дилер

Постійний партнер

2900001876254

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP + PM Управління проектною організацією 2". Редакція 2.4. Керівництво користувача

450

255

255

2900001790420

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP Управління підприємством 2". Редакція 2.4 (в 4-х частинах)

2 500

1 675

1. 450

2900001490801

1С:Підприємство 8. Конфігурація "Система проектування прикладних рішень". Редакція 1.1. Керівництво користувача

300

150

150

2900001490818

1С:Підприємство 8.3. Керівництво користувача

300

150

150

2900001483612

1С:Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора

300

150

150

2900001483605

1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох частинах)

600

300

300

Для користувачів продуктів, що містять конфігурацію "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP", передбачено придбання додаткових книг документації:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.

Дилер

Постійний партнер

2900001876254

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP + PM Управління проектною організацією 2". Редакція 2.4. Керівництво користувача

450

255

255

Для користувачів продуктів, що містять конфігурації "PM Управління проектами ПРОФ" та "PM Управління проектами КОРП", передбачено придбання додаткових книг документації:

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, руб.

Дилер

Постійний партнер

2900001876254

1С:Підприємство 8. Конфігурація "ERP + PM Управління проектною організацією 2". Редакція 2.4. Керівництво користувача

450

255

255

2900001490801

1С:Підприємство 8. Конфігурація "Система проектування прикладних рішень". Редакція 1.1. Керівництво користувача

300

150

150

2900001490818

1С:Підприємство 8.3. Керівництво користувача

300

150

150

2900001483612

1С:Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора

300

150

150

2900001483605

1С:Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох частинах)

600

300

300

Для придбання книг документації для своєї організації або для організації користувача партнер оформляє заявку на придбання документації за адресою

http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx.

Перед подачею заявки на придбання документації рекомендується перевірити реєстрацію продукту користувача, наявність активного сервісу 1С:ІТС Галузевий на даний продукт і чинного договору 1С:ІТС. Партнер може перевірити реєстрацію продукту на сторінці http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx, вибравши з меню заявок пункт "Реєстрація & ndash; Перевірка реєстрації" і заповнивши відповідну заявку.

Перевірка наявності чинного договору 1С:ІТС та активного сервісу 1С:ІТС Галузевий здійснюється на сайті https://portal.1c.ru/partner/subscription/check.

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ                

Поширення програмних продуктів "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" і "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" (коробкові і електронні варіанти поставки) здійснюється тільки через партнерів, що беруть участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень ", список партнерів див. на веб www.1c.ru/ckerp.

Електронні поставки продуктів "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" і "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" поширюються по електронних каналах зв'язку, що дозволяє істотно скоротити термін доставки продуктів до кінцевого користувача з моменту розміщення замовлення. Для придбання електронної поставки користувач повинен звернутися до партнера, який бере участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень".

Користувач може самостійно оформити заявку на придбання в розділі про продукт на сайті галузевих і спеціалізованих рішень фірми 1С https://solutions.1c.ru/catalog/erp-pm/buy або https: // solutions .1c.ru / catalog / erp-pm-modul / buy. Для цього потрібно:

 • Зареєструватися на сайті http://solutions.1c.ru/
 • Вибрати цікаву позицію в розділі https://solutions.1c.ru/catalog/erp-pm/buy або https://solutions.1c.ru/catalog/erp-pm-modul/buy натиснувши на посилання "Замовити "
 • У кошику покупок http://solutions.1c.ru/order/ оформити замовлення:
  • заповнити інформацію про компанію (покупка може бути оформлена тільки на юридичну особу, включаючи Індивідуальних підприємців);
  • вибрати партнера, який буде допомагати в роботі, і надавати послуги з підтримки програмного продукту, зі списку рекомендованих партнерів або ж із загального списку;
  • підтвердити відправку замовлення.

Далі з користувачем зв'яжеться співробітник обраної компанії партнера-франчайзі, і після здійснення оплати, надасть посилання на скачування всіх необхідних для роботи з програмою матеріалів.

Порядок замовлення електронних поставок для партнерів-франчайзі аналогічний опублікованому в http://1c.ru/news/info.jsp?id=18526 - інформаційному листі №18526 від 27.06.2014 р.

Статус "1С:Центр ERP" означає наявність у партнера компетенцій за універсальним функціоналом ERP-рішень фірми "1С" для управління підприємством і досвіду успішних впроваджень таких рішень, а галузеві статуси відповідають досвіду виконання проектів впровадження ERP-систем у відповідних галузях і знань специфічних можливостей рішень для даних галузей.

Переваги роботи з партнерами, які мають статус "1С:Центр ERP":

 • надання клієнтам повного і якісного набору необхідних послуг, включаючи консалтинг з управління підприємством, що базується на досвіді вирішення партнерами аналогічних завдань на інших підприємствах і високої компетенції партнера;
 • наявність в штаті сертифікованих фахівців і консультантів по всіх підсистем програмного продукту, сертифікованих керівників проектів, експертів з технологічних питань;
 • здійснення якісних впроваджень ERP-систем відповідно до вимог стандарту ISO 9001.

При виборі партнера рекомендується звертати увагу на кількість сертифікованих фахівців, кількість і параметри успішних впроваджень на підприємствах схожих видів діяльності, наявність сертифіката відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001.

Детальні дані про компетенції партнера представлені на сайті фірми "1С" в рейтингу "1С:Центри компетенції по ERP-рішень", який надає клієнтам зручний інтерфейс для підбору партнерів по впровадженню рішень рівня ERP з урахуванням реального досвіду партнерів по успішним впровадженням в розрізі галузей і регіонів: www.1c.ru/ckerp

Організаціям, зацікавленим у впровадженні програмних продуктів "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" або "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP", пропонуємо звертатися до таких партнерам фірми "1С". Якщо вам важко самостійно вибрати партнера для виконання впровадження, можете звернутися безпосередньо до фірми "1С" за адресою solutions@1c.ru за рекомендаціями по вибору компетентного партнера з урахуванням місцезнаходження підприємства і стоять перед підприємством задач.

Для придбання вказаних програмних продуктів необхідно заповнити, підписати і подати заявку партнера фірми "1С", який бере участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень". Єдина форма заявки на поставку: шаблон http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z.zip">1C_ERP_Z.XLS, зразок заповнення http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z_EX.zip - 1C_ERP_Z_EX.XLS.

На підставі заявки користувача партнер подасть у фірму "1С" електронну заявку, яка буде розглянута протягом двох робочих днів. У складних випадках розгляд заявки може тривати довше. За результатами розгляду партнеру повідомлять рішення про погодження заявки і можливості придбання продукту або мотивовану відмову.

