У продажу новий продукт "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ"

                                                                                    
                                                    

Фірма "1С" оголошує про випуск програмного продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ".

Код

Найменування

Ціна для   користувача, руб.

2900001844086

1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ

50 000

2900001844284

1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ. Електронна поставка

50 000

Зазначена ціна буде діяти до жовтня 2018 року. У жовтні на ці продукти планується встановити нову ціну 100 000 руб.

"1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" призначена для автоматизації бухгалтерського, податкового обліку і обліку по МСФО підприємств, які не мають дочірніх товариств. Завдяки підсистемі "Облік за МСФЗ", раніше реалізованої в прикладному рішенні "1С Управління холдингом", на додаток до обліку за російськими стандартами "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" забезпечує паралельну оцінку по МСФО наступних об'єктів обліку:

 • основні засоби;
 • нематеріальні активи;
 • активи, призначені для продажу;
 • фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою або амортизованою вартістю;
 • лізинг виданий і отриманий;
 • резерв по сумнівних боргах;
 • резерв під зниження вартості запасів;
 • інші доходи і витрати;
 • відкладені податки;
 • собівартість і фінансовий результат.

З метою зниження трудомісткості ведення обліку по МСФЗ прикладне рішення забезпечує трансляцію проводок і облікових даних з підсистеми бухгалтерського та податкового обліку в підсистему МСФЗ з можливістю вибору варіанту обліку для різних об'єктів обліку (трансляція даних з РСБО або паралельний облік).

Наступні можливості конфігурації дозволять скоротити терміни закриття періоду звітності за МСФЗ:

 • на додаток до пакетної трансляції "Подокументно" трансляція проводок;
 • "подвійне" закриття періоду, що забезпечує можливість закриття періоду за МСФЗ раніше РСБУ з трансляцією в наступний період МСФЗ змін періоду РСБУ після дати трансляції;
 • портал планових нарахувань, що дозволяє відобразити в обліку невідфактуровані операції і зіставити їх з фактичними операціями наступного періоду.

В системі реалізовані пакет індивідуальної звітності та примітки до нього.

"1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" розширює лінійку типових рішень фірми "1С", за допомогою яких можна вести облік і формувати звітність по МСФО. Для комплексної автоматизації виробничих підприємств, зацікавлених в обліку по МСФО і мають високу ступінь зближення облікових політик РСБУ і МСФО, рекомендується використовувати програмний продукт "1С ERP Управління підприємством 2".

Для автоматизації обліку та складання консолідованої звітності за МСФЗ холдингів рекомендується використовувати "1С Управління холдингом 8", яке на додаток до функціональності "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" в частині МСФЗ включає наступні функції:

 • імпорт даних із зовнішніх облікових систем і пакетів збору даних в форматі Microsoft Excel;
  • трансформаційна модель обліку;
  • облік придбання / вибуття бізнесу;
  • управління периметром групи компаній;
  • розрахунок ефективної частки володіння організаціями групи для периметрів з непрямим і зустрічним володінням;
  • консолідаційні і елімінаційні коригування;
  • портал звірки внутрішньогрупових операцій;
  • можливість формування консолідованої звітності.

Конфігурація "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" розроблена на версії 8.3 платформи "1С Підприємство" (http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=16733 - див. Інформаційний лист № 16733 від 29.05.2013) .

Опис продукту див. Також на сторінці http://v8.1c.ru/1c-buhgalteriya-msfo/.

Для навчання можливостям цього прикладного рішення рекомендується пройти курс по підсистемі "МСФЗ" в програмі "1С Управління холдингом 8": http://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=433.

СКЛАД ПРОДУКТУ

Поставка продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" включає:

 • платформу "1С Підприємство 8.3";
 • конфігурацію "Бухгалтерія КОРП МСФЗ";
 • ліцензійну угоду на використання програмного продукту;
 • пінкод програмного захисту;
 • комплект документації по платформі і входить в поставку конфігурації.

Ліцензія, що входить в поставку продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ", забезпечує використання прикладного рішення в файловому варіанті на одному робочому місці. Для використання даного продукту на більшій кількості робочих місць необхідні клієнтські ліцензії "1С Підприємство 8", які можна придбати окремо. Можна також використовувати клієнтські ліцензії "1С Підприємство 8", придбані для інших продуктів. Фірма "1С" пропонує клієнтські ліцензії на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 і 1000 робочих місць. Повний перелік клієнтських ліцензій та їх ціни наведені в додатку до справжнього інформаційного листа.

Для використання даного прикладного рішення в клієнт-серверному варіанті необхідна ліцензія на сервер "1С Підприємство 8". Перелік рекомендованих ліцензій на сервер наведено в додатку до справжнього інформаційного листа. З даним продуктом також можна використовувати випущені раніше ліцензії на сервер "1С Підприємства" для версій 8.0, 8.1 і 8.2 платформи.

Продукт "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" поставляється тільки з програмною захистом, але з ним можна використовувати клієнтські і серверні ліцензії з програмної або апаратної захистом.

