Розжени свій бізнес, стань лідером! НЕТСОФТ - реальна автоматизація бізнесу.

BAS МАЛИЙ БІЗНЕС - ПРОГРАМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 • Програма
 • Ціна
 • Оновлення
 • Демо
 • Статті/Відео

BAS Малий бізнес буде найбільш корисна підприємствам малого, середнього розміру, які займаються виробничою діяльністю, наданням сервісних послуг, дрібнооптовою, роздрібною торгівлею.

У програмі особливу увагу приділено функціоналу з планування та обліку виконання робіт, надання послуг, обліку виробничих операцій і завантаження ресурсів підприємства.

Програма BAS Малий бізнес дозволяє вести тільки управлінський (оперативний) облік. Якщо на підприємстві необхідний бухгалтерський облік, то є можливість обміну даними із програмою BAS Бухгалтерія.

Програма BAS Малий бізнес працює на технологічній платформі BAF, поставляється у варіантах ПРОФ, ПРОФ 5 робочих місць.

Вибирайте програму BAS Малий бізнес якщо ви хочете:CRM, МАРКЕТИНГ

Підсистема «CRM» програми BAS Малий бізнес дозволяє: вносити в базу різноманітні взаємодії з клієнтами (зустрічі, вихідні / вхідні дзвінки, електронні листи); Сегментувати клієнтів за реквізитами довідника, взаємодіями, фінансовими показниками; будувати воронку продажів згідно із встановленими в програмі етапами продажів товарів клієнтам; здійснювати масові розсилки рекламних послань електронною поштою.

Звіт «Воронка продажів» дозволяє швидко проаналізувати роботу торгового персоналу за поточними та здійсненими угодами; знайти вузькі місця в процесі продажів, підвищити конверсію угод; знайти та поширити кращі практики роботи менеджерів на кожному етапі процесу продажів.

Звіт Воронка продажів BAS Малий бізнес для України

Механізм «Сегментація клієнтів» дозволить розділити споживачів на різні категорії залежно від їх торгових вподобань, фінансового стану, лояльності до нашого бренду, що дозволить готувати для них більш релевантні пропозиції товарів і послуг.

Механізм Сегментація клієнтів BAS Малий бізнес для України

ОПТОВІ РОЗДРІБНІ ПРОДАЖІ

У розділі «Продажі» програми BAS Малий бізнес згрупований функціонал для управління процесами продажу на підприємстві. Тут ви можете: внести в інформаційну базу нового контрагента або товар; зареєструвати замовлення покупця на постачання товарів, надання послуг за попередньою домовленістю з ним; провести фактичне відвантаження й оплату товарів, продукції; швидко проконтролювати стан відвантажень, оплати за замовленням клієнта; сформувати прайс-лист.

розділі Продажі BAS Малий бізнес для України

Документ «Замовлення покупця» дозволяє оформити в програмі факт попередньої домовленості про постачання товарів, надання послуг, у документі також можна вказати дату відвантаження та етапи оплати клієнтом замовлення. Якщо клієнт робить замовлення на переробку, то в замовленні можна відобразити матеріали клієнта, які передаються нам на переробку. Реквізит документа «Стан замовлення» дозволяє вказати та проконтролювати етапи виконання замовлення, такі як: очікування передоплати, у виробництві, очікування матеріалів, готовий до відвантаження, відвантажено замовнику, очікування оплати.

Документ Замовлення покупця BAS Малий бізнес для України

Документ «Видаткова накладна» відображає фактичну реалізацію товарів покупцеві, передачу товарів на комісію або переробку, повернення товарів постачальнику.

Документ Видаткова накладна BAS Малий бізнес для України

Документ «Чек ККМ» використовується для реєстрації продажу та оплати товарів у роздрібній торгівлі.

Документ Чек ККМ BAS Малий бізнес для України

Програма надає можливість проводити планування реалізації товарів за періодами в кількісній та грошовій формі.