Для холдингових структур, що автоматизують кілька юридичних осіб і віддалені офіси в розподілених інформаційних базах, можливе здійснення кількох відвантажень основних поставок конфігурацій "ERP + PM Управління проектною організацією 2" або ": PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" за спеціальною ціною за погодженням партнера з фірмою "1С". У таких випадках рекомендується звернутися за адресою електронної пошти: solutions@1c.ru.

апгрейд

Апгрейд на програмний продукт "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" або "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" передбачений для зареєстрованих користувачів:

 • 4601546043917 "1С:Підприємство 8. Управління проектною організацією";
 • 4601546036568 "1С:Підприємство 8. Управління проектним офісом".

Крім того, апгрейд на продукт "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" можна виконати з будь-якого продукту фірми "1С", призначеного для автоматизації госпрозрахункових організацій і підприємств в Російській Федерації, за винятком:

 • "1С:Підприємство 8 КОРП. ERP Управління підприємством 2 + Документообіг. Cервер (x86-64). 100 клієнтських ліцензій";
 • "1С:Підприємство 8 ПРОФ. ERP Управління підприємством 2 + Документообіг КОРП. Сервер (x86-64). 50 клієнтських ліцензій";
 • "1С:Управління холдингом";
 • "1С:Корпорація".

Апгрейд продукту 4601546086532 "1С:Підприємство 8. Управління проектною організацією для 10 користувачів + клієнт-сервер" на "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" здійснюється за загальними правилами, при цьому здаються всі комплектуючі бандла, передбачена можливість одночасного замовлення разом з новою основною поставкою необхідних серверних і клієнтських ліцензій, вартість яких використовується в розрахунку вартості апгрейда, тобто вартість переданого бандла йде в розрахунок підсумкової вартості поставки разом з ліцензіями.

При переході користувачів "1С:Підприємство 8. Управління проектною організацією" або "1С:Підприємство 8. Управління проектним офісом" на "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" або "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С : ERP "передбачений апгрейд клієнтських ліцензій" 1С:Управління проектним офісом "на клієнтські ліцензії" 1С:PM Управління проектами "за загальними правилами.

Користувачі можуть скласти наступні клієнтські ліцензії:

4601546036575

1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4601546036582

1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

4601546036599

1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

4601546067777

1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

4601546067784

1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

4601546067791

1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

при придбанні, відповідно, нових ліцензій за схемою апгрейда:

4601546116109

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4601546116116

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

4601546116123

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

4601546116130

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

4601546116147

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

4601546116154

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

2900001876360

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

2900001876377

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць.
Електронна поставка

2900001876384

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

2900001876391

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

2900001876407

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

2900001876438

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

Вартість апгрейда обчислюється за формулою: вартість придбаних програмних продуктів   мінус вартість переданого на апгрейд продукту, плюс 150 руб., але не менше половини вартості набору продуктів.

В фірму "1С" передаються реєстраційні анкети і апаратні ключі захисту платформи 1С:Підприємство 8, що входять в поставку здаються за умовами апгрейда продуктів.

Після виконання апгрейда користувачі зданих на апгрейд продуктів з програмною захистом зобов'язані видалити зі свого комп'ютера файл ліцензії продукту, зданого в апгрейд.

При апгрейді клієнтських ліцензій в фірму "1С" передаються реєстраційні анкети клієнтських ліцензій (ліцензійна угода).

Звертаємо увагу партнерів на те, що відповідно до http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=6808 - інформаційного листа №6808 при формуванні заявки на апгрейд необхідно на закладці "Прикріплені файли" приєднати файл з відсканованої користувальницької частиною реєстраційної анкети.

При придбанні на умовах апгрейда продуктів "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" або "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" вводити за допомогою традиційного термін підтримки для зданих в апгрейд продуктів "1С": до кінця поточного року з можливістю здачі річної звітності. Якщо потрібен більший термін підтримки здаються продуктів на період впровадження нових продуктів, то рекомендуються здійснити придбання "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" або "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" без апгрейда.

В подальшому користувач може користуватися зданим в апгрейд продуктом для того, щоб подивитися старі дані, але не повинен використовувати його для обліку поточної діяльності.

Для здійснення апгрейда партнер оформляє заявку за адресою http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx.  

Клієнтські ліцензії на платформу "1С:Підприємство 8" не приймаються в розрахунок апгрейда з поступовим зниженням дози. Обмін (апгрейд) клієнтських ліцензій системи "1С:Підприємство 8" здійснюється за загальними правилами, встановленими в інформаційних листах http://1c.ru/news/info.jsp?id=4151 - №4151 від 28.06.2005 та   http://1c.ru/news/info.jsp?id=17659 - №17659 від 25.12.2013.

Приклади розрахунку вартості апгрейда:

1 варіант:

Здаються продукти:

4601546043917 "1С:Підприємство 8. Управління проектною організацією",
рекомендована ціна & ndash; 237 000 руб.

4601546036599 "1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць", рекомендована ціна & ndash; 144 000 руб.

Можна придбати продукти:

4601546114334 "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2",
рекомендована ціна & ndash; 390 000 руб.

4601546116123 "1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць,
рекомендована ціна & ndash; 144 000 руб.

( 390 000 руб. & Ndash; 237 000 руб.) + 150 руб., Менше половини вартості продукту, тому 4601546114334 "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2 "купується за половину вартості & ndash; 195 000 руб.

(144 000 руб. & Ndash; 144 000 руб.) + 150 руб., Менше половини вартості, тому
4601546116123 "1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць "купується за половину їх вартості & ndash; : 72 000 руб.

Разом вартість переходу складе 195 000 руб. + : 72 000 руб. = 267 000 руб.

2 варіант:

Здаються продукти:

4601546036568 "1С:Підприємство 8. Управління проектним офісом",
рекомендована ціна & ndash; 32 500 руб.

4601546036599 "1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць", рекомендована ціна & ndash; 144 000 руб.

Можна придбати продукти:

4601546118486 "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP",
рекомендована ціна & ndash; 96 000 руб.

4601546116123 "1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць,
рекомендована ціна & ndash; 144 000 руб.

Контакти (96 000 руб. & Ndash 32 І 500 руб.) + 150 руб. = 63 650 руб.

(144 000 руб. & Ndash; 144 000 руб.) + 150 руб., Менше половини вартості, тому
4601546116123 "1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць "купується за половину їх вартості & ndash; : 72 000 руб.

Разом вартість переходу складе 63 650 руб. + : 72 000 руб. = 135 650 руб.

