BAS


СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ

 

Контроль за роботою кожної ланки підприємства, компанії допомагає швидше і з мінімальними витратами досягати поставлених цілей. Для цього створені системи управліннями підприємством, які розглядають і визначають всі організації як структури, які потрібно контролювати. Вони постійно впливають на продуктивність співробітників і всього виробництва, щоб максимально швидко реалізувати стратегію. Яскравим прикладом є Business Automation Software. Це особлива платформа для автоматизації управління підприємств в Україні.

Як розвивалися системи управління підприємством

Коли в 1940-1950-х роках створювали перші ЕОМ, тоді ще навіть не замислювалися, що подібні технології можна буде використовувати для вирішення різних бізнес-задач. Тільки через десятиліття почали говорити про інформаційні системи управління підприємством, коли почали розробляти програмні продукти, які орієнтовані на облік і обробку даних для їх подальшого аналізу і автоматизації деяких операцій повторюваного типу.

BAS

Системи MRP і MRPII

В кінці 1990-х років до розробників програмного забезпечення прийшло усвідомлення, що необхідні продукти, які можуть ефективно накопичувати і обробляти дані по всіх ресурсів на підприємствах. Але найважливіше, чого вони хотіли домогтися, полягало в тому, щоб система давала рекомендації для підвищення ефективності діяльності. Так виникли перші системи MRP, які були орієнтовані на планування ресурсів компанії.

В подальшому вносилися правки і зміни. Нові системи вже були орієнтовані на зменшення витрат. Також вони могли займатися складними розрахунками в залежності від планів підприємства. Нові системи, в які були внесені коректування, вже позначалися як MRPII.

Системи ERP

Системи ERP прийшли на зміну вже застарілих MRP і MRPII. Головна відмінна риса нового стандарту в тому, що є концентрації на управлінської інформації в загальну базу даних, а до неї вже звертаються всі інші модулі програми. Завдяки цьому значно спрощено процес передачі інформації в компанії, так як не доведеться постійно пересилати її один одному, так як всі користувачі мають доступ до неї в залежності від рівня, статусу в компанії.

Системи CSRP

Нові системи CSRP орієнтовані на те, щоб планувати ресурси в залежності від співпраці з клієнтами. Такі софти виконують і стандартні завдання, і ще відстежують контакти з замовниками, оформляють замовлення, стежать за доставкою продукції.

Автоматизовані системи управління підприємством

Автоматизовані системи управління підприємством почали розроблятися ще з 1960-х років. Отримані системи є повністю самодостатніми. Автоматизація бізнес процесів передбачає повну або часткову передачу рутинних операцій і завдань під контроль спеціально розроблених інформаційних систем (особливі програмно-апаратні комплекси). Завдяки цьому звільняються фінансові та людські ресурси, щоб підвищувати продуктивність праці, ефективність управління.

Автоматизація бізнесу виконує наступні завдання:

  • ефективну підтримку роботи компанії, грамотна організація обліку і контролю;
  • швидка підготовка стандартних документів;
  • швидке отримання звітів в будь-який час;
  • оптимізація витрат на співробітників, підвищення ефективності використання робочого часу за рахунок того, що працівники більше не повинні займатися рутинними завданнями;
  • зведення до мінімуму ризиків від негативного впливу людських помилок в бізнес-процесах;
  • безпеку при зберіганні даних;
  • поліпшення сервісу.

Зазвичай автоматизація ведеться в 2 напрямках вона спрямована і на основні бізнес-процеси, і на підтримуючі (допоміжні) процеси. Прикладом першого варіанту є управління продажами, співпраця з замовниками і клієнтами, особливо якщо ведеться торгівля в інтернеті. Що стосується допоміжних процесів, то бухгалтерія, звіти.

Яскравим прикладом є Business Automation Software. Вони розроблені для різних складових бізнесу: документообігу, торгівлі, виробництва, складу, фінансів. Для кожного напряму створені окремі BAS. Крім того, для великих компаній підійде BAS Управління холдингом, а для середнього та малого бізнесу BAS Комплексне управління підприємством.

Автоматизація бізнес-процесів істотно підвищує якість продукції, ефективність управління компанією. Швидкість обробки інформації зростає, як і рівень технологічності. Всі дії між різними підрозділами або співробітниками навіть одного відділу будуть узгоджені. Ручна праця автоматизований, а значить, зменшується кількість помилок, можна паралельно виконувати декілька завдань.