НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг


1С:ПІДПРИЄМСТВО БУХГАЛТЕРІЯ 8 - ПРОГРАМА ДЛЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерія для України 8.3 ред. 2.0 є розвитком систем бухгалтерського обліку розробника програм 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія 7.7 → Бухгалтерія для України 1.2 → Бухгалтерія для України 2.0. Програма працює на технологічній платформі 1С:Підприємство 8.3 і постачається в версії Базова, ПРОФ, ПРОФ 5 робочих місць та Комплект прикладних рішень на 5 користувачів.
В одній інформаційній базі програми можливо вести господарський облік діяльності декількох організацій і фізичних осіб підприємців. При цьому використовуються загальні довідники контрагентів, співробітників і номенклатури, а звітність формується роздільно.
У програмі Бухгалтерія 8.3 підтримуються різні системи оподаткування:

  • податок на прибуток і податок на додану вартість
  • податок на прибуток без податку на додану вартість
  • єдиний податок та податок на додану вартість
  • єдиний податок без податку на додану вартість
  • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності- фізичних осіб

Програма Бухгалтерія 8 використовується для ведення бухгалтерського обліку як на малих підприємствах так і в поєднанні з програмами Зарплата і Управління Персоналом + Управління торгівлею придатна для роботи на підприємствах будь-якого розміру.

Вибирайте програму Бухгалтерія для України якщо ви хочете:ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ І КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, РОЗРАХУНКІВ ІЗ КОНТРАГЕНТАМИ

 

Програма Бухгалтерія 8 містить весь необхідний функціонал для формування операцій по касі та банку: розрахунки з контрагентами в готівковій і безготівковій формі, отримання, видача, грошей в банк, видача, повернення, грошей під звіт, обмін іноземних валют, сплата податків.

Сторінка «Каса і банк».

Розділ Каса і банк Бухгалтерія для України 8.3

Касові ордери дають можливість проводити операції з готівковими коштами.

Документ Касовий ордер Бухгалтерія для України 8.3

Звіт «Касова книга» відображає інформацію по рухах готівкових коштів.

Звіт Касова книга Бухгалтерія для України 8.3

Обробка «Банківська виписка» впорядковує роботу з банківськими платіжними документами.

Обробка Банківська виписка Бухгалтерія для України 8.3

Вхідні та вихідні доручення використовуються для введення операцій по безготівкових розрахункам підриємства.

Документ Платіжне доручення Бухгалтерія для України 8.3

ОБЛІК ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Бухгалтерія для України 8.3 містить схеми для роботи як в оптовій так і в роздрібній торгівлі. В роздрібній торгівлі є можливість вести облік товарів на складі в цінах придбання та в продажних цінах, проводити списання товарів в оперативному режимі й за результатами інвентаризації. Для оптової торгівлі є можливість підтримувати декілька типів цін для роботи з різними категоріями споживачів. Також підтримується комісійна торгівля.

Сторінка «Продажі».

Розділ Продажі Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Реалізація товарів та послуг» використовується для продажу товарів чи послуг оптовим споживачам.

Документ Реалізація товарів 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Податкова накладна» - реєструє факт виникнення податкових зобов'язань з ПДВ.

Документ Податкова накладна 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Звіт з роздрібних продажів»- реєструє продаж товарів в магазинах, торгових точках.

Документ Звіт з роздрібних продажів 1С Бухгалтерія для України 8.3

ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

На сторінці закупівлі програми ви зможете: оприбуткувати вітчизняні та імпортовані товари, розподілити додаткові витрати між закупленими товарами, провести звірку й коригування взаєморозрахунків з постачальниками.

Сторінка «Закупівлі».

Розділ Закупівлі 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Надходження товарів послуг»- оприбутковує товари отримані від постачальника, комісіонера.

Документ Надходження товарів послуг 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Повернення товарів постачальнику» - оформляє повернення товарів, матеріалів постачальнику.

Документ Повернення товарів постачальнику 1С Бухгалтерія для України 8.3

СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

 

За допомогою документів які розташовані на сторінці «Склад» програми Бухгалтерія 8.3 ви зможете провести інвентаризацію матеріалів чи товарів на складах підприємства, списати нестачу, оприбуткувати надлишки, скомплектувати товар з декількох компонентів, встановити відпускні ціни на товари, послуги.

Сторінка «Склад».

Розділ Склад 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Інвентаризація товарів» - фіксує стан складських запасів на певну дату. На підставі документів інвентаризації створюються документи по списанню недостач, оприбуткуванню надлишків.

Документ Інвентаризація товарів 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Переміщення товарів» - використовується для переміщення товарів між оптовими складами чи для передачі товарів в роздрібну торгівлю.

Документ Переміщення товарів 1С Бухгалтерія для України 8.3

ОБЛІК ОСНОВНОГО Й ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Підсистема «Виробництво» програми Бухгалтерія для України дозволяє вести облік по: основному та додаткових виробництвах на підприємстві, надавати послуги виробничого характеру, виготовляти продукцію як із власних так із давальницьких матеріалів, формувати специфікації по виготовляємій продукції.

Сторінка «Виробництво».

Розділ Виробництво 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Звіт з виробництва за зміну»- використовується для оприбуткування готової продукції, зворотніх відходів, списання матеріалів та послуг на виробництво.

Документ Звіт з виробництва за зміну 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Надання виробничих послуг»- реєструє надання послуг виробничого характеру.

