НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг 1С САБ BAS


НАДАННЯ ПОСЛУГ, ОБЛІК І УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ В ПРОГРАМІ УПРАВЛІННЯ НЕВЕЛИКОЮ ФІРМОЮ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

Програма Управління невеликою фірмою для України 8.3 (УНФ) дозволяє не тільки враховувати факт надання послуг а й планувати діяльність з надання послуг працівниками підприємства, для себе особисто, або для інших співробітників. Аналізувати кількість наданих послуг, і здійснювати нарахування заробітної плати фахівцям підприємства. Послугою в програмі 1С:Підприємство 8 УНФ як правило є погодинні роботи професійного характеру, наприклад: розробка дизайну, послуги адвоката, погодинні роботи програміста, при обліку таких послуг не проводиться списання матеріалів.

Документ Замовлення покупця

Документ Замовлення покупця 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

У табличній частині документа замовлення покупця формується перелік і кількість послуг, що надаються.

Документ Завдання на роботу

Документ Завдання на роботу 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

На підставі Замовлення покупця можна сформувати документ Завдання на роботу. У документі Завдання на роботу потрібно заповнити поля:

  • виконавець - працівник підприємства який буде надавати послугу,
  • планову дату і час початку робіт,
  • планову дату і час закінчення робіт,
  • вид робіт - для визначення ставки для оплати роботи,
  • вид ціни;

На закладці додатково необхідно вказати, в календар якого співробітника потрапить завдання. Для занесення декількох робіт в один документ Завдання на роботу, можна включити режим редагування списком.

Календар співробітника

Календар співробітника 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

Довідник Календар співробітника дозволяє переглянути і редагувати завдання співробітника за обраний день, тиждень, чи місяць. Клацнувши по полю завдання, можна відкрити відповідний йому документ Завдання на роботу.

Документ Облік часу

Документ Облік часу 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

Після фактичного надання послуг, потрібно оформити документ Облік часу, де вказується фактичний час витрачений на надання даної послуги. Документ Облік часу, можна вводити на підставі кожного документа Завдання на роботу, або вносити один документ раз в десять днів автоматично заповнюючи його даними з документів Завдання на роботу. Дані з документа Облік часу служать підставою для нарахування зарплати співробітникам.

Документ Акт надання послуг

Документ Акт надання послуг 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

Документ Акт надання послуг можна сформувати на підставі замовлення покупця, в ньому відбивається склад і кількість наданих клієнту послуг.