Розжени свій бізнес, стань лідером! НЕТСОФТ - реальна автоматизація бізнесу.

ПІДСИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

  • Програма
  • Ціна
  • Оновлення
  • Демо
  • Статті/Відео

Підсистема розрахунку орендної плати застосовується в комерційних підприємствах які займаються наданням послуг з оренди офісних приміщень, торгових площ, магазинів та ін. З допомогою підсистеми “Оренда” можна вести облік орендарів приміщень, автоматизувати розрахунки нарахувань за надані послуги: з оренди приміщень, комунальні послуги. Підсистема “Оренда” розроблена для програмних продуктів BAS Бухгалтерія та BAS Бухгалтерія КОРП.

“Оренда приміщень” знаходиться в розділі “Оренда”.

Розділ Оренда

У групі “Початкове заповнення” знаходяться регістри тарифів: тариф тепло, тариф електрика, тариф вода холодна, тариф вода гаряча. Ці регістри заповнюються при початку ведення обліку орендарів приміщень, а далі не кожного місяця, а тільки тоді коли змінився тариф за дану послугу.


тариф тепло, тариф електрика, тариф вода холодна, тариф вода гаряча

Довідники “Будинок”, “Приміщення”, “Оренда” та документи “Занесення показників індивідуальних лічильників”, “Нарахування орендної плати” розташовані в тій послідовності в якій їх потрібно заповнювати.

Довідник “Будинок”

У довідник “Будинок” заносимо будинки в яких здаються в оренду приміщення. Заповнюємо назву, адресу будинку, його загальну та орендну площу. На закладках “Електрика”, “Тепло”, “Вода хол”, “Вода теп” відповідно щомісяця заносимо показники загальних лічильників (лічильник на весь будинок) або якщо немає загальних лічильників, то показники нараховані комунальними підприємствами. У випадку коли у всих орендарів є індивідуальні лічильники наприклад по електриці, то на закладці “Електрика” не потрібно вести загальні дані. Тобто ця закладка залишится пустою.

Довідники Будинок Довідники Приміщення

Довідник “Приміщення”

В цьому довіднику ведеться облік всих орендних приміщень. В довіднику “Приміщення”створюємо групу будинку, в яку заносимо всі приміщення цього будинку. У приміщенні заповнюємо будинок в якому він знаходиться, площу приміщення, суму оренди, вид оренди (на приклад оренда не житлового приміщення). Якщо даному приміщенню не потрібно нараховувати якийсь вид комунальних послуг, то потрібно поставити відповідну галочку. Якщо приміщення меє індивідуальний лічильник, то ставимо відповідну галочку і на відповідній закладці ведемо облік лічильника. Приклад: Якщо орендованим приміщенням є банкомат, то площу приміщення не ставимо. Галочки ставимо не нараховувати за тепло, за воду хол, за воду теп і розрахунок електроенергії по індивідуальному лічильнику.

Банкомат

Довідник “Оренда”

Довідники Оренда

Довідник “Оренда” призначений для прив'язки орендаря до орендованого приміщення та занесення терміну оренди. Якщо термін кінця оренди не визначений, то дату кінця оренди не ставимо.

Документ “Занесення показників індивідуальних лічильників”

Дані індивідуальних лічильників орендованих приміщень можна заносити у довіднику “Приміщення”, а також документом “Занесення показників індивідуальних лічильників”. Документ “Занесення показників індивідуальних лічильників” призначений для полегшення занесення даних індивідуальних лічильників орендованих приміщень.

Занесення показників індивідуальних лічильників

При створенні документа вибираємо “Місяц нарахування”, за який будемо заносити показники або кількість використаної відповідної послуги. Далі натискаємо кнопку “Заповнити контрагентів з індивідуальними лічильниками”. Таблиця заповниться контрагентами які на вибрану дату орендують приміщення і мають індивідуальні лічильники. Проставляємо кожному контрагенту використану кількість відповідної послуги. При проведенні документа дані запишуться у довідник “Приміщення” по відповідних приміщеннях.

Документ “Нарахування орендної плати”

Документ “Нарахування орендної плати” призначений для розрахунку сум оренди, сум за надані комунальні послуги, та для автоматичного створення документів “Рахунок на оплату” та “Акт виконаних робіт”.

Нарахування орендної плати

При створенні документа вибираємо “Місяць нарахування” та натискаємо кнопку “Розрахувати оренду”, таблиця заповнюється розрахованими даними за вибраний місяць нарахування. У таблиці є колонка “Різні документи”. Якщо поставити галочку в рядку контрагента Марусяк, то буде створено окремо п'ять документів “Рахунок на оплату” та п'ять документів “Акт виконаних робіт” по наданим послугам оренди, електроенергії,тепла, гарячої та холодної води. Якщо ж галочку не поставити, то по контрагенту Марусяк буде створено один документ “Рахунок на оплату” в якому будуть всі надані послуги та один документ “Акт виконаних робіт” в якому також будуть всі надані послуги.

Група “Звіти”

Розділ “Оренда” має групу “Звіти”, яка містить чотири звіти.

Звіт “Не орендовані приміщення” показує вільні приміщення на вказану дату.

Звіт Не орендовані приміщення

Звіт “Закінчення терміну оренди” показує в яких приміщеннях закінчується оренда у вибраному періоді.

Звіт Закінчення терміну оренди

Звіт “Надані послуги” показує кому та які були надані послуги за вибраний період.

Звіт Надані послуги

Звіт “Орендна площа будинку” показує загальну вільну та орендовану площу по кожному будинку.

Звіт Орендна площа будинку

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

ОНОВЛЕННЯ FREDO ЗВІТ

Інформація про вихід оновлень підсистеми Оренда:


ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ


Контактна особа*:


Телефон*:


E-mail*:


Назва компанії:


Адрес:


Web:


Програмний продукт:


Коментар:Співробітники фірми НЕТСОФТ допоможуть вам впровадити програми BAS.