Розжени свій бізнес, стань лідером! НЕТСОФТ - реальна автоматизація бізнесу.

BAS БУХГАЛТЕРІЯ - ПРОГРАМА ДЛЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Програма
 • Ціна
 • Оновлення
 • Демо
 • Статті/Відео

Програма BAS Бухгалтерія 2.1 є найбільш популярною і затребуваною програмою для ведення бухгалтерського обліку та підготовки звітності в Україні. Програма працює на технологічній платформі BAF і поставляється в версії Базова, ПРОФ, ПРОФ 5 робочих місць. В одній інформаційній базі програми можливо вести господарський облік діяльності декількох організацій і фізичних осіб - підприємців. При цьому використовуються загальні довідники контрагентів, співробітників і номенклатури, а звітність формується окремо.
У програмі BAS Бухгалтерія 2.1 підтримуються різні системи оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість,
 • податок на прибуток без податку на додану вартість,
 • єдиний податок та податок на додану вартість,
 • єдиний податок без податку на додану вартість,
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Програма BAS Бухгалтерія використовується для ведення бухгалтерського обліку як на малих підприємствах, так і в поєднанні із програмами Зарплата і Управління Персоналом + Управління торгівлею, придатна для роботи на підприємствах будь-якого розміру.

Обирайте програму BAS Бухгалтерія, якщо ви хочете:
ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ І КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, РОЗРАХУНКІВ ІЗ КОНТРАГЕНТАМИ

Програма BAS Бухгалтерія 8 містить весь необхідний функціонал для формування операцій за касою та банком: розрахунки з контрагентами в готівковій і безготівковій формі, отримання, видача грошей у банку; видача, повернення грошей під звіт, обмін іноземних валют, сплата податків.

Сторінка «Каса і банк».

Розділ Каса і банк BAS Бухгалтерія для України 2.1

Касові ордери дають можливість проводити операції з готівковими коштами.

Документ Касовий ордер BAS Бухгалтерія для України 2.1

Звіт «Касова книга» відображає інформацію щодо руху готівкових коштів.

Звіт Касова книга BAS Бухгалтерія для України 2.1

Обробка «Банківська виписка» впорядковує роботу з банківськими платіжними документами.

Обробка Банківська виписка BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документи «Надходження на банківський рахунок», «Списання з банківського рахунку» використовуються для оформлення операцій по банку.

Документ Платіжне доручення BAS Бухгалтерія для України 2.1

ОБЛІК ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

BAS Бухгалтерія 2.1 містить схеми для роботи як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі. У роздрібній торгівлі є можливість вести облік товарів на складі в цінах придбання та в продажних цінах, проводити списання товарів в оперативному режимі й за результатами інвентаризації. Для оптової торгівлі є можливість підтримувати декілька типів цін для роботи з різними категоріями споживачів. Також підтримується комісійна торгівля.

Сторінка «Продажі».

Розділ Продажі BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Реалізація товарів та послуг» використовується для продажу товарів чи послуг оптовим споживачам.

Документ Реалізація товарів BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Податкова накладна» реєструє факт виникнення податкових зобов'язань з ПДВ.

Документ Податкова накладна BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Звіт з роздрібних продажів» реєструє продаж товарів у магазинах, торгових точках.

Документ Звіт з роздрібних продажів BAS Бухгалтерія для України 2.1

ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

На сторінці «Закупівлі» програми ви зможете: оприбуткувати вітчизняні та імпортовані товари, розподілити додаткові витрати між закупленими товарами, провести звірку й коригування взаєморозрахунків із постачальниками.

Сторінка «Закупівлі».

Розділ Закупівлі BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Надходження товарів послуг» оприбутковує товари, отримані від постачальника, комісіонера.

Документ Надходження товарів послуг BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Повернення товарів постачальнику» оформляє повернення товарів, матеріалів постачальнику.

