Розжени свій бізнес, стань лідером! НЕТСОФТ - реальна автоматизація бізнесу.
Консалтинг Управлінський Бухгалтерський
uchetКОНСАЛТИНГ
Якщо Ви вважаєте, що компетентність коштує дорого, то спробуйте некомпетентність, - вона вам обійдеться набагато дорожче.


КОНСАЛТИНГ

На різних етапах життєвого циклу підприємства стикаються зі складними бізнес-проблемами, для вирішення яких потрібні висококваліфіковані фахівці в тій чи іншій сфері діяльності. Але просто залучити фахівця, щоб виявити проблему та знайти її рішення, уже недостатньо, адже для того щоб рішення працювало, його необхідно впровадити в комп'ютерну систему управління підприємством. Наприклад:

 • Ви аналізуєте систему взаємовідносин менеджерів компанії з оптовими клієнтами та приймаєте рішення, що менеджер повинен особисто спілкуватися з такими клієнтами хоча б один раз на місяць. Але як це проконтролювати, якщо записи про контакти ведуться в щоденниках менеджерів?
 • Розслідуючи причини втрати клієнтів, ви знаходите, що конкуренти працюють за більш лояльною схемою оплати замовлень: часткової передоплати замовлень 30 %, на решту суми дають розстрочку на 40 днів. У вашій компанії теж є фінансові ресурси, щоб запропонувати схожу схему роботи для ваших клієнтів, однак відстеження розрахунків за великою кількістю замовлень без спеціального програмного забезпечення — завдання дуже складне й може виявитися непосильним для вашого бухгалтерського відділу.

Тому в сучасних умовах консультант повинен володіти не тільки знаннями та навичками вирішення бізнес-проблем, але і впевненими знаннями в галузі комп'ютерних систем управління підприємством.

КОЛИ ЗАЛУЧАЮТЬ КОНСУЛЬТАНТІВ?

Компетентна порада може значною мірою полегшити та прискорити здійснення ваших планів і допоможе уникнути багатьох помилок, коли ви:

 • створюєте нове підприємство, структурний підрозділ, відкриваєте філію;
 • реорганізуєте підприємство або його структурні одиниці;
 • освоюєте нові види діяльності;
 • розробляєте та виводите на ринок нові види продукції, послуг;
 • розширюєте ринки збуту.

ЧОМУ ЗАЛУЧАЮТЬ КОНСУЛЬТАНТІВ?

Можливість отримати від консультанта неупереджену оцінку ситуації, проблем або завдань. Оскільки консультанти незалежні від рішення керівництва, не мають особистих вподобань, не пов'язані подіями минулого, вони здатні провести найбільш об'єктивний аналіз ситуації, що склалася. Це сприяє прийняттю оптимальних рішень, мінімізації витрат на їх впровадження та підвищення довіри до компанії з боку акціонерів або потенційних інвесторів.

Можливість скористатися знаннями та досвідом консультантів. У процесі своєї діяльності консультанти накопичують великі знання та досвід. Звертаючись до них, менеджери позбавляються необхідності «винаходити заново велосипед», можуть, ґрунтуючись на чужому досвіді, уникнути багатьох помилок.

Можливість залучити додаткові ресурси для вирішення специфічних завдань. Не всі компанії можуть собі дозволити пошук й утримання великої кількості кваліфікованих співробітників для вирішення всіх проблем, які виникають у ході їх діяльності.

Збереження конфіденційної інформації. При переданні незалежному консультанту конфіденційної інформації клієнт отримує більш високі гарантії нерозголошення такої інформації третім особам. Фактично бізнес консалтингових компаній і консультантів будується в першу чергу на їх репутації, тому вони зацікавлені в її збереженні.

При виникненні будь-якої проблеми в замовника завжди є вибір між декількома незалежними консультантами в області розв'язуваної задачі. У ситуації з найманими працівниками такої свободи немає, оскільки можливість оперативно змінити фахівця відсутня — при його звільненні необхідно дотримуватися вимог трудового законодавства, та й на пошук нового штатного співробітника піде досить багато часу та сил. Крім того, оскільки на ринку існує безліч підходів до надання консалтингових послуг, у клієнта завжди є можливість вибирати ту команду консультантів, яка найбільше підходить йому з урахуванням специфіки компанії.

Управління термінами виконання проєкту. Оскільки оплата послуг консультантів може будуватися від досягнення конкретного результату, консультант буде максимально зацікавлений у дотриманні терміну виконання проєкту, на відміну від штатного співробітника, який якраз максимально зацікавлений у збільшенні цього терміну для того, щоб зберегти свою значущість для компанії, а отже, і робоче місце.

Зовнішній мотиватор. Консультант приносить із собою на проєкт не тільки знання та досвід, але й хороший позитивний настрій, що сприяє підвищенню мотивації співробітників групи проєкту та можливості отримання найкращого результату.

СФЕРИ КОНСАЛТИНГУ ТА ВИДИ РОБІТ

Консалтинг в сфері стратегічного менеджменту, маркетингу та розвитку організації

Основні види консалтингових робіт:

 • розробка стратегії;
 • розробка бізнес-планів та проектів розвитку;
 • стратегічне управління;
 • створення та пошук, а також освоєння нових ринків;
 • дизайн організаційної структури;
 • обстеження і опис існуючої системи стратегічного менеджменту з виявленням проблем в її організації та визначенням шляхів вдосконалення.

