НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг 1С САБ BAS


ТИПОВА КОНФІГУРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ ДЛЯ УКРАЇНИ, РЕДАКЦІЯ 3.1 ВЕРСІЯ 3.1.1

 

Управління торгівлею для України

Нове у версії

Фінансовий облік

 • Розрахунок собівартості
  • Додана можливість ведення партійного обліку запасів.
  • Додано новий варіант розрахунку собівартості «ФІФО (змінна оцінка)».
  • Додана можливість обліку собівартості товарів в розрізі податкових призначень товарів.
  • Додана можливість обліку собівартості товарів в розрізі серій.
  • У разі відокремленого обліку собівартості за видами запасів, з'явилася можливість вручну визначати списується вид запасів при вибутті товарів.
  • Додано нове робоче місце «Закриття місяця», що дозволяє в правильному порядку відобразити всі регламентні операції по закриттю місяця.
 • Управлінський баланс
  • Додана можливість формування звіту «Управлінський баланс».
 • Кредити, депозити та позики
  • Реалізовано функціонал ведення графіків кредитних і депозитних договорів для обліку в плануванні руху грошових коштів в платіжному календарі, створенні заявок на оплату та автоматизації щомісячних нарахувань.
 • Розрахунки з покупцями і постачальниками
  • Доданий порядок розрахунків «За накладними».

Планування і забезпечення потреб

 • Контроль забезпечення по замовленням
  • Спрощено контроль забезпечення потреб по замовленнях.
  • Додана можливість візуального відображення стану забезпечення замовлень.
  • Передбачена можливість автоматичного зсуву дати відвантаження відповідно до рекомендацій програми (зрив постачання, товар можна відвантажити раніше і т.д.).
  • Передбачена можливість перегляду і коригування замовлень, за якими вже зарезервовано товар.
  • Додана можливість додаткового налаштування відбору з використанням схеми компонування даних.
 • Відокремлене забезпечення замовлень
  • Реалізовано відокремлене забезпечення потреб на замовлення.
 • Планування
  • Додана можливість планування обсягу продажів в сумових показниках.
  • Додана можливість планування закупівель в кількісних і сумових показниках. Планування закупівель і продажів можна проводити з різним ступенем деталізації: по партнеру, складу, підрозділу і т.д.
  • При плануванні можуть використовуватися джерела даних: планові і фактичні обсяги закупівель і продажів; обсяги замовлень; товарні залишки, а також довільні запити до інформаційної бази (схеми компонування даних).
  • Додана можливість планування зборок (розборок) в кількісних показниках. При плануванні можуть використовуватися джерела даних.
  • Додана можливість асортиментного планування.
  • Ведеться план-фактний аналіз виконання планів усіх видів.
 • Формування замовлень за результатами планування
  • Додана можливість формування замовлень постачальнику на підставі планів закупівлі та планів зборки.
  • Додана можливість формування замовлень на складання (розбирання) на підставі планів складання (розбирання).

Нормативно-довідкова інформація

 • Спрощення роботи. Для спрощення роботи з програмою введені додаткові функціональні опції, які дозволяють:
  • працювати від імені однієї організації на одному складі;
  • вести облік в одній валюті (не використовувати багатовалютний облік);
  • вести узагальнений облік взаєморозрахунків, не розділяючи партнерів і контрагентів;
  • відключати статуси у замовлень;
  • забезпечити можливість працювати за єдиними правилами продажів (не використовувати безліч угод);
  • відключити можливість використання договорів клієнтів (постачальників);
  • використовувати для продажу один вид цін (ціна прайс-листа) з можливістю її розрахунку від ціни поставки;
  • використовувати один підрозділ.
 • Облікова політика організацій
  • Додано довідник «Облікові політики організацій». У довіднику вказуються елементи облікової політики: система оподаткування та метод списання собівартості товарів. Одна і та ж облікова політика може використовуватися декількома організаціями.

