Розжени свій бізнес, стань лідером! НЕТСОФТ - реальна автоматизація бізнесу.

BAS АГРО. БУХГАЛТЕРІЯ

 • Програма
 • Ціна
 • Оновлення
 • Демо
 • Відео

BAS АГРО. Бухгалтерія — програма для обліку в сільськогосподарських підприємствах, малого та середньо розміру, яві працюють в сферах рослинництва та тваринництва. Програма BAS АГРО Бухгалтерія створена на базі програми BAS Бухгалтерія та містить додаткові підсистеми для обліку в сільськогосподарських підприємствах.

Основні із них:

Ознайомитися з обліком типових господарських операціями таких як: банк та каса, облік основних засобів, облік торгівлі, регламентований облік, можливо за посиланням BAS Бухгалтерія.
ОРЕНДА ЗЕМЛІ

Розділ оренда землі програми BAS АГРО Бухгалтерія містить ряд довідників, документів, та звітів які дозволяють накопичувати інформацію про земельні ділянки, пайовиків, умови розрахунків з пайовиками, проводити нарахування, та виплати по паям, аналізувати результати нарахувань та виплат пайовикам.

Розділ оренда землі програми BAS АГРО Бухгалтерія

Для організації роботи з паями в довідник «Договори контрагента» додані додаткові розділи які містять інформацію про ділянки пайовика, грошову оцінку землі, дані про наявні документи на право володіння землею.

Договори контрагента BAS АГРО Бухгалтерія Договори контрагента BAS АГРО Бухгалтерія

Довідник «Ділянки» містить перелік земельних ділянок які знаходяться у користуванні сільськогосподарського підприємств, та інформацію про них: площа фізична, площа ріллі, площа за кадастром, кадастровий номер, координати ділянки, та інше.

Довідник Ділянки BAS АГРО Бухгалтерія Довідник Ділянки BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Нарахування по паях» проводить нарахування сум пайовикам за користування сільськогосподарським підприємством їхніми паями. В документі розраховуються суми нарахування по паям та утримання податків з пайовиків.

Документ Нарахування по паях BAS АГРО Бухгалтерія Документ Нарахування по паях BAS АГРО Бухгалтерія

«Звіт по пайщиках» програми BAS АГРО Бухгалтерія містить детальну інформацію в розрізі пайовиків та первинних документів про суми нарахувань, утримань, виплат по паях.

Звіт по пайщиках BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Шахова відомість по пайщиках» детально розшифровує якою продукцією, чи товарами проводилася оплата в рахунок паїв.

Шахова відомість по пайщиках BAS АГРО Бухгалтерія

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ

Розділ біологічні активи програми BAS АГРО Бухгалтерія зібрав довідники, документи звіти, необхідні для відображення в обліку операцій по веденню біологічних активів. Програма BAS АГРО Бухгалтерія підтримує ведення господарських операцій з надходження, продажу, повернення, імпорту біологічних активів. Завдяки документам внуртішнього руху ви зможете перемістити біологічний актив з одного підрозділу в інший, оформити приплід, привіс тварин, списати біологічний актив.

Розділ біологічні активи програми BAS АГРО Бухгалтерія

Довідник «Біологічні активи» містить відомості про перелік біологічних активів на підприємстві, підтримується ведення обліку по таким видам біологічних активів: «Довгострокові біологічні активи тваринництва», «Поточні біологічні активи тваринництва», «Незрілі біологічні активи тваринництва», «Довгострокові біологічні активи рослинництва», «Поточні біологічні активи рослинництва», «Незрілі біологічні активи рослинництва».

Довідник Біологічні активи BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Приплід і приріст ваги» реєструє збільшення ваги або приплід біологічних активів тваринництва.

Документ «Приплід і приріст ваги BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Переміщення біологічних активів» програми BAS АГРО Бухгалтерія підтримує такі види господарських операцій: переміщення тварин між підрозділами сільськогосподарського підприємства, введення в основне стадо тварин, вибраковку із основного стада тварин, переміщення тварин до іншої групи, переведення тварин на вирощування, переміщення рослин, переміщення рослин у довгострокові біологічні активи.

Документ Переміщення біологічних активів BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Забій» відображає інформацію про забитих тварин і виготовлені продукцію тваринництва.

Документ Забій BAS АГРО Бухгалтерія Документ Забій BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Оборотно сальдова відомість по біологічних активах» детально розшифровує інформацію про початковий залишок, надходження, вибуття, кінцевий залишок біологічних активів в розрізі рахунків обліку, підрозділів, номенклатури біологічних активів та первинних документів.

Звіт Оборотно сальдова відомість по біологічних активах BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Рух біологічних активів тваринництва» відображає інформацію про зовнішній та внутрішні рухи тварин, приріст тварин у вазі та приплоди.

Звіт Рух біологічних активів тваринництва BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Приріст і приплід» детально показує прирости ваги та приплоди по видах біологічних активів тваринництва.

Звіт Приріст і приплід BAS АГРО Бухгалтерія

АВТОТРАНСПОРТ

Розділ «Автотранспорт» програми BAS АГРО Бухгалтерія зібрав посилання на господарські операції зв'язані з обліком сільськогосподарської техніки та вантажних автомобілів сільськогосподарського підприємства.

Розділ Автотранспорт BAS АГРО Бухгалтерія

За допомогою документа «Подорожній лист сільськогосподарської техніки» ми оформляємо роботу сільськогосподарської техніки аграрного підприємства. Документ «Подорожній лист сільськогосподарської техніки» містить інформацію про проведені роботи сільськогосподарською технікою, витрати пального, випущену продукцію,та нараховану заробітну працю.

