НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг


УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 8.3 - ПРОГРАМА ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Варіанти постачання, ціни
Оновлення програми, ціни
Послуги, ціни
Новини програми Управління торговим підприємством для України
 
 
АКЦИЯ
 
Перехід з УТП на нові сучасні програми:
 
BAS Бухгалтерія КОРП
 
BAS Комплексне управління підприємством
 

Управління торговим підприємством для України ред.1.2 це програмний продукт який містить в собі та розширює функціональні можливості програми Бухгалтерія 8 та Управління торгівлею 8.
Програма Управління торговим підприємством для України переважно використовується для автоматизації обліку на торгових підприємствах організаційно правова форма яких потребує ведення бухгалтерського обліку та виробничих підприємствах середнього розміру.
Програма Управління торговим підприємством використовується в якості управляючої системи для створення мереж роздрібної торгівлі, підтримує обмін даними з програмою роздрібної торгівлі Роздріб 8 і WEB сайтом.

Вибирайте програму Управління торговим підприємством для України якщо ви хочете:УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ТВЕРДІЙ ВАЛЮТІ

 

Програма Управління торговим підприємством 8.3 забезпечує можливість вести паралельно бухгалтерський та управлінського обліку в різних валютах. Це дає можливість не тільки мати інформацію про реальну собівартість придбаних товарів, але і допоможе визначити необхідний рівень витрат на відновлення основних засобів. В багатьох документах конфігурації Управління торговим підприємством є прапорці для включення його в необхідний вид обліку. Звіти також можливо побудувати як на основі бухгалтерських даних так і базуючись на управлінській інформації.

Документ «Надходження товарів послуг» - оприбутковує отримані товари, послуги, тару. Може бути проведена загалом чи окремо по бухгалтерському або управлінському обліку.

Надходження товарів послуг 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Документ «Реалізація товарів послуг» — реєструє продаж товарів, послуг, передачу зворотної тари. Може бути проведена загалом чи окремо по бухгалтерському або управлінському обліку.

Документ Реалізація товарів послуг 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Звіт по рахунку 281 - показує наявність та рух товарів на оптових складах за даними бухгалтерського обліку.

Звіт по рахунку 281 товари на складі 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Звіт «Відомість товарів на складах» - показує наявність та рух товарів на складах за даними управлінського обліку.

Звіт Відомість товарів на складах 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Звіт «Валовий прибуток» - показує інформацію про об'єм проданих товарів їх собівартість та прибутковість за даними управлінського обліку.

Звіт Валовий прибуток 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

ТОЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА

 

В програму Управління торговим підприємством для України 8.3 закладено алгоритми роздільного: накопичення витрат, розподілення загальновиробничих витрат, нарахування зносу, в бухгалтерському та управлінському обліку.

Документ «Інші витрати» - дозволяє заносити витрати які належать виключно до управлінського обліку.

Документ Інші витрати 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Для використання різних способів нарахування зносу по бухгалтерському то управлінському обліку потрібно ввести два документи «Введення в експлуатацію ОС» вказавши ознаку обліку.

Документ Введення в експлуатацію ОС 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Документ «Закриття періоду» — проводить операції по закриттю облікового періоду окремо для бухгалтерського та управлінського обліку.

Документ Закриття періоду 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ І ЗБУТУ

 

Програма Управління торговим підприємством для України 8.3 дозволяє проводити планування постачання, збуту товарів/продукції як деталізовано — по кожній номенклатурі так і узагальнено використовуючи номенклатурні групи. Кожен план може бути побудовано по декількох сценаріях в залежності від можливого розвитку подій, наприклад: песимістичний, реальний, оптимістичний. Наявні в програмі звіти дозволять всебічно проаналізувати виконання планів, провести порівняльний аналіз план-фактних показників різних періодів.

Документ «План закупок» - реєструє заплановані до надходження товари / номенклатурні групи в розрізі сценаріїв планування.

Документ План закупок 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Документ «План продаж» - реєструє заплановані продажі по товарам / номенклатурним групам в розрізі сценаріїв планування.

Документ План продаж 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Звіт «План - фактний аналіз продаж» аналізує виконання запланованих показників, та виявляє розбіжності між запланованими та фактичними даними.

Звіт План - фактний аналіз продаж 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Звіт «Аналіз збіжності планових даних» - дозволяє проаналізувати виконання планових показників по різних сценаріях планування.

Звіт Аналіз збіжності планових даних 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Програма Управління торговим підприємством для України містить ряд звітів для керівного складу підприємства за допомогою яких можливо швидко оцінити та проаналізувати як основні дані поточного стану підприємства так і виконання ключових показників його діяльності.

Звіт «Рапорт керівнику» - показує поточний стан діяльності підприємства по 30 показникам на кожний день. Є можливість автоматичного формування звіту та відправлення його на електронну пошту керівнику.

Звіт Рапорт керівнику 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Звіт «Монітор ефективності» - націлений на оперативну оцінку ключових показників діяльності (КПД) менеджментом компанії.

Звіт Монітор ефективності 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

Програма Управління торговим підприємством для України має більш розширений функціонал по нарахуванню заробітної плати чим програма Бухгалтерія 8. Вона дає можливість табелювати відпрацьований час працівників, проводити автоматичні розрахунки лікарняних, відпускних, оплат по середній, розраховувати заміни.

Документ «Табель обліку робочого часу» - дозволяє внести інформацію про відпрацьований час співробітників як за кожен день так і за місяць в цілому.

Документ Табель обліку робочого часу 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Документ «Нарахування відпустки» - дозволяє автоматично розрахувати суми відпускних по співробітнику за вибраний період.

Документ Нарахування відпустки 1С Управління торговим підприємством для України 8.3
Документ Нарахування відпустки 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Документ «Нарахування по лікарняних листах» - дозволяє автоматично провести розрахунок сум допомоги по лікарняному листу.

Документ Нарахування по лікарняних листах 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

Документ «Заміна» - дозволяє вносити інформацію та нараховувати зарплату по замінах співробітників.

Документ Заміни 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС

 

Управління торговим підприємством для України містить зручний сучасний інтерфейс який дозволяє показувати тільки ту інформацію яка необхідна для конкретної категорії користувачів наприклад: головний бухгалтер, кадровик, менеджер. На закладках панелі функцій зібраний та згрупований функціонал по окремих розділах обліку: ОС, Зарплата, Закупівлі та інше.

Вигляд інтерфейсу програми - відкрита сторінка панелі функцій управління взаємовідносинами з клієнтами.

Вигляд інтерфейсу 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 

Програма Управління торговим підприємством має зручний функціонал для планування і управління часом роботи співробітників, організацію та проведення взаємодій з клієнтами, партнерами. Програма містить вбудований поштовий клієнт що дозволяє швидко відправляти документи клієнтам і зберігати листування в прив'язці до контрагентів.

Обробка Менеджер контактів містить календар за допомогою якого зручно планувати або переглядати дзвінки, зустрічі, співробітника з контрагентами. Відобразити список взаємодій можна за обраним періодом: День, Тиждень, Місяць.

Обробка Менеджер контактів 1С Управління торговим підприємством для України 8.3

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

Купити Управління торговим підприємством для України 8.3 можливо в таких варіантах постачання:

Програма 1С:Підприємство 8 Управління торговим підприємством для України 45 000 Купити Замовити демонстрациюОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ, ЦІНИ

Оновити програму Управління торговим підприємством для України можливо з допомогою сервісу ІТС:

ІТС Україна Версія ПРОФ 12 місяців 9 900 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 6 місяців 5 400 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 3 місяця 3 000 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 1 місяц 1 500 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ТЕХНО 12 місяців 6 600 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ТЕХНО 6 місяців 3 900 Купити Замовити демонстрациюПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЦІНИ

В залежності від кількості придбаних послуг та форми розрахунків покупцеві програми Управління торговим підприємством надаються бонуси в натуральній або грошовій формі.

Демонстрація програми Управління торговим підприємством для України 8.3 (УТП). безкоштовно Замовити демонстрацию
Впровадження програмного забезпечення Управління торговим підприємством для України 8.3 (УТП). 450 грн./година. Купити
Доопрацювання модулів програми Управління торговим підприємством для України (УТП), створення звітів, обробок. 450 грн./година. Купити
Оновлення типових і змінених конфігурацій Управління торговим підприємством для України (УТП). 450 грн./година. Купити
Оцінка ефективності використання програмного забезпечення на підприємстві замовника. 500 грн./година. Купити
Роботи по поліпшенню, автоматизації бізнес-процесів. 500 грн./година. КупитиНОВИНИ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

30.01.18 Оновлення 1.2.45.1 1С:Підприємство 8 УТП для України редакція 1.2

04.01.18 Оновлення 1.2.44.2 1С:Підприємство 8 УТП для України редакція 1.2

25.07.17 Оновлення 1.2.43.1 1С:Підприємство 8 УТП для України редакція 1.2

27.04.17 Оновлення 1.2.42.1 1С:Підприємство 8 УТП для України редакція 1.2

14.03.17 Оновлення 1.2.41.1 1С:Підприємство 8 УТП для України редакція 1.2

01.02.17 Оновлення 1.2.40.1 1С:Підприємство 8 УТП для України редакція 1.2

04.01.17 Оновлення 1.2.39.1 1С:Підприємство 8 УТП для України редакція 1.2Співробітники фірми НЕТСОФТ допоможуть вам впровадити програми 1С:Підприємство 8 для управління збутовою, виробничою, діяльністю.