3 варіант:

У користувача уже придбаний продукт   4601546109118 1С:Підприємство 8. ERP Управління підприємством 2.

Здаються продукти:

4601546043917 "1С:Підприємство 8. Управління проектною організацією",
рекомендована ціна & ndash; 237 000 руб.

4601546036599 "1С:Управління проектним офісом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць", рекомендована ціна & ndash; 144 000 руб.

Можна придбати продукти:

4601546118486 "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP",
рекомендована ціна & ndash; 96 000 руб.

4601546116123 "1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць,
рекомендована ціна & ndash; 144 000 руб.

Контакти (96 000 руб.   & ndash; 237 000 руб.) + 150 руб., Менше половини вартості продукту, тому 4601546118486 "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" купується за половину вартості & ndash; 48 000 руб.

(144 000 руб. & Ndash; 144 000 руб.) + 150 руб., Менше половини вартості, тому
4601546116123 "1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць "купується за половину їх вартості & ndash; : 72 000 руб.

Разом вартість переходу складе 48 000 руб. + : 72 000 руб. = 120 000 руб.

ПЕРЕХІД НА НОВУ РЕДАКЦІЮ конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2"

Зареєстровані користувачі програмного продукту "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" редакції 2.2, мають діючий договір 1С:ІТС з активним сервісом 1С:ІТС Галузевий 3-й категорії на даний програмний продукт, можуть отримати нову редакцію в передбаченому для них порядку оновлення реліза конфігурації. Редакція 2.4 надається без додаткової оплати.

Перехід користувачів на нову редакцію 2.4 здійснюється шляхом оновлення конфігурації зі збереженням раніше накопичених даних.

Дистрибутив конфігурації для оновлення через інтернет-підтримку опублікований на сайті підтримки користувачів системи "1С:Підприємство 8" https://releases.1c.ru/

ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЇ 2.2

Підтримка редакції 2.2 конфігурації "ERP + PM Управління проектною організацією 2" включаючи відображення змін законодавства, передбачається до 30.06.2018 р.

Починаючи з 01.07.2018 р підтримка редакції 2.2 не планується. Фірма "1С" рекомендує користувачам переходити на нову редакцію 2.4.  

ПОРЯДОК ІНТЕГРАЦІЇ з інформаційною системою, що містить конфігурацію "ERP УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 2"

Порядок інтеграції програмного продукту "1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" з інформаційними системами, що містять конфігурацію "ERP Управління підприємством 2", наведено в складі поставки модуля в електронному вигляді. Так само, для попередньої оцінки трудомісткості інтеграції модуля в загальну інформаційну систему підприємства, передбачений запит даного документа шляхом звернення на адресу: support@itland.ru

ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ З конфігурації "УПРАВЛІННЯ проектної ОРГАНІЗАЦІЄЮ" РЕД. 1.3

Учасники програмних продуктів, що містять конфігурацію "Управління проектною організацією" редакції 1.3, можуть за допомогою вхідних в поставку інструментів перенести в нову інформаційну базу нормативно-довідкову інформацію та початкові залишки контуру ERP. Інструкція по перенесенню даних включена в поставку "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2".

1С:ERP + PM УПРАВЛІННЯ проектної ОРГАНІЗАЦІЄЮ 2. NFR

Звертаємо увагу фірм-франчайзі, що для освоєння функціональних можливостей прикладного рішення, підготовки персоналу партнерських фірм і завдань внутрішньої автоматизації, випущений спеціальний програмний продукт & ndash; "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2. NFR" (артикул 2900001607100).

Продукт поширюється тільки серед партнерів-франчайзі фірми "1С", що беруть участь в проекті "1С:Центр ERP".

Для автоматизації підприємств і холдингів, основним напрямком діяльності яких не є 1С:Франчайзинг, навіть якщо у них є підрозділи, які мають статус партнерів-франчайзі фірми "1С", необхідно використовувати комерційні поставки "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2 ".

Заявки від партнерів на придбання даного програмного продукту приймаються в електронному вигляді. Заявку можна направити, заповнивши форму, яка доступна партнерам-франчайзі фірми "1С" в розділі технічної підтримки сайту фірми "1С".

СЕРВІС

Сервісне обслуговування програмних продуктів 4601546114334 "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" і 2900001876353 "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2. Електронна поставка", і підтримка користувачів в частині роботи з платформою "1С:Підприємство" здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу "1С:Підприємство" (1С:ІТС) з активним сервісом 1С:ІТС Галузевий 3-й категорії.

Сервісне обслуговування програмних продуктів 4601546118486 "1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" і 2900001879217 "1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка", здійснюється за активної сервісі 1С:ІТС Галузевий 3 й Категорії на дану конфігурацію і при чинному договорі Інформаційно-технологічного супроводу "1С:Підприємство" (1С:ІТС) на програмний продукт, що містить конфігурацію "1С:ERP Управління підприємством 2".

Інформаційно-технологічний супровід (1С:ІТС) & ndash; офіційна підтримка, яку фірма "1С" спільно зі своїми партнерами надає користувачам програм "1С:Підприємство" на регулярній, і безперервній основі. Офіційна підтримка включає в себе Сервіси 1С:ІТС та послуги офіційних партнерів фірми "1С". Детальну інформацію про всі Сервісах "1С" см. На порталі 1С:ІТС за адресою https://portal.1c.ru/.

Сервіси 1С:ІТС дають користувачам можливість:

 • використовувати найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами "1С" - довідники, методики, керівництва, консультації по програмам і законодавству;
 • отримувати персональні письмові консультації від експертів, аудиторів і методистів "1С" з питань бухгалтерського податкового та кадрового обліку;
 • звертатися за консультаціями на лінію консультацій "1С" і обслуговуючого партнера, зустрічатися з методистами "1С" на семінарах & ndash; в очній формі і в форматі відео-лекцій;
 • працювати з популярними програмами "1С" через Інтернет з будь-якої точки світу і організувати безпечний віддалений доступ через Інтернет до програм "1С", встановленим на комп'ютері користувача;
 • готувати і здавати регламентовану звітність через Інтернет, обмінюватися електронними рахунками-фактурами і іншими юридично значимими документами, здійснювати автоматичну звірку рахунків-фактур з контрагентами безпосередньо з програм "1С";
 • здійснювати швидку перевірку інформації про контрагентів, автоматично заповнювати реквізити контрагентів в різних документах;
 • отримати кваліфікаційний сертифікат електронного підпису для обміну юридично значимими електронними документами безпосередньо в програмі "1С";
 • використовувати резервне копіювання інформаційних баз в хмарне сховище даних "1С", з можливістю швидкого відновлення інформації в разі пошкодження даних;
 • скористатися готовими сайтами для всіх типів бізнесу: для фахівців, компаній, а також Лендінзі і інтернет-магазинами;
 • і багато іншого.