Консалтинг в сфері вдосконалення системи управління

Основні види консалтингових робіт:

 • удосконалення організаційної структури;
 • моделювання і вдосконалення бізнес - процесів;
 • побудова системи ключових показників;
 • побудова системи управління якістю (система менеджменту якості);
 • розробка процедур прийняття рішень і внутрішньокорпоративних регламентів взаємодії;
 • обстеження існуючих проблем в організації системи управління компанією визначення шляхів їх усунення;
 • формалізація існуючої організаційної структури, системи взаємодії та внутрішньокорпоративних регламентів;
 • побудова системи внутрішнього документообігу.

Консалтинг в сфері операційного менеджменту

Основні види консалтингових робіт:

 • побудова системи управління транспортною логістикою;
 • побудова системи управління складською логістикою;
 • побудова системи управління запасами;
 • побудова системи управління витратами і підвищення ефективності (управління собівартістю);
 • побудова системи планування та управління виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
 • побудова системи управління якістю робіт;
 • побудова системи управління взаємовідносинами з клієнтами;
 • побудова системи управління взаємовідносинами з постачальниками;
 • побудова системи управління ремонтами;
 • обстеження і опис існуючої системи операційного менеджменту (за напрямками) з виявленням проблем в її організації та визначенням шляхів їх усунення.

Консалтинг в сфері системи управління продажами

Основні види консалтингових робіт:

 • аналіз ринку та розробка комплексу заходів по просуванню;
 • організація системи продажів в компанії;
 • побудова систем управління продажами (структура, збутова політика, регламенти діяльності, звітність, ключові показники ефективності);
 • побудова системи управління збутовим персоналом (вимоги до результатів, планування робіт, оцінка, навчання але і стандарти діяльності);
 • обстеження і опис існуючої системи управління продажами, виявлення проблем в її організації та визначення шляхів їх усунення.

Бухгалтерський консалтинг

Основні види консалтингових робіт:

 • постановка системи бухгалтерського обліку;
 • постановка окремих ділянок бухгалтерського обліку;
 • постановка системи податкового обліку;
 • підготовка і складання звітності;
 • підготовка і складання податкових декларацій;
 • ведення обліку;
 • відновлення обліку;
 • побудова системи договорів і захисту інтересів компанії перед клієнтами, постачальниками, підрядниками;
 • забезпечення інформацією про зміни законодавства;
 • обстеження і опис існуючої системи бухгалтерського та податкового обліку, виявлення проблем в їх організації та визначення шляхів їх усунення.

Консалтинг в сфері інформаційних технологій

Основні види консалтингових робіт:

 • побудова системи інформаційного забезпечення;
 • побудова та впровадження корпоративних систем управління;
 • побудова програмно - технічної архітектури системи і їх інтеграція з іншими системами;
 • проведення інформаційного аудиту та аудиту систем інформаційної безпеки;
 • побудова системи збору, накопичення, структурування і зберігання інформації;
 • побудова системи забезпечення безпеки зберігання даних;
 • побудова системи супроводу автоматизованих комплексів відповідно до вимог ITIL;
 • пбстеження і опис існуючої інформаційної стратегії компанії, системи інформаційного забезпечення, виявлення проблем в її організації та визначення шляхів підвищення її ефективності.

Консалтинг в сфері управління персоналом

Основні види консалтингових робіт:

 • побудова всієї системи управління персоналом;
 • побудова системи залучення та найму персоналу;
 • побудова системи адаптації персоналу;
 • побудова системи оцінки та атестації персоналу;
 • побудова системи планування кар'єри співробітників;
 • побудова системи навчання та розвитку персоналу;
 • побудова системи матеріального стимулювання та мотивації;
 • побудова системи взаємодії персоналу;
 • побудова систем кадрового діловодства та застосування трудового законодавства;
 • побудова системи стабілізації ключових співробітників (стратегічний контур);
 • обстеження існуючих в компанії функцій з управління персоналом, виявлення проблем в їх функціонуванні і визначення шляхів їх усунення;
 • формалізація базових функцій з управління персоналом.

Консалтинг в сфері управління фінансами і вартісті компанії

Основні види консалтингових робіт:

 • інвестиційний консалтинг;
 • аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства;
 • постановка управлінського обліку і звітності;
 • постановка системи фінансового планування і бюджетування;
 • оптимізація оподаткування;
 • підготовка та супровід розміщення компаній на фондових ринках;
 • консолідація звітності відповідно до вимоги МСФЗ;
 • обстеження і опис існуючої системи управління фінансами з виявленням проблем в її організації та визначенням шляхів їх усунення;
 • обстеження і опис існуючої системи управління вартістю компаній з виявленням проблем в її організації та визначенням шляхів їх усунення;
 • розробка фінансових стратегій (хеджування валютних ризиків, вибір оптимальних джерел корпоративного фінансування, фінансові наслідки реалізації стратегії, шляхи підвищення вартості компанії і т.п.).

Звернувшись до співробітників нашого підприємства, ви зможете отримати всю необхідну інформацію для підбору ліцензійної програми 1С:Підприємство 8.3, що найбільше відповідає специфіці діяльності вашої організації.