Документ Подорожній лист сільськогосподарської техніки BAS АГРО Бухгалтерія Документ Подорожній лист сільськогосподарської техніки BAS АГРО Бухгалтерія Документ Подорожній лист сільськогосподарської техніки BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «подорожній лист вантажного автомобіля» оформляє роботу вантажного автотранспорту сільськогосподарського підприємства, він містить інформацію про виконану роботу вантажного автомобіля, використане паливо, нараховану зарплату водіям.

Документ подорожній лист вантажного автомобіля BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Аналіз автотранспорту» містить деталізовані показники роботи автотранспорту.

Звіт Аналіз автотранспорту BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Аналіз видачі пального» відображає показники по нормам та фактичну видачу та фактичне використання пального сільськогосподарською технікою та автотранспортом аграрного підприємства.

Звіт Аналіз видачі пального BAS АГРО Бухгалтерія

КАДРИ

Розділ «Кадри» програми BAS АГРО Бухгалтерія містить функціонал по кадровому обліку.

Розділ Кадри BAS АГРО Бухгалтерія

Документом «Прийом на роботу» фіксують основні дані по нарахуваннях ту утриманнях прийнятих на роботу в сільськогосподарську підприємство співробітників.

Прийом на роботу BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Виконавчий лист» реєструє в програмі інформацію про утримання співробітників по виконавчим листам.

Виконавчий лист BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Відрядження» вносить в систему інформацію по відрядженням працівників аграрного підприємства.

Відрядження BAS АГРО Бухгалтерія

В документ «Табель обліку часу» заповнюється інформація про фактично відпрацьовані дні , години працівниками підприємства. Табель можливо формувати по кожному підрозділу підприємства окремо, також можливо вести табель за першу та за другу половину місяця.

Документ Табель обліку часу BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Затверджений штатний розклад організації» відображає основні дані по посадам на сільськогосподарському підприємстві.

Звіт Затверджений штатний розклад організації BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Штатна розстановка» показує фактичну кількість займаних посад в кожному підрозділі організації.

Звіт Штатна розстановка BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Типова форма № 5» відображає табель обліку робочого часу підприємства за типовою формою №5.

Звіт Типова форма № 5 BAS АГРО Бухгалтерія

ЗАРПЛАТА

Розділ «Зарплата» програми BAS АГРО Бухгалтерія містить функціонал по нарахуванню та виплаті зарплати, відображенню зарплати в регламентованому обліку.

Розділ Зарплата BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Бригадний наряд» дозволяє нараховувати відрядну оплату працівникам бригад використовуючи КТУ.

Документ Бригадний наряд BAS АГРО Бухгалтерія

Документом «Відрядний нарад» проводиться нарахування відрядної оплати працівникам сільськогосподарського підприємств.

Відрядний нарад BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Оплата вихідних та святкових днів» реєструє нарахування співробітникам за роботу у вихідні та святкові дні.

Документ Оплата вихідних та святкових днів BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Оплата по середньому заробітку» дозволяє проводити розрахунок середнього заробітку співробітника та проводити нарахування по середньому заробітку.

Документ Оплата по середньому заробітку BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Нарахування відпустки працівникам організації» проводить розрахунок сум середнього заробітку та сум відпускних.

Нарахування відпустки працівникам організації BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Нарахування по лікарняному листу» проводить розрахунок та нарахування сум лікарняних працівників.

Документ Нарахування по лікарняному листу BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Нарахування зарплати працівникам організації» розраховує нарахування та утримання співробітників, нараховує податки, та проводить відображення в регламентованому обліку.

Документ Нарахування зарплати працівникам організації BAS АГРО Бухгалтерія

Документ «Зарплата до виплати працівникам організації» планує виплату заробітної плати працівникам, можливе заповнення як сум авансів так і залишків невиплаченої зарплати. З цього документа можливо сформувати платіжні документи в банк для перерахування зарплати та платежів по податках.

Зарплата до виплати працівникам організації BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Розрахункова відомість» - детально розшифровує всі нарахування, утримання, виплати працівникам агро підприємства.

Звіт Розрахункова відомість BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Зведена відомість нарахувань та утримань» - відображає інформацію про нарахування та утримання в розрізі їх видів зведено по підприємству.

Звіт Зведена відомість нарахувань та утримань BAS АГРО Бухгалтерія

Звіт «Розрахункові листи» - відображає інформацію про нарахування, утримання, виплати по конкретному співробітнику.

Звіт Розрахункові листи BAS АГРО Бухгалтерія

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

Купити BAS АГРО. Бухгалтерія можливо в таких варіантах поставки:

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ, ЦІНИ

Оновити програму можливо з допомогою сервісу ІТС:

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЦІНИ

В залежності від кількості придбаних послуг та форми розрахунків покупцеві програми надаються бонуси в натуральній або грошовій формі.

 • Демонстрація програми BAS АГРО. Бухгалтерія.
 • безкоштовно
 • Замовити
 • Впровадження програмного забезпечення BAS АГРО. Бухгалтерія.
 • 450
 • Купити
 • Доопрацювання модулів програми, створення звітів, обробок.
 • 450
 • Купити
 • Оновлення типових і змінених конфігурацій BAS АГРО. Бухгалтерія.
 • 450
 • Купити
 • Оцінка ефективності використання програмного забезпечення на підприємстві замовника.
 • 500
 • Купити
 • Роботи по поліпшенню, автоматизації бізнес-процесів.
 • 500
 • Купити

ОНОВЛЕННЯ BAS АГРО. БУХГАЛТЕРІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ


Контактна особа*:


Телефон*:


E-mail*:


Назва компанії:


Адрес:


Web:


Програмний продукт:


Коментар:
 

Відеозапис вебінару(CONTO) по програмі BAS АГРО Бухгалтерія


Співробітники фірми НЕТСОФТ допоможуть вам впровадити програми BAS.