НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг 1С САБ BAS


МАЙНО УПРАВЛІННЯ НЕВЕЛИКОЮ ФІРМОЮ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

Механізм управління майном програми Управління невеликою фірмою для України (УНФ) дає можливим вести управлінський облік обладнання, автотранспорту, споруд, яке бере участь у виробничій діяльності підприємства (аналог обліку основних засобів і нематеріальних активів в програмі Бухгалтерія 8).

Довідник Майно

Довідник Майно 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

У довідник майно заноситься базова інформація: Найменування, Інвентарний номер, Тип - основний засіб або нематеріальний актив, Початкова вартість, і спосіб нарахування амортизації - лінійний або пропорційно випуску продукції. За гіперпосиланням довідника майно ми можемо подивитися: Документи по майну, Параметри майна, Стану майна, Аналітичні звіти по майну і налаштувати рахунки обліку і зносу майна.

Документ Прийняття до обліку майна

Документ Прийняття до обліку майна 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ
Документ Прийняття до обліку майна 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

Після придбання майна документом Прибуткова накладна ми можемо прийняти його до обліку. Для цього використовується документ програми 1С УНФ Прийняття до обліку майна, в якому заповнюємо поля: Номенклатура, Характеристика, Партія, Кількість, Одиниця виміру, Первісна вартість. На закладці Майно вводимо дані для розрахунку і віднесення витрат по амортизації: спосіб амортизації, строк корисного використання, обсяг продукції для вироблення, підрозділ, рахунок обліку.

Документ Вироблення майна

Документ Вироблення майна 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

Якщо спосіб розрахунку амортизації встановлено, пропорційно випуску продукції то в кінці місяця необхідно внести в документ Вироблення майна, кількість виготовленої на кожному обладнанні продукції.

Документ Амортизація майна

Документ Амортизація майна, проводить фактичний розрахунок амортизації майна і реєструє господарські операції по нарахованої амортизації в поточному місяці.

Документ Зміни параметрів майна

Документ Зміни параметрів майна 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

Документ Зміни параметрів майна, дозволяє змінити такі параметри майна як: строк корисного використання, кількість продукції для вироблення, вартість, підрозділ, рахунок обліку.

Документ Продаж майна

Документ Продаж майна 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

За допомогою документа Продаж майна ми можемо продати майно контрагенту одночасно списавши його зі свого балансу. Кнопка «Розрахувати» - допоможе заповнити фактичні дані по амортизації і поточної вартості.

Документ Списання майна

Документ Списання майна 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

За допомогою документа Списання майна ми можемо списати майно зі свого балансу і відобразити його у витратах підприємства. Кнопка «Розрахувати» - допоможе заповнити фактичні дані по амортизації і поточної вартості.

Звіт Вироблення майна

Звіт Вироблення майна 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

Звіт Вироблення майна, допоможе проаналізувати і порівняти дані про вироблення за один або кілька періодів.

Звіт Нарахування зносу

Звіт Нарахування зносу 1С Управління невеликою фірмою для України УНФ

Звіт Нарахування зносу, показує дані про суми нарахованої амортизації і поточну вартість майна.