Документ Надання виробничих послуг 1С Бухгалтерія для України 8.3

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ І МАЛОЦІННИХ АКТИВІВ

 

На сторінці «ОЗ і НМА» програми Бухгалтерія підприємства 8.3 ви зможете знайти документи для придбання, введення в експлуатацію, амортизацію та вибуття основних засобів та необоротних матеріальних активів.

Сторінка «ОЗ і НМА».

Розділ ОЗ і НМА 1С Бухгалтерія для України 8.3

Довідник «Основні засоби»- містить довідкову інформацію та інформацію по нормах нарахування амортизації по основним засобам.

Довідник основні засоби 1С Бухгалтерія для України 8.3

Звіт «Відомість амортизації основних засобів» містить інформацію про вартість основних засобів та суми нарахованого зносу.

Звіт Відомість амортизація основних засобів 1С Бухгалтерія для України 8.3

ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, КАДРОВИЙ ОБЛІК

 

Підсистема зарплата і кадри програми Бухгалтерія для України 8.3 дає можливість проводити розрахунок заробітної плати використовуючи наявні види розрахунків(місячний оклад, індексація, премія) та створювати властні. Розрахувати податки, сформувати бухгалтерські проводки по нарахуваннях та утриманнях, підготувати документи по видачі зарплати.

Сторінка «Зарплата і кадри».

Розділ Зарплата і кадри 1С Бухгалтерія для України 8.3

Документ «Нарахування зарплати»- проводить розрахунок зарплати та дає можливість проводити попередній розрахунок для підготовки виплат по авансу.

Документ Нарахування зарплати 1С Бухгалтерія для України 8.3

ЗВІТИ

 

Сторінка «Звіти» системи Бухгалтерія 8.3 для України містить безліч звітів які дозволять різнобічно проаналізувати бухгалтерські дані.

Розділ Звіти 1С Бухгалтерія для України 8.3

КЕРІВНИКУ

 

На сторінці «Керівнику» системи міститься підбірка звітності яка дозволяє швидко проаналізувати поточний стан роботи підприємства.

Розділ Керівнику 1С Бухгалтерія для України 8.3

ПРАЦЮВАТИ ЗГІДНО СТАНДАРТІВ

 

До складу Бухгалтерія підприємства 8.3 включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Алгоритми програми та формування звітності створюються професійними аналітиками в сфері бухгалтерського, податкового обліку. Програма експлуатується на десятках тисяч вітчизняних підприємств.

В склад програми входить обробка «Експрес-перевірка обліку»

Обробка Експрес-перевірка обліку 1С Бухгалтерія для України 8.3

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність облікових даних.ІНТЕРФЕЙС

 

Новий інтерфейс програми: значно збільшує робочий простір, використовує більший шрифт, містить зручний механізм пошуку в списках, має нову систему навігації: панель інструментів, панель вікон, меню розділів.

Інтерфейс 1С Бухгалтерія для України 8.3

ОНОВЛЕННЯ

 

У конфігурацію програми включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення.

Оновлення 1С Бухгалтерія для України 8.3

FREDO Звіт

 

Конфігурація програми інтегрована з сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт. Сервіс FREDO Звіт надає можливість безпосередньо з конфігурації: сформувати регламентовану звітність в різні державні органи, перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи, зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням.

FREDO Звіт  Бухгалтерія для України 8.3

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

Купити Бухгалтерія для України можливо в таких варіантах поставки:

Програма 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України ПРОФ 6690.00 Купити Замовити демонстрацию
Програма 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія ПРОФ для України Комплект на 5 користувачів 12900.00 Купити Замовити демонстрацию
Програма 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія Базова для України 2240.00 Купити Замовити демонстрациюОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ, ЦІНИ

Оновити програму можливо з допомогою сервісу ІТС:

ІТС Україна Версія ПРОФ 12 місяців 9 900 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 6 місяців 5 400 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 3 місяця 3 000 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 1 місяц 1 500 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ТЕХНО 12 місяців 6 600 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ТЕХНО 6 місяців 3 900 Купити Замовити демонстрациюПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЦІНИ

В залежності від кількості придбаних послуг та форми розрахунків покупцеві програми надаються бонуси в натуральній або грошовій формі.

Демонстрація програми Бухгалтерія для України. безкоштовно Замовити демонстрацию
Впровадження програмного забезпечення Бухгалтерія 8 для України. 450 грн./час. Купити
Доопрацювання модулів програми, створення звітів, обробок. 450 грн./час. Купити
Оновлення типових і змінених конфігурацій Бухгалтерія для України. 450 грн./час. Купити
Оцінка ефективності використання програмного забезпечення на підприємстві замовника. 500 грн./час. Купити
Роботи по поліпшенню, автоматизації бізнес-процесів. 500 грн./час. Купити

ОНОВЛЕННЯ «БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ»

 

28.01.19 Оновлення 2.0.15.1 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України редакція 2.0

10.01.19 Оновлення 2.0.14.2 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України редакція 2.0

04.12.18 Оновлення 2.0.13.1 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України редакція 2.0

05.10.18 Оновлення 2.0.12.1 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України редакція 2.0

04.09.18 Оновлення 2.0.11.1 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України редакція 2.0

01.08.18 Оновлення 2.0.10.1 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України редакція 2.0

08.06.18 Оновлення 2.0.9.2 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України редакція 2.0

23.05.18 Оновлення 2.0.8.3 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України редакція 2.0


ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ


Контактна особа*:


Телефон*:


E-mail*:


Назва компанії:


Адрес:


Web:


Програмний продукт:


Коментар:
Відеозапис вебінару(CONTO) по програмі Бухгалтерія для України


Співробітники фірми НЕТСОФТ допоможуть вам впровадити програми 1С:Підприємство 8.