Детальніше про склад і умови 1С:ІТС і про сервіс 1С:ІТС Галузевий можна прочитати на сторінках www.its.1c.ru і https://portal.1c.ru/app/branch.

В комплект основного постачання "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" включаються купони на пільговий період супроводу в рамках договору 1С:ІТС та сервісу 1С:ІТС Галузевий. У комплект основного постачання "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" включається купон на пільговий період супроводу в рамках сервісу 1С:ІТС Галузевий. Вартість пільгового періоду супроводу включена у вартість поставок "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" і "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP". Тобто, після реєстрації комплекту і активації пільгового періоду супроводу користувач має право користуватися офіційною підтримкою без додаткової оплати на термін пільгового періоду.

Номер телефону лінії консультацій фірми "1С" +7 (495) 956 & ndash; 11 & ndash; 81, адреса електронної пошти v8@1c.ru.

В частині, що стосується роботи безпосередньо з конфігураціями "ERP + PM Управління проектною організацією 2" і "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP", консультації надає партнер-розробник компанія ITLand з 10:00 до 18:00 по московським часом, крім субот, неділь та святкових днів:

 • телефон лінії консультацій: +7 (812) 448-12 55;
 • адресу електронної пошти: support@itland.ru;
 • система електронної комунікації "Skype": ITLand_support;
 • назва сервісу в системі 1С-Коннект: ЛК 1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2.

Користувачі, які активували сервіс 1С:ІТС Галузевий обслуговуються партнером-розробником відповідно до регламентів, що базуються на принципах системи менеджменту якості. Контроль якості обслуговування здійснюється фірмою "1С", при необхідності можна звернутися до відповідального менеджеру фірми "1С" за адресою електронної пошти: itsotr@1c.ru.

Учасники програмного продукту "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" отримують оновлення по платформі "1С:Підприємство" і конфігурацій "ERP + PM Управління проектною організацією 2", "ERP Управління підприємством 2", "Система проектування прикладних рішень "через партнерів-франчайзі, розробника і на сайті" 1С "в розділі інтернет-підтримки користувачів: http://releases.1c.ru/.

Учасники програмного продукту "1С:PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" отримують оновлення по конфігурації "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" через партнерів-франчайзі, розробника і на сайті "1С" в розділі інтернет- підтримки користувачів: http://releases.1c.ru/.

Після закінчення пільгового періоду, супровід по платформі "1С:Підприємство" і конфігурацій "ERP + PM Управління проектною організацією 2", "ERP Управління підприємством 2", "Система проектування прикладних рішень", для користувачів програмного продукту "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2 "здійснюється на платній основі, для його отримання необхідно оформити договір 1С:ІТС та сервіс 1С:ІТС Галузевий 3-й категорії на платній основі.

Після закінчення пільгового періоду, супровід по конфігурації "PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP" здійснюється на платній основі, для його отримання необхідно оформити сервіс 1С:ІТС Галузевий 3-й категорії на платній основі, при чинному договорі 1С:ІТС на програмний продукт, що містить конфігурацію "1С:ERP Управління підприємством 2".

Для оформлення договору 1С:ІТС та сервісу 1С:ІТС Галузевий звертайтеся до обслуговуючого вас партнеру або до рекомендованих фірмою "1С" Центрам Супроводження та Сервіс-партнерам у Вашому регіоні, зі списком можна ознайомитися на сторінці http: //its.1c .ru / zakaz.


Додаток 1

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна

Дилер

Постійний партнер

4601546114334

1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2

390 000

195 000

175 500

4601546118486

1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP

96 000

48 000

43 200

4601546116109

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

21 600

10 800

9 720

4601546116116

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

74 400

37 200

33 480

4601546116123

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

144 000

: 72 000

64 800

4601546116130

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

240 000

120 000

108 000

4601546116147

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

480 000

240 000

216 000

4601546116154

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

720 000

360 000

324 000

4601546116161

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць

1 800 000

900 000

810 000

2900001876353

1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2. Електронна поставка

390 000

195 000

175 500

2900001879217

1C: PM Управління проектами. Модуль для 1С:ERP. Електронна поставка

96 000

48 000

43 200

2900001876360

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце. Електронна поставка

21 600

10 800

9 720

2900001876377

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Електронна поставка

74 400

37 200

33 480

2900001876384

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць. Електронна поставка

144 000

: 72 000

64 800

2900001876391

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. Електронна поставка

240 000

120 000

108 000

2900001876407

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць. Електронна поставка

480 000

240 000

216 000

2900001876438

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць. Електронна поставка

720 000

360 000

324 000

2900001876445

1С:PM Управління проектами. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць. Електронна поставка

1 800 000

900 000

810 000

2900001607100

1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2. NFR

-

-

9 000


Додаток 2

Функціональні можливості "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2"

Продукт "1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2" розроблений на основі типової конфігурації "ERP Управління підприємством 2" зі збереженням базового функціоналу і використовує всі переваги технологічної платформи "1С:Підприємство" версії 8.3, що забезпечує масштабованість, відкритість, простоту адміністрування і конфігурації.

Продукт призначений для підтримки управлінської діяльності науково-дослідних і проектно-вишукувальних інститутів, інжинірингових компаній, конструкторських бюро, керуючих і інвестиційних компаній, а також інших проектно-орієнтованих підприємств і організацій.

Основні бізнес & ndash; процеси, автоматизує з використанням
"1С:Підприємство 8. ERP + PM Управління проектною організацією 2"

