У продажу третє видання опису прикладного рішення "1С ERP Управління підприємством 2" редакції 2.4

                                                                                    
                                                    

Фірма "1С" сповіщає користувачів і партнерів про надходження в продаж нового видання документації для прикладного рішення "1С ERP Управління підприємством 2" редакції 2.4:

Код

Найменування

Ціна для користувача, руб.

2900001875202

1С Підприємство 8.
Конфігурація "ERP Управління підприємством 2". Редакція 2.4. 3-е видання

500

В даному виданні документації актуалізовано опис функціональних можливостей прикладного рішення, які отримали розвиток в даній редакції. У книзі можна прочитати коротке пояснення концептуальних і архітектурних особливостей реалізації прикладного рішення, а також додані посилання на додаткові джерела методичної інформації в інформаційній системі 1С ІТС і постійні посилання на глави електронної версії документації, що містить розширений опис функціональності. Глава "Кадровий облік і розрахунок заробітної плати" перероблена: в ній відображені особливості зв'язків підсистеми "Зарплата і управління персоналом" з іншими обліковими підсистемами, висвітлено окремі облікові завдання.

Звертаємо увагу: цю книгу слід розглядати не як повну документацію, а як довідник по прикладному рішенню. Повна документація по конфігурації "ERP Управління підприємством 2" доступна тільки в електронному вигляді в інформаційній системі 1С ІТС its.1c.ru в розділі http://its.1c.ru/db/erpdoc, додаткові методичні матеріали публікуються в розділах http: / /its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443 і http://its.1c.ru/db/answers1c#content:272:hdoc. Перераховані розділи інформаційної системи 1С ІТС доступні офіційним користувачам конфігурації "ERP Управління підприємством 2", які мають діючий договір інформаційно-технологічного супроводу 1С ІТС.

Програмні продукти, укомплектовані новим виданням документації, з'являться в продажу в міру ротації складського запасу фірми "1С".

Зареєстровані користувачі перерахованих нижче програмних продуктів можуть набувати нової документацію в необхідній кількості відповідно до регламенту, описаним в http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=8538 - інформаційному листі №   8538 від 20.06.2008:

 • 4601546109118 "1С Підприємство 8. ERP Управління підприємством 2";
 • 4601546131478 "1С Підприємство 8 ПРОФ. ERP Управління підприємством 2 + Документообіг КОРП. Сервер (x86-64). 50 клієнтських ліцензій";
 • 4601546109125 "1С Підприємство 8 КОРП. ERP Управління підприємством 2 + Документообіг. Сервер (x86-64). 100 клієнтських ліцензій";
 • 4601546129260 "1С Корпорація";
 • 4601546129192 "1С ERP Управління підприємством 2. Корпоративна поставка";
 • 4601546129208 "1С ERP Управління підприємством 2. Ліцензія для дочірніх товариств і філій";
 • 2900001528252 "1С Підприємство 8 NFR. ERP Управління підприємством 2";
 • 2900001871327 "1С ERP Управління підприємством 2. Корпоративна електронна поставка";
 • 2900001871358 "1С ERP Управління підприємством 2. Ліцензія для дочірніх товариств і філій. Електронна поставка";
 • 2900001871365 "1С ERP Управління підприємством 2. Електронна поставка";
 • 2900001871372 "1С Підприємство 8 ПРОФ. ERP Управління підприємством 2 + Документообіг КОРП. Сервер (x86-64). 50 клієнтських ліцензій. Електронна поставка";
 • 2900001871419 "1С Корпорація. Електронна поставка";
 • 4601546117564 "1C: Підприємство 8. Комплект для навчання в вищих та середніх навчальних закладах";
 • 4601546045874 "1C: Підприємство 8. Комплект для навчання в вищих та середніх навчальних закладах (USB)";
 • 4601546026057 "1С Підприємство 8. Комплект для навчання в вищих та середніх навчальних закладах".

Для придбання документації можна звертатися до партнерів фірми "1С" або безпосередньо у фірму "1С".