Документ Повернення товарів постачальнику BAS Бухгалтерія для України 2.1

СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

За допомогою документів, які розташовані на сторінці «Склад» програми BAS Бухгалтерія 2.1, ви зможете провести інвентаризацію матеріалів чи товарів на складах підприємства, списати нестачу, оприбуткувати надлишки, скомплектувати товар із декількох компонентів, установити відпускні ціни на товари, послуги.

Сторінка «Склад».

Розділ Склад BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Інвентаризація товарів» фіксує стан складських запасів на певну дату. На підставі документів інвентаризації створюються документи зі списання недостач, оприбуткування надлишків.

Документ Інвентаризація товарів BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Переміщення товарів» використовується для переміщення товарів між оптовими складами чи для передання товарів у роздрібну торгівлю.

Документ Переміщення товарів BAS Бухгалтерія для України 2.1

ОБЛІК ОСНОВНОГО Й ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

Підсистема «Виробництво» програми BAS Бухгалтерія дозволяє вести облік за: основними та додатковими виробництвами на підприємстві, надавати послуги виробничого характеру, виготовляти продукцію як із власних, так і з давальницьких матеріалів, формувати специфікації за продукцією, що виготовляється.

Сторінка «Виробництво».

Розділ Виробництво BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Звіт з виробництва за зміну» використовується для оприбуткування готової продукції, зворотних відходів, списання матеріалів та послуг на виробництво.

Документ Звіт з виробництва за зміну BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Надання виробничих послуг» реєструє надання послуг виробничого характеру.

Документ Надання виробничих послуг BAS Бухгалтерія для України 2.1

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ І МАЛОЦІННИХ АКТИВІВ

На сторінці «ОЗ і НМА» програми BAS Бухгалтерія ви зможете знайти документи для придбання, уведення в експлуатацію, амортизацію та вибуття основних засобів і необоротних матеріальних активів.

Сторінка «ОЗ і НМА».

Розділ ОЗ і НМА BAS Бухгалтерія для України 2.1

Довідник «Основні засоби» містить довідкову інформацію та інформацію щодо норм нарахування амортизації за основними засобами.

Довідник основні засоби BAS Бухгалтерія для України 2.1

Звіт «Відомість амортизації основних засобів» містить інформацію про вартість основних засобів та суми нарахованого зносу.

Звіт Відомість амортизація основних засобів BAS Бухгалтерія для України 2.1

ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, КАДРОВИЙ ОБЛІК

Підсистема «Зарплата і кадри» програми BAS Бухгалтерія 2.1 дає можливість проводити розрахунок заробітної плати, використовуючи наявні види розрахунків (місячний оклад, індексація, премія) та створювати власні. Розрахувати податки, сформувати бухгалтерські проводки за нарахуваннями та утриманнями, підготувати документи з видачі зарплати.

Сторінка «Зарплата і кадри».

Розділ Зарплата і кадри BAS Бухгалтерія для України 2.1

Документ «Нарахування зарплати» проводить розрахунок зарплати та дає можливість здійснювати попередній розрахунок для підготовки виплат з авансу.

Документ Нарахування зарплати BAS Бухгалтерія для України 2.1

ЗВІТИ

Сторінка «Звіти» системи BAS Бухгалтерія 2.1 містить безліч звітів, які дозволять різнобічно проаналізувати бухгалтерські дані.

Розділ Звіти BAS Бухгалтерія для України 2.1

КЕРІВНИКУ

На сторінці «Керівнику» системи міститься добірка звітності, яка дозволяє швидко проаналізувати поточний стан роботи підприємства.

Розділ Керівнику BAS Бухгалтерія для України 2.1

ПРАЦЮВАТИ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ

До складу BAS Бухгалтерія включено План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999 р. № 291. Алгоритми програми та формування звітності створюються професійними аналітиками у сфері бухгалтерського, податкового обліку. Програма експлуатується на десятках тисяч вітчизняних підприємств.

До складу програми входить обробка «Експрес-перевірка обліку».