планування реалізації BAS Малий бізнес для України

Звіти з продажів дозволять вам проаналізувати: стан виконання замовлень, відвантаження й оплати, стан складу, взаєморозрахунки з клієнтами.

Звіти з продаів BAS Малий бізнес для України

ПОСТАЧАННЯ, ЗАКУПІВЛІ, ЗАПАСИ І СКЛАД

У розділі «Закупівлі» системи BAS Малий бізнес розташовуються довідники та документи, які використовуються для організації процесу закупівель та управління товарами, матеріалами, продукцією на складах фірми.

Обробка «Розрахунок потреби в запасах» визначає необхідні для закупівлі товари, сировину, виходячи з: прогнозних залишків запасів, очікуваного надходження та споживання, мінімального та максимального рівня запасів.

Обробка Розрахунок потреби в запасах BAS Малий бізнес для України

«Прибуткова накладна» оформляє операції надходження товарів від постачальників, прийняття на комісію, приймання матеріалів у переробку, повернення товарів від покупців.

Прибуткова накладна BAS Малий бізнес для України

Документ «Додаткові витрати» дозволяє розподілити на собівартість куплених товарів, матеріалів, вартість додаткових послуг з їх транспортування, охорони та інших послуг, наданих сторонніми контрагентами.

Документ Додаткові витрати BAS Малий бізнес для України

ГРОШОВІ КОШТИ ТА РОЗРАХУНКИ

Розділ «Гроші» програми BAS Малий бізнес містить документи для проведення розрахунків у готівковій та безготівковій формі, планування надходження та вибуття грошей, аналіз доступності коштів на кожен день.

Документ «Платіжне доручення» дозволяє провести оплату контрагентам або провести перерахування податків до бюджету.

Документ Платіжне доручення BAS Малий бізнес для України

Документ «Витрати з каси» дає можливість оплатити готівкою за куплені товари, видати зарплату співробітникам, сплатити податки.

Документ Витрати з каси BAS Малий бізнес для України

Документ «Авансовий звіт» відображає операції за виданими грошовими коштами підзвітній особі.

Документ Авансовий звіт BAS Малий бізнес для України

Документи планування грошових коштів задають планові показники за надходженням, витрачанням, переміщенням грошей підприємства.

Документи планування грошових коштів BAS Малий бізнес для України

Обробка «Платіжний календар» призначена для аналізу та прогнозування наявності й доступності грошових коштів фірми. Вона будується за даними заявок на витрачання грошових коштів, запланованих надходжень і переміщень грошових коштів, а також рухів грошових коштів, запланованих у рахунках і замовленнях.

Обробка Платіжний календар BAS Малий бізнес для України

ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ, РОЗРАХУНОК УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Програма BAS Малий бізнес в розділі «Зарплата» дозволяє вносити кадрові документи про приймання на роботу, кадрове переміщення, звільнення співробітників; вести табелі обліку робочого часу, здійснювати нарахування та видачу заробітної плати.

Документ «Табель робочого часу» відображає відпрацьований час співробітників за видами робочого часу.

Документ Табель робочого часу BAS Малий бізнес для України

Документ «Нарахування зарплати» виконує нарахування заробітної плати співробітникам підприємства та віднесення її на витрати фірми.

Документ Нарахування зарплати BAS Малий бізнес для України

ОБЛІК РОБІТ, СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

Розділ «Сервіс» програми BAS Малий бізнес групує функціонал із надання сервісних послуг споживачам, управління роботами.

Розділ Сервіс BAS Малий бізнес для України

Документ «Замовлення - наряд» призначений для оформлення намірів покупця придбати товари, роботи, послуги. Залежно від встановленого виду операції за допомогою даного документа може бути оформлене замовлення на продаж або замовлення на переробку. У документі ми можемо вказати перелік виконуваних робіт, терміни або етапи оплати, матеріали замовників, задіяні ресурси, виконавців і зарплату.

Документ Замовлення - наряд BAS Малий бізнес для України

ВИРОБНИЦТВО

Програма BAS Малий бізнес надає можливість планувати, обліковувати виробничі операції, вести облік витрат, розраховувати собівартість продукції, визначати та управляти завантаженням ресурсів підприємства.