Склад і доставка

 • Доставка
  • Автоматизований процес доставки товарів відповідно до даних в документах «Реалізація товарів і послуг» та «Переміщення товарів». У документах визначається спосіб доставки, а також зона і адреса доставки.
  • Реалізовано формування та контроль виконання завдань на перевезення з урахуванням зон доставки, обсягу і вантажопідйомності транспортного засобу, порядку об'їздів адрес доставки.
  • Реалізовано сервіс друку комплекту документів за маршрутним листом і етикетки для доставки вантажу відповідно до заданого шаблону.
  • Доданий документ Транспортна накладна. Документ формується на підставі «Реалізація товарів і послуг», «Переміщення товарів», «Повернення товарів постачальнику» і призначений для формування друкованої форми 1-ТН.
 • Склад
  • Реалізовано механізм автоматичного створення документів на ордерному складі відповідно до регламентних завданням за заданим розкладом: видаткові ордери на товари, завдання на відбір, завдання на підживлення.
  • Додана можливість впровадження ордерної схеми документообігу, а також використання складських приміщень та / або адресного зберігання залишків товарів після початку експлуатації системи.
  • Доопрацьовано мобільне місце працівника складу: створення прибуткових ордерів, перевірка видаткових ордерів після відбору товарів, підтримка дозволу екрану 240х320, робота з гарячими клавішами і т.д.
  • Підтримується виправлення витратних ордерів при перевірці товарів одержувачем.
  • Додано відображення стану відвантаження товарів на ордерних складах в списках накладних.
  • Додана можливість приймання та відвантаження товарів по пакувальним листам.
  • Спрощено процедуру проведення інвентаризації.

Облік зворотної тари

 • Розрахунок необхідної кількості і автоматичне заповнення інформації по тарі при оформленні операцій продажу, закупівлі та ін.
 • Передача клієнтам і прийом від постачальників тари з контролем терміну повернення.
 • Оформлення операції викупу тари, вчасно не повернутої клієнтами і викупу тари, вчасно не повернутої постачальникам.
 • Контроль залишків тари і дотримання термінів повернення багатооборотної тари, переданої клієнтам і прийнятої від постачальників.

Планування і облік виконаних робіт

 • Реалізована можливість обліку і планування робіт, як виконуються власним підприємством, так і сторонніми підприємствами.
 • Облік робіт проводиться як в кількісному, так і в вартісному вираженні (за собівартістю).
 • Передбачена можливість планування робіт, замовлених клієнтом.

Продажі

 • Гуртова торгівля
  • У підсистему «Самообслуговування клієнтів» додана можливість оформлення замовлень на кілька складів, вказівки способу доставки. Передбачена також можливість перегляду картки товару з коротким описом і фотографією товару, що купується. Безпосередньо з системи самообслуговування клієнт тепер зможе зареєструвати претензію і подивитися результати її обробки.
  • У підсистему самообслуговування також додані наступні можливості: реєстрація заявки на повернення, оформлення звіту про продажі, якщо клієнт є комісіонером, реєстрація акту розбіжностей при прийманні товарів клієнтом, реєстрація скарг і претензій клієнта, реєстрація планів по закупкам товарів.
  • Додана можливість організації масових розсилок клієнтам.
  • Додана можливість заборони відвантаження клієнтам по довільним умов ( «стоп-листи»).
  • Додана можливість автоматичних повідомлень клієнтів за результатами подій в інформаційній базі або на основі аналізу даних.
 • Роздрібна торгівля
  • Додана можливість роботи з подарунковими сертифікатами.
  • Додана можливість налаштування робочого місця касира (РМК): налаштування гарячих клавіш, швидких товарів і т.д.
  • Передбачена можливість ідентифікації користувачів за допомогою персональних карт, можливість швидкої зміни прав користувача (наприклад, використання додаткових прав старшого касира для оформлення операції видалення товарів з чека).
  • Додана можливість обліку «особистих продажів» продавця: можливість заповнення інформації про продавця при зчитуванні його карти, аналіз особистих продажів за допомогою звіту Валовий прибуток по менеджерам.
  • Додана можливість поділу роздрібного складу на кілька приміщень, автоматичне заповнення інформації про приміщенні при введенні позиції відповідно до наявності товару.
  • Удосконалено механізм управління асортиментом: формування асортименту товарів відповідно до форматів магазинів (супермаркет, магазин біля будинку, бутик і т.д.), установка кількісних обмежень (квот) для категорій товарів в магазинах різних форматів, визначення складу товарної категорії - які саме товари представлятимуть кожну категорію в кожному форматі, визначення ролі товару в асортименті, стадії асортименту і призначення виду цін для товарів асортименту, проведення аналізу по контролю і станом ассортимента.

Казначейство

 • Забезпечено можливість відображення виплати заробітної плати готівкою і безготівковими коштами.
 • Додана можливість контролю ліміту витрат коштів.
 • Ліміт витрат грошових коштів може встановлюватися по організаціям, підрозділам і за статтями руху грошових коштів.
 • Реалізовано обмеження доступу до документа «Заявка на витрачання грошових коштів» до рівня користувача-ініціатора. Змінено порядок підготовки заявок.

Регламентований облік

 • Додано механізм визначення собівартості запасів в залежності від їх податкового призначення.

Український інтерфейс

 • У конфігурацію доданий український інтерфейс.