Розжени свій бізнес, стань лідером! НЕТСОФТ - реальна автоматизація бізнесу.

BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП - ПРОГРАМА ДЛЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА КАДРОВОГО ОБЛІКУ, РОЗРАХУНКУ ЗАРПЛАТИ

BAS Бухгалтерія КОРП є професійним інструментом бухгалтера для ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовки та реєстрації податкових документів, а також підготовки та здачі обов'язкової регламентованої звітності з розширеними можливостями обліку. Рішення має розширений функціонал в частині розрахунку заробітної плати, що дозволяє використовувати його на підприємствах зі складним розрахунком заробітної плати.

BAS Бухгалтерія КОРП призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Рішення забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу "BAS Бухгалтерії КОРП" включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999 р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку і відображення даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

За допомогою BAS Бухгалтерії КОРП можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік для кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. Водночас "BAS Бухгалтерія КОРП" надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) і т. д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Обирайте програму BAS Бухгалтерія КОРП, якщо ви хочете вести:ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичних вказівок з його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:

 • за середньою собівартістю
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO)
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)

Для підтримки способів оцінки FIFO на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партіонний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.


Документ «Надходження товарів і послуг» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Надходження товарів і послуг» призначений для відображення операцій надходження товарів і послуг. Документ можна ввести на підставі Довіреності.


Документ «Надходження дод.витрат» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Надходження дод.витрат» призначений для обліку тих послуг сторонніх організацій, які впливають на собівартість товарів. Наприклад, в якості такої послуги може бути, транспортування або зберігання товару.СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

 

За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності.

В "BAS Бухгалтерії КОРП" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу. Водночас для одного складу може бути призначено одну відповідальну особу; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.


Документ «Переміщення товарів» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Переміщення товарів» призначений для відображення переміщення товарів, матеріалів, готової продукції та обладнання між складами.


Документ «Інвентаризація товарів на складі» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Інвентаризація товарів на складі» призначений для проведення інвентаризації на оптових, роздрібних складах і в неавтоматизованих торгових точках.ОБЛІК ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

В програмі BAS Бухгалтерія КОРП автоматизовано облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу. Нараховується акцизний податок з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В "BAS Бухгалтерії КОРП" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "гуртова", "дрібногуртова", "роздрібна, "закупівельна" і т. п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.


Документ «Реалізація товарів і послуг» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Реалізація товарів і послуг» призначений для відображення операцій з реалізації товарів, матеріалів, послуг, готової продукції.


Документ «Звіт про роздрібні продажі» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Звіт про роздрібні продажі» призначений для відображення роздрібних продажів. Документ можна ввести на підставі документа Інвентаризація товарів на складі.ОБЛІК КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ

 

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.


Документ «Звіт комісіонера про продажі товарів» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Звіт комісіонера про продажі товарів» призначений для фіксації проданих комісіонером товарів. Документ може бути оформлений тільки в рамках договору з контрагентом, для якого зазначено вид договору «З комісіонером».


Документ «Звіт комітенту про продажі товарів» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Звіт комітенту про продажі товарів» фіксує факт виникнення заборгованості перед комітентом за товари, прийняті від нього на комісію і реалізовані третій особі. Документ може оформлятися тільки за договором з контрагентом, для якого встановлено вид «З комітентом».ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ

 

В програмі BAS Бухгалтерія КОРП автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.


Тара BAS Бухгалтерія КОРП

У документах «Надходження товарів і послуг», «Реалізація товарів і послуг», «Переміщення товарів» є закладка «Зворотна тара» на якій відображаються операції зі зворотною тарою підприємства.ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ І КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.


Робоче місце «Банківські виписки» BAS Бухгалтерія КОРП

Робоче місце «Банківські виписки» автоматизує роботу з банківськими документами підприємства.


Журнал «Касові документи» BAS Бухгалтерія КОРП

Журнал «Касові документи» відображає документи по надходженню, витрачанню готівкових грошових коштів, дозволяє роздрукувати реєстр касових документів та касову книгу.ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

 

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.


Довідник «Контрагенти» BAS Бухгалтерія КОРП

Довідник «Контрагенти» програми BAS Бухгалтерія КОРП - узагальнює поняття, яке включає постачальників і покупців підприємства, а також юридичних і фізичних осіб, з якими у підприємства виникають інші цивільно-правові відносини: банки, митниці, фонди і т.д., Контрагентами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Контрагенти можуть бути згруповані по групах класифікатора довідника, наприклад, «Постачальники», «Покупці» і «Реалізатори». Довідник контрагентів має необмежену кількість рівнів вкладеності.