Обробка Експрес-перевірка обліку BAS Бухгалтерія для України 2.1

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену та деталізовану інформацію про коректність облікових даних.


ІНТЕРФЕЙ

Новий інтерфейс програми: значно збільшує робочий простір, використовує більший шрифт, містить зручний механізм пошуку в списках, має нову систему навігації: панель інструментів, панель вікон, меню розділів.

Інтерфейс BAS Бухгалтерія для України 2.1

ОНОВЛЕННЯ

До конфігурації програми включено помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів у мережі Інтернет, та автоматично встановити виявлені оновлення.

Оновлення BAS Бухгалтерія для України 2.1

FREDO Звіт

Конфігурація програми інтегрована із сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт. Сервіс FREDO Звіт надає можливість безпосередньо з конфігурації: сформувати регламентовану звітність до різних державних органів, перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи, зашифрувати та підписати електронним цифровим підписом, відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням.

FREDO Звіт BAS Бухгалтерія для України 2.1

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

Купити BAS Бухгалтерія можливо в таких варіантах поставки:


ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЦІНИ

В залежності від кількості придбаних послуг та форми розрахунків покупцеві програми надаються бонуси в натуральній або грошовій формі.

 • Демонстрація програми BAS Бухгалтерія ПРОФ.
 • безкоштовно
 • Замовити
 • Впровадження програмного забезпечення BAS Бухгалтерія ПРОФ.
 • 450
 • Купити
 • Доопрацювання модулів програми, створення звітів, обробок.
 • 450
 • Купити
 • Оновлення типових і змінених конфігурацій BAS Бухгалтерія ПРОФ.
 • 450
 • Купити
 • Оцінка ефективності використання програмного забезпечення на підприємстві замовника.
 • 500
 • Купити
 • Роботи по поліпшенню, автоматизації бізнес-процесів.
 • 500
 • Купити

ОНОВЛЕННЯ BAS БУХГАЛТЕРІЯ ПРОФ

Оновити програму можливо з допомогою сервісу ІТС:
ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ


Контактна особа*:


Телефон*:


E-mail*:


Назва компанії:


Адрес:


Web:


Програмний продукт:


Коментар:
Платіжне доручення у BAS Бухгалтерія.
Звіт «Аналіз рахунку» в BAS Бухгалтерія.
Коригування боргу в BAS Бухгалтерія.
Придбання та введення в експлуатацію Необотних активів в BAS Бухгалтерія.
Списання ТМЦ в BAS Бухгалтерія.
Встановлення цін номенклатури в BAS Бухгалтерія.
Експрес-перевірка у програмі BAS Бухгалтерія.
Обробка Формування податкових накладних в BAS Бухгалтерія.
Операції, введені вручну в програмі BAS Бухгалтерія.
Авансовий звіту в програмі BAS Бухгалтерія.
Звіт про роздрібні продажі в програмі BAS Бухгалтерія.
Комплектарція та розукомплектація номенклатури в програмі BAS Бухгалтерія.
Оборотно-сальдова відомість в BAS Бухгалтерія.
Завантаження нової номенклатури з файлу в BAS Бухгалтерія
Покупка валюти, продаж валюти в BAS Бухгалтерія.
Створення валют та їх курсів в BAS Бухгалтерія.
Універсальний звіт в програмі BAS Бухгалтерія.
Облік готівкових операцій в BAS Бухгалтерія.
Звіт виробництва за зміну в програмі BAS Бухгалтерія.
Інвентаризація товарів на складі в програмі BAS Бухгалтерія.
Створення нового контрагента в програмі BAS Бухгалтерія.
Кадрові документи в програмі BAS Бухгалтерія.
Нарахування та виплата зарплати в програмі BAS Бухгалтерія.
Реалізація товарів і послуг в програмі BAS Бухгалтерія.
Шахова відомість та Звіт по проводках у програмі BAS Бухгалтерія.

Співробітники фірми НЕТСОФТ допоможуть вам впровадити програми BAS.