Розжени свій бізнес, стань лідером! НЕТСОФТ - реальна автоматизація бізнесу.
Управління бізнесом, автоматизація бізнес процесів
uchetУПРАВЛІННЯ
Якщо ви думаєте що занадто малі, щоб бути ефективними, то ви ніколи не засинали з комаром в кімнаті.

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

У міру насичення ринків товарами та послугами малі та середні компанії стикаються з помітно зростаючою конкуренцією. Причому малому та середньому бізнесу доводиться боротися не тільки між собою, але і з гігантами галузей, які мають практично необмежені фінансові ресурси, часто керовані професійними менеджерами, які пройшли навчання в західних бізнес-школах, і нерідко підтримувані владою. Тому можливість вижити та процвітати залежить від природної переваги малого та середнього бізнесу швидко адаптуватися до умов ринкового середовища та впровадження на підприємстві комп'ютерної системи управлінням бізнесом, яка зробить його роботу найбільш ефективною й надасть можливість по максимуму використовувати основні нематеріальні ресурси підприємства — «Час», «Гроші», «Люди».


ЧАС

Незважаючи на стрімкий розвиток комп'ютерних технологій багато сфер бізнес-діяльності все ще підвладні тільки людям. Тільки люди можуть налагоджувати взаємини з партнерами, клієнтами, створювати нові інноваційні продукти, розбиратися в хитросплетінні бухгалтерського, юридичного законодавства. Ключ до ефективного використання часу лежить у спрямуванні вартісних людських ресурсів до вирішення творчих завдань, віддати рутину комп'ютерним системам управління підприємством.

 • Програма обліку мінімізує ручну працю з ведення регістрів бухгалтерського, управлінського обліку, сформує внутрішньофірмову та регламентовану звітність, подасть звітність до контролюючих органів, використовуючи електронну форму та електронно-цифровий підпис, радикально скоротить паперову кореспонденцію.
 • Комп'ютерна система управління підприємством, здатна створити, прозору схему зберігання інформації за рахунок прив'язування файлів документів які зберігаються на різних станціях корпоративної мережі до об'єктів облікової програми наприклад, до запису довідника контрагента прив'язуються договори, специфікації, комерційні пропозиції та інші документи по ньому, що дозволяє практично миттєво отримати доступ до необхідних документів.
 • Використання в додатку для бізнесу механізмів по постановці, розподілу і контролю виконання завдань, установкі нагадувань, заміток, на об'єкти системи, зведення всієї інформації про заплановані та проведені взаємодії в єдиний інформаційний сервіс зі зручним користувацьким інтерфейсом, дозволяє найбільш продуктивно організувати роботу кожного співробітника.

ГРОШІ

Вартість кредитних грошей у нашій країні дуже висока, та й малий і середній бізнес рідко мають у своєму розпорядженні достатню кількість привабливого для банку заставного майна, щоб мати змогу отримати кредит, тому для ведення бізнесу, як правило, використовуються власні кошти. Отже, завдання фінансового відділу кожної компанії — забезпечити її стабільну роботу, не допускаючи платіжних розривів, водночас мінімізувати потребу в оборотних коштах.

Переваги використання системи управління підприємством:

 • Ділові програми часто містять можливість підтримувати управління, використовуючи «Ключові показники ефективності» (KPI). Визначення дерева цілей, установлення конкретних цільових показників за кожною з головних і другорядних гілок, призначення відповідальних осіб за досягнення цих показників дає, з одного боку, керівному складу можливість легко контролювати досягнення цілей, з іншого — співробітникам чітко розуміти, чого від них вимагають та за якими критеріями оцінюватимуть роботу.
 • Аналітичні інструменти, закладені в облікову систему, допоможуть визначити оптимальний рівень товарно-матеріальних запасів на складах підприємства, орієнтуючись на реальні потреби, позбутися неліквідів, спланувати та провести акційні продажі за найбільш перспективними сегментами товарів, домовитися з постачальниками про необхідну періодичність постачання товарів із метою запобігання надлишковій затовареності складів, що дасть можливість скоротити вкладення грошей у матеріальні активи.
 • Ведення обліку в комп'ютерній системі управління ресурсами підприємства (ERP) робить його більш зрозумілим для сторонніх контрагентів, підтверджує ефективність роботи організації та її конкурентоспроможність. Такі фактори позитивно впливають на можливість отримання кредиту й допоможуть залучити позикові кошти на більш вигідних умовах.

ЛЮДИ

Найцінніший нематеріальний актив будь-якого підприємства — його співробітники, проте невміле використання цього ресурсу може не тільки гальмувати роботу організації, але й довести її до банкрутства. Часто співробітники, завантажені малопродуктивними завданнями, мають неясне уявлення про те, за що конкретно отримують зарплату та які навички потрібно розвивати для побудови кар'єри, борючись із неефективними внутріфірмовими комунікаціями та бюрократією, втрачають інтерес до роботи, чим зменшують можливість підприємства генерувати прибуток.

Чим корисні додатки для бізнесу:

 • Ділові програми часто містять можливість підтримувати управління використовуючи «Ключові показники ефективності» (KPI). Визначення дерева цілей, установка конкретних цільових показників по кожній з головних і другорядних гілок, призначення відповідальних осіб за досягнення цих показників, дає, з одного боку керівному складу можливість легко контролювати досягнення цілей, з іншого боку співробітникам чітко розуміти чого від них вимагають і за якими критеріями оцінюватимуть роботу.
 • Управлінська програма сприяє більш деталізованому обліку робіт (етапів робіт, дій, процесів) співробітників, що дозволяє побудувати прозору систему оплати праці на базі більш розширеного набору показників, мотивуючи працівників на максимально продуктивну й результативну діяльність.
 • Розроблення та автоматизація на підприємстві стандартизованих бізнес-процесів (чіткого опису конкретних дій, черговості виконання, відповідальних за кожним робочим процесом) дозволяє його співробітникам вирішувати кожне завдання в найбільш ефективний спосіб, легко адаптувати до роботи новоприйнятий персонал і зменшити потребу організації в якості та кількості управлінського ресурсу.

ПРОГРАМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Управління організацією — це складний багатогранний процес. За допомогою програмних продуктів 1С:Підприємство 8, BAS, для управління організацією ви зможете комплексно автоматизувати всі управлінські процеси на підприємстві або зосередити зусилля на окремій, найбільш важливій на даний час ділянці.

Список програмного забезпечення:

 • Програма CRM — управління взаємовідносинами з клієнтами , клієнтська база, органайзер, інтеграція з телефонією.
 • Програма BAS Управління торгівлею — оперативний облік торгових операцій, складський облік і логістика складу, управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками, органайзер, платіжний календар.
 • Програма BAS Малий бізнес - оперативний облік виробничої діяльності, сервісних послуг, торгівлі. Організатор, платіжний календар, управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками. Планування закупівель, продажів, потреб у сировині і матеріалах.
 • Програма BAS Комплексне управління підприємством — паралельне ведення бухгалтерського та управлінського обліку, розрахунок зарплати і кадровий облік, спрощена система виробництва, управління торгівлею, планування закупівель і продажів, FREDO Звіт.
 • Програма Зарплата і Управління Персоналом для України - повнофункціональний облік зарплати, облік кадрів, регламентовані звіти по зарплаті, FREDO Звіт.
 • Програма Управління виробничим підприємством - комплексна система обліку (ERP) для середнього та великого бізнесу, підтримує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), бюджетування, фінансове планування.

Звернувшись до фахівців нашої фірми ви зможете отримати всю необхідну інформацію для підбору конфігурації BAS що найбільш відповідає специфіці діяльності вашого підприємства.