НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг


МОЖЛИВІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

 

Методи, завдяки яким інформаційні технології вносили свій внесок в організацію прибуткового бізнесу, істотно змінилися. Більше десяти років тому розробник програми 1С:Підприємство та її партнерська екосистема забезпечували своїм клієнтам необхідну результативність, спираючись на досвід найбільш ефективно працюючих компаній. Сьогодні акцент переміщається в сторону реалізації комерційних ідей шляхом поєднання досвіду найбільш успішних компаній і інновація.

Тепер до інформаційних технологій пред’являються абсолютно нові вимоги. Програмне забезпечення повинно забезпечувати можливість швидкої адаптації до складних процесів (причому не тільки всередині, а й зовні організації) і картування цілих мереж, які беруть участь у створенні вартості. На зміну умов треба реагувати швидко! У цьому полягає сенс концепції сервісно - орієнтованої архітектури (СОА) підприємства. Її головна перевага полягає в підтримці сервісів (послуг), які відповідають вимогам бізнесу, тим самим підвищується ефективність використання існуючих систем та ІТ -інфраструктури компанії. Концепція СОА підприємства передбачає прийняття бізнес-рішень на основі сервісів з високим ступенем адаптованості, гнучкості та відкритості, що допоможе скоротити сукупну вартість володіння (ТСО). Досвід розробника програми 1С:Підприємство в області корпоративних додатків поєднується в ньому з гнучкістю веб-сервісів і інших відкритих стандартів. Технологічною основою СОА підприємства є платформа 1С:Підприємство 8.3. Сервісно орієнтована архітектура підприємства дозволяє розробляти, з’єднувати і застосовувати веб-сервіси в масштабах всієї організації. Така концепція зазвичай являє собою якийсь набір веб-сервісів, доступ до яких можна отримувати неодноразово, з тим щоб використовувати його для підтримки конкретних бізнес-процесів. Об’єднання веб-сервісів в бізнес-сервіси дозволяє отримати більш осмислені стандартні блоки для автоматизації бізнес-сценаріїв. Вони забезпечують ефективну розробку великих програм, які об’єднують функціональні та інформаційні можливості існуючих систем для підтримки нових бізнес-процесів або сценаріїв.

Тепер спробуємо точніше визначити, чого слід очікувати від нових систем. Очевидно що навіть ERP - рішення наступного покоління не в змозі підказати, які продукти і послуги будуть відрізняти організацію від конкурентів, забезпечуючи їй успіх. Зрозуміло, значення відповідних ринків, галузей і переваг клієнтів відноситься до сфери компетенцій самої компанії. Важливість підвищення рівня адаптаційних можливостей інформаційних технологій незаперечна, але в той же час необхідно, щоб ІТ - система забезпечувала підтримку процесу прийняття бізнес-рішень. Для цього вони повинні розуміти стратегію бізнесу і проблеми, з якими доведеться зіткнуться підприємству. Тільки в цьому випадку інформаційні технології зможуть сприяти в реалізації необхідних заходів. Таким чином, одна з найважливіших завдань, яке дозволяє вирішити СОА підприємства, полягає в тому, щоб те що відбуваються в компанії були зрозумілі не тільки ІТ - службам, а й керівникам компаній. Якщо сервіси будуть відповідати окремим етапам бізнес-процесів, то вони можуть служити як загальний знаменник, що забезпечує просування вперед. Таким чином, стає очевидною необхідність поєднання бізнесу та ІТ: користувачі починають мислити категоріями як бізнесу, так і інформаційних технологій.

Отже після розробки відповідної стратегії і визначення головних етапів її реалізації, ERP - рішення наступного покоління, такі як рішення BAS ERP, зможе істотно полегшити досягнення поставлених цілей при помітному скороченні витрат.