BAS


ПРОГРАМИ BAS ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ - КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

BAS

Під звучним найменуванням BAS Бухгалтерія працює унікальний програмний продукт. Мета програми BAS Бухгалтерія полягає в грамотній автоматизації облікових процесів на підприємстві. Програма BAS Бухгалтерія дозволяє вести бухгалтерію, податковий облік, складати звітність в будь-яких комерційних організаціях (виробництво, складське господарство, торгівля оптом і в роздріб, послуги). Система може використовуватися самостійно або в комплексі з альтернативними конфігураціями, все залежить від конкретних цілей і завдань.

Програмний продукт і його функціональні можливості

Система BAS Комплексне управління підприємством є багатофункціональною. У зв'язку з цим з її допомогою можна вирішувати велику кількість різних завдань:

 • Можна вести облік діяльності одночасно багатьох підприємств. Наприклад, бухгалтерські та податкові операції відображаються в рамках єдиної інформаційної бази. Це дає додаткову зручність, особливо коли діяльність фірм ідентична або суміжна. Користувачеві доступні загальні списки товарних позицій, працівників, постачальників, складських приміщень. Звітність при цьому може формуватися окремо.
 • Облік товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). Йдеться про матеріали та їх запаси, а ще про реалізованої продукції. Існує кілька способів проведення оцінки (за середнім значенням собівартості, ФІФО, ціновій політиці продажів). У кожній організації ці методики можуть бути різними.
 • Ведення складського обліку. Він, в свою чергу, може бути кількісним і кількісно-сумовим. У першому варіанті оцінка не відштовхується від складу отримання. Для кожного з них можна призначити окрему особу, яка несе матеріальну відповідальність. Програма має на увазі реєстрацію інвентаризаційних даних. На підставі отриманої інформації можна виявити всі надлишки і списати будь-які недостачі. Захід проводиться за складського комплексу або особі з МО.
 • Програма BAS Комплексне управління підприємством дозволяє вести облік торгових операцій. При цьому він є повністю автоматизованим. З його допомогою можна відстежити надходження, а ще продаж товарів і послуг. У першому випадку відбувається навіть виписка рахунків на оплату, оформлення накладних. У роздрібній торгівлі облікові операції можуть здійснюватися за вартістю закупівлі або продажу. Важливу роль відіграє ще й акцизний податок з продажу підакцизних товарних позицій. Типи цін, які використовуються в програмі, теж різні. Вони можуть бути оптовими, роздрібними, закупівельними та іншими.
 • Облік операцій по банку і по касі. Система дає можливість проведення автоматизованих операцій по руху готівкових і безготівкових фінансових потоків. Йдеться про введення і виведення доручень, операціях за розрахунками з постачальниками, з валютою, виплати зарплати. Після того як буде надана банківська виписка, сума платежів автоматично розбивається на авансову частину і оплату. Поряд з цим створюється касова книга, відбувається цей процес на підставі відповідної документації.
 • Облік розрахункових операцій з контрагентами. Програма BAS може здійснюватися в національній або іноземній валюті, розрахунок різниць в курсах здійснюється в автоматичному режимі. Операції можуть вестися на підставі документального договору розрахунків. При цьому спосіб їх проводки вказується окремо щодо кожного з договорів.
 • Підрахунок всіх активів підприємства. В даному випадку проводяться операції по надходженню і прийняттю до обліку, нарахування амортизації, передачі та списання. Важливу роль відіграє інвентаризація, а ще модернізація, переоцінка.
 • Облік виробничих процесів. Програма BAS містить автоматизоване визначення собівартості продукції, а також послуг, які випускаються в рамках основного і допоміжного виробничого процесу. Протягом місяця інвентаризація всієї продукції здійснюється на підставі планової собівартості. Після його закінчення визначається фактична ціна продукції, яка була випущена, або вартість наданої послуги.
 • Облік кадрів і зарплати. Здійснюється облік руху працівників, спостерігаються типові операції. Автоматизованим служить процес нарахування зарплати співробітникам, як і ведення з ними взаємних розрахунків, депонування, визначення податків, створення звітностей.
 • Підтримка систем нарахування податків. В системі підтримуються схеми з ПДВ, податку на прибуток, ЕНДВ.
 • Проведення операцій по завершенні періоду. Йдеться про такі процеси, як переоцінка валюти, списання витрат, визначення підсумків у плані фінансів та іншого.
 • Миттєва перевірка обліку. За допомогою даної опції користувач в будь-який момент часу може отримати доступ до детальних відомостей про коректність інформації.
 • Формування регламентованої звітності. Мова ведеться безпосередньо про обов'язкові звітах, які призначені для звітності перед власниками фірми і контролюючими інстанціями. Бухгалтерський облік , податкові процедури, статистичні звітності, документи, що надаються в державні фонди, як раз сюди і відносяться.

Таким чином, функції системи BAS досить великі і численні, вони будуть корисні на будь-якому підприємстві.

Переваги використання програми для різних відділів і співробітників

Кожен відділ і співробітник підприємства може оцінити переваги використання даної системи. Нижче перерахуємо основні плюси програми:

 • Керівник. Він може проводити ознайомлення зі звітами, представленими у формі таблиць і діаграм, а ще робити аналіз.
 • Менеджер з продажу. Він має право виписувати рахунки, оцінювати залишки на складських територіях, відстежувати всі відрахування.
 • Адміністратор. Цей фахівець в змозі налаштовувати види контактної інформації та розширювати її список, використовуючи додаткові властивості системи. Він може без праці формувати звіти за ступенем активності користувачів, контролю журналу реєстрації та іншого.
 • Бухгалтер. Спеціаліст по банку має доступ до затвердженого заявками на витрачання фінансів. Експерт з основними засобами бачить їх облік, всі події і відповідає за групове створення елементів довідника. Керівник, в свою чергу, може проводити аналіз продажів, залишків запасів і їх руху. Головбух автоматично формує і заповнює звітність.

Як можна помітити, дана програма корисна абсолютно для всіх фахівців. Поряд з цим вона має велику кількість інших корисних користувачам якостей:

 • простий і зрозумілий інтерфейс, з яким розбереться навіть людина, далека від комп'ютерних програм;
 • великий функціонал для проведення значного спектра заходів по всіх завдань і відділам;
 • зручність використання і грамотно організована служба технічної підтримки клієнтів;
 • універсальність, дана система ідеально підходить для всіх ієрархічних структур організації;
 • мінімізація ризиків в плані допущення помилок і похибок, вони практично виключені.

Таким чином, система BAS є дійсно корисною і багатофункціональною. Успішно працювати з нею може абсолютно будь-яка компанія. Підприємство вийде на новий рівень розвитку, якщо почне користуватися цим програмним забезпеченням.