НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг


1С:ПІДПРИЄМСТВО ЗАРПЛАТА І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 8 - ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗАРПЛАТИ І КАДРОВОГО ОБЛІКУ

Програма Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3 дозволяє проводити розрахунок заробітної плати, управляти кадровими даними співробітників, планувати потребу і проводити підбір необхідного підприємству персоналу.
Програма містить широкий спектр типових алгоритмів розрахунків нарахувань і утримань, а також дозволяє створювати додаткові розрахунки будь-якої складності. Програма Зарплата і Управління Персоналом 8.3 підтримує створення довільних графіків робіт: п'ятиденка, шестиденка, змінні доба через три, проводить нарахування за роботу в вечірні та нічні години.
У програмі може вестися облік по декільком юридичним особам і приватним підприємцям. На ряду з регламентованим обліком програма підтримує ведення управлінського обліку в довільній валюті.
З метою перенесення інформації про зарплату в бухгалтерську систему програма Зарплата і Управління Персоналом 8.3 здійснює обмін даними з програмою Бухгалтерія для України.
Програма Зарплата працює на технологічній платформі 1С:Підприємство 8.3, поставляеться в версіях Базова, ПРОФ.

Купуйте програму Зарплата і Управління Персоналом для України якщо ви хочете:ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

 

Розділ «Кадровий Облік» програми Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3 містить функціонал для обліку трудових відносин зі співробітниками: наказ про прийом на роботу, наказ про кадрове переміщення, наказ про звільнення, трудові договори, договори цивільно правового характеру. Також тут містяться ряд інструментів з управління кадровою інформацією: графіки відпусток, звіти по використанню відпусток, записи військового обліку.

Розділ Кадровий Облік 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Довідник «Графіки робіт» містить інформацію про планову кількость робочих годин підприємства по днях або змінах. Обробка «Помічник заповнення графіка» допоможе заповнити графік зі стандартних шаблонів або за індивідуальними параметрами.

Довідник Графіки робіт 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Прийом на роботу в організацію» реєструє в інформаційній базі нового співробітника, дозволяє встановити йому дані про підрозділ, посаду, графік роботи, планові види нарахування та суми для розрахунку заробітної плати.

Документ Прийом на роботу в організацію 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3 Документ Прийом на роботу в організацію 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Кадрові переміщення організації» використовується для переведення співробітника з одного місця роботи на інше всередині організації або зміни йому способу нарахування зарплати.

Документ Кадрові переміщення організації 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Договір на виконання робіт з фіз. особою» відображає інформацію про договір цивільно-правового характеру з фізичною особою, терміни виконання робіт, суму оплати.

Документ Договір на виконання робіт з фіз. особою 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Звіт «Штатний розклад» формує інформацію про загальну і зайняту кількості штатних ставок в розрізі підприємств, підрозділів і посад.

Звіт Штатний розклад 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

У довіднику «Співробітники організації» відображається і редагується базова інформація про співробітника: дата народження, стать, громадянство, вносяться дані про нарахування, утримання та інші відомості для проведення розрахунку зарплати.

Довідник Співробітники організації 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

РОЗРАХУНОК І ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

Використовуючи документи і звіти розділу «Розрахунок зарплати» програми Зарплата та Управління Персоналом для України 8.3 ви зможете внести: фактично відпрацьований час співробітників, додаткові разові нарахування та утримання, дані по відпустках, лікарняних, відрядженнях. Провести розрахунок заробітної плати, зареєструвати факт виплати зарплати співробітникам підприємства. Сформувати «Розрахунково платіжну відомість», «Розрахункові листки» та інші звіти по зарплаті.

Розділ Розрахунок зарплати 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Табель обліку робочого часу» - фіксує фактично відпрацьований час співробітниками. Відпрацьований час співробітників можна вносити як за кожен робочий день так і за місяць в цілому.

Документ Табель обліку робочого часу 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Премії працівників організації» - дозволяє внести суми премій працівникам підприємства вручну або задати алгоритм її розрахунку. Наприклад, 10% від суми нарахованої співробітнику зарплати за попередній місяць.

Документ Премії працівників організації 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Нарахування відпустки працівникам організації» - використовується для розрахунку сум відпускних які нараховуються співробітникам виходячи з їх розрахункового середнього заробітку.

Документ Нарахування відпустки працівникам організації 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3 Документ Нарахування відпустки працівникам організації 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Нарахування за лікарняним листом» проводить нарахування співробітникові сум лікарняних виходячи з днів хвороби, розрахункового середнього заробітку, і стажу.

Документ Нарахування за лікарняним листком 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Оплата за середнім заробітком» - використовується для нарахувань відряджень, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Документ Оплата за середнім заробітком 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Нарахування зарплати працівникам організації» в програмі Зарплата і Управління Персоналом проводить фактичний розрахунок заробітної плати виходячи з введених в систему постійних і разових нарахувань, фактично відпрацьованого часу. З метою видачі авансів працівникам документ дозволяє проводити попередній розрахунок зарплати за період з початку місяця по дату документа нарахування.

Документ Нарахування зарплати працівникам організації Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Зарплата до виплати організації» формує відомість на виплату зарплати співробітникам, може бути заповнений автоматично сумами неоплаченої зарплати, в документі вказується спосіб виплати - через банк або касу.