В поставку входить по одному екземпляру книг документації, див. Таблицю нижче. Додаткові екземпляри документації можна придбати відповідно до регламенту, см. Http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=8538 - інформаційний лист № 8538 від 20.06.2008 року.

Код

Найменування

Ціна   для користувача, руб.

2900001483612

1С Підприємство 8.3. Керівництво адміністратора

300

2900001490818

1С Підприємство 8.3. Керівництво користувача

300

2900001483605

1С Підприємство 8.3. Керівництво розробника (у двох   частинах)

600

2900001882200

1С Підприємство 8. Конфігурація "Бухгалтерія   КОРП МСФЗ". Редакція 3.0 (в двох   частинах)

800

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ

Поширення програмного продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" ( "коробкової" і електронної поставок) здійснюється:

 • До 01.10.2018 тільки через партнерів зі статусом "1С Центр ERP" (http://www.1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp) і "Кандидат в" 1С Центр ERP ", а також через партнерів мережі" 1С Консалтинг "(http : //consulting.1c.ru/corporate.jsp).
 • З 01.10.2018 через партнерські організації, що мають в штаті співробітника з сертифікатом "1С Професіонал" по МСФЗ. Для підготовки до іспиту рекомендується прослухати курс "Автоматизація підготовки консолідованої МСФЗ-звітності на базі" 1С Управління холдингом 8 ", докладніше див. Http://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=502. Детальніше про сертифікацію "1С Професіонал" по підсистемі "Облік і звітність МСФЗ" см. http://1c.ru/news/info.jsp?id=24183.

Для придбання вказаних програмних продуктів необхідно заповнити, підписати і подати заявку партнера фірми "1С". Єдина форма заявки на поставку: шаблон http://static.1c.ru/news/images/ZIFRS.xls - ZIFRS.XLS (скачати), зразок заповнення http://static.1c.ru/news/images/ZIFRSEX.xls - ZIFRSEX.XLS (скачати ).

На підставі заявки користувача партнер подає в фірму "1С" електронну заявку, яка буде розглянута протягом трьох робочих днів. При неповному або некоректному заповненні заявки розгляд може тривати довше. За результатами розгляду партнеру повідомлять рішення про погодження заявки і можливості придбання продукту або мотивовану відмову.

апгрейд НА СТАНДАРТНИХ УМОВАХ

Апгрейд на продукт "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" можна виконати з продуктів:

 • 4601546091970 "1С Бухгалтерія 8 КОРП";
 • 4601546063786 "1С Бухгалтерія 8 КОРП" (USB);
 • 4601546105882 "1С Бухгалтерія 8 КОРП (редакція 3.0)".

З продукту "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" можна виконати апгрейд на продукти:

 • 4601546114570 "1С Управління холдингом 8";
 • 4601546126818 "1С Управління холдингом 8. Корпоративна поставка";
 • 4601546129260 "1С Корпорація".

На умовах апгрейда можна придбати продукт окремо або разом з клієнтськими або серверними ліцензіями. Вартість апгрейда обчислюється за формулою: сумарна вартість придбаних програмних продуктів мінус вартість переданого на апгрейд продукту плюс 150 руб., Але не менше половини вартості набору продуктів.

Для виконання апгрейда необхідно повернути у фірму "1С" реєстраційну картку з ліцензійною угодою. Користувачам програмних продуктів "1С Підприємство 8" з апаратним захистом необхідно також повернути ключ апаратного захисту.

Після виконання апгрейда користувачі зданих на апгрейд продуктів з програмною захистом зобов'язані видалити зі свого комп'ютера файл ліцензії продукту, зданого в апгрейд.

ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ ПРИ апгрейд

Дані з інформаційної бази зданого на апгрейд програмного продукту переносяться в інформаційну базу "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ" при оновленні інформаційної бази. Інструкція по оновленню включена в поставку конфігурації "1С Бухгалтерія КОРП МСФЗ".

ПЕРЕХІД НА ФІНАЛЬНУ ВЕРСІЮ КОРИСТУВАЧІВ БЕТА-ВЕРСІЇ

Учасники бета-версії конфігурації "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" можуть отримати фінальну версію конфігурації без додаткової оплати при наявності у них чинного договору інформаційно-технологічного супроводу 1С ІТС. Порядок і умови укладення договору см. На сторінці https://its.1c.ru/db/aboutits#content:21:1:issogl1_how.

Уклавши договір 1С ІТС, користувачі бета-версії можуть отримати фінальну версію (3.0.1 або вище) конфігурації "Бухгалтерія КОРП МСФЗ" в сервісі 1С Оновлення програм порталу 1С ІТС за адресою portal.1c.ru, через обслуговуючого партнера або на диску 1С ІТС. Зареєстровані користувачі бета-версії можуть також купувати входить в поставку фінальної версії книгу 2900001882200 "1С Підприємство 8. Конфігурація" Бухгалтерія КОРП МСФЗ ". Редакція 3.0 (в двох частинах)" в необхідній кількості відповідно до регламенту, описаним в http: // www .1c.ru / news / info.jsp? id = 8538 - інформаційному листі № 8538 від 20.06.2008.

