BAS


Початок продажів сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" (пакет "Технологія корпоративного впровадження")

 

Повідомляємо про початок продажів пакету "Технологія корпоративного впровадження" (ТКВ) в рамках онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг". ТКВ програм автоматизації бізнесу призначена для планування, організації, контролю та реалізації проектів створення і впровадження автоматизованих інформаційних систем. В розробці матеріалів ТКВ приймали участь не лише провідні експерти в області корпоративних проектів, а й представники бізнесу, які є реальними замовниками таких проектів – спеціалісти Співтовариства ІТ-директорів України.

ТКВ призначена для використання:

 • Членами САБ, які виконують корпоративні проекти створення і впровадження автоматизованих інформаційних систем (далі АІС) на базі програм автоматизацію бізнесу (в першу чергу – Центрами ERP), а також іншими членами Спілки, які виконують масштабні проекти автоматизації
 • Внутрішніми ІТ-підрозділами Замовників, які безпосередньо реалізовують або беруть участь в проектах створення і впровадження АІС для власних компаній
 • Навчальними закладами – в учбовому процесі для навчальних дисциплін, які включають задачі управління ІТ-проектами

Доступ до ТКВ здійснюється в рамках онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" протягом підписки на 12 місяців. Підписка на доступ до пакету сервісу надає можливість протягом терміну її дії переглядати та завантажувати комплект методичних матеріалів, шаблонів документів та прикладів заповнення шаблонів документів у форматі Microsoft Office. Матеріали ТКВ регулярно оновлюються та доповнюються (додані та змінені матеріали відмічаються як оновлені).

З 05.05.2021 р. в продажі наступні пакети доступу до онлайн-сервісу:

Вид доступу до онлайн-сервісу
Рекомендована роздрібна ціна, грн. без ПДВ
Доступ до онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет "Технологія корпоративного впровадження" на 12 міс.
7 200
Доступ до онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пільговий пакет "Технологія корпоративного впровадження" на 12 міс. для навчальних закладів 1 800

 

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ

Продаж доступу до ТКВ здійснюється членами Всеукраїнської громадської організації "Спілка автоматизаторів бізнесу" (САБ) тільки для зареєстрованих користувачів програм автоматизації бізнесу.

Придбання пільгового пакету ТКВ на 12 міс. для навчальних закладів можливе тільки за наявності Меморандуму про співпрацю між навчальним закладом та Спілкою та придбаного Комплекту методичних матеріалів (детальніше в новині від 26.04.2019 р.).

Матеріали сервісу розміщуються у розділі "Корпоративне впровадження та консалтинг" на сайті https://its.bas-soft.eu. Тестовий доступ до матеріалів сервісу не передбачений. У разі проблем з доступом до матеріалів сервісу за допомогою слід звертатися за адресою webits-info@bas-soft.eu.

Методичні матеріали, включені до ТКВ, можуть бути використані користувачами для організації проектної діяльності своєї компанії, членами Спілки для ведення проектів впровадження в своїх Замовників, Навчальними закладами – в рамках учбового процесу. Всі категорії користувачів ТКВ можуть адаптувати типові методичні матеріали під специфіку бізнес-процесів, прийнятих в компанії.

Матеріали ТКВ, а також документи, створені на їх основі, призначені для використання виключно в компанії та/або у проектах користувача сервісу і в учбових проектах відповідних курсів навчання, що створюються слухачами таких курсів.

Передача матеріалів ТКВ третім особам, крім вище перерахованих, а також їх повна або часткова публікація в джерелах, доступних третім особам (наприклад, на сайті), без узгодження з САБ заборонена!

Користувач сервісу повною мірою відповідає за дотримання конфіденційності матеріалів сервісу і несе відповідальність у разі неправомірного їх використання третіми особами. Всі операції, здійснені за допомогою логіну та пароля Користувача порталу ІТС, вважаються здійсненими Користувачем.

 

СКЛАД ПАКЕТУ ДОСТУПУ "ТЕХНОЛОГІЯ КОРПОРАТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ" ОНЛАЙН-СЕРВІСУ "КОРПОРАТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА КОНСАЛТИНГ"

ТКВ містить звід знань як з організації предметних робіт проекту (змісту проекту), так і з організації процесів управління проектом.

ТКВ містить необхідний і достатній для якісного виконання проекту звід знань, а саме:

 • Рекомендації з організації та застосування основних процесів (процесів створення результатів) проекту:
  • Опис Життєвого циклу проекту створення та впровадження АІС:
   • Фази Життєвого циклу проекту (ЖЦП)
   • Ключові пакети робіт за фазами ЖЦП
   • Ключова вихідна продукція проекту за фазами ЖЦП
  • Опис регулярних заходів управління проектами
 • Ролі та основні обов'язки учасників команди проекту
 • Рекомендації з організації та застосування процесів управління проектом
 • Шаблони і приклади документів, які є основною або допоміжною вихідною продукцією проекту створення та впровадження АІС
 • База знань ризиків проекту, база знань припущень і обмежень, які застосовуються під час планування робіт проекту

ТКВ орієнтована на проекти створення і впровадження корпоративних АІС – наприклад, комплексних систем обліку, звітності та прийняття рішень. Необхідність і порядок застосування ТКВ визначається розміром і складністю організаційної структури Замовника, змістом проекту, його тривалістю, а також ступенем модифікації (модернізації) функціональності програм автоматизації бізнесу, які впроваджуються в рамках конкретного проекту.