Документ Зарплата до виплати організації Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Звіт «Розрахункова відомість організації» - відображає детальну інформацію про нарахування та утримання співробітників. Може формуватися по підприємству в цілому і по конкретним підрозділам, співробітникам.

Звіт Розрахункова відомість організації Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3 Звіт Розрахункова відомість організації 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Звіт «Розрахункові листки організації» - використовується для інформування співробітників про нараховані, утримані, виплачені суми зарплати.

Звіт Розрахункові листки організації 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

ПОДАТКИ І РЕГЛАМЕНТОВАНІ ЗВІТИ

 

Розділ «Податки та ЄСВ» програми Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3 розміщує функціонал для підготовки регламентованої звітності до податкової інспекції, фондів соціального страхування, статистики.

Розділ Податки та ЄСВ 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ» - дозволяє внести суми виплачені фізичним особам для включення цих даних в регламентований звіт «1-ДФ».

Документ Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

За допомогою обробки «Регламентована і фінансова звітність» ви зможете створити або переглянути звіти по фізичним особам, в різні фонди, в органи статистики.

Обробка Регламентована і фінансова звітність 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Звіт «Звід відрахувань до фондів» - відображає інформацію про суми зарплати, нарахованого та утриманого єдиного соціального внеску по співробітниках.

Звіт Звід відрахувань до фондів 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

ПРОВЕДЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

 

Розділ «Бухгалтерський облік» програми Зарплата і Управління Персоналом 8 для України містить необхідні інструменти для настройки і відображення нарахованої заробітної плати в бухгалтерському обліку. Вивантаженню проводок в бухгалтерську систему Бухгалтерія 8.3.

Розділ Бухгалтерський облік 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Довідник «Способи відображення зарплати в регламентованому обліку» - встановлює правила якими бухгалтерськими проводками будуть відображатися конкретні види нарахувань і утримань.

Довідник Способи відображення зарплати в регламентованому обліку 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Документ «Відображення зарплати в регламентованому обліку» формує бухгалтерські проводки за всіма видами нарахувань, утримань, позикам співробітників, нарахованих і утриманих податках і внесках.

Документ Відображення зарплати в регламентованому обліку 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

ПІДБІР І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

Розділ «Персонал» програми Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3 містить інструменти для підбору кадрів, управління компетенціями, проведенням атестацій, управління навчанням співробітників і побудови схем мотивації.

Розділ Персонал 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

У обробку «Кадрове планування» вводитися потреба в персоналі на той чи інший період.

Обробка Кадрове планування 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Звіт «Оцінки компетенцій працівників» - дає уявлення про сильні та слабкі сторони співробітників.

Звіт Оцінки компетенцій працівників 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

Звіт «Навчальний план» - формує інформацію про заплановані, проведені, навчальні заходи і витрати на їх здійснення.

Звіт Навчальний план 1С Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

Купити 1С:Підприємство Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3 можливо в таких варіантах поставки:

Програма 1С:Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України Базова (ЗУП) 2240.00 Купити Замовити демонстрацию
Програма 1С:Підприємство 8 Зарплата і Управління Персоналом для України ПРОФ (ЗУП) 8400.00 Купити Замовити демонстрациюОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ, ЦІНИ

Оновити програму Зарплата і Управління Персоналом для України можливо з допомогою сервісу ІТС:

ІТС Україна Версія ПРОФ 12 місяців 9 900 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 6 місяців 5 400 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 3 місяця 3 000 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 1 місяц 1 500 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ТЕХНО 12 місяців 6 600 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ТЕХНО 6 місяців 3 900 Купити Замовити демонстрациюПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЦІНИ

В залежності від кількості придбаних послуг та форми розрахунків покупцеві програми надаються бонуси в натуральній або грошовій формі.

Демонстрація програми Зарплата і Управління Персоналом для України ПРОФ (ЗУП). безкоштовно Замовити демонстрацию
Впровадження програмного забезпечення Зарплата і Управління Персоналом. 450 грн./час. Купити
Доопрацювання модулів програми, створення звітів, обробок. 450 грн./час. Купити
Оновлення типових і змінених конфігурацій Зарплата і Управління Персоналом. 450 грн./час. Купити
Оцінка ефективності використання програмного забезпечення на підприємстві замовника. 500 грн./час. Купити
Роботи по поліпшенню, автоматизації бізнес-процесів. 500 грн./час. Купити

ОНОВЛЕННЯ «ЗАРПЛАТА І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ УКРАЇНИ»

 

24.01.19 Оновлення 2.1.52.1 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

28.12.18 Оновлення 2.1.51.1 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

26.11.18 Оновлення 2.1.50.1 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

04.10.18 Оновлення 2.1.49.1 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

26.01.18 Оновлення 2.1.48.2 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

01.02.18 Оновлення 2.1.47.1 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

29.12.17 Оновлення 2.1.46.2 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

26.01.17 Оновлення 2.1.45.3 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

29.06.16 Оновлення 2.1.44.1 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

28.03.16 Оновлення 2.1.43.1 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

15.01.16 Оновлення 2.1.42.2 1С:Підприємство 8 ЗУП для України редакція 2.1

Програма 1С:Підприємства 8.3 Зарплата і Управління Персоналом допоможе реалізувати кадрову політику підприємства. З питань придбання, впровадження звертайтеся в НЕТСОФТ.