Розжени свій бізнес, стань лідером! НЕТСОФТ - реальна автоматизація бізнесу.
Виробництво, виробничий облік
uchetВИРОБНИЦТВО
Краща нагорода, яку може дарувати тобі життя, - можливість працювати в поті чола, займаючись гідною справою.


ВИРОБНИЧИЙ ОБЛІК

Робота в нестабільному економічному середовищі вимагає жорсткої економії ресурсів, тому багато виробничих підприємств відмовляються від схеми масового виробництва товарів на склад на користь позамовного виробництва — виробляємо тільки те і в тому обсязі, що потрібне зараз споживачеві. Тому якщо ви не робите якийсь унікальний продукт або продукт, який має яскраві характеристики, що допоможе виділитися серед інших, то можливість перемогти в конкурентній боротьбі залежить тільки від того, чи можете ви виконати замовлення клієнта, виготовивши продукцію належної якості, та зробити це швидше, дешевше, ніж конкуренти. Використання програмного забезпечення для управління виробництвом допоможе: на стадії продажу обчислити термін і собівартість виконання замовлення, спланувати виробничий процес, забезпечити необхідними матеріальними та трудовими ресурсами, проконтролювати хід і результати виконання замовлень.

ПРОДАЖІ ПОДУКЦІЇ

Часи кумівства, братерства й відкатів відходять у минуле як у комерційній, так і в бюджетній сфері, і на арену виходять системи прозорих закупівель. Цьому сприяє проведення відкритих тендерних закупівель через Інтернет, де кожне підприємство може подати свої пропозиції й переможе той, хто запропонує кращі умови та ціни на постачання товарів або послуг. Тому вже на етапі подання заявки на участь у тендері або оброблення замовлення клієнта ми повинні мати чітку інформацію про те, у який термін ми зможемо виготовити продукцію та яка буде її собівартість. Зробити такі підрахунки вручну дуже складно, адже, для того щоб отримати достовірні результати, нам потрібно: 1) визначити наявність і вартість сировини, матеріалів та їх аналогів на складах підприємства; якщо матеріалів не вистачає, оцінити терміни закупівлі їх у постачальників; 2) розмістити замовлення для виконання на доступних у даний проміжок часу верстатах, устаткуванні; 3) розрахувати потребу та наявність персоналу для виготовлення продукції, оцінити вартість витрат на оплату праці виробничого персоналу. Програмне забезпечення здатне значно спростити такі розрахунки та мінімізувати час на їх виконання.

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

У процесі підготовки виробничого плану ми повинні чітко визначити: що будемо виготовляти, характеристики продукту, де (верстати, обладнання), яким способом (технологія виробництва); скласти маршрут руху сировини за різними робочими центрами, виробничими операціями; визначити черговість виконання робіт; скласти розклад, визначивши час для кожного етапу виробництва й термін виготовлення продукту в цілому. Якщо виробничий облік ведеться в паперовому вигляді або електронних таблицях Excel, то оперативне планування може спричинити багато труднощів, адже інформацію для складання виробничих планів поставляють багато різних відділів підприємства та конкретні співробітники. Наприклад, номенклатурний склад і кількість товарів отримуємо із замовлень покупців, планів продажів, а інформація про виробничі потужності може бути отримана від виробничого менеджменту або інженерно-технічного відділу. Та й сам процес зведення зібраних даних у конкретний план вимагає великої кількості зусиль із боку висококваліфікованих фахівців підприємства. Програмне забезпечення може допомогти, тому що:

  • усі необхідні дані для планування доступні в будь-який момент часу, зберігаються в єдиній інформаційній базі в зручному для використання форматі;
  • алгоритми програми здатні максимально ефективно розподілити роботи між робочими центрами, побудувати виробничий маршрут, провести швидке перепланування при зміні вхідної інформації;
  • програма складе розклад виконання виробничих завдань і розподілить їх між виконавцями.

КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Плани самі по собі не здатні виробити продукцію, тому необхідно здійснити безпосередню роботу відповідно до плану. Проконтролювати, що матеріали переміщаються в потрібне місце виробництва, інструменти знаходяться в правильному місці і робота рухається по маршрутній карті. Програма допоможе:

  • переконатися, що всі необхідні за виконуваними нарядами матеріали, компоненти, інструменти в наявності на всіх робочих місцях у необхідній кількості для запуску та виконання технологічних операцій;
  • перевірити хід виконання робіт та операцій на різних стадіях виробництва. Зібрати інформацію про терміни виконання завдань і фінального часу завершення робіт. Позиції руху матеріалів, вузлів і комплектуючих у виробництві;
  • сформувати звітність керівникам за всіма вагомими відхиленнями для здійснення коригувальних дій.

ПРОГРАМИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ

Хоча на перший погляд облік виробництва схожий на всіх підприємствах, у кожному конкретному випадку є значні відмінності виробничого процесу та потреби в аналітичній інформації. Тому вибір програми для управління виробництвом є найбільш складним завданням.

Список програмних продуктів:

Звернувшись до співробітників нашого підприємства, ви зможете отримати всю необхідну інформацію для підбору ліцензійної програми BAS, що найбільше відповідає специфіці діяльності вашої організації.