 • Оцінка вартості проекту до початку робіт. Попередня оцінка собівартості робіт по оголошеному конкурсу (тендеру).
 • Організація ефективного управління фінансами компанії із застосуванням технології проектного бюджетування, використанням БДДС (бюджетів руху грошових коштів) і БДР (бюджетів доходів і витрат).
 • Управління проектними договорами. Фіксація умов первинних договірних відносин, фіксація змін і додаткових угод. Установка зв'язків між календарним планом робіт за договором і календарним планом проектних робіт. Створення бюджетів доходів і витрат і бюджету руху грошових коштів за проектом на підставі умов договору.
 • Моніторинг проекту за ключовими показниками ефективності. Надання оперативних даних за ключовими показниками для досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей.
 • Забезпечення ефективного управління компанією з різними організаційними структурами (функціональна, проектна, матрична структури). Поділ зон відповідальності між керівниками проектів, керівниками проектних груп і функціональними менеджерами при плануванні робіт і контролю над їх виконанням.
 • Забезпечення комунікацій та ефективної взаємодії між проектними і функціональними службами організації.
 • Оперативне забезпечення керівників компанії актуальною і достовірною інформацією за рахунок надання доступу до єдиного інформаційного простору, проектним, фінансовим, первинним документам і даними.
 • Ефективний розподіл ресурсів між проектами. Об'єктивний аналіз пріоритетів проектів і оцінки ступеня впливу відхилень на виконання проектних робіт.
 • Підвищення темпів і якості виконання проектів. Постійний моніторинг ходу виконання проекту, виявлення відхилень на ранніх стадіях проекту. Забезпечення керуючого персоналу компанії необхідною інформацією про виникаючі проблеми і порушення планів.
 • Своєчасна реакція на відхилення, що виникають в ході виконання проектних робіт. Забезпечення керівного персоналу компанії точними, оперативними і не надлишковими даними про таких відхиленнях.
 • Управління ризиками. Підвищення ймовірності виникнення та впливу сприятливих подій і зниження ймовірності виникнення і впливу, несприятливих для проекту подій.
 • Збір і аналіз історії робіт за проектами, акумулювання та аналіз історичних і статистичних даних, виділення "Кращих практик". Фіксація проектних рішень для можливості їх використання на наступних проектах. Визначення нормативів для кожного виду проектних робіт.

Підсистема проектного управління програмного продукту
"1С:Підприємство 8.ERP + PM Управління проектною організацією 2"

Управління проектами

 • Робоче місце керівника проектів
 • автоматизуються функції і області управління проектами
 • Паспортизація проектів
 • Параметри проекту
 • Показники проекту
 • Статуси (стану) проекту
 • Реєстрація проекту
 • Призначення керівника проекту
 • Затвердження плану проекту
 • Старт проектних робіт
 • Зупинка проектних робіт
 • Зміна керівника проекту
 • Відновлення проекту
 • Завершення проекту

Робоче місце керівника проектів & mdash; Панель керівника

Паспорт проекту дозволяє фіксувати і зберігати в системі загальну інформацію про проект. У паспорті проекту відображаються реквізити, що описують основні параметри проекту, такі як поточний керівник, поточний статус, підрозділ, портфель проекту, програма проекту та інші параметри.

Життєвий цикл проекту в рамках системи складається з п'яти стадій:

 • Ініціація проекту. На цій стадії фіксується намір виконати проект і призначається керівник проекту. Проект з'являється в системі у вигляді об'єкта.
 • Планування проекту. На цій стадії проводиться розробка попереднього плану проекту, визначаються склад і терміни проектних робіт, необхідні трудові, матеріальні та фінансові ресурси.
 • Затвердження проекту. На цій стадії проводиться аналіз принципової здійсненності проекту, виявляються ресурсні конфлікти з іншими проектами, вносяться корективи і затверджується базовий план проекту.
 • Виконання проекту. На цій стадії проводиться розподіл робіт між трудовими ресурсами, проводиться моніторинг та контроль виконуваних робіт. На підставі фактичних даних, отриманих від виконавців, проводиться регулярна актуалізація плану проекту. У разі необхідності проводиться оперативне перепланування. Також на цій стадії проводиться збір даних про фактичні витрати матеріальних і фінансових ресурсів.
 • Завершення проекту. На цій стадії реєструється факт припинення робіт за проектом, проводиться аналіз досягнутих результатів, виявлення і аналіз відхилень (за термінами, вартості, якості і т.п.).

Планування змісту і термінів проекту

 • Планування структурної декомпозиції проекту
 • Планування контрольних подій (віх) проекту
 • Розрахунок календарного плану проекту
 • Фіксація базового плану проекту
 • Імпорт та експорт даних з / в "MS Project"

Структура проекту

План проекту & ndash; сукупність структурної декомпозиції робіт, календарних термінів, контрольних подій і даних про залучених трудових, матеріальних і фінансових ресурсах & ndash; може бути введений в систему декількома способами:

 • Ручне введення відповідних документів через панель управління проектом
 • Завантаження / вивантаження даних проекту з / в MS Project
 • Завантаження даних проекту з шаблону, що зберігається в системі

Також план проекту може бути введений в систему комбінованим способом: частина даних береться з шаблону, частина завантажується з файлу MS Project, частина даних вводиться і / або коригується вручну.

Система підтримує два методи оперативного планування проектних робіт:

 • З використанням рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління.
  У цьому випадку "проектний" керівник управляє планом проекту, а "функціональний" керівник управляє виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться з урахуванням виконуваних ролей.
 • Без використання рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління.
  У цьому випадку "проектний" керівник управляє і планом проекту, і виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться без урахування виконуваних ролей.

Візуальний інструментарій системи дозволяє керівнику отримати інформацію про проект в різних уявленнях: табличні уявлення, дерево даних, діаграми Ганта, карта проектних віх, мережевий графік.

Фази і контрольні точки проекту

Управління фазами і контрольними точками проекту / групи проектів

Фази проектів

Дерево ключових показників проекту

 • Моніторинг ключових показників проектів в% і абсолютних значеннях
 • Прийняття рішень про своєчасну ініціації дій, які сприяють вирівнюванню співвідношень показників

Дерево ключових показників проекту

Планування обсягів і поставок проекту

 • Планування поставок проекту
 • Планування обсягів проекту

Планування обсягів проекту

Планування поставок і планування обсягів проекту - введення в систему інформації про плановані результати виконання проектної задачі. План поставок і обсягів вноситься в систему в кількісних і сумових значеннях. При цьому плановані результати можуть бути віднесені або на дату початку завдання, або на дату закінчення завдання, або розподілені по періоду завдання.

Плановані результати можуть бути включені в плановий бюджет доходів проектної задачі з деталізацією по підрозділах.  

Планування субпідрядів і матеріальних витрат проекту

 • Планування використання матеріалів проекту
 • Планування використання обладнання в проекті
 • Планування субпідрядів і додаткових витрат проекту

Планування матеріальних витрат проекту

Планування використання матеріалів, обладнання, субпідрядів і додаткових витрат проекту - введення в систему інформації про плановані витрати необхідних для виконання проектної задачі. План використання матеріалів і обладнання вноситься в систему в кількісних і сумових значеннях. План використання субпідрядів і додаткових витрат вноситься в систему в сумових значеннях. При цьому плановані витрати можуть бути віднесені або на дату початку завдання, або на дату закінчення завдання, або розподілені по періоду завдання.