Перехід з бета-версії на фінальну здійснюється звичайним оновленням конфігурації, тому при переході всі накопичені дані будуть збережені.

ПІДТРИМКА КОРИСТУВАЧІВ

Підтримка користувачів здійснюється за договором на інформаційно-технологічний супровід 1С ІТС ПРОФ, оформленому на основну поставку "1С Підприємство 8". Послуги супроводу 1С ІТС ПРОФ включають:

 • щомісячне отримання дисків 1С ІТС, журналу "БУХ.1С" і сувенір від фірми "1С" на робоче місце користувача;
 • отримання оновлень програми і конфігурацій на дисках 1С ІТС та на сайті підтримки користувачів http://users.v8.1c.ru;
 • підключення до інтернет-ресурсів "1С", настройка "Особистого кабінету" користувача на сайтах its.1c.ru і http://users.v8.1c.ru;
 • оновлення програми "1С Підприємство", діагностика стану інформаційної бази, створення архівної копії;
 • навчання роботі з інформаційною системою 1С ІТС, добірка матеріалів з інформаційної системи за запитом користувача;
 • "1С Лекторій" очні і відеосемінари фірми "1С" з питань змін законодавства та їх відображення в програмах фірми "1С" (its.1c.ru/lector);
 • підключення і здача електронної звітності "1С-Звітність";
 • обмін електронними рахунками-фактурами і іншими документами "1С-Такском";
 • доступ до бази знань відділу технічної підтримки;
 • послуги лінії консультацій фірми "1С" по електронній пошті і телефоном (адреса електронної пошти та номер телефону для консультацій вказані на диску 1С ІТС);
 • інші послуги (докладніше див. Its.1c.ru/about).

Порядок і умови укладення договору 1С ІТС см. На сторінці https://its.1c.ru/db/aboutits#content:21:1:issogl1_how.

 

Додаток. Клієнтські ліцензії і ліцензії на сервер "1С Підприємство 8"

Таблиця 1. Перелік рекомендованих ліцензій на сервер.

Код

Найменування

Рекоменд.   роздрібна ціна, руб. (ПДВ не обкладається)

Дилер

Постійний   партнер

4601546106780

1С Підприємство 8.3 ПРОФ.
  Ліцензія на сервер (x86-64)

86 400

43 200

38 880 мг

4601546106803

1С Підприємство 8.3 ПРОФ.
  Ліцензія на сервер (x86-64) (USB)

103 700

51 850

46 665

4601546106773

1С Підприємство 8.3 ПРОФ.
  Ліцензія на сервер

50 400

25 200

22 680

4601546106797

1С Підприємство 8.3 ПРОФ.
  Ліцензія на сервер (USB)

60 500

30 250

27 225

4601546109019

1С Підприємство 8.3. Сервер МІНІ на 5 підключень

14 400

7. 200

6 480

Звертаємо увагу: "1С Підприємство 8.3. Сервер МІНІ на 5 підключень" рекомендується купувати для віддаленої, а не для основної інформаційної бази.

Таблиця 2. Перелік рекомендованих клієнтських ліцензій.

Код

Найменування

Рекоменд.   роздрібна ціна, руб. (ПДВ не обкладається)

Дилер

Постійний   партнер

4601546080875

Клієнтська ліцензія на 1 р. м. 1С Предпр. 8

6 300

3 150

2 835

4601546038777

Клієнтська ліцензія на 1 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

8 200

4 100

3 690

4601546080882

Клієнтська ліцензія на 5 р. м. 1С Предпр. 8

21 600

10 800

9 720

4601546038807  

Клієнтська ліцензія на 5 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

28 100

14 050

12 645

4601546080899  

Клієнтська ліцензія на 10 р. м. 1С Предпр. 8

41 400

20 700

18 630

4601546038814  

Клієнтська ліцензія на 10 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

51 900

25 950

23 355

4601546080905  

Клієнтська ліцензія на 20 р. м. 1С Предпр. 8

78 000

39 000

35 100

4601546038821  

Клієнтська ліцензія на 20 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

97 600

48 800

43 920

4601546080912  

Клієнтська ліцензія на 50 р. м. 1С Предпр. 8

187 200

93 600

84 240

4601546038838  

Клієнтська ліцензія на 50 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

224 700

112 350

101 115

4601546080929  

Клієнтська ліцензія на 100 р. м. 1С Предпр. 8

360 000

180 000

162 000

4601546038845  

Клієнтська ліцензія на 100 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

432 000

216 000

194 400

4601546080936  

Клієнтська ліцензія на 300 р. м. 1С Предпр. 8

1. 068 000

534 000

480 600

4601546049940  

Клієнтська ліцензія на 300 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

1. 281 600

640 800

576 720

4601546080943  

Клієнтська ліцензія на 500 р. м. 1С Предпр. 8

1. 776 000

888 000

799 200

4601546049957  

Клієнтська ліцензія на 500 р. м. 1С Предпр. 8 (USB)

2 131 200

1. 065 600

959 040