Документ «Акт звірки взаєморозрахунків» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Акт звірки взаєморозрахунків» призначений для проведення звірки взаєморозрахунків організації з контрагентами. Звірка взаєморозрахунків може бути проведена як відразу по всіх договорах з контрагентами, так і за конкретним договором. Можна вказати період, за який необхідно провести звірку; якщо період не вказано, відбудеться звірення по всіх операціях з контрагентом, здійсненим з моменту початку ведення обліку в інформаційній базі.


Інвентаризація розрахунків з контрагентами BAS Бухгалтерія КОРП

Інвентаризація розрахунків з контрагентами проводиться відповідно до правил бухгалтерського обліку. Проведення інвентаризації обов'язково у наступних випадках: перед складанням річної бухгалтерської звітності, при реорганізації або ліквідації організації.ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ І МАЛОЦІННИХ АКТИВІВ

 

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.


Довідник «Основні засоби» BAS Бухгалтерія КОРП

Довідник «Основні засоби» використовується у всіх видах обліку (бухгалтерський, податковий) і призначений в першу чергу для зберігання найбільш загальної інформації про об'єкти основних засобів, яка характеризує самі об'єкти і не залежить від того, якій організації належить об'єкт, в якому він стані знаходиться в той чи інший момент часу і т.д.


«Інвентарна картка ОЗ (ОЗ-6)» BAS Бухгалтерія КОРП

Друкована форма «Інвентарна картка ОЗ (ОЗ-6)»


Звіт «Відомість амортизації ОЗ BAS Бухгалтерія КОРП

Звіт «Відомість амортизації ОЗ» програми BAS Бухгалтерія КОРП призначений для аналізу сум амортизації за основними засобами. У звіті можна проаналізувати амортизацію, нараховану в бухгалтерському та податковому обліку, встановити відбір по матеріально-відповідальній особі, вивести дату прийняття ОЗ до обліку та ін.ОБЛІК ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

В програмі BAS Бухгалтерія КОРП автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • обсяг випуску
 • планова собівартість
 • оплата праці
 • матеріальні витрати
 • прямі витрати
 • окремі статті прямих витрат

Документ «Звіт виробництва за зміну» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Звіт виробництва за зміну» призначений для відображення операцій з випуску готової продукції, напівфабрикатів і надання послуг.


Документ «Реалізація послуг з переробки» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Реалізація послуг з переробки» призначений для відображення операцій з переробки давальницької сировини. Документ можна ввести на підставі документів Звіт виробництва за зміну, Вимога-накладна.ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І КАДРОВИЙ ОБЛІК

 

Підсистема облік заробітної плати програми BAS Бухгалтерія КОРП призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються наступні можливості:

 • робота з персональними даними співробітників
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • організація роботи зі штатним розкладом
 • робота з договорами підряду
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
 • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • отримання уніфікованих звітних форм
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої

Документ «Табель обліку робочого часу» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Табель обліку робочого часу» призначений для введення фактично відпрацьованого часу співробітників при необхідності.


Документ «Нарахування зарплати і внесків» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Нарахування зарплати і внесків» проводить фактичний розрахунок заробітної плати, податків та внесків.


Інвентаризація розрахунків з контрагентами BAS Бухгалтерія КОРП

Звіт «Повний звід нарахування утримань і виплат» відображає зведену інформацію про нарахування, утримання, внески підприємства.ПІДТРИМКА РІЗНИХ СХЕМ ОПОДАТКУВАННЯ

 

В "BAS Бухгалтерії КОРП" підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість
 • податок на прибуток без податку на додану вартість
 • єдиний податок і податок на додану вартість
 • єдиний податок без податку на додану вартість
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб

Облік ПДВ

"BAS Бухгалтерія КОРП" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ.

Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов'язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується "Декларація з податку на прибуток".

У конфігурації також підтримується облік податку на прибуток за період з 01.04.2011 – 31.12.2014 рр., згідно з попередньою редакцією розділу 3 ПКУ.

Єдиний податок

"BAS Бухгалтерія КОРП" дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб - платників єдиного податку.

Автоматично формуються "Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, а також "Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб".ЗАВЕРШАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ПЕРІОДУ

 

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "BAS Бухгалтерії КОРП" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.


Документ «Закриття місяця» BAS Бухгалтерія КОРП

Документ «Закриття місяця» складається з переліку регламентних операцій бухгалтерського та податкового обліку, встановлених в порядку їх закриття. Кожна регламентна операція повинна бути виконана не більше одного разу на місяць з бухгалтерського обліку та не більше одного разу на квартал за податковим.СТАНДАРТНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗВІТИ

 

"BAS Бухгалтерія КОРП" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.


Звіт «Оборотно-сальдова відомість» BAS Бухгалтерія КОРП

Звіт «Оборотно-сальдова відомість» призначений для формування оборотно-сальдової відомості по всіх рахунках (субрахунках) за певний період часу. Кожен рядок звіту відповідає певному рахунку або субрахунку. Рахунки впорядковані в порядку зростання. Для кожного рахунку показані суми залишків на початок і на кінець періоду по дебету і кредиту і суми оборотів за період.