Заплановані витрати можуть бути включені в плановий бюджет витрат проектної задачі з деталізацією по підрозділах.

Планування персоналу і трудовитрат проекту

 • Зміна керівника проектної задачі
 • Призначення трудових ресурсів на проект
 • Призначення ролей і планування трудовитрат проектної задачі
 • Призначення ролей і планування трудовитрат
 • Моделювання ефективності проекту

Планування трудових ресурсів проекту

Система дозволяє призначати керівника конкретної проектної задачі, і автоматично її підзадач,   відмінного від керівника проекту в цілому. Відмінною особливістю системи є рольова структура трудових ресурсів, яка спрямована на полегшення процесу планування, управління і аналізу не тільки трудових ресурсів, а й проектного управління в цілому. Співробітник в рамках системи являє собою конкретну фізичну особу, яка обіймає певну посаду на підприємстві.

Трудовий ресурс являє собою унікальну сукупність людських ресурсів і апаратних засобів, залучену в якості виконавця тих проектних робіт, які в рамках системи є елементарними (НЕ декомпозіруются). Роль трудового ресурсу & mdash; це абстрактний трудовий ресурс, який об'єднує в собі кваліфікацію, посадові обов'язки і місце у функціональній ієрархії підприємства. Ролі трудових ресурсів використовуються при розробці плану проекту, аналізі здійсненності проекту, і оперативному плануванні завантаження трудових ресурсів.

Призначення трудових ресурсів на проект - введення в систему інформації про те, які саме трудові ресурси підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках того чи іншого проекту. Призначення ролей і планування трудовитрат проектної завдання - введення в систему інформації про те, які саме ролі трудових ресурсів підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках конкретної проектної задачі. При цьому вказується обсяг трудовитрат і їх вартість. Вартість залучення трудових ресурсів можна вводити як вручну, так і за допомогою раніше заданої нормованої вартості використання ресурсів.

Призначення конкретних трудових ресурсів і планування трудовитрат проектної завдання - введення в систему інформації про те, які саме конкретні трудові ресурси підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках конкретної проектної задачі.

Управління завантаженням і робочим часом по проектам

 • Аналіз завантаження трудових ресурсів і здійсненності моделируемого портфеля проектів
 • Планування оперативної завантаження фахівців на проектах
 • Облік робочого часу за проектами

Аналіз завантаження ролі / спеціальності

Для аналізу здійсненності моделируемого портфеля проектів в системі передбачена обробка "Аналіз завантаження ресурсів", яка дозволяє вчасно відстежити конфлікт по використовуваних ресурсів між затвердженими, виконуваними і планованими проектами підприємства (ресурсний конфлікт).

Для аналізу завантаження трудових ресурсів в системі передбачений відповідний звіт, який призначений для отримання інформації по запланованої завантаженні трудових ресурсів в розрізі проектів, проектних завдань, елементарних операцій і періодів часу.

Оперативна завантаження фахівців

Для планування оперативної завантаження фахівців на проектах в системі передбачена відповідна обробка, яка призначена для   оперативного розподілу погодинного часу фахівців між завданнями різних проектів.    

Для обліку робочого часу за проектами в системі передбачений документ "Розподіл робочого часу за тиждень", який призначений для введення в систему даних про розподіл робочого часу витраченого трудовим ресурсом, протягом календарного тижня, за проектними і позапроектні завданням, а також для введення в систему даних про втрачений (витрачений непродуктивно) робочий час.

Реєстрація фактичних даних і подій проекту

 • Реєстрація виконаних обсягів
 • Реєстрація витрат матеріальних ресурсів
 • Реєстрація додаткових витрат
 • Фіксація факту контрольного події (проходження віхи)
 • Прив'язка господарських операцій до проекту

Реєстрація виконаних обсягів

Для кожної проектної задачі існують плани освоєних обсягів, матеріальних витрат і плани додаткових витрат. В процесі виконання проекту фактичні дані можуть розходитися з плановими. Для реєстрації фактично виконаних освоєних обсягів, витрат матеріальних ресурсів і додаткових витрат в системі передбачені відповідні документи.

Для фіксації факту контрольного події (проходження віхи) в системі передбачений документ "Закриття проектної віхи".

Для збору і візуалізації інформації про господарські операції (представлених первинними документами), які були зроблені в рамках конкретного проекту, в системі передбачена обробка "Господарські операції проекту".

Управління фінансами проектів

 • Принцип формування бюджетів проекту
 • Формування бюджету доходів і витрат проекту
 • Формування бюджету руху грошових коштів проекту
 • Реєстрація фактичних бюджетів проектів
 • План-фактний аналіз бюджетів проектів

Аналіз БДР по БДДС

Система дозволяє створювати, зберігати і актуалізувати плани трьох бюджетів проекту: бюджет витрат за проектом, бюджет доходів за проектом, бюджет руху грошових коштів (надходжень і виплат) за проектом. Елементи бюджетів зберігаються в розрізі проектних завдань, статей бюджету, контрагентів і контрактів (договорів з контрагентами).

Для бюджету витрат за проектом в системі передбачена функція автоматичного формування елементів бюджету. Бюджет витрат формується за інформацією про витрати, заплановані на залучення трудових, матеріальних і фінансових ресурсів до виконання проектної задачі. Автоматичне формування проводиться на підставі схеми розподілу суми, запланованої на залучення того чи іншого ресурсу, за статтями витрат. Схема розподілу налаштовується користувачем, причому допустима ситуація, коли за статтями бюджету витрат розподіляється не вся запланована сума, а лише якась частина.

Ключовою особливістю контуру управління фінансами проекту є неявна прив'язка елементів бюджету до календарними періодами. При плануванні бюджетів період задається у вигляді набору правил, що описують прив'язку елемента бюджету до тимчасових рамок проектної задачі. При зміні термінів проектної задачі (в тому числі і при виконанні актуалізації проекту) система виробляє автоматичний перерахунок фінансових планів.

Введення даних про фактичні надходження і виплати, а також про нарахування фактичних доходів і витрат може проводитися на будь-якій стадії життєвого циклу проекту, і навіть після завершення проекту.

На рівні бюджетів проекту система дозволяє виробляти:

 • План-фактний аналіз бюджету доходів, витрат і рухів грошових коштів за проектом в розрізі проектних завдань, статей бюджету, контрагентів, договорів та календарних періодів.
 • Аналіз відхилень між даними поточного фінансового плану, будь-який з версій фінансового плану і фактичним станом справ, виявлення відхилень.

