НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг


Управління організацією, Менеджмент

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ
УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
УПРАВЛІННЯ НЕВЕЛИКОЮ ФІРМОЮ
УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ

В міру насичення ринків товарами та послугами малі та середні компанії стикаються з усе більше зростаючою конкуренцією. Причому малому та середньому бізнесу доводиться боротися не тільки між собою але і з гігантами галузей, які мають практично необмежені фінансові ресурси, часто керовані професійними менеджерами які пройшли навчання в західних бізнес школах, і нерідко підтримувані владою. Тому можливість вижити і процвітати залежить від природної переваги малого і середнього бізнесу швидко адаптуватися до умов ринкового середовища та впровадження на підприємстві комп'ютерної системи управлінням бізнесом яка зробить його роботу найбільш ефективною і дасть можливість по максимуму використовувати основні нематеріальні ресурси підприємства «Час», «Гроші», «Люди».


ЧАС

 

Незважаючи на стрімкий розвиток комп'ютерних технологій багато сфер бізнес діяльності все ще підвладні тільки людям. Тільки люди можуть налагоджувати взаємини з партнерами, клієнтами, створювати нові інноваційні продукти, розбиратися в хитросплетінні бухгалтерського, юридичного законодавства. Ключ до ефективного використання часу лежить в спрямуванні вартісних людських ресурсів до вирішення творчих завдань, віддати рутину комп'ютерним системам управління підприємством.

 • Програма обліку, мінімізує ручну працю з ведення регістрів бухгалтерського, управлінського обліку. Сформує внутрішньофірмовоу і регламентованоу звітність. Подасть звітність до контролюючих органів використовуючи електронну форму і електронно цифровий підпис, радикально скоротить паперову кореспонденцію.
 • Комп'ютерна система управління підприємством, здатна створити, прозору схему зберігання інформації за рахунок прив'язування файлів документів які зберігаються на різних станціях корпоративної мережі до об'єктів облікової програми наприклад, до запису довідника контрагента прив'язуються договори, специфікації, комерційні пропозиції та інші документи по ньому, що дозволяє практично миттєво отримати доступ до необхідних документів.
 • Використання в додатку для бізнесу механізмів по постановці, розподілу і контролю виконання завдань, установкі нагадувань, заміток, на об'єкти системи, зведення всієї інформації про заплановані та проведені взаємодії в єдиний інформаційний сервіс зі зручним користувацьким інтерфейсом, дозволяє найбільш продуктивно організувати роботу кожного співробітника.

ГРОШІ

 

Вартість кредитних грошей в нашій країні дуже висока, та й малий середній бізнес рідко має у своєму розпорядженні достатню кількість привабливого для банку заставного майна щоб мати змогу отримати кредит, тому для ведення бізнесу як правило використовуються власні кошти. Отже завдання фінансового відділу кожної компанії забезпечити її стабільну роботу не допускаючи платіжних розривів, в той же час мінімізувати потребу у оборотних коштах. Використання системи управління підприємством допоможе:

 • Автоматизація підсистеми програми «платіжний календар» дає нам можливість точно визначити наявність і потребу грошей в організації на кожен день, використовуючи не тільки фактичні дані про надходження, витрачання, грошових коштів, але і заплановані рухи. Виявити неплатоспроможних контрагентів, підвищити платіжну дисципліну клієнтів, домогтися кращих умов по проведенню поточних розрахунків з постачальниками.
 • Аналітичні інструменти закладені в облікову систему допоможуть визначити оптимальний рівень товарно матеріальних запасів на складах підприємства орієнтуючись на реальні потреби, позбутися неліквідів, спланувати і проводити акційні продажі по найбільш перспективним сегментам товарів, домовитися з постачальниками про необхідну періодичність поставки товарів з метою запобігання надлишковій затовареності складів, що дасть можливість скоротити вкладення грошей в матеріальні активи.
 • Ведення обліку в комп'ютерній системі управління ресурсами підприємства (ERP) робить його більш зрозумілим для сторонніх контрагентів, підтверджує ефективність роботи організації та її конкурентоспроможність. Такі фактори позитивно впливають на можливість отримання кредиту і допоможуть залучити позикові кошти на більш вигідних умовах.

ЛЮДИ

 

Найцінніший нематеріальний актив будь-якого підприємства його співробітники, проте невміле використання цього ресурсу може не тільки гальмувати роботу організації але і довести її до банкрутства. Часто співробітники, завантажені малопродуктивними завданнями, мають неясне уявлення про те за що конкретно отримують зарплату і які навички потрібно розвивати для побудови кар'єри, борючись з неефективними внутріфірмовими комунікаціями і бюрократією, втрачають інтерес до роботи чим зменшують можливість підприємства генерувати прибуток. Додатки для бізнесу здатні допомогти у:

 • Ділові програми часто містять можливість підтримувати управління використовуючи «Ключові показники ефективності» (KPI). Визначення дерева цілей, установка конкретних цільових показників по кожній з головних і другорядних гілок, призначення відповідальних осіб за досягнення цих показників, дає, з одного боку керівному складу можливість легко контролювати досягнення цілей, з іншого боку співробітникам чітко розуміти чого від них вимагають і за якими критеріями оцінюватимуть роботу.
 • Управлінська програма сприяє більш деталізованому обліку робіт (етапів робіт, дій, процесів) співробітників, що дозволяє побудувати прозору систему оплати праці на базі більш розширеного набору показників, мотивуючи працівників на максимально продуктивну і результативну діяльність.
 • Розробка і автоматизація на підприємстві стандартизованих бізнес - процесів (чіткого опису конкретних дій, черговості виконання, відповідальних, по кожному робочому процесу), дозволяє його співробітникам вирішувати кожну задачу в найбільш ефективний спосіб, легко адаптувати до роботи новоприйнятий персонал і зменшити потребу організації в якості і кількості управлінського ресурсу.

ПРОГРАМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

 

Управління організацією це складний багатогранний процес. З допомогою програмних продуктів 1С:Підприємство 8 для управління організацією ви зможете комплексно автоматизувати всі управлінські процеси на підприємстві або зосередити зусилля на окремій найбільш важливій в даний момент часу ділянці.

Список програмного забезпечення.

 • Програма CRM — управління взаємовідносинами з клієнтами , клієнтська база, органайзер, інтеграція з телефонією.
 • Програма Управління торгівлею — оперативний облік торгових операцій, складський облік і логістика складу, управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками, органайзер, платіжний календар.
 • Програма Управління невеликою фірмою - оперативний облік виробничої діяльності, сервісних послуг, торгівлі. Організатор, платіжний календар, управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками. Планування закупівель, продажів, потреб у сировині і матеріалах.
 • Програма Управління торговим підприємством — паралельне ведення бухгалтерського та управлінського обліку, розрахунок зарплати і кадровий облік, спрощена система виробництва, управління торгівлею, планування закупівель і продажів, FREDO Звіт.
 • Програма Зарплата і Управління Персоналом для України - повнофункціональний облік зарплати, облік кадрів, регламентовані звіти по зарплаті, FREDO Звіт.
 • Програма Управління виробничим підприємством - комплексна система обліку (ERP) для середнього та великого бізнесу, підтримує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), бюджетування, фінансове планування.
 • Програма BAS ERP - комплексна система обліку (ERP) для середнього та великого бізнесу, підтримує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), бюджетування, фінансове планування.

Звернувшись до фахівців нашої фірми ви зможете отримати всю необхідну інформацію для підбору конфігурації 1С:Підприємство 8.3 що найбільш відповідає специфіці діяльності вашого підприємства.