BAS


Управлінський облік: для чого він потрібен підприємцю

 

Кожна компанія має потребу в грамотно сформованої системі управлінського обліку. Від її вибору, в кінцевому рахунку, залежить те, яким чином підприємство буде розвиватися в майбутньому. Для реалізації стратегічних цілей компанії найкращим рішенням для керівництва, як вважають експерти, є автоматизація тих процесів, що безпосередньо пов'язані з управлінням компанією.

 

Типи обліку

 

Нерідко підприємці плутають поняття « управлінський облік » з іншими термінами. Є кілька типів обліку, які слід розмежовувати. Наприклад, під бухгалтерським обліком розуміється ведення відповідних бухгалтерських записів, яке здійснюється в рамках тих програм, що прийняті на підприємстві та відповідають вимогам законодавства. Податковий облік має на увазі формування записів з метою вірного обчислення і подальшої сплати коштів до податкової казну.

 

Що стосується управлінського обліку, даний тип передбачає роботу з тією інформацією, яка необхідна керівнику і яка відображає результати організаційної діяльності. Правильно відбудована система управлінського обліку дозволяє забезпечити керівництво компанії максимально повними і достовірними даними, які необхідні для прийняття рішень на різних рівнях. Як об'єкти, які підлягають управлінського обліку, виступають, наприклад, дані про закупівлю та продажах, рух товарів і послуг всередині складу або від компанії до клієнта. Тут же фіксуються дані про контрагентів, інформація про найнятого персоналі.

 

 

Які цілі досягаються за допомогою автоматизації управлінського обліку

 

За допомогою автоматизації обліку керівні особи організації мають можливість приймати більш ефективні рішення:

 

  • У відношенні бюджету організації. Бюджет являє собою фінансовий план, який може стосуватися різних аспектів функціонування компанії. Може йтися про бюджет продажів, в якому деталізуються особливості плану продажів на певний період часу. Ще один різновид бюджету — бюджет закупівель. Цей тип документації також носить плановий характер, проте він конкретизується відповідно до тих підрозділів організації, які зайняті процесами закупівель та забезпечення.
  • У відношенні контролю фінансів. Автоматизація управлінського обліку дозволяє сформувати якісну систему розпорядження коштами. Керівна особа в будь-який момент часу може побачити рух фінансових потоків в будь-якій площині.
  • У відношенні управління ризиками. Менеджмент ресурсів і складських запасів здійснюється правильно, що дозволяє виключити ризиковані рішення.

 

Одне з головних переваг налагодженої систему управлінського обліку полягає в наступному: вона дозволяє спрогнозувати те, яким чином рух грошових коштів, закупівлі і продажу позначаться на подальшій діяльності компанії. Аналізуючи інформацію, надану програмою обліку, керівник має можливість відразу ж отримати уявлення, яким чином те або інше рішення позначиться на стані організації. Програма надає розрахунок вже на етапі введення даних щодо продажів, закупівель, отримання кредитних коштів або здійснення інвестиційних програм. Грунтуючись на таких розрахункових даних, керівник організації має можливість прийняти рішення — варті дані програми того, щоб їх реалізовувати в практичній діяльності, або ж ні.

 

Якісні послуги з автоматизації

 

Саме тому від вибору системи автоматизації управлінського обліку залежить настільки багато. Програма BAS Малий бізнес зробить ефективнішою роботу компаній малих або середніх масштабів, зайнятих в сегменті іноізводства, сервісу, дрібного опту. За допомогою системи автоматизації керівник отримує весь потрібний інструментарій для ведення клієнтської бази, сегментації клієнтів, завчасного оформлення замовлень і безліч інших можливостей.

 

Система BAS Управління торгівлею створена для підприємств оптової спрямованості зі значним кількістю контрагентів, типів товарів, комплексних систем продажів. За допомогою даної системи управлінського обліку керівник отримує можливість якісного управління складськими запасами, поліпшення процесів продажів, більш раціонального розподілу фінансових коштів.

 

І, нарешті, ще один тип автоматизованої системи — BAS Комплексне управління підприємством . За допомогою даного програмного забезпечення досягається можливість формування єдиної інформаційної системи для висококласного управління малим і середнім бізнесом. За допомогою даного типу автоматизації продуктивність всіх підрозділів компанії і якість їх взаємодії підвищується.