Обробка «Планувальник» дозволяє проаналізувати календарний план надання послуг, виконання робіт, випуску продукції і напівфабрикатів на заданий період (день, тиждень, місяць).

Обробка Планувальник BAS Малий бізнес для України

Документ «Замовлення на виробництво» розміщує замовлення виробничому підрозділу на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг або робіт із комплектації товарів. Даний документ фактично формує об'ємно-календарний план комплектації, виробництва запасів, виконання робіт, надання послуг.

Документ Замовлення на виробництво BAS Малий бізнес для України

«Відрядний наряд» призначений для планування та відображення факту виконання операцій бригадою або співробітником для нарахування зарплати.

Документ Відрядний наряд BAS Малий бізнес для України

Документ «Виробництво» відображає випуск готової продукції, напівфабрикатів, оприбутковує зворотні відходи, списує матеріали на витрати з виготовлення продукції.

Документ Виробництво BAS Малий бізнес для України

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

Розділ «Аналіз» програми BAS Малий бізнес містить документи і звіти для всебічного фінансового та комерційного аналізу діяльності фірми.

Документ «Бюджет» використовується для складання бюджетів за певні періоди за рядом цільових показників: доходи і видатки, витрати, грошові кошти, операції.

Документ Бюджет BAS Малий бізнес для України

Сторінка «Монітор керівника» містить аналітичну звітність управлінського, оперативного аналізу; Звіти із планування та бюджетування.

Сторінка Монітор керівника BAS Малий бізнес для України

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

Купити BAS Малий бізнес можливо в таких варіантах поставки:
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЦІНИ

В залежності від кількості придбаних послуг та форми розрахунків покупцеві програми надаються бонуси в натуральній або грошовій формі.

 • Демонстрація програми BAS Малий бізнес.
 • безкоштовно
 • Замовити
 • Впровадження програмного забезпечення BAS Малий бізнес.
 • 450
 • Купити
 • Доопрацювання модулів програми, створення звітів, обробок.
 • 450
 • Купити
 • Оновлення типових і змінених конфігурацій BAS Малий бізнес.
 • 450
 • Купити
 • Оцінка ефективності використання програмного забезпечення на підприємстві замовника.
 • 500
 • Купити
 • Роботи по поліпшенню, автоматизації бізнес-процесів.
 • 500
 • Купити

ОНОВЛЕННЯ BAS МАЛИЙ БІЗНЕС

Оновити програму можливо з допомогою сервісу ІТС:ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ


Контактна особа*:


Телефон*:


E-mail*:


Назва компанії:


Адрес:


Web:


Програмний продукт:


Коментар:
Відеозапис вебінару (Хвоя Інтегра) BAS Малий бізнесАналіз бізнесу — баланс, грошовий потік, звіт доходів та витрат.
E-mail та SMS розсилки в BAS Малий бізнес.
Контакт — центр в програмі BAS малий бізнес.
Ліди(перспективні контакти) в програмі BAS Малий бізнес.
Правила робочого процесу в програмі BAS Малий бізнес.
Формування договорів, комерційних пропозицій по шаблону в BAS Малий бізнес.
Маршрутний лист — оформлення відвантаження та доставки в програмі BAS Малий бізнес.
Параметричні специфікації, виробництво в BAS Малий бізнес
Налаштування РМК (Робоче місце касира) в BAS Малий бізнес
Покупка, продаж валюти в BAS Малий бізнес.
Розрахунок потреб в товарах, матеріалах, в BAS Малий бізнес.
Багатоетапне виробництво в BAS Малий бізнес.
Кредити і позики в BAS Малий бізнес.
Платіжний календар в BAS Малий бізнес.
Калькуляція замовлень в BAS Малий бізнес.
Звіти з продажів в програмі BAS Малий бізнес.

Співробітники фірми НЕТСОФТ допоможуть вам впровадити програми BAS.