BAS


ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПІДСИСТЕМ ПРИКЛАДНОГО РІШЕННЯ BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE FOR ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

 

Всеукраїнська громадська організація "Спілка автоматизаторів бізнесу" запрошує користувачів і партнерів пройти навчальний онлайн-курс Загальний огляд підсистем прикладного рішення Business Automation Software for enterprise resource planning з 15 по 18 червня 2020 року у режимі реально часу.

Мета курсу - дати слухачам цілісне уявлення про призначення і можливості прикладного рішення. Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння системи на більш поглиблених, вузькоспеціалізованих курсах по Business Automation Software for enterprise resource planning.

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • ІТ-директорів та інших співробітників
 • відповідальні за інформаційні системи та їх частини у кінцевих користувачів
 • співробітників відділів продажів та інших співробітників фірм-учасників САБ

Курс буде корисний при підготовці до іспиту "Професіонал" по прикладному рішенню BAS ERP.

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації підприємств. На курсі буде корисним досвід роботи або впровадження прикладного рішення "Управління виробничим підприємством".

Звертаємо Вашу увагу, що на даному курсі практичні завдання не передбачені.


Короткий зміст курсу:

Перший день (Торгівля)

 • Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення і регламенту роботи протягом курсу
 • Загальні відомості про прикладне рішення
 • Продажі: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; ціноутворення; гуртова торгівля; роздрібна торгівля; звітність
 • Забезпечення потреб: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; схеми забезпечення; формування замовлень; стан забезпечення потреб; звітність
 • Закупівлі: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; документообіг поставок; документообіг комісіонера; облік прийнятої зворотної тари; звітність
 • Склад і доставка: концепція та функціональна модель; схеми документообігу; особливості документообігу; оформлення складських операцій; доставка; звітність
 • Казначейство: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; планування руху грошових коштів; облік операцій з різними видами грошових коштів; звітність

Другий день (Виробництво)

 • Виробництво: концепція та функціональна модель; робочі центри; ресурсні специфікації; маршрутні карти; дозволи на заміну матеріалів; планова калькуляція; диспетчеризація графіка виробництва; диспетчеризація виробництва; оформлення виробничих операцій; облік виробничих операцій давальця; облік виробничих операцій переробника
 • Ремонти
 • Зарплата і управління персоналом: кадровий облік; розрахунок зарплати

Третій день (Фінанси і управління)

 • Фінансовий облік: концепція, інформаційне забезпечення, спрощена модель управлінського обліку, регламентований облік, МСФЗ
 • Інструменти керування компанією: бюджетування, планування, контроль цільових показників діяльності
 • Підведення підсумків курсу

Тривалість курсу: 24 астрономічних години протягом трьох днів з 10:00 до 17:00 з перервами на обід (45 хвилин) та каво-брейк (15 хвилин).


Вартість курсу:

 • 2 100 грн. для Центрів ERP та кандидатів у Центри ERP
 • 2 400 грн. для співробітників фірм-учасників САБ
 • 3 000 грн. для кінцевих користувачів

Реєстрація на сайті: http://unionba.com.ua/navchalniy-tsentr/

В разі відмови від участі необхідно повідомити за 5 робочих днів до початку курсу по e-mail: training@unionba.com.ua або Вам буде виставлено рахунок за бронювання місця  у розмірі 15% від вартості курсу.