ДЗвіт «Шахова відомість» BAS Бухгалтерія КОРП

Звіт «Шахова відомість» призначений для формування шахової відомості по всіх рахунках (субрахунках) за певний період часу. Кожен рядок звіту відповідає дебетуємим рахункам, кожен стовпець - кредитуємим рахункам. Рахунки впорядковані в порядку зростання. Для кожного рахунку в рядку, показані суми оборотів за період в кореспонденції з рахунком в колонці.ЕКСПРЕС-ПЕРЕВІРКА ОБЛІКУ

 

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об'єднані в групи:

 • положення облікової політики
 • аналіз стану бухгалтерського обліку
 • операції по касі
 • облік ПДВ
 • облік виробничих операцій
 • визначення фінансових результатів

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю
 • результат перевірки
 • можливі причини помилок
 • рекомендації щодо усунення помилок


Обробка «Експрес-перевірка ведення обліку» BAS Бухгалтерія КОРП

Обробка «Експрес-перевірка ведення обліку» програми BAS Бухгалтерія КОРП допомагає в будь-який момент часу отримати зведену або детальну інформацію про стан даних інформаційної бази. Експрес-перевірка являє собою набір перевірок, згрупованих за розділами обліку. Кожна перевірка контролює відсутність помилок в даних інформаційної бази. Контроль може полягати у відповідності облікових даних тих чи інших положень законодавства або відповідно даних внутрішнім алгоритмам, закладеним в програму. В результаті виконання експрес-перевірки формується звіт, в якому показується загальна кількість проведених перевірок та кількість перевірок, в ході виконання яких були виявлені помилки. Звіт можна роздрукувати або зберегти в файл.РЕГЛАМЕНТОВАНА ЗВІТНІСТЬ

 

В "BAS Бухгалтерію КОРП" включено обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт". Сервіс "FREDO Звіт" надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням
 • зберегти на електронних носіях
 • отримувати розшифровку показників звітів "FREDO Звіт" у конфігурації

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс "FREDO Звіт".

Тісна інтеграція сервісу "FREDO Звіт" з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу "FREDO Звіт" у програмі.


Підсистема «регламентовані звіти FREDO Звіт» BAS Бухгалтерія КОРП

Підсистема «регламентовані звіти FREDO Звіт» дозволяє завантажувати сформовану в програмі бухгалтерську інформацію в форми регламентованих звітів, проводити камеральну перевірку підготовлених звітів, підписувати звіти електронним цифровим підписом і відправляти в контролюючі органи.СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

 

Програма BAS Бухгалтерія КОРП також включає наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам тощо)
 • завантаження курсу валют з Інтернету
 • завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів тощо) та інші

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не лише як-небудь змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані.

Робота з розподіленими інформаційними базами

В конфігурацію включені плани обміну для розподілених інформаційних баз.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти думки про використання програми, звернення у відділ технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

Купити BAS Бухгалтерія КОРП можливо в таких варіантах поставки:

Програма BAS Бухгалтерія. КОРП 18 000 Купити Замовити демонстрациюОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ, ЦІНИ

Оновити програму можливо з допомогою сервісу ІТС:

ІТС Україна версія ПРОФ 12 місяців 9 900 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна версія ПРОФ 6 місяців 5 400 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна версія ПРОФ 3 місяців 3 000 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна версія ПРОФ 1 місяців 1 500 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна версія ТЕХНО 12 місяців 6 600 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна версія ТЕХНО 6 місяців 3 900 Купити Замовити демонстрациюПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЦІНИ

В залежності від кількості придбаних послуг та форми розрахунків покупцеві програми надаються бонуси в натуральній або грошовій формі.

Демонстрація програми BAS Бухгалтерія КОРП для України. бесплатно Замовити
Впровадження програмного забезпечення BAS Бухгалтерія КОРП для України. 450 Купити
Доопрацювання модулів програми, створення звітів, обробок. 450 Купити
Оновлення типових і змінених конфігурацій BAS Бухгалтерія КОРП. 450 Купити
Оцінка ефективності використання програмного забезпечення на підприємстві замовника. 500 Купити
Роботи по поліпшенню, автоматизації бізнес-процесів. 500 Купити

ОНОВЛЕННЯ BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП ДЛЯ УКРАЇНИ

 

11.02.20 Оновлення 2.1.5.4 BAS Бухгалтерія КОРП для України редакція 2.1


ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ


Контактна особа*:


Телефон*:


E-mail*:


Назва компанії:


Адрес:


Web:


Програмний продукт:


Коментар:
Відеозапис вебінару(САБ) по програмі BAS Бухгалтерія КОРП


Співробітники фірми НЕТСОФТ допоможуть вам впровадити програми BAS.