План-фактний аналіз БДР

Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві отримувати дані бюджетів проекту, як в табличному вигляді, так і в графічному (діаграми і графіки). У межах однієї екранної форми можна отримати детальний і зведений план будь-якого з бюджетів, зіставлення доходів з витратами і надходжень з виплатами, зіставлення планових і фактичних даних, і т.д.

диспетчеризація проектних робіт

 • Життєвий цикл проектної задачі
 • Планування та виконання робіт
 • Управління ризиками в області термінів проектів
 • Аналіз результатів робіт

Завдання за проектами

Методологія, закладена в систему, визначає для проектних робіт ряд особливостей, що підвищують ефективність процесів планування і контролю. А саме:

 • Конкретна робота, виконувана в рамках проекту трудовим ресурсом, повинна розташовуватися на самому нижньому рівні структури декомпозиції робіт.
 • У цієї роботи може бути один і тільки один виконавець. У разі, якщо для виконання роботи потрібно залучити кількох виконавців, потрібно або декомпозировать роботу на ряд елементарних операцій, або об'єднати виконавців в один трудовий ресурс. Принцип "одна робота & ndash; один виконавець" є наріжним для контуру управління роботами.

Життєвий цикл проектної роботи складається з наступних стадій:

 • Попереднє планування. На цій стадії в плані проекту з'являється елементарна операція, вказується виконавець, тривалість, трудомісткість і вартість роботи. В якості виконавця на цій стадії фігурує роль трудового ресурсу.
 • Оперативне планування. На цій стадії визначається виконавець роботи, визначаються точні терміни. В якості виконавця на цій стадії фігурує трудовий ресурс.
 • Прийняття до виконання. На цій стадії виконавець отримує інформацію про доручену йому завдання і підтверджує свою участь в її виконанні.
 • Виконання. На цій стадії проводиться періодичний введення в систему даних про витрачений на задачу робочий час.
 • Звіт про виконання. На цій стадії виконавець звітує у виконанні роботи, вказує фактичні терміни і свої фактичні трудовитрати.
 • Завершення. На цій стадії керівник підтверджує завершення роботи, в разі необхідності коригує фактичні терміни і трудовитрати.

Допускається нелінійне проходження проектної роботи за стадіями: завдання може бути повернута виконавцю на доопрацювання, завдання може бути завершена з ознакою "неуспішно" (в цьому випадку створюється новий екземпляр завдання і передається іншому виконавцю), і т.д.

Реалізований в системі механізм ескалацій проектних робіт дозволяє виконавцю донести до керівництва дані про передбачувані затримки виконання робіт. Ці дані використовуються механізмом актуалізації & ndash; "Погані новини" впливають на календарні терміни проекту за фактом їх реєстрації в системі.

На рівні проектних робіт система дозволяє виробляти:

 • Збір і подальший аналіз даних про розподіл робочого часу виконавців між проектними і позапроектні завданнями, а також даних про непродуктивних витратах (втрати) робочого часу.
 • Аналіз накопиченої статистичної інформації щодо виконання робіт, план-фактний аналіз тривалості, трудомісткості і вартості виконання робіт, виявлення та аналіз відхилень.
 • Аналіз накопиченої статистичної інформації по ескалації проектних робіт, виявлення та аналіз причин зриву поставлених термінів, аналіз наслідків таких зривів.

Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві в зручній формі одержувати інформацію про роботи, в яких він є або виконавцем, або керівником. У поданні списку завдань активно використовується колірне і графічне кодування, можливий висновок списку завдань у вигляді діаграми Ганта.

Актуалізація проекту

 • Актуалізація термінів проекту
 • Актуалізація% готовності проекту

Ключовим механізмом контура управління проектами є механізм актуалізації проекту: на підставі даних про фактичне виконання (або ж зриві виконання) проектних робіт нижнього рівня декомпозиції система виробляє повний перерахунок календарних термінів всіх елементів проекту. Актуалізація проекту, що виконується регулярно, дозволяє керівнику отримувати достовірну інформацію про стан робіт і оперативно реагувати на виникаючі проблеми.

Версіонування проекту

 • Необмежена кількість можливих версій проекту

Порівняння версій проекту

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі необмежену кількість версій плану проекту. Основне завдання підсистеми версіонірованія - дати можливість користувачам системи вести паралельно кілька планів по одному проекту. Одночасне ведення декількох планів необхідно для наступних цілей:

 • Мати можливість планувати в декількох розрізах (наприклад, базовий план, затверджений план, поточний план)
 • Мати можливість відстежити історію зміни (динаміку) кожного розрізу і порівняти її з фактом.

План-фактний аналіз проекту

 • S-крива проекту
 • Аналіз динаміки економіки проекту
 • План-фактний аналіз освоєних обсягів
 • Аналіз освоєного обсягу по трудовитратах
 • План-фактний аналіз витрат трудових ресурсів
 • План-фактний аналіз використання ресурсів
 • План-фактний аналіз витрат матеріальних ресурсів
 • План-фактний аналіз додаткових витрат
 • Аналіз стану проектних завдань
 • План-фактний аналіз термінів проекту
 • План-фактний аналіз контрольних подій (віх) проекту
 • Аналіз проекту за показниками

Аналіз проекту за показниками

Управління комунікаціями проекту

 • Завдання та коментування в проектах
 • Оповіщення користувачів про зміни проектної інформації

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі завдання проектів. Завдання проектів призначені для введення і обліку внутрішніх робіт проектного офісу. Завдання можуть бути прив'язані до проекту або проектної задачі або бути самостійною одиницею.

В системі передбачений механізм коментування завдань і механізм управлінням статусами завдань.

Управління знаннями, нормування

 • Типізація проектів
 • Бібліотека шаблонів проектних робіт
 • Нормування проектних робіт
 • Створення проекту на основі шаблону
 • Збереження проекту в шаблон
 • Порівняльний аналіз проектів по шаблонах
 • Оновлення норм робіт проекту в шаблоні
 • Фіксація проектних рішень

Оновлення норм робіт проекту в шаблоні

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі шаблони проектів. Шаблон може являти собою як закінчений план проекту, так і будь-який з фрагментів плану проекту. Структура даних шаблону практично повністю ідентична структурі проекту: структурна декомпозиція робіт, інформація про трудових, матеріальних і фінансових ресурсах, бюджети. Головна відмінність шаблону від плану проекту полягає в тому, що в шаблоні немає календарних термінів. По суті, шаблон проекту описує технологію, використовувану підприємством для виконання типових проектів.

В системі реалізована можливість обміну даними між контурами управління проектами та управління знаннями. Будь-який план проекту можна зберегти у вигляді шаблону. Будь-який з шаблонів можна завантажити в план проекту, при цьому план проекту може бути заміщений, а може бути доповнений даними шаблону & ndash; план проекту може бути зібраний з декількох шаблонів. При виконанні будь-яких операцій обміну даними між контурами управління знаннями та управління проектами в інформаційній базі зберігається зв'язок між елементом шаблону і відповідним йому елементом проекту.

На рівні шаблону проекту система дозволяє виробляти:

 • Аналіз статистичної інформації по використанню технологій, прийнятих на підприємстві, в реальних проектах.
 • Аналіз відхилень (по тривалості, трудомісткості, вартості проектних робіт), що виникають в типових проектах. Результати аналізу використовуються для виявлення "вузьких місць" і "кращих практик", а також використовуються для прийняття рішень щодо вдосконалення технологій виконання проектів.

Оцінка проекту і розрахунок ціни контракту

 • Оцінка проекту
 • Розрахунок ціни контракту
 • Формування плану проекту по шаблону і оцінці

Розрахунок ціни контракту

В системі передбачений документ, що дозволяє на підставі інформації про кількість людино-годин, за ролями, що вимагаються на реалізацію контракту, і сумами   інших витрат сформувати звіт, що відображає заплановану собівартість контракту, можливий прибуток і рентабельність, розрахувати планову вартість контракту при заданому% рентабельності.

На підставі документа "Розрахунок ціни контракту" і шаблону проекту система дозволяє сформувати план проекту.

Управління проектними договорами

 • Складання проектного договору
 • Зв'язок етапів проекту і договору
 • Реєстрація змін проектного договору додатковими угодами
 • Формування БДДС і БДР по етапах проектного договору
 • Формування друкованої форми договору за шаблоном

Складання проектного договору

Система дозволяє деталізувати склад договору контрагентів до актіруемих етапів, вказати умови оплати за договором і встановити зв'язок між договором і етапами проекту.

Інформація про умови оплати за договором використовується при формуванні бюджету руху грошових коштів по етапах проекту.

Управління документами проекту

Варіанти роботи з документами:

 • Зберігання документів в інформаційній базі
 • Зберігання документів в "1С:Документообіг"

Система дозволяє використовувати внутрішню підсистему роботи з файлами   або зовнішню & ndash; "1С:Документообіг".

Основні дії з документами (відкриття, захоплення на редагування, запис нової версії) доступні безпосередньо з системи.

Для об'єктів деяких типів (проекти, проектні завдання і т.д.) система дозволяє створювати, зберігати і модифікувати посилання на документи, розташовані в сховище "1С:Документообіг".

Управління ризиками проекту

 • Ідентифікація ризиків проекту
 • Оцінка ризиків проекту
 • Планування заходів по роботі з ризиками
 • Фіксація звершення ризиків
 • Моніторинг управління ризиками проекту

Загрози і можливості проекту

Управління портфелями і програмами проектів

 • Портфелі проектів
 • Програми проектів
 • Робоче місце керівника проектного офісу
 • Складання тематичного плану по проектам
 • Зв'язок програми проектів з вхідними в неї проектами
 • Актуалізація термінів проектних завдань між проектами і програмою проектів.
 • Аналіз показників проектів
 • Аналіз проектів по контрольним подіям (віх)
 • План-фактний звітність по портфелях і програмами проектів
 • Візуалізація фаз і контрольних точок групи проектів

Структура програми проектів

Діаграма Ганта по портфелях проектів

Географія проектів

Система дозволяє об'єднувати проекти в програми та портфелі. В одному портфелі і / або одній програмі проектів можуть перебувати проекти на різних стадіях життєвого циклу. Портфель проектів і програма проектів є додаткові аналітичні розрізи для всіх звітів і аналітичних інструментів системи, в яких в тій або іншій якості фігурують проекти.

На рівні портфеля проектів система дозволяє проводити:

 • Складання тематичного плану по проектам. Моделювання складу проектів, що входить до тематичного плану, з різними показниками за періодами планування;
 • Аналіз контрольних подій портфеля проектів. Зведення інформації про контрольні події різних проектів в одному поданні. Формування графічної карти проектних віх. У разі фактичного або потенційно можливого зриву термінів проводиться розрахунок прогнозованих фінансових санкцій. Результати аналізу використовуються для прийняття рішень в процесі оперативного і фінансового контролю діяльності підприємства;
 • Аналіз поточного стану та динаміки зміни ключових показників проектів, що входять в портфель або програму. Значення ключових показників можуть бути введені вручну керівниками проектів, а можуть і автоматично розраховуватися системою, в разі, якщо вихідні дані для розрахунку можна отримати в інформаційній базі.

Тематичний план по проектам

План-фактний аналіз за програмою проектів

Управління ресурсами проектної організації

 • Структура трудових ресурсів підприємства
 • Планування потужності трудових ресурсів
 • Матеріальні ресурси підприємства
 • Нормування вартості ресурсів

Система підтримує три варіанти управлінської структури підприємства:

 • Проектна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники проектів і проектних завдань.
 • Функціональна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів і департаментів.
 • Матрична структура управління. Планами проектів керують керівники проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів.

В системі використовуються рольова структура трудових ресурсів і трирівневу планування проектних робіт: на етапах попереднього і остаточного планування роботи плануються за ролями (спеціальностями), потім на етапі оперативного планування проводиться розподіл робіт між трудовими ресурсами.

Планування завдань і трирівневої завантаження в структурі проекту

Система дозволяє нормувати вартість залучення трудових ресурсів до виконання робіт, для одного трудового ресурсу та / або ролі в системі може зберігатися будь-яку кількість облікових ставок.

На рівні пулу трудових ресурсів система дозволяє виробляти:

 • Моделювання ресурсних обмежень підприємства шляхом введення в систему планової потужності для кожної з ролей (спеціальностей). Зіставлення планової і фактичної потужності ролей трудових ресурсів, виявлення "вузьких місць".
 • Планування ресурсів за попередньою і остаточного рівнями
 • Аналіз запланованої і фактичної завантаження ресурсів, виявлення "перевантажених" і "недовантажених" трудових ресурсів.
 • Аналіз ефективності трудових ресурсів з комерційних проектів: розподіл планових і фактичних обсягів, доходів і витрат по трудовим ресурсам.

Планування завантаження Ролей, прогноз витрат до завершення проекту

Технологічні переваги

Рішення "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2" розроблено на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3", яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнт (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі в "хмарному" режимі;
 • створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів та інших мобільних пристроїв;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу і індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, реалізований в "1С:ERP + PM Управління проектною організацією 2", дозволяє "включати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).