BAS


ПРОГРАМИ BAS ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

BAS

Автоматизація бухгалтерського обліку є найважливішою умовою ефективності комерційної діяльності організацій і підприємств, що працюють в різних сферах господарювання. Незалежно від різновиду виробленої продукції і послуг, що надаються бухгалтерський облік компанії повинен здійснюватися на високому рівні. Оптимальним варіантом вирішення проблеми забезпечення бухгалтерської служби якісним софтом є використання програмних продуктів вітчизняного виробництва.

В Україні найбільшою популярністю користуються створена українськими розробниками лінійка програм BAS. Різноманітність продуктів які до неї входять дозволяє підібрати оптимальне рішення:

 • для підприємств і організацій різних форм власності;
 • для підприємств малого та середнього бізнесу, великих компаній;
 • для організацій, що здійснюють різні види діяльності (торгівля, послуги, виробництво);
 • для підприємств з різними видами оподаткування;
 • для користувачів різних категорій (керівників, бухгалтерів, адміністраторів, менеджерів).

Найбільш затребуваними в лінійці продуктів BAS можна з повним на те правом назвати:

 • програму BAS Бухгалтерія;
 • програму BAS Комплексне управління підприємством.

Програмний пакет BAS Бухгалтерія

Бухгалтерський облік в компаніях і в організаціях за умови використання ПЗ BAS Бухгалтерія може здійснюватися разом зі спеціалізованими рішеннями для комерційних підприємств або, тільки BAS Бухгалтерія в якості єдинї облікової системи.

Основним призначенням програмного продукту BAS Бухгалтерія є автоматизація бухгалтерського та податкового обліку, включаючи формування обов'язкових звітів для здачі в контролюючі органи. Функціональні можливості даного програмного пакету забезпечують можливість:

 • ведення в одній інформаційній базі бухгалтерського та податкового обліку діяльності, здійснюваної декількома організаціями. Такий варіант особливо зручний для підприємств, діяльність яких пов'язана. Перевагою є можливість роздільного формування звітності;
 • здійснення обліку товарно-матеріальних цінностей з різними способами оцінки для організацій (за ціною продажу, по ФІФО, по середньої собівартості);
 • ведення точного складського обліку (кількісного або кількісно-сумового) з реєстрацією даних інвентаризації, що забезпечує можливість списування нестач і виявлення надлишків;
 • ведення обліку торговельних операцій за умови автоматизації операцій надходжень і реалізацій товарів або послуг. Облік по реалізації товарів передбачає можливість виписки рахунків на оплату, оформлення накладних і податкових накладних. Програма БАС Бухгалтерія підтримує можливість використання декількох типів цін (закупівельна, роздрібна, оптова та ін.), Завдяки чому спрощується відображення торгових операцій;
 • ефективного ведення обліку банківських і касових операцій шляхом автоматизації обліку руху безготівкових і готівкових коштів, операцій з валютою. Функціонал ПО дозволяє автоматизувати процеси введення і друку платіжок та ордерів, внесення готівки на рахунок і отримання грошей по чеку, продажу та покупки валюти, виплати зарплат, внесків і податків. Процес формування касової книги на основі касових документів здійснюється автоматично;
 • ведення обліку операцій з контрагентами (постачальники і покупці). Операції можуть проводитися у валюті або в гривнях, за розрахунковими документами або за договорами в цілому;
 • здійснення операцій з обліку основних, малоцінних або нематеріальних активів. Програма автоматизує операції надходження і прийняття, передачі та списання, інвентаризації, модернізації, переоцінки. Амортизація основних засобів, які використовуються сезонно, може нараховуватися за допомогою графіків нарахування амортизації;
 • виконання автоматичних операцій з обліку виробництва із застосуванням автоматизованого розрахунку собівартості продукції і послуг. Функціонал програми дозволяє розраховувати собівартість продуктів і послуг, які випускаються основним і допоміжним виробництвом. За умови ведення складних технологічних процесів з проміжними стадіями можливе ведення складського обліку напівфабрикатів з автоматичним розрахунком собівартості продуктів. Списання непрямих витрат можливе із застосуванням різних методів розподілу згідно з номенклатурою;
 • здійснення обліку заробітної плати і кадрового обліку з формуванням типових форм відповідно до вимог трудового законодавства України. Автоматизовані процеси нарахування зарплат, ведення взаєморозрахунків, розрахунку податків і зборів, депонування, формування звітів;
 • виконання завершальних операцій періоду, включаючи автоматичну переоцінку валюти, визначення фінансових результатів, списання витрат майбутніх періодів;
 • виконання експрес-перевірки обліку, що дозволяє користувачам в будь-який час отримувати достовірну інформацію щодо коректності даних;
 • формування регламентованої звітності, включаючи статистичні звіти і звіти перед контролюючими органами, податкові декларації, форми бухгалтерської звітності.

Програмний продукт BAS Бухгалтерія підтримує різні схеми оподаткування, включаючи єдиний податок з ПДВ, без ПДВ і для індивідуальних підприємців.

BAS Комплексне управління підприємством

Програмний пакет BAS Комплексне управління підприємством з'явився в жовтні 2019 року. Він відразу привернув увагу фахівців виробничих підприємств і компаній, які потребували сучасної комплексну програму, функціонал якої дозволяв би автоматизувати в єдиній системі різні види обліку. Дане рішення цілком обгрунтовано можна назвати оптимальним варіантом для підприємств малого та середнього бізнесу завдяки можливості створення централізованої бази з метою ефективної координації різних сфер діяльності компаній.

Функціонал програмного пакета BAS Комплексне управління підприємством забезпечує можливість:

 • відстеження фінансових потоків. Відстеження операцій можливо від початку проведення платежів до моменту зарахування на банківський рахунок незалежно від цілей і характеру фінансових операцій;
 • контролю персоналу і кадрового обліку, нарахування заробітної плати;
 • автоматизації розрахунку статей бюджету і координації налаштувань ієрархії бюджетів, розрахунку планових критеріїв і результатів, відображення і корекції примірників бюджету, створення варіантів бюджету (сценаріїв), поглибленої фінансової аналітики;
 • координації виробничих процесів, витрат і розрахунку собівартості;
 • контролю відносин з клієнтами, постачальниками;
 • систематизації інформації з аналізом параметрів корпоративної діяльності з поглибленим аналізом економічних підсумків шляхом застосування графіки шаблонів і т.д.

Програмний пакет BAS Комплексне управління підприємством надає різноманітний інструментарій та безліч опцій для автоматизації бухгалтерського обліку, результатом чого є підвищення якості бухобліку, що самим позитивним чином позначається на прибутковості підприємств.