НЕТСОФТ Облікове програмне забезпечення Управлінський консалтинг


1С:ПІДПРИЄМСТВО УПРАВЛІННЯ НЕВЕЛИКОЮ ФІРМОЮ 8 (ЗНЯТО З ПРОДАЖУ) - ПРОГРАМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 
АКЦІЯ
 
Переходь з УНФ на нову сучасну програму всього за 300 грн.
 
BAS Малий бізнес
 

Управління невеликою фірмою для України 8.3 ред. 1.6 - буде найбільш корисна підприємствам малого, середнього розміру які займаються виробничою діяльністю, наданням сервісних послуг, дрібнооптовою торгівлею.
У програмі особливу увагу приділено функціоналу з планування та обліку виконання робіт, надання послуг, обліку виробничих операцій і завантаження ресурсів підприємства.
Програма Управління невеликою фірмою для України 8.3 (УНФ) дозволяє вести тільки управлінський (оперативний) облік, якщо на підприємстві необхідний бухгалтерський облік то є можливість обміну даними з програмою Бухгалтерія 8.3.
Програма Управління невеликою фірмою працює на технологічний платформі 1С:Підприємство 8.3 поставляється в варіантах Мікро, Базова, ПРОФ, ПРОФ 5 робочих місць, версія для мобільних пристроїв.

Вибирайте програми Управління невеликою фірмою для України якщо ви хочете:CRM, МАРКЕТИНГ

 

Підсистема «CRM» програми Управління невеликою фірмою дозволяє вносити в базу різноманітні взаємодії з клієнтами: зустрічі, вихідні / вхідні дзвінки, електронні листи. Сегментувати клієнтів за реквізитами довідника, взаємодіями, фінансовими показниками. Будувати воронку продажів згідно встановлених в програмі етапів продажів товарів клієнтам. Здійснювати масові розсилки рекламних послань електронною поштою.

Звіт «Воронка продажів» - дозволяє швидко проаналізувати роботу торгового персоналу за поточними і здійсненим угодам. Знайти вузькі місця в процесі продажів, підвищити конверсію угод, знайти і поширити кращі практики роботи менеджерів на кожному етапі процесу продаж.

Звіт Воронка продажів Управління невеликою фірмою для України

Механізм «Сегментація клієнтів» дозволить розділити споживачів на різні категорії в залежності від їх торгових вподобань, фінансового стану, лояльності до нашого бренду, що дозволить готувати для них більш релевантні пропозиції товарів і послуг.

Механізм Сегментація клієнтів Управління невеликою фірмою для України

ОПТОВІ РОЗДРІБНІ ПРОДАЖІ

 

У розділі «Продажі» програми Управління невеликою фірмою 8.3 згрупований функціонал для управління процесами продажу на підприємстві. Тут ви можете: внести в інформаційну базу нового контрагента або товар, зареєструвати замовлення покупця на постачання товарів, надання послуг, за попередньою домовленістю з ним. Провести фактичне відвантаження і оплату товарів, продукції. Швидко проконтролювати стан відвантажень, оплати за замовленням клієнта, сформувати прайс-лист.

розділі Продажі 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Замовлення покупця» дозволяє оформити в програмі факт попередньої домовленості про постачання товарів, надання послуг, в документі також можна вказати дату відвантаження та етапи оплати клієнтом замовлення. Якщо клієнт робить замовлення на переробку то в замовленні можна відобразити матеріали клієнта які передаються нам на переробку. Реквізит документа «стан замовлення» дозволяє вказати й проконтролювати етапи виконання замовлення такі як: очікування передоплати, у виробництві, очікування матеріалів, готовий до відвантаження, відвантажено замовнику, очікування оплати.

Документ Замовлення покупця 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Видаткова накладна» відображає фактичну реалізацію товарів покупцеві, передача товарів на комісію або переробку, повернення товарів постачальнику.

Документ Видаткова накладна 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Чек ККМ» використовується для реєстрації продажу і оплати товарів в роздрібній торгівлі.

Документ Чек ККМ 1С Управління невеликою фірмою для України

Програма надає можливість проводити планування реалізації товарів за періодами в кількісній та грошовій формі.

планування реалізації 1С Управління невеликою фірмою для України

Звіти з продажів дозволять вам проаналізувати: стан виконання замовлень, відвантаження і оплати, стан складу, взаєморозрахунки з клієнтами.

Звіти з продаів 1С Управління невеликою фірмою для України

ПОСТАЧАННЯ, ЗАКУПІВЛІ, ЗАПАСИ І СКЛАД

 

У розділі «Закупівлі» системи Управління невеликою фірмою для України 8.3 розташовуються довідники і документи які використовуються для організації процесу закупівель і управління товарами, матеріалами, продукцією на складах фірми.

Обробка «Розрахунок потреби в запасах» - визначає необхідні для закупівлі товари, сировину виходячи з: прогнозних залишків запасів, очікуваного надходження і споживання, мінімального і максимального рівня запасів.

Обробка Розрахунок потреби в запасах 1С Управління невеликою фірмою для України

«Прибуткова накладна» оформляє операції надходження товарів від постачальників, прийняття на комісію, прийом матеріалів в переробку, повернення товарів від покупців.

Прибуткова накладна 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Додаткові витрати» дозволяє розподілити на собівартість куплених товарів, матеріалів, вартість додаткових послуг з їх транспортування, охорони та інших послуг наданих сторонніми контрагентами.

Документ Додаткові витрати 1С Управління невеликою фірмою для України

ГРОШОВІ КОШТИ ТА РОЗРАХУНКИ

 

Розділ «Гроші» програми Управління невеликою фірмою 8.3 містить документи для проведення розрахунків в готівковій та безготівковій формі, планування надходження і вибуття грошей, аналіз доступності коштів на кожен день.

Документ «Платіжне доручення» дозволяє провести оплату контрагентам або провести перерахування податків до бюджету.

Документ Платіжне доручення 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Витрати з каси» дає можливість оплатити готівкою за куплені товари, видати зарплату співробітникам, сплатити податки.

Документ Витрати з каси 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Авансовий звіт» відображає операції за виданими грошовими коштами підзвітній особі.

Документ Авансовий звіт 1С Управління невеликою фірмою для України

Документи планування грошових коштів - задають планові показники по надходженню, витрачанню, переміщенню грошей підприємства.

Документи планування грошових коштів 1С Управління невеликою фірмою для України

Обробка «Платіжний календар» призначена для аналізу і прогнозуванню наявності і доступності грошових коштів фірми. Вона будується за даними заявок на витрачання грошових коштів, запланованих надходжень і переміщень грошових коштів, а також рухів грошових коштів, запланованих в рахунках і замовленнях.

Обробка Платіжний календар 1С Управління невеликою фірмою для України

ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ, РОЗРАХУНОК УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

Програма Управління невеликою фірмою для України 8.3 в розділі «Зарплата» дозволяє вносити кадрові документи про прийом на роботу, кадрове переміщення, звільнення співробітників. Вести табеля обліку робочого часу, здійснювати нарахування та видачу заробітної плати.

Документ «Табель робочого часу» відображає відпрацьований час співробітників за видами робочого часу.

Документ Табель робочого часу 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Нарахування зарплати» виконує нарахування заробітної плати співробітникам підприємства і віднесення її на витрати фірми.

Документ Нарахування зарплати 1С Управління невеликою фірмою для України

ОБЛІК РОБІТ, СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

 

Розділ «Сервіс» програми Управління невеликою фірмою 8.3 групує функціонал з надання сервісних послуг споживачам, управління роботами.

Розділ Сервіс  1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Замовлення - наряд» призначений для оформлення намірів покупця придбати товари, роботи, послуги. Залежно від встановленого виду операції за допомогою даного документа може бути оформлене замовлення на продаж або замовлення на переробку. У документі ми можемо вказати перелік виконуваних робіт, терміни або етапи оплати, матеріали замовників, задіяні ресурси, виконавців і зарплату.

Документ Замовлення - наряд 1С Управління невеликою фірмою для України

ВИРОБНИЦТВО

 

Програма Управління невеликою фірмою для України 8.3 надає можливість планувати, обліковувати виробничі операції, вести облік витрат, розраховувати собівартість продукції, визначати і управляти завантаженням ресурсів підприємства.

Обробка «Планувальник» дозволяє проаналізувати календарний план надання послуг, виконання робіт, випуску продукції і напівфабрикатів на заданий період (день, тиждень, місяць).

Обробка Планувальник 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Замовлення на виробництво» - розміщує замовлення виробничому підрозділу на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг або робіт по комплектації товарів. Даний документ фактично формує об'ємно-календарний план комплектації, виробництва запасів, виконання робіт, надання послуг.

Документ Замовлення на виробництво 1С Управління невеликою фірмою для України

«Відрядний наряд» - призначений для планування і відображення факту виконання операцій бригадою або співробітником для нарахування зарплати.

Документ Відрядний наряд 1С Управління невеликою фірмою для України

Документ «Виробництво» відображає випуск готової продукції, напівфабрикатів, оприбутковує зворотні відходи, списує матеріали на витрати з виготовлення продукції.

Документ Виробництво 1С Управління невеликою фірмою для України

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

 

Розділ «Аналіз» програми Управління невеликою фірмою 8.3 містить документи і звіти для всебічного фінансового і комерційного аналізу діяльності фірми.

Документ «Бюджет» використовується для складання бюджетів за певні періоди по ряду цільових показників: доходи і видатки, витрати, грошові кошти, операції.

Документ Бюджет 1С Управління невеликою фірмою для України

Сторінка «Монітор керівника» містить аналітичну звітність управлінського, оперативного аналізу. Звіти по плануванню та бюджетуванню.

Сторінка Монітор керівника 1С Управління невеликою фірмою для України

ВАРІАНТИ ПОСТАЧАННЯ, ЦІНИ

Купити 1С:Підприємство Управління невеликою фірмою можливо в таких варіантах поставки:

Програма 1С:Підприємство 8 Управління невеликою фірмою для України Базова 2240.00 Купити Замовити демонстрацию
Програма 1С:Підприємство 8 Управління невеликою фірмою для України ПРОФ 8400.00 Купити Замовити демонстрацию
Програма 1С:Підприємство 8 Управління невеликою фірмою для України ПРОФ. Комплект на 5 користувачів 16710.00 Купити Замовити демонстрацию
Програма 1С:Підприємство 8 Управління невеликою фірмою для України версія для мобільних пристроїв Безкоштовно Купити Замовити демонстрациюОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ, ЦІНИ

Оновити програму можливо з допомогою сервісу ІТС:

ІТС Україна Версія ПРОФ 12 місяців 9 900 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 6 місяців 5 400 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 3 місяця 3 000 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ПРОФ 1 місяц 1 500 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ТЕХНО 12 місяців 6 600 Купити Замовити демонстрацию
ІТС Україна Версія ТЕХНО 6 місяців 3 900 Купити Замовити демонстрациюПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЦІНИ

В залежності від кількості придбаних послуг та форми розрахунків покупцеві програми надаються бонуси в натуральній або грошовій формі.

Демонстрація програми Управління невеликою фірмою. безкоштовно Замовити демонстрацию
Впровадження програмного забезпечення Управління невеликою фірмою. 450 грн./час. Купити
Доопрацювання модулів програми, створення звітів, обробок. 450 грн./час. Купити
Оновлення типових і змінених конфігурацій Управління невеликою фірмою. 450 грн./час. Купити
Оцінка ефективності використання програмного забезпечення на підприємстві замовника. 500 грн./час. Купити
Роботи по поліпшенню, автоматизації бізнес-процесів. 500 грн./час. Купити

ОНОВЛЕННЯ «УПРАВЛІННЯ НЕВЕЛИКОЮ ФІРМОЮ 8»

 

28.02.19 Оновлення 1.6.8.1 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

13.12.18 Оновлення 1.6.7.1 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

16.10.18 Оновлення 1.6.6.2 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

27.07.18 Оновлення 1.6.6.1 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

26.12.17 Оновлення 1.6.5.1 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

08.07.17 Оновлення 1.6.4.1 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

25.05.17 Оновлення 1.6.3.2 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

23.03.17 Оновлення 1.6.2.3 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

09.08.16 Оновлення 1.6.2.1 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6

01.06.16 Оновлення 1.6.1.64 1С:Підприємство 8 УНФ для України редакція 1.6


ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ


Контактна особа*:


Телефон*:


E-mail*:


Назва компанії:


Адрес:


Web:


Програмний продукт:


Коментар:
Відеозапис вебінару підсистема ПОСЛУГИ в програмі Управління невеликою фірмою.

Відеозапис вебінару підсистема ТОРГІВЛЯ в програмі Управління невеликою фірмою.

Відеозапис вебінару підсистема ВИРОБНИЦТВО в програмі Управління невеликою фірмою.


Програма 1С:Підприємства 8.3 допоможе в управлінні вашою фірмою. З питань придбання, впровадження звертайтеся